Oracle SCM-lösningar – Asset Tracking

Maintenance Management

Leverera viktig information om resurser till olika avdelningar, gör utrustningen mer tillförlitlig och använd fabrikerna bättre.

Asset Tracking

Oracles omfattande lösningar för att överblicka resursers livscykel är perfekta för kapitalintensiva företag. De spårar, ger insyn i och kontroll över globalt utsprida resurser.

Insyn i och spårning av resurser

Insyn i och spårning av resurser

Smidig integration med Oracles verksamhetsapplikationer och finansiella applikationer ger användarna möjlighet att skaffa sig bättre insyn i och få noggranna uppdateringar om resurserna i rätt ögonblick.

  • Skaffa heltäckande insyn i resurserna och deras konfigurationer på fältet eller i lagret
  • Hantera en stor mängd fysisk information om t.ex. kvantiteter, serienummer, platser och användning
Video: Unique by Design: The Noble Energy Story (6:00)
Skapa och uppdatera resurser

Skapa och uppdatera resurser

Minska behovet av manuella insatser när resurser ska skapas och se till att informationen om var en resurs finns och dess status är uppdaterad och korrekt.

  • Kostnadsavvikelser är lätta att registrera och ange, vilket ger heltäckande ekonomisk information
  • Spåra och bibehåll en historik över resurstransaktioner som sker i andra av Oracles moduler
Kundreferens: Nuklearna Elektrarna Krškos övergång till nästa generations programvara för storföretag (PDF)
Processen från inköp till kassering

Processen från inköp till kassering

Hantera allt under en resurs livscykel.

  • Genomför distributionstransaktioner för resurser, t.ex. flyttar, återinsättning, återvinning och kassering
  • Hantera resursöverföringar mellan interna organisationer och ersättnings- eller låneresurser
  • Stöd kapitalisering, capitalize on issue (COI) i arbetsflödet för leverans av order
Video: Wells Enterprise övergår från reaktivt till proaktivt underhållsläge (2:26)

Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne