Oracle SCM-lösningar – Global Trade Management

Maximala logistikresultat

Hantera transporter och globala handelsinsatser och rationalisera vardagliga lagerbehov.

Global Trade Management

Optimera och slimma affärsprocesser som rör gränsöverskridande handel. Oracles unika globala regelefterlevnadslösningar ger företag i alla storlekar möjlighet att hantera sin globala handel centralt. Genom att lägga handelsdata och milstolpar i ett skikt över det fysiska flödet av varor får du överblick och kontroll över både beställningar och leveranser för att säkerställa att ni följer globala handelsregelverk.

Screening av parter med restriktioner

Screening av parter med restriktioner

Följ alla regler genom att kontrollera transaktionerna noga gentemot myndigheternas listor för både import och export.

 • Öka säkerheten genom att se till att inte varor levereras till förbjudna länder, organisationer eller enskilda
 • Genomför screeningen snabbt och effektivt även med höga volymer via vyn för screening av parter med restriktioner
 • Uppfyll screeningkraven och fatta snabba beslut med bra underlag genom flexibla alternativ för matchning
Video: Lumentum hanterar exportefterlevnad med GTM Cloud (2:17)
Efterlevnad av handelsregler

Efterlevnad av handelsregler

Hantera gränsöverskridande transaktioners juridiska, förvaltningsmässiga och företagsmässiga komplexiteter.

 • Hantera efterlevnaden av globala handelsregler centralt genom en global metod som kan hantera handel från vilken till vilken plats som helst
 • Minska de ekonomiska riskerna som rör efterlevnad när ni gör affärer i vilket land som helst oavsett process
 • Utnyttja rörelsekapitalet bättre genom att se till att varorna aldrig slutar rulla
Video: Beckman Coulter Implements Oracle Global Trade Management (2:35)
Tullregelverk

Tullregelverk

Hantera tulldeklarationer globalt och kommunicera korrekt med myndigheter och handelspartner vid alla gränsöverskridande transaktioner.

 • Bibehåll tillsynen, insynen och kontrollen över tullprocedurer och tulldeklarationer
 • Minimera böter och andra bestraffningar genom mer noggrann elektronisk dokumentation och kommunikation med tullmäklare
 • Automatisera tulldeklarationerna, samarbetet med tullmäklare och arkivering
 • Minska de ekonomiska riskerna som rör böter från tullen och lagringsavgifter när ni gör affärer oavsett land
Kundreferens: Cummins centraliserar viktiga tull- och efterlevnadsprocesser
Handelsanalys

Handelsanalys

Övervaka viktiga nyckeltal och övergå direkt från analys till åtgärd.

 • Jämför nyckeltalen med affärsmål, benchmark och prognoser med konfigurerbara informationsvyer
 • Växla smidigt mellan gammal och aktuell information
 • Fatta effektiva beslut med rollbaserade information och avisering om avvikelser från befintliga planer
 • Identifiera snabbt positiva och negativa trender inom transportverksamheten
Video: Oracle Global Trade Management Cloud (1:02)
Landed Cost Management

Landed Cost Management

Skaffa ekonomisk insyn i kostnaderna i hela leveranskedjan, inklusive transport- och expeditionsavgifter, försäkringar, tull och skatter.

 • Anskaffa produkter och komponenter strategiskt från den mest kostnadseffektiva leverantören genom att identifiera och mäta alla kostnader i hela leveranskedjan
 • Få automatiska uppdateringar om finansiella avvikelser mellan uppskattade och faktiska kostnader i leveranskedjan
 • Få insikt i alla verkliga kostnader som är relaterade till inköp av produkter
Datablad: Oracle Landed Cost Management (PDF)


Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne