Oracle Virtualization – Produkter

Konstruerat för öppet moln
Konstruerat för öppet moln

Bygg en öppen molninfrastruktur.

Ikon för servervirtualiseringsprodukter

Produkter för servervirtualisering

Oracles servervirtualiseringsprodukter är utformade för effektivitet och optimerade för prestanda, och stöder x86- och SPARC-arkitekturer samt en mängd system som Oracle Linux, Windows och Oracle Solaris. Utöver hypervisor-baserade lösningar erbjuder Oracle också virtualisering inbyggd i maskinvara och Oracles operativsystem för att leverera den mest kompletta och optimerade lösningen för hela datormiljön.

Video
Video: Vad är applikationsdriven virtualisering?

Vad är applikationsdriven virtualisering?

Ikon för datorvirtualiseringsprodukter

Produkter för datorvirtualisering

Oracle Secure Global Desktop ger säker åtkomst överallt till applikationer och annan företagsprogramvara från Oracle och andra leverantörer. Det ger ständig åtkomst från standardkonfigurerade persondatorer, Mac-datorer, Chromebook, smartphones och surfplattor. Oracle VM VirtualBox ger avancerad datorvirtualisering för alla på x86-operativsystem och ger stöd för att köra Oracle Linux, Windows och Oracle Solaris virtualiserat lokalt.

Video
Video: Se VirtualBox i praktiken

Se VirtualBox i praktiken


Kom igång