Oracle Service Cloud Products

Cross-Channel Contact Center Solutions
Provide Productive Agents Experiences

Kunskapshantering

Förbättra självbetjäningen och minska kundomsättningen

Förbättra självbetjäningen och minska kundomsättningen

Om er kunskap finns i silor är det antagligen svårt för kunder och personal att hitta svar snabbt. Upptäck hur du kan behålla fler kunder med svar on demand.


Produkter för kunskapshantering

Produkter för kunskapshantering

Se
mer
 • Innehållsförfattande

  Samla in, skriv och publicera kunskap samtidigt som du behåller versionskontroll, regelefterlevnad och översättningskontroll.

 • Semantisk sökning

  Hitta exakta svar från flera datatyper, språk och innehållskällor med robust NRP och branschterminologi.

 • Guidad kunskap

  Skapa vägledda stegvisa flöden för att leda användarna till rätt svar genom att dra fördel av kundsammanhang och data från externa system.

 • Dataanalys

  Dra djupare slutsatser om kundkontakter, antal lösta supportfrågor och kunskapsluckor.

 • Integrerade appar

  Leverera kunskap där den behövs i flera kanaler med fördefinierade kunskapsintegreringar.

 • Kunskaps-API

  Få tillgång till kunskap överallt i anpassade program och tredjepartsprogram genom öppna och standardbaserade API:er.Get Started