İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM), işe alım, eğitim, bordro, ücretlendirme ve performans yönetimi gibi insan kaynakları (İK) departmanlarının geleneksel yönetim fonksiyonlarını etkileşimi, üretkenliği ve iş değerini destekleme fırsatlarına dönüştürür. HCM, iş gücünü yalnızca iş yapma maliyetinden fazlası olarak değerlendirir; iş gücü, tıpkı diğer herhangi bir varlık gibi stratejik yatırım ve yönetim sayesinde değeri en yüksek düzeye çıkarılabilecek bir çekirdek iş varlığıdır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı

HCM terimi hem bir iş stratejisi hem de bu stratejiyi uygulamak için kullanılan modern BT uygulama yazılımları kümesi ve diğer teknolojiler anlamına gelebilir. Kimi zaman birbirinin yerine kullanılsa da ilgili İK, HRMS ve HRIS terimleri arasında ince ayrımlar bulunur:

 

 • İK: İşe alma, iş ve pozisyon yönetimi, küresel İK uyumluluğu ve raporlama gibi bir dizi geleneksel çalışan yönetimi fonksiyonu anlamına gelir.
 • HCM: Aynı süreçleri kapsamakla birlikte iş gücü ödüllerini ve yetenek ve iş gücü yönetimini içerir.
 • Yetenek yönetimi: Yeteneğin yaşam döngüsü boyunca yeteneğin stratejik yönetimi ile ilgilidir. Adaylara ilişkin kaynak bulma ve işe alım faaliyetlerini, hedef ve performans yönetimini, öğrenme ve kariyer gelişimini, yetenek değerlendirmesini ve yedekleme yönetimini içerir.
 • İş gücü ödülleri: Ücretlendirme, yan haklar veya bordro dahil olmak üzere maddi veya maddi olmayan ödülleri yöneten tüm İK fonksiyonlarını ifade eder.
 • İş gücü yönetimi: Zaman ve iş gücü ve izin yönetimi dahil olmak üzere pozitif ve negatif zaman yönetimi ile ilgili tüm İK fonksiyonlarını ifade eder.
 • HRMS: Çalışan yaşam döngüsü boyunca İK süreçlerini destekleyen ve otomatikleştiren bir dizi uygulama yazılımı ve diğer teknolojiler anlamına gelir. HCM ve HRMS terimleri genellikle eşanlamlı olarak kullanılsa da HCM'de çalışanların yönetimine ilişkin stratejik yaklaşım öne çıkar.
 • HRIS: Başlangıçta idari çalışan kayıtlarının tutulması anlamına gelmekteydi. HRMS terimi büyük ölçüde yerini aldı. Uygulamada HRMS ve HRIS, neredeyse birbirinin yerine kullanılabilir terimlerdir.

Güçlü Bir HCM Çözümünün Temel Avantajları

Yeteneği Cezbetme ve Bağlılığını Sağlama

 • Doğru adaylar için kaynak bulma ve işe alma işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayarak işe alma hızını ve kalitesini artırın. Çalışanları motive etmeye ve üstün çalışan deneyimleri sunmaya yardımcı olan iş-yaşam çözümleri ile etkileşimi artırın.
 • Profesyonel öğrenme ve gelişme fırsatları sağlayarak yeteneklerin bağlılığını kazanın ve gelişmelerini sağlayın.
 • Liderlik ve diğer anahtar rollerde yedekleme konusunda proaktif planlamalar oluşturarak performans gücünü artırın.

İş Gücü Yönetimini ve Harcamaları Optimize Edin

 • Doğru oranlarda maddi ve maddi olmayan ödüller sunarak ücretlendirmede öne çıkın.
 • Zaman ve iş gücü, programlama ve ilgili masrafları yönetin.
 • Belirli projelere ilişkin masrafların ve diğer maliyetlerin bakımını yapın.
 • Performansa göre ödeme kültürü oluşturun.

Değişime Atik Yanıt Verin

 • Çalışan stratejisini iş stratejisi ile uyumlu hale getirin.
 • Güçlü öngörüler ile iş gücü kaybını tahmin edin.
 • İş gücünü kısa sürece organizasyon değişikliklerine uyumlu hale getirin.
 • İK süreçlerini, benzersiz ihtiyaçları göz önünde bulunduracak şekilde biçimlendirin.

İK Operasyonlarını Kolaylaştırın

 • Birbiriyle bağlantılı olmayan HRMS çözümlerini konsolide edin.
 • Daha akıllı iş gücü kararları almak için analitiklerden yararlanın.
 • Küresel ve yerel olarak manuel süreçleri otomatikleştirin.
 • İK süreçlerini self servis ile hızlandırın.

HCM Çözümlerinin Fonksiyonel Bileşenleri

Küresel İK

Tek bir küresel kayıt sistemi ile tüm iş gücünüzü yönetin ve HRIS sistemlerinizi basitleştirin.

 • Çalışan yaşam döngüsü: 200'den fazla ülkede ve yargı bölgesinde yerelleştirmeler ile ister tam zamanlı ister sözleşmeli tüm çalışanlar için işe alımdan emekliliğe kadar tüm süreci yönetin.
 • Stratejik İK: Tek bir çözümle kişisel bilgileri ve çalışan bilgilerini takip edin, iş yapıları oluşturun, çalışan belgelerini yönetin ve performans ve kaybı tahmin edin.
 • İK servis sunumu: Dilediğiniz cihazda yönetici ve çalışan self servis olanağı sağlayın ve hassas İK vakaları için İK Yardım Masası sunun.
 • Çalışan etkileşimi: Çalışanlarınızı zindelik, rekabet, gönüllülük ve kişisel markalaştırma araçları ile motive edin.
 • Uyum zorluğunu azaltma: Olay raporlama sayesinde iş yerinde sağlık ve güvenlik düzeyini artırın ve dolandırıcılığı saptama ve otonom güvenlik çözümleri sayesinde verilerinizi koruyun.

Yetenek Yönetimi

Organizasyonların çalışan etkileşimini sürdürürken, etkili bir şekilde kaynak bulma ve işe almadan yeni işe alınan çalışanların işe başlatılmasına, hedeflerin ve performansın yönetilmesine, performansın ödüllendirilmesine, sürekli öğrenme olanağı sağlanmasına, kariyer geliştirmeye, yetenek değerlendirmeleri yapmaya ve en uygun yedeklemeleri planlamaya kadar tüm yetenek yaşam döngüsünü yönetmesine olanak sağlar.

 • Yetenek kazanımı: İnovatif teknolojilerden yararlanarak cazip bir aday odaklı deneyim sunun ve işlere en uygun adayları eşleştirin.
 • Performans yönetimi: Performansı optimize etmek için kişisel hedefleri ve iş hedeflerini uyumlu hale getirin ve sık kontrol noktaları ile çalışanları destekleyin.
 • Kariyer gelişimi: Kariyer fırsatlarını belirleyin ve çalışanları kariyer hedeflerine yaklaştırmak için bir gelişim planı hazırlayın.
 • Yetenek değerlendirmesi ve yedekleme yönetimi: Organizasyon genelinde yetenek trendlerini değerlendirin ve liderlik ve diğer kritik rollerde gelecek ihtiyaçlara yönelik proaktif planlamalar yapın.
 • Öğrenme: Modern iş gücünün öğrenme taleplerini karşılayın ve çalışanların en yeni becerilere sahip olmalarını sağlayın. Kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmak için gömülü zekadan yararlanın.

İş Gücü Yönetimi

Tüm çalışanlarınız için küresel olarak iş gücü maliyetlerini kontrol edin, manuel süreçleri azaltın ve uyumluluğu basitleştirin.

 • Ücretlendirme: Yerel ve küresel ücretlendirme planlarına ilişki analiz, modelleme, bütçeleme ve yönetim faaliyetleridir.
 • Toplam ücretlendirme: Tüm ücretlendirme faaliyetlerine ilişkin yöneticilere ve çalışanlara yönelik ayrıntılı öngörülerdir.
 • Performans bazlı ücretlendirme: Ücretlendirme hesaplamalarında performans derecelendirmeleri, hedef gerçekleştirme ve diğer metriklerden yararlanın.

İş Gücü Ödülleri

Farkıyla öne çıkan bir iş gücü ödülleri stratejisinden yararlanarak doğru yetenekleri cezbedip bağlılıklarını sağlayın ve değer elde edin. Modern ve inovatif teknolojileri kullanarak bordro ve ücretlendirme verilerinin doğruluğunu en üst düzeye çıkarın.

 • Ücretlendirme: Yerel ve küresel ücretlendirme planlarına ilişki analiz, modelleme, bütçeleme ve yönetim faaliyetleridir.
 • Yan haklar: Benzersiz iş ihtiyaçlarına uygun esnek yan hak programı seçenekleri sunun.
 • Bordro: Doğru bordro, vergi raporlama ve düzenleme kuralları sunarak bordroyu işleyin ve uyumluluğu destekleyin.

HCM—Kısa Geçmişi

"İnsan kaynakları" terimi ilk kez 1950 – 1960'lı yıllarda bilgi işlemin endüstriyel çağda başlayan otomasyonu hızlandırmaya başlamasıyla kullanıldı. Ekonomistler ve iş insanları çalışanları, rutin görevleri gerçekleştirilen değiştirilebilir birimler olarak değil, iş büyümesine ivme kazandırabilecek belirli becerilere ve yeteneklere sahip bilgi çalışanları olarak görmeye başladı.

Beklendiği üzere, terim 1990'lı yılların sonunda internetin yükselişiyle ön plana çıktı. Yeni teknolojiler, yepyeni bir dizi iş sürecini hızla otomatikleştiriyordu. Bu sırada internet nedeniyle çalışanların ve yöneticilerin çalışma ve iş birliği yöntemlerinde değişiklik kaydedildi. Tüm bu değişim, iş gücü liderlerini değişen iş rollerinde yetenekleri cezbetme, bağlılığını kazanma ve etkileşime alma yöntemlerinde dönüşüm yaratmak zorunda bıraktı.

Bu on yıllık süreç, HCM'nin Altın Çağı olarak adlandırılabilir. Yeni dijital teknolojiler, İK liderlerinin büyük ölçekte daha fazla etkileşim sunan ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmasını sağlıyor. Aynı zamanda veri otomasyonu, tahmini analitik ve yapay zeka (AI) gibi gelişmekte olan teknolojiler iş gücünü anlama, yönetme, teşvik etme ve etkileşime alma konusunda yeni inovasyonlar getirdi. İK liderleri akıllı, sosyal uygulama odaklı işe alım ve kişiselleştirilmiş bağlılık sağlama uygulamalarından ve yüksek düzeyde optimize edilmiş ücretlendirmeye varana kadar iş güçlerinin değerini en yüksek düzeye çıkarabilecek yepyeni bir dizi araçtan yararlanabiliyor.

Bulutta HCM

Bulut ve servis olarak yazılım (SaaS) sunum modelleri, HCM teknolojileri için hızla yeni standart haline geliyor. Bulut yaklaşımı dağıtımı hızlandırır, değişken sermaye giderlerini sabit ve şeffaf işletim giderlerine dönüştürür, BT maliyetlerini düşürür ve yükseltme yollarını hızlandırarak ve basitleştirerek atikliği destekler.

Birçok SaaS HCM sağlayıcısı olsa da hepsi aynı değildir. İşletmeler, satıcıları ve çözümleri değerlendirirken yalnızca bugün istedikleri HCM özelliklerini değil, gelecekte ihtiyaç duyacakları özellikleri de göz önünde bulundurarak kilit sorular sormalıdır.

 • Sağlayıcı uzun vadede destek olacak mı?
 • Sağlayıcı inovasyona yatırım yapıyor mu?
 • Sağlayıcı son derece hassas çalışan verilerini güvende tutabilecek mi?
 • Sağlayıcı, mevzuat gereklilikleri doğrultusunda verileri ülkeye özgü konumlarda tutabilir mi?
 • Kendi yükseltme yolunuzu ve zamanlamanızı belirleyebilir misiniz?
 • İK süreçlerini ERP, CRM ve diğer iş süreçleriyle hızlı ve kolay bir şekilde entegre edebilecek misiniz?

HCM'nin Geleceği

Açık bir şekilde teknoloji, bildiğimiz şekliyle iş dünyasında dönüşüm yaratıyor. Yeni teknolojiler iş stratejilerini değiştiriyor, iş rollerini ortadan kaldırıyor ve yeni iş fırsatları yaratıyor. Ancak geleneksel hiyerarşik yapılar değişirken, iş gücü de giderek daha düz, daha atik ekip ağlarına dönüşüyor, daha mobil, küresel ve çeşitli hale geliyor. HCM de hızla değişiyor. SaaS ve mobil gibi zaten bildiğiniz teknolojilerin ve makine öğreniminden yapay zekaya kadar ileri teknolojilerin hızla benimsendiğini göreceksiniz.

 • Mobil; tüketici sınıfı, self servis mobil uygulamalarla İK'yı, çalışanları ve yöneticileri güçlendirerek etkileşimi ve üretkenliği artırır.
 • Sosyal; organizasyondaki meslektaşları ve danışmanlarla iş birliği sağlayabilen herkes için üretkenliği artırır.
 • Sohbet robotları, kullanıcılara cevaplarla daha hızlı ve daha verimli bir şekilde hizmet eder.
 • Yapay zeka, en uygun adayları bulmak üzere binlerce özgeçmişi ve veri noktalarını hızlıca taramak gibi insanların yapabilmesi mümkün olmayan özellikleri geliştirir.

Oracle Modern Best Practice ile HCM Çözümünüzde Dönüşüm Yaratın

HCM stratejisine ilişkin küresel ve kapsamlı öngörüler, gelişmekte olan teknolojiler ve ideal uygulamalar için İK ve Yetenek Yönetimi için Oracle Modern Best Practice çözümüne göz atın. Şunlar dahildir:

 • İşe alımdan işe başlatmaya kadar süreç
 • Yan haklardan bordroya kadar süreç
 • Bordrodan ödemeye kadar süreç
 • Zaman toplamadan bordroya kadar süreç
 • Hedef belirlemeden performansa kadar süreç
 • Kariyer planlamadan geliştirmeye kadar süreç
 • Yetenek değerlendirmesinden yedeklemeye kadar süreç
 • Devamsızlık planlamasından sürekliliğe kadar süreç
 • Çalışan öngörüsünden iş yaşam uyumuna kadar süreç
 • Çalışan ayrılmasından iş gücü analizine kadar süreç