Müşteri Deneyimi İçin Analitik

Oracle Fusion CX Analytics satış, pazarlama ve hizmet verilerini birleşik bir analitik çözümünde bir araya getirerek kuruluşların tam gelir potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Get started with Fusion Analytics for free

Try the Fusion Data Intelligence platform for free. Select your KPIs, get up and running quickly, and realize immediate business benefits. Explore our prebuilt content with your own data and start making better decisions faster.

Müşteri deneyimi uygulamalarında analitik

Pazarlama, satış ve hizmet verilerini organizasyon genelinde güvenilir rakamlar için bir araya getirin

Güvenli ve yönetilen analitik için bulut veri kaynaklarına bağlanın veya harici dosyaları içe aktarın.

Müşteri adayından sözleşme aşamasından ve yenileme adımına kadar sorunsuz bir müşteri deneyimini teşvik edin

Hangi hesapların ek desteğe ihtiyacı olduğunu anlayın ya da olası referansları bulun. Yenileme süreci başlamadan önce fazladan satış veya çapraz satış fırsatlarını keşfedip geliştirin.

Daha doğru tahminler oluşturun ve müşteri yaşam döngüsündeki olası gelir kaybı noktalarını belirleyin

Müşteri adayından satışe giden adımların takibi, hesabın yatırım getirisi, yenileme oranları vb. dahil olmak üzere ön ve arka ofis KPI'larını birlikte inceleyin.

Tüm müşteri yolculuğu boyunca hesaplara özgü analizler gerçekleştirin

Daha iyi hedeflenmiş erişim elde edin ve potansiyel satış hızını (satış öncesi ve yenileme sürecinde) artırmak için her hesabın etkileşimlerini ayrı ayrı takip edin.

Departmanlar arası analitik zordur

%44

müşteri deneyiminin gelir üzerindeki etkisini ölçme becerisine güvenen organizasyonların oranı


Kaynak: IDC

%30

müşteri deