Oracle SCM-lösningar – Complex Maintenance Repair and Overhaul

Underhållskapacitet
Maintenance Management

Leverera viktig information om resurser till olika avdelningar, gör utrustningen mer tillförlitlig och använd fabrikerna bättre.

Complex Maintenance Repair and Overhaul

Hantera flygplansunderhåll för transport- och försvarsverksamhet och spåra underhålls-, reparations- och översynstjänster för rymd-, flyg- och försvarstillverkare.

Underhåll av flygtransporter och försvarsverksamhet

Underhåll av flygtransporter och försvarsverksamhet

Optimera utnyttjandet av utrustning och minimera efterlevnadskostnaderna genom den mest omfattande underhålls- och översynslösningen för rymd- och flygfart samt försvarsindustrin.

  • Komplett spårning av livscykel- och underhållsefterlevnad för konfigurationer och enskilda komponenter med stöd för godkännanden på flera nivåer
  • En heltäckande dokumenthantering stöder mottagning, hantering och publicering av elektroniska dokument
  • En omfattande och integrerad planeringslösning täcker prognoser, planering och schemaläggning
Artikel: Korean Air lyfter genom att dra fördel av sin största tillgång: Information
Underhåll, reparationer och översyn av rymd- och flygfart samt försvarsindustrin

Underhåll, reparationer och översyn av rymd- och flygfart samt försvarsindustrin

Utnyttja lönsamma underhålls-, reparations- och översynstjänster och intäkter från reservdelar på eftermarknaden.

  • Sprid stora mänger information för att förbättra servicenivåerna genom att göra den lättillgänglig för alla i serviceapplikationen
  • Bli bättre på att leverera underhålls-, reparations- och översynstjänster och på att leverera reservdelar
  • Förbättra intäktsströmmarna genom närmare integration mellan materialhanterings- och servicesystemen i en global miljö
Video: MRS blir effektivare och smidigare med Oracle CMRO och EAM (2:04)

Relaterade produkter och lösningarKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne