Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Oracle Juridisch

Oracle Downloads
Juridische kennisgevingen

Privacy @ Oracle
Oracle privacybeleid voor werving

1. INLEIDING

In dit Oracle privacybeleid voor werving (hierna Privacybeleid genoemd) worden de privacy- en informatiebeveiligingspraktijken beschreven die Oracle Corporation, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna Oracle, wij, we, ons of onze genoemd) hanteren bij het verzamelen, gebruiken en verwerken (hierna verwerken genoemd) van persoonsgegevens over u in verband met onze online en offline wervingsactiviteiten. Hierin worden ook de keuzes uitgelegd die u hebt met betrekking tot deze verwerkingsactiviteiten.

Persoonsgegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde persoon of een identificeerbare persoon. Bijvoorbeeld, uw naam, adres, e-mailadres, opleidings- en arbeidsgegevens, cv en beroepskwalificaties. Persoonsgegevens worden ook informatie over u genoemd.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 19 januari 2021. Het Privacybeleid kan echter na verloop van tijd worden gewijzigd om te voldoen aan wettelijke vereisten of aan onze veranderende bedrijfsbehoeften. De meest recente versie van het Privacybeleid is te vinden op deze website. Indien er een belangrijke wijziging is die we willen benadrukken, zullen we u ook op een andere, gepaste manier informeren (bijvoorbeeld via een pop-upbericht op onze website).

BEREIK VAN HET PRIVACYBELEID

Toon
Meer
 • Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking door Oracle van persoonsgegevens van kandidaten via de Oracle-loopbaanportal (Oracle Talent Acquisition Cloud) en de wervingsactiviteiten van Oracle in het algemeen, zowel offline als online via websites van derden.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • Oracle Corporation en zijn gelieerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Toon
Meer
 • Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, opleidingen en werkervaring, cv en kwalificaties van de functie zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

HOE KOMEN WE AAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • We verwerken persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt in verband met onderstaande doeleinden, zoals wanneer u zich registreert bij Oracle Talent Acquisition Cloud, een sollicitatie indient of een sollicitatiegesprek met ons voert. We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen, zoals tijdens controles van referenties, antecedentenonderzoek of het opvragen van uw arbeidsverleden, evenals van derde partijen die wervingsdiensten verzorgen en beoordelingssites.

WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • We gebruiken persoonsgegevens om te reageren op uw vragen of sollicitatie, om personeel te werven en aan te nemen, om uw gebruik van Oracle Talent Acquisition Cloud en onze wervingsactiviteiten en Oracle-producten en -services mogelijk te maken en te ontwikkelen, verbeteren en beveiligen, en om te voldoen aan toepasselijke wetten.

HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Toon
Meer
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld binnen de Oracle-organisatie en met derden, zoals serviceproviders, gelieerde bedrijven in het geval van een reorganisatie, evenals overheidsautoriteiten indien dit wettelijk vereist is.

WELKE KEUZES HEBT U?

Toon
Meer
 • Voor informatie over u die is verzameld in bepaalde regio's en landen, zoals de EU/EER, kunt u verzoeken om uw toestemming in te trekken; u afmelden voor, bezwaar maken tegen of een beperking instellen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens; of uw persoonsgegevens inzien, verwijderen, wijzigen of corrigeren.

HOE NEEM IK CONTACT OP MET ORACLE ALS IK VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN HEB?

Toon
Meer
 • Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt op een manier die in strijd is met het Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer.

2. REIKWIJDTE

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking door Oracle van persoonsgegevens van kandidaten of potentiële kandidaten die geïnteresseerd zijn in Oracle (u of uw) in verband met:

 • de loopbaanportal van Oracle, ook aangeduid als Oracle Talent Acquisition Cloud; en
 • de meer algemene wervingsactiviteiten van Oracle die zowel offline als online via de Sites (zoals hieronder gedefinieerd) worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over onze verwerkingsactiviteiten in verband met uw algemene gebruik van Oracle-websites en ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën die buiten de reikwijdte van dit Privacybeleid vallen, kunt u ons Algemene privacybeleid raadplegen.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Oracle Corporation, met geregistreerd adres te 2300 Oracle Way, Austin, TX, 78741, VS, en de lokale Oracle-entiteit(en) van het land of de landen waarin u hebt gesolliciteerd op een functie zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Een lijst met Oracle-entiteiten is hier beschikbaar. Selecteer een regio en land om het geregistreerde adres en de contactgegevens van de Oracle-entiteit of -entiteiten in elk land te bekijken.

4. WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE EN UIT WELKE BRONNEN?

We verwerken persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, zoals wanneer u zich registreert bij Oracle Talent Acquisition Cloud, een sollicitatie indient op de Sites of tijdens een wervingsevenement, of informatie die u tijdens een telefoongesprek of persoonlijk gesprek verstrekt. We ontvangen mogelijk ook persoonsgegevens over u van andere bronnen, zoals van personen die u opgeeft als referentie, personen die u voor een functie hebben aanbevolen, in verband met een antecedentenonderzoek of een controle van uw arbeidsverleden, en van externe wervingsbronnen, met inbegrip van Sites. Sites omvatten, zonder beperking, sociale sites waarop u een openbare pagina of profiel hebt gemaakt of anderszins toestemming hebt gegeven zodat recruiters uw gegevens op deze sites kunnen inzien. Het kan ook websites van leveranciers omvatten waar Oracle u heeft uitgenodigd om deel te nemen aan beoordelingen, evaluaties of online sollicitatiegesprekken. Voor online sollicitatiegesprekken gelden aanvullende privacyvoorwaarden.

Oracle verwerkt mogelijk de volgende categorieën persoonsgegevens voor onze wervingsactiviteiten zoals beschreven in Paragraaf 5 van dit Privacybeleid:

 • naam en contactgegevens
 • opleiding
 • arbeidsverleden
 • beroepskwalificaties en werkvergunning, met inbegrip van uw nationaliteit, het land waar u woont en uw visum- en immigratiestatus
 • functies waarin u interesse hebt getoond of waarvoor u wilt solliciteren
 • cv of kopieën en eventuele ondersteunende documentatie bij uw cv, zoals kopieën van certificaten en diploma's
 • referenties
 • beloningspakket, zoals salarisgegevens, afhankelijk van uw regio
 • informatie van een antecedentenonderzoek, zoals een controle van uw opleiding en arbeidsverleden, en andere relevante informatie, waarbij het Oracle-beleid en toepasselijke wetten worden nageleefd
 • Informatie over uw persoonlijkheid, competentie, bekwaamheid en geschiktheid voor een functie
 • bepaalde soorten gevoelige persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande Paragraaf 12

5. WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken of sollicitatie
 • voor werving, evaluatie, achtergrondscreening en indienstneming
 • om uw gebruik van Oracle Talent Acquisition Cloud mogelijk te maken
 • om Oracle Talent Acquisition Cloud en onze wervingsactiviteiten en Oracle-producten en -services te analyseren, ontwikkelen en verbeteren
 • om de beveiliging van Oracle Talent Acquisition Cloud en onze sites, systemen en netwerken te onderhouden
 • om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving, en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren

Deze doeleinden worden hieronder nader beschreven.

 • Om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken of sollicitatie

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via Oracle Talent Acquisition Cloud, contactformulieren op de Sites, contact met onze recruiters of bij evenementen of via Sites) verwerken we informatie over u om met u te communiceren over uw sollicitatie of interesses in een baan. We kunnen u bijvoorbeeld op de hoogte houden van de status van uw sollicitatie, u informeren over nieuwe vacatures of uitnodigen voor wervingsactiviteiten zoals een telefonisch of persoonlijk gesprek.

 • Voor werving, evaluatie, achtergrondscreening en indienstneming

We verwerken informatie over u om de juiste kandidaat te koppelen aan de juiste functie bij Oracle en om te evalueren of u de juiste kandidaat voor een functie bent. Daarom kunnen we informatie over u opnemen in onze wervingsdatabase voor het beheer van de kandidaatselectie en het wervingsproces door Oracle. Als u geselecteerd bent voor een functie bij Oracle, wordt informatie over u ook gebruikt voor uw indiensttreding. Voordat u wordt aangenomen en Oracle u een aanbod kan doen, wordt u mogelijk gevraagd mee te werken aan een antecedentenonderzoek in overeenstemming met het beleid van Oracle en de lokale wetgeving. Voor meer informatie over dit antecedentenonderzoek en de verwerking van informatie over u in verband met een antecedentenonderzoek, kunt u het Oracle-proces voor antecedentenonderzoek raadplegen. Afhankelijk van uw regio wordt mogelijk ook aanvullende informatie over ons gebruik van antecedentenonderzoek naar u gespecificeerd in de toepasselijke privacyverklaringen en/of het beleid van onze provider van antecedentenonderzoek.

Oracle kan u uitnodigen om deel te nemen aan beoordelingen om uw geschiktheid voor een functie te beoordelen. Bij het evalueren van uw geschiktheid voor de functie heeft Oracle toegang tot uw beoordeling en kan Oracle resultaten ontvangen van de Sites.

 • Om uw gebruik van Oracle Talent Acquisition Cloud mogelijk te maken

Wanneer u ervoor kiest om u bij ons te registreren om een Oracle Talent Acquisition Cloud-account te maken, moeten we uw persoonsgegevens verwerken zodat we uw persoonlijke account kunnen aanmaken en beheren. Bij het aanmaken van uw account sturen we u uw persoonlijke inloggegevens. Met deze persoonsgegevens kunnen we uw account beheren (zoals het verifiëren van uw toegang of het wijzigen van uw wachtwoord op uw verzoek).

 • Voor het analyseren, ontwikkelen en verbeteren van de Oracle Talent Acquisition Cloud, onze wervingsactiviteiten en Oracle-producten en -services

Om Oracle Talent Acquisition Cloud, onze wervingsactiviteiten en Oracle-producten en -services te analyseren, ontwikkelen en verbeteren, verwerkt Oracle mogelijk gegevens over u, bijvoorbeeld of u problemen hebt ondervonden bij het gebruik van Oracle Talent Acquisition Cloud of dat het niet functioneert zoals verwacht. We kunnen ook gegevens over u verwerken om nieuwe producten of systeemversies, patches en updates te ontwikkelen en te testen.

 • Om de beveiliging van Oracle Talent Acquisition Cloud te onderhouden

We gebruiken mogelijk persoonsgegevens over u indien dit nodig is om de beveiliging van Oracle Talent Acquisition Cloud en onze sites, systemen en netwerken te onderhouden. Zo kunnen we bijvoorbeeld informatie over u verwerken bij het onderzoeken van verdachte activiteiten op onze sites, systemen en netwerken.

 • Om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving, en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren

In sommige gevallen kunnen we informatie over u verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving, zoals wettelijk voorgeschreven rapportage, of andere verzoeken in juridische processen. Mogelijk verwerken we ook informatie over u bij het uitvoeren en organiseren van ons bedrijf en intern management, bijvoorbeeld om audits en onderzoeken te verrichten, voor fusies en overnames, financiën en boekhouding, archiverings- en verzekeringsdoeleinden, en bij het oplossen van geschillen.

6. WAT IS ONZE BASIS VOOR VERWERKING VAN INFORMATIE DIE OVER U WORDT VERZAMELD IN DE EU/EER EN ANDERE RELEVANTE REGIO'S?

Voor informatie over u die is verzameld in de EU/EER en andere relevante regio's is onze basis voor verwerking het volgende:

 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw contactgegevens en verwante informatie om effectief met u te communiceren en op uw verzoeken te reageren.
 • Uw gebruik van Oracle Talent Acquisition Cloud en de verwerking van informatie over u voor wervingsdoeleinden is gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw account altijd sluiten en uw toestemming intrekken, hoewel dit van invloed kan zijn op ons vermogen om u in overweging te nemen voor een dienstverband bij Oracle.
 • Iedere verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw account altijd sluiten en uw toestemming intrekken, hoewel dit van invloed kan zijn op ons vermogen om u in overweging te nemen voor een dienstverband bij Oracle.
 • De verwerking van informatie over u als onderdeel van onze offline en online wervingsactiviteiten buiten Oracle Recruitment Cloud is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij het vinden van de meest gekwalificeerde persoon voor een specifieke functie.
 • In het geval dat u niet bent geselecteerd voor een functie, maar we contact met u willen opnemen over toekomstige vacatures die u mogelijk interessant vindt, kunnen we de relevante contactgegevens en gerelateerde gegevens verwerken die u als onderdeel van uw eerste sollicitatie hebt verstrekt, op basis van ons gerechtvaardigde belang voor het vinden van de meest gekwalificeerde kandidaat voor de functie.
 • Onze verwerking van gegevens over u voor het analyseren, ontwikkelen en verbeteren van Oracle Talent Acquisition Cloud, onze sites en Oracle-producten en -services is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang voor het verbeteren van de effectiviteit, gebruikerservaring en werking van Oracle Talent Acquisition Cloud, onze websites en onze producten en services.
 • Onze verwerking van informatie over u voor beveiligingsdoeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang voor het beschermen van Oracle-systemen en -netwerken.
 • Onze verwerking van informatie over u krachtens wetten en regelgeving is gebaseerd op een wettelijke verplichting of op het gerechtvaardigde belang van Oracle voor de naleving van de toepasselijke wetten en regelgeving.
 • Onze verwerking van informatie over u voor zakelijke doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang voor een efficiënte en geschikte bedrijfsvoering.
 • Onze verwerking van persoonsgegevens zal ook noodzakelijk zijn om een contract met u aan te gaan voor arbeidsdoeleinden.

7. HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

Oracle bewaart uw persoonsgegevens gedurende de volgende bewaartermijnen:

 • Als u een account hebt gemaakt op Oracle Talent Acquisition Cloud, worden uw accountgegevens bewaard zolang u een actieve account houdt. Uw account wordt als inactief beschouwd en uw accountgegevens worden verwijderd na vijf (5) jaar van inactiviteit.
 • Oracle bewaart uw persoonsgegevens met betrekking tot uw sollicitatie voor een functie (zoals uw curriculum vitae of de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, beoordelingsresultaten) gedurende maximaal vijf (5) jaar vanaf de datum waarop u hebt gesolliciteerd (tenzij volgens de toepasselijke wetgeving een langere of kortere periode is vereist).

Voor zover toegestaan of vereist door de wet, of zoals door u verzocht, kan Oracle uw persoonsgegevens te allen tijde verwijderen. Daarom moet u een eigen exemplaar bewaren van alle informatie die u aan ons verstrekt.

8. WANNEER EN HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Delen binnen Oracle

Als wereldwijde organisatie delen we informatie over u mogelijk wereldwijd via de wereldwijde organisatie van Oracle. Een lijst met Oracle-entiteiten waarmee informatie over u kan worden gedeeld, is hier beschikbaar. Selecteer een regio en land om het geregistreerde adres en de contactgegevens van de Oracle-entiteit of -entiteiten in elk land te bekijken.

Oracle-medewerkers zijn gemachtigd persoonsgegevens alleen in te zien voor zover nodig is voor het betreffende doel en voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en om hun functies uit te voeren, en zijn gebonden aan gepaste geheimhoudingsovereenkomsten.

Delen met derde partijen

Indien nodig delen we persoonsgegevens met de hieronder beschreven derde partijen.

 • Externe serviceproviders (bijvoorbeeld voor websitebeheer, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, antecedentenonderzoek en arbeidsverleden onderzoek, audits en andere soortgelijke services) zodat deze serviceproviders zakelijke functies namens Oracle kunnen uitvoeren.
 • Relevante derde partijen bij een reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, overdracht of andere wijze van afstand doen van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (met inbegrip van een faillissement of soortgelijke procedure).
 • Indien wettelijk vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridisch proces, wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude, of om te reageren op overheidsverzoeken, met inbegrip van overheidsinstanties en autoriteiten buiten het land waar u woont, voor de nationale veiligheid en/of wetshandhaving.

Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, vereisen we dat ze zich houden aan contractuele, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dergelijke verwerking noodzakelijk is en bij de verwerking wordt voldaan aan dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat sommige van deze derden, zoals onze leveranciers van antecedentenonderzoek, ook aanvullend privacybeleid en kennisgevingen namens Oracle kunnen handhaven.

9. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS WERELDWIJD BEHANDELD?

Oracle is een wereldwijde onderneming met activiteiten in meer dan 80 landen en persoonsgegevens wordem wereldwijd verzonden, geopend en opgeslagen, ook in landen of regio's buiten de landen waarin u woont. Als persoonsgegevens worden doorgegeven naar een Oracle-entiteit of een derde partij in een land dat geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt, zal Oracle maatregelen nemen om te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zoals zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de voorwaarden van de EU-modelclausules.

10. HOE ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Oracle heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of inzage, alsmede alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (met inbegrip van maar niet beperkt tot onnodige verzameling) of verdere verwerking.

11. WELKE KEUZES HEBT U?

Afhankelijk van het land waar u woont, hebt u mogelijk bepaalde keuzes en rechten met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens, zoals het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en bij te werken, te wissen of te verwijderen en een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Toestemming intrekken: u kunt verzoeken de toestemming die u eerder hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
 • Persoonsgegevens verwijderen: u kunt alle of sommige van uw persoonsgegevens wissen of verwijderen in Oracle Talent Acquisition Cloud.
 • Persoonsgegevens wijzigen of corrigeren: u kunt sommige van uw persoonsgegevens bewerken in Oracle Talent Acquisition Cloud.
 • Het gebruik van persoonsgegevens beperken of hiertegen bezwaar maken: u kunt ons vragen om te stoppen met gebruik van alle of sommige van uw persoonsgegevens.
 • Recht op inzage en/of ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens: via Oracle Talent Acquisition Cloud kunt u ook een kopie krijgen van sommige van uw persoonsgegevens in machineleesbare vorm.

U kunt deze keuzes uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetten zoals gespecificeerd op onze pagina met privacykeuzes, of door ons verzoekformulier in te vullen.

12. VERZAMELT ORACLE GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS?

Ten behoeve van uw sollicitatie en onze wervingsactiviteiten vraagt of vereist Oracle geen gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over etnische afkomst, religie, filosofische overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Oracle vraagt u ook dergelijke gegevens niet aan ons te sturen. Voor zover de gegevens die u aan ons verstrekt gevoelige gegevens bevatten, bijvoorbeeld details van uw etnische afkomst, politieke opvattingen of overtuiging, religie, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, lichamelijke of geestelijke gezondheid of aandoening, seksuele geaardheid, het plegen of verdacht worden van een misdrijf of verwante procedure, functiebeoordelingen of opleidingsgegevens, verleent u Oracle expliciet toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in dit Privacybeleid. De verwerking door Oracle van uw spraakopnamen of afbeelding, of gedrag, persoonlijkheid of andere psychometrische informatie is onderworpen aan de voorwaarden van het Aanvullende Privacybeleid voor Werving en Selectie.

Als u een handicap hebt en graag wilt dat Oracle daar rekening mee houdt, kunt u die informatie tijdens het wervingsproces verschaffen. In sommige landen vragen we mogelijk expliciet om informatie zoals ras of etniciteit met als doel om te monitoren of gelijke kansen worden geboden. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wetgeving. We vragen sollicitanten echter niet deze informatie te verstrekken in verband met hun sollicitatie en onze wervingsactiviteiten. Als u deze informatie verstrekt als onderdeel van ons programma betreffende gelijke kansen, zal deze niet zichtbaar zijn of anderszins worden gebruikt bij de wervings- of selectieprocedure.

13. WAT ZIJN UW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

U bent verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u verstrekt aan of ter beschikking stelt aan Oracle en u dient ervoor te zorgen dat deze relevant, waarheidsgetrouw en op geen enkele manier misleidend zijn. U dient ervoor te zorgen dat de verschafte informatie geen materiaal bevat dat obsceen of belastend is en dat de informatie de rechten van derden niet schendt, geen schadelijke code bevat en niet anderszins strafbaar is. Als u persoonsgegevens over een andere persoon verstrekt, bijvoorbeeld over personen die u als referentie opgeeft, is het uw verantwoordelijkheid alle kennisgevingen te verschaffen en alle vereiste toestemmingen te verkrijgen, zodat Oracle de desbetreffende informatie kan verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

14. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (CCPA)?

Als u een inwoner bent van Californië, kunt u ons verzoeken om de categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, aan u te verstrekken (zie Paragraaf 4).

Als u een inwoner bent van Californië, kunt u informatie verkrijgen over het uitoefenen van uw rechten, zoals hierboven beschreven, door contact met ons op te nemen op 001-800-633-0748.

15. DATA PROTECTION OFFICER—UW VRAGEN EN OPMERKINGEN

Oracle heeft een Data Protection Officer aangesteld. Als u van mening bent dat Oracle gegevens over u heeft gebruikt op een wijze die niet strookt met dit Privacybeleid of als u nog vragen of opmerkingen over onze privacypraktijken hebt, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer door een verzoekformulier in te vullen.

