Oracle SCM-lösningar – Asset Maintenance

Maintenance Management

Leverera viktig information om resurser till olika avdelningar, gör utrustningen mer tillförlitlig och använd fabrikerna bättre.

Asset Maintenance

Genom resurshantering kan företagen införa den bästa praxisen och hantera resursernas hela livscykel med komplett insyn i alla typer av resurser och utrustning.

Resurshantering i olika branscher

Resurshantering i olika branscher

Hantera alla typer av resurser i en och samma lösning, oavsett bransch och typ av resurser.

  • Stöd resurser, däribland fasta anläggningsresurser, mobila resurser och infrastruktursresurser, med en kraftfull plattform och ett flexibelt ramverk
  • Mät och följ resursernas produktivitet och utnyttjandegrad med applikationer för självbetjäning
  • Övergå från reaktivt underhåll till förebyggande och villkorsbaserat underhåll
  • Definiera, strukturera och spåra felaktiga mätvärden och följ upp felhistorik
Lösningssammanfattning: Oracle Enterprise Asset Management (PDF)
Smidig underhålls- och kvalitetsefterlevnad

Smidig underhålls- och kvalitetsefterlevnad

Väg av produktionen mot omkostnaderna och se till att driften är slimmad överallt.

  • Standardisera underhåll och rapportering och få bättre, mer konsekvent insyn i resursernas produktivitet
  • Bibehåll en historik över resurstransaktioner som sker i Oracles andra moduler
Video: Unique by Design: The Noble Energy Story (6:00)
Hantering av underhållskostnader

Hantering av underhållskostnader

Öka avkastningen av kapitaltillgångar genom att integrera fysiska och ekonomiska aspekter och stödja ett nära samarbete mellan projekt- och underhållscykler.

  • Uppskatta kostnader utifrån behov av material, arbete och krav på utrustning
  • Generera och spåra faktiska kostnader och registrera och behåll historisk information om genomförda åtgärder för att kunna fatta välgrundade beslut om framtida underhållsarbete
  • Genomför distributionstransaktioner för resurser, t.ex. flyttar, återinsättning, kassering och andra transaktioner
Kundreferens: Nuklearna Elektrarna Krškos övergång till nästa generations programvara för storföretag (PDF)

Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne