Zero Data Loss Recovery Appliance

Oracle's Zero Data Loss Recovery Appliance is een engineered databeveiliging, die het risico van dataverlies in Oracle Database voor de hele organisatie helpt uit te sluiten. Wijzigingen in kritische databases worden gelogd in Recovery Appliance als ze plaatsvinden, waardoor klanten beveiligde databases binnen een seconde na een uitval of ransomware-aanval kunnen herstellen. Geautomatiseerde incrementele back-ups met validatie op Recovery Appliance maken tijdrovende volledige back-ups overbodig, waardoor database-servers en administratieve resources vrijkomen voor productiewerk. Automatisch herstel, onveranderbare back-ups en een architectuur met ruime beschikbaarheid helpen organisaties te voldoen aan de overheidseisen voor de bescherming en het snelle herstel van cruciale data.

Bekijk de video (1:47)

Functies van de Zero Data Loss Recovery Appliance

Integraties met Oracle Database

Realtime redo-transport maakt continue databescherming mogelijk

Wijzigingen in Oracle Database gaan vanuit het geheugen van de database-server naar de Recovery Appliance, waar ze in realtime worden gelogd, zodat klantdatabases worden beschermd met herstelpuntdoelstellingen van minder dan een seconde.

Incrementele, permanente back-ups versnellen de bescherming

Automatische, incrementele, permanente back-ups beschermen klantdatabases tot 50X sneller dan traditionele methoden, zoals beschreven in de Energy Transfer video.

Validatie van back-ups verbetert het herstel

Recovery Appliance gebruikt de kennis van interne Oracle Database indelingen om back-ups te valideren als ze worden ontvangen en terwijl ze worden gemaakt, zodat klantdatabases altijd herstelbaar zijn. Dit is cruciaal voor de bescherming tegen ransomware, waarbij data zonder waarschuwing op elke locatie kunnen worden geïnfiltreerd. Back-ups zijn de essentiële, laatste verdedigingslinie om bedrijfsherstel te garanderen.

Virtuele volledige back-ups versnellen het herstel

Recovery Appliance maakt aan het begin van het herstelproces vanzelf een virtuele volledige back-up, waardoor het herstel tot 8X sneller gaat dan bij traditionele benaderingen, zoals beschreven in de Energy Transfer video.

'Kopiëren naar cloud' verbetert het noodherstel

Databases kunnen op externe locaties worden beschermd door de ingebouwde mogelijkheden om back-ups in Oracle Cloud Infrastructure te archiveren of door ze in externe Recovery Appliance systemen te repliceren.

Meer informatie

Maximale beschikbaarheid en prestaties

Redundant ontwerp verruimt beschikbaarheid

Dankzij een schaalbaar ontwerp zonder single-point-of-failure en storingsbestendigheid kunnen IT-teams klantdatabases beschermen en herstellen bij storingen in componenten, servers en geheugens.

Proactief foutbeheer verruimt de beschikbaarheid

Ingebouwde automatisering controleert proactief op mogelijke storingen en repareert of deactiveert deze componenten om de inzetbaarheid van het systeem te waarborgen. Automatisch loggen van onderhoudsvragen vermindert de werkdruk op systeembeheerders en bespoedigt reparaties.

Schaalbaarheid maakt databescherming als service mogelijk

Recovery Appliance start met 2 PB aan virtuele volledige back-up-capaciteit en is eenvoudig op te schalen naar ruim 282 PB, wat de flexibiliteit biedt om databases in de hele onderneming te beschermen.

Hoge doorvoer beschermt bedrijfsdatabases

Recovery Appliance ondersteunt tot 35 TB per uur aan databescherming per rack, wat gelijk is aan 350 TB per uur aan virtuele volledige back-ups, zodat databasebeheerders snel back-ups van databases kunnen maken om ze te herstellen. Elk systeem kan worden opgeschaald tot 18 racks, met een doorvoer van 630 TB per uur, waarmee bedrijven ruim 6 PB per uur aan database-gegevens kunnen beschermen met virtuele volledige back-ups.

Validatie-offload laat database beter presteren

Optimalisaties met Oracle Database, zoals de offload van back-up-validaties naar Recovery Appliance, verminderen de overhead van database-servers met max. 25% (pdf), zodat de productiedatabases van klanten tijdens back-ups optimaal blijven presteren.

Meer informatie

Integraties voor beheer

Speciale netwerkverbinding met Oracle Exadata optimaliseert de doorvoer

Recovery Appliance is nu configureerbaar om 100 GB top-of-rack-switches (ToR) toe te voegen, zodat door Exadata gehoste beveiligde databases een directe verbinding krijgen, datacenters qua netwerkverkeer worden ontlast en de doorvoer stijgt.

Geautomatiseerde processen maken handwerk overbodig

Automatisering van Recovery Appliance vermindert de werkdruk op databasebeheerders, door tot 80% van het vereiste handwerk om back-ups van een database te maken en deze te herstellen overbodig te maken.

Ingebouwde integratie verlaagt de kosten

Ingebouwde full-stack-integratie vermindert de vereiste hardware en de werkdruk bij klanten, waardoor de totale eigendomskosten ruim 30% lager zijn dan bij traditionele, speciaal ontworpen back-up-systemen.

Beleidsgestuurde bescherming verbetert herstelbaarheid

Databasebeheerders (DBA's) definiëren meerdere lagen databeveiligingsbeleid en passen die toe op verschillende klassen databases in de hele onderneming, waardoor ze de herstelbaarheid optimaliseren en de kosten beheersen.

Geïntegreerd cloudbeheer vereenvoudigt het databasebeheer

Oracle Enterprise Manager Cloud Control geeft databasebeheerders (DBA's) een totaalbeeld van de levenscyclus van een databescherming, zodat ze snel inzicht krijgen in de database-status, problemen kunnen identificeren en herstelmaatregelen treffen.

Continue bewaking vereenvoudigt de naleving

Continue bewaking van de herstelbaarheid met ingebouwde waarschuwingen en rapportering maakt het voor bedrijven gemakkelijker om te voldoen aan nalevingsvereisten.


Kerncapaciteiten

Bescherm Oracle Database op elk platform

Recovery Appliance maakt de beveiliging van Oracle Database in datacenters van klanten eenvoudiger met back-up, herstel en archivering van databases die draaien op Oracle's engineered systemen en vrijwel elke combinatie van server en besturingssysteem.

Automatisering vermindert menselijke fouten

Met een geautomatiseerde bescherming, validatie en herstel van klantdatabases worden veel menselijke fouten voorkomen, waardoor de kans afneemt dat databasebeheerders (DBA's) ooit handmatig herstelwerk hoeven te doen.

Back-up en herstel waar dan ook

De database-gerichte back-up-synchronisatie vindt vanzelf plaats tussen systemen in een replicatie-configuratie. Hierdoor worden back-up- en herstelservicecontracten (SLA's) nagekomen in vrijwel elk foutscenario, ongeacht of dit van invloed is op de database of het apparaat.

Beoogde retentie afgedwongen tijdens hele levenscyclus van back-ups

Hersteldoelen voor de database zijn beleidsgestuurd, zodat klanten de beveiliging door gerepliceerde back-ups en archivering naar Oracle Cloud Infrastructure of tapesystemen kunnen aanpassen.

Integratie met Oracle Recovery Manager (RMAN) maakt nieuwe training overbodig

Databasebeheerders (DBA's) gebruiken vertrouwde RMAN-technieken om databases te beschermen en te herstellen, wat de implementatie van databeveiliging als service in de hele onderneming vereenvoudigt.

Meer informatie

Beveiliging

Dankzij ruimtebesparende, versleutelde back-ups met Recovery Appliance kunt u de databeveiliging verbeteren en het opslagverbruik tot een minimum beperken met behulp van een strategie voor incrementele, permanente back-ups. Compressie en versleuteling worden tijdens het back-upproces uitgevoerd in het geheugen.

Gecentraliseerd beheer verhoogt de veiligheid

Gecentraliseerde toepassing van databeveiligingsbeleid zorgt ervoor dat lokale databasebeheerders (DBA's) back-ups niet abusievelijk of opzettelijk kunnen verwijderen, terwijl een rolgebaseerd beheer de onbevoegde toegang tot back-ups beperkt.

Algehele validatie beschermt tegen aanvallen

Het identificeren van een inconsistente back-up is essentieel om malware- of ransomware-aanvallen te ontdekken. De Recovery Appliance controleert alle inkomende en gerepliceerde back-ups op de juistheid van Oracle blokken, waardoor beheerders systemen meteen voor nader onderzoek in quarantaine kunnen zetten.

Geharde systeemarchitectuur vermindert risico's

De Recovery Appliance wordt gebouwd met de grondig geteste en in de praktijk beproefde Exadata architectuur. Deze architectuur helpt het totale aanvalsgebied van een IT-organisatie te verminderen door consolidatie en een consistent veilig beheer van database-back-ups.

Onveranderlijke back-ups beschermen tegen abusievelijke/opzettelijke verwijdering

Onveranderlijke back-up behoudt de integriteit van back-up-data en dient vaak als laatste verdedigingslinie tegen malware- en ransomware-aanvallen. Sommige branches vereisen deze extra laag van back-up-beveiliging om te voldoen aan nalevingsvoorschriften.

Onafhankelijk beoordeeld als conform de belangrijkste financiële regelgeving

Recovery Appliance is beoordeeld als conform regel 17a-4(f) van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, regel 4511(c), regel 4511(c), regel 1.31(c)-(d) van de Commodity Futures Trading Commission en de vereisten van artikel 72, lid 1, van de Gedelegeerde Verordening van de EU-richtlijn II, zoals beschreven in het Cohasset Associates Compliance Assessment Report (pdf).

Back-up-opslagmogelijkheden om aan wettelijke eisen te voldoen

Soms is een uitzonderlijke opslagstatus vereist om back-ups te bewaren voor juridisch onderzoek en forensische doeleinden. Back-ups kunnen worden aangeduid als "Juridisch verplicht" en mogen pas worden verwijderd nadat de verplichting is opgeheven.

Meer informatie

Lagere kosten

Lagere systeemprijzen maken de infrastructuur voordeliger

De prijzen van het Recovery Appliance basissysteem zijn met 50% gedaald, wat in combinatie met een verhoogde opslagcapaciteit de bedrijfskosten van een organisatie verlaagt. Alle implementaties, ongeacht de grootte, kosten minder doordat ze beginnen met een basissysteem en profiteren van een verhoogde opslagcapaciteit.

Consolidatie en datareductie verlagen de kosten in de hele onderneming

Het consolideren van een ondernemingsbrede databasebeveiliging terwijl database-gerichte compressie en deduplicatie worden gebruikt, elimineert inefficiënte, zelfstandige oplossingen en vermindert de opslagvereisten met max. 40%, zoals besproken in Swisscom's video (1:31).

Het elimineren van ongeplande downtime verhoogt de winst

Met een geoptimaliseerd herstel van Oracle databases kunnen klanten hun databases snel redden, waardoor een ongeplande uitval wordt verkort en de downtime wordt beperkt.

Automatisering verlaagt administratieve kosten

Automatisering van Recovery Appliance vereenvoudigt het operationeel beheer van back-ups en herstel, verhoogt de productiviteit van databasebeheerders en verlaagt de kosten van handmatige processen met maar liefst 80%, waaronder het foutgevoelige handwerk in de databeveiliging.

Permanent incrementele back-ups verlagen de netwerkkosten

Een efficiënte server-gerichtheid bij database-wijzigingen vermindert het netwerkverkeer voor back-ups aanzienlijk en verlaagt de bedrijfskosten van klanten.


Recovery Service in OCI

Recovery Service biedt realtime databescherming aan OCI

Recovery Service berust op de beproefde Zero Data Loss Recovery Appliance en voegt een algehele cloud-automatisering toe voor het gebruiksgemak en besparingen, waardoor een ruimere beschikbaarheid en meer veerkracht beschikbaar worden voor organisaties met welke omvang of budget dan ook.

Cloudautomatisering vereenvoudigt database-backups

Configureer automatische back-ups en activeer desgewenst realtime databescherming voor continue transactiebescherming in minder dan vijf klikken. Herstel is eenvoudig - kies het gewenste herstelpunt, zoals het laatst mogelijke punt of een tijdstip of systeemwijzigingsnummer dat de gebruiker kiest, en klik om de database te herstellen.

Afgedwongen back-upcodering biedt hoge beveiliging

Back-up-codering wordt afgedwongen voor alle beschermde databases en biedt meer beveiliging door back-ups onbruikbaar te maken zonder codeersleutels, die nooit op Recovery Service worden opgeslagen.

De opslag van back-ups beschermt tegen abusievelijke of opzettelijke verwijdering

Recovery Service biedt een minimaal herstel tot 14 dagen, dat kan worden verlengd tot 95 dagen. Back-ups kunnen niet willekeurig worden verwijderd door de gebruiker. Als een beschermde database wordt verwijderd, worden zijn back-ups minimaal 72 uur bewaard en er wordt een bufferperiode geboden om de database na een abusievelijke verwijdering te kunnen herstellen.

Keuze aan abonnementen verlaagt de kosten voor databases op een lager niveau

Bij databases met minder strikte servicecontracten kunnen klanten de kosten minimaliseren door Oracle Database Autonomous Recovery Service te gebruiken, die alle functies omvat, behalve een realtime databescherming.