Schriftelijke verzoeken aan de Global Data Protection Officer kunt u richten aan:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
Verenigde Staten

Voor persoonsgegevens die in de EU/EER of andere relevante regio's worden verzameld, kunnen schriftelijke vragen aan de EU Data Protection Officer worden gericht via:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg/München
Duitsland

Voor persoonsgegevens die BINNEN Brazilië worden verzameld, kunnen schriftelijke vragen aan de Brazilian Data Protection Officer worden gericht via:

Alexandre Sarte
Rua Dr. Jose Aureo Bustamante, 455
Vila São Francisco
São Paulo, Brazilië

16. GESCHILLEN OPLOSSEN OF EEN KLACHT INDIENEN

Neem in eerste instantie contact met ons op als u een klacht hebt met betrekking tot onze naleving van dit Privacybeleid. We zullen eventuele klachten en geschillen over onze privacypraktijken onderzoeken en proberen op te lossen. Mocht u een niet opgeloste klacht met betrekking tot privacy of het gebruik van gegevens hebben die niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, neem dan (gratis) contact op met onze in de V.S. gebaseerde externe bemiddelaar voor de oplossing van geschillen op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie.

17. ORACLE-HOOFDKANTOOR

Het adres van het hoofdkantoor van Oracle is:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
VS

Tel.: +1.737.867.1000

18. AANVULLENDE PRIVACYVOORWAARDEN VOOR WERVING

Naast de voorwaarden die u hebt geaccepteerd toen u op de wervingssite van Oracle hebt gesolliciteerd, gaat u hierbij akkoord met deze aanvullende gebruiksvoorwaarden en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Aanvullende Privacyvoorwaarden voor Werving (Aanvullend Privacybeleid). Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in het Privacybeleid van Oracle voor Werving (Privacybeleid), geeft u, wanneer u een website van derden gebruikt om deel te nemen aan een online sollicitatiegesprek, toestemming voor en gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Aanvullende Privacybeleid. Termen met een hoofdletter die in dit document worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in het Privacybeleid aan hen wordt gegeven.

Informatie die over u wordt verkregen als gevolg van beoordelingen of evaluaties kan bepaalde soorten gegevens bevatten over uw persoonlijkheid, gedrag en geschiktheid voor een bepaalde functie. Persoonsgegevens die tijdens een video-opname worden vastgelegd, kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals uw stem en beeld. Gevoelige persoonsgegevens omvat ook informatie die tijdens een online sollicitatiegesprek wordt onthuld, zoals raciale of etnische afkomst, religie of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke connectie, fysieke of mentale gezondheid of aandoeningen, uitvoering of vermeende uitvoering van een misdrijf of verwante rechtsprocedures, of functie-evaluaties of opleidingsdossiers. Oracle vereist dergelijke persoonsgegevens niet en vraagt u deze niet te verstrekken. Als u niet instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Aanvullende Privacybeleid, moet u niet solliciteren via dit proces. Als u een verzoek betreffende het sollicitatieprocedure aan Oracle wilt doen, neem dan contact op met Oracle via br-recruiting_br@oracle.com en Oracle kan daar dan rekening mee houden, zoals een telefonisch sollicitatiegesprek, in overeenstemming met het Privacybeleid

Oracle bewaart een kopie van het gesprek in overeenstemming met het bewaarbeleid van Oracle, maar bewaart de video niet langer dan nodig is om een kandidaat te beoordelen of zoals anderszins is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U begrijpt dat Oracle niet alle kandidaten meeneemt naar de volgende fase en dat het indienen van een online sollicitatiegesprek geen garantie biedt voor een baan. Oracle behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een aanbod te doen of een sollicitatiegesprek te weigeren aan kandidaten die via dit proces een sollicitatiegesprek indienen of die ervoor kiezen te vragen om een telefonisch sollicitatiegesprek, of in sommige gevallen om een persoonlijk gesprek met een Oracle-recruiter. Elke kandidaat, die Oracle naar eigen goeddunken bepaalt, heeft geknoeid met een video, deelt onwettige of verboden inhoud of schendt de Gebruiksvoorwaarden van Oracle, begrijpt dat alle Inhoud mag worden gebruikt zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het verstrekken van Inhoud aan wetshandhaving.

Vorige versie: 4-1-2021 | 24-12-2019

TRUSTe

Meer informatie