Queue

Un serviciu de mesagerie serverless

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Queue este un serviciu pentru activarea serverless a comunicării asincrone (decuplate). Coada OCI gestionează volume mari de date tranzacționale, care necesită procesare independentă, fără pierdere sau duplicare. Serviciul utilizează puncte finale REST definite de STOMP și OpenAPI, pentru a comunica cu orice client.

Prezentare generală OCI Queue (12:04)

Caracteristici OCI Queue

OCI Queue include următoarele caracteristici:

  • Scalabilitate – OCI Queue tratează vârfurile neașteptate ale traficului prin adăugarea automată a resurselor, pe baza cererii și distribuirii încărcării către consumatorii disponibili.
  • Debit mare – OCI Queue poate accepta un număr aproape nelimitat de tranzacții pe secundă, per acțiune API.
  • Livrare de cel puțin o dată – Un mesaj poate fi livrat consumatorului cel puțin o dată, cu excepția cazului în care este șters sau expiră.
  • Comanda optimizată – Mesajele sunt livrate consumatorilor în aceeași ordine în care sunt primite de la producători. Dar, ocazional, mesajele pot fi livrate în altă ordine, pentru a evita latențe suplimentare pentru corectarea comenzilor.
  • Blocarea mesajelor – Un mesaj este blocat pentru a evita citirile duplicat în timp ce un consumator îl procesează sau până când se încheie perioada de expirare pentru vizibilitate.
  • Loturile de mesaje – Trimiteți, primiți, actualizați sau ștergeți mesaje din loturile de până la 20 de mesaje, pentru a optimiza costurile.
  • Încercări de trimitere și cozi de mesaje inactive – Puteți defini numărul de încercări de trimitere ale unui mesaj. Dacă un mesaj nu poate fi consumat cu succes, poate fi trimis într-o coadă de mesaje expirate (DLQ). DLQ vă permite să izolați mesajele pentru depanare.
  • Criptare – Mesajele sunt complet criptate.
  • Protocolul STOMP – STOMP este un protocol deschis, creat pentru mesagerie, care poate mări eficiența, deoarece autentificarea și autorizarea se execută o dată per conexiune, nu per cerere HTTP.
  • API-urile REST – OCI Queue poate fi utilizată cu API-uri REST adevărate, acceptate cu o specificație OpenAPI.
Caracteristici OCI Queue – diagrama și descrierea de mai jos
Permite scalarea: OCI Queue poate permite scalarea, acceptând toți consumatorii care doresc să citească dintr-o coadă. Permite decuplarea: clientul Queue plasează mesajele într-o coadă definită cu un anumit scop, dar nu știe cine va fi consumatorul, unde și cum va fi implementat. Oferă o livrare fiabilă: un consumator din coadă nu poate procesa un mesaj din coadă, deci, în loc ca mesajul să se piardă, acesta este plasat în coada de mesaje neprocesate pentru remediere.