 

Energy Transfer maakt de databasebeveiliging tot 48X sneller

George Mamvura en Javier Ruiz van Energy Transfer beschrijven hoe Oracle's Recovery Appliance het lastige doe-het-zelf wegnam en een gemoedsrust als geen enkele andere oplossing kan bieden.

Swisscom neemt complexiteit en risico's van doe-het-zelf databeveiliging weg

Christoph Lutz, hoofdarchitect bij Swisscom, vertelt hoe ze Oracle's Recovery Appliance gebruiken om IT-complexiteit te elimineren, opslag- en integratiekosten te verlagen en risico's voor topklanten in heel Zwitserland te verminderen.

METRONOM maakt back-ups van 4PB databases tot 30X sneller

METRONOM, de IT-dochter van Metro, een toonaangevende leverancier en retailer van delicatessen, gebruikt Oracle's Recovery Appliance om Oracle Databases eenvoudiger te beschermen en DBA's productiever te maken.

Evergy geeft back-up en herstel van Oracle Database een boost

"Een hele opluchting dat we op Oracle's Zero Data Loss Recovery Appliance kunnen vertrouwen. We hebben zoveel tijd aan innovatie kunnen besteden nu de productiviteit van het DBA-team aanzienlijk is verbeterd. We hebben de bescherming van onze Oracle databases op elk moment onder controle via Enterprise Manager en vertrouwen erop dat we in eventuele noodgevallen het herstel tot de laatste transactie kunnen uitvoeren."

Nazrul Islam
Manager van Database Services, Evergy

Gebruiksscenario's van Zero Data Loss Recovery Appliance

 • Beperk de impact van cyberaanvallen

  Bescherm Oracle databases continu met veilige systemen en beperk de impact van cyberaanvallen met een snel databaseherstel tot elk moment.

  Lees de samenvatting (pdf)

 • Laat database beter presteren

  Recovery Appliance neemt arbeidsintensieve back-up- en herstelprocessen over, zoals volledige periodieke back-ups en back-up-validatie van database-servers, waardoor CPU-resources voor activiteiten op de productiedatabase vrijkomen.

  Lees het blog

 • Verklein de kans op dataverlies

  Beveilig databasewijzigingen vanzelf terwijl ze plaatsvinden met een ruim beschikbaar databeschermingssysteem om het risico van dataverlies op korte en lange termijn te verminderen.

  Bekijk de video (15:12)

 • Centraal beheer van databescherming

  Bescherm Oracle databases in de hele onderneming consistent volgens een herstelbeleid dat de klant definieert en gebruik de ingebouwde monitoring om te bepalen of ze voldoen aan hun SLA's voor herstelbaarheid.

  Lees de samenvatting (pdf)

 • Halveer de kosten van downtime

  Beperk de duur en financiële impact van ongeplande downtime met een geautomatiseerd herstel, dat sneller werkt dan traditionele back-up- en herstelsystemen.

  Bekijk de video (15:14)

 • Bescherm Oracle databases die draaien op OCI

  Voorkom dataverlies en zorg voor een snel, voorspelbaar herstel van uw Oracle databases die draaien op OCI met de nieuwe Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service.

26 april 2024

Zero Data Loss Recovery Appliance-architecturen voor bescherming tegen ransomware en cyber resilience

Marco Calmasini, Oracle Senior Principal Product Manager

Het Zero Data Loss Recovery Appliance Engineered System van Oracle is ontworpen met het oog op herstel en biedt de best mogelijke bescherming voor systemen met Oracle Database. Het meest kritieke herstelscenario van vandaag de dag is herstel van ransomware-aanvallen.

De Recovery Appliance bevat functies die het intrinsiek bestand maken tegen aanvallen die herstelmogelijkheden aantasten door back-upbewerkingen uit te schakelen, back-ups te verwijderen of ze in het algemeen onbruikbaar te maken. Het houdt ook versleuteling in stand gedurende de volledige levenscyclus, van de database tot de verschillende back-uplagen, zodat geëxfiltreerde back-ups onbruikbaar zijn voor herstel.

Lees het volledige artikel

Meer nuttige informatie

Oracle Exadata X10M

De snelste en meest schaalbare plaats om Oracle Database uit te voeren

ESG

Gemoedsrust bij noodherstel

Autonomous Database op Exadata Cloud@Customer X10M

Een volledig autonome database in uw datacenter

Oracle

Recovery Service in OCI

Aan de slag


Documentatie

Meer over Recovery Appliance


Contact

Neem contact op met een Oracle Expert over Oracle's Zero Data Loss Recovery Appliance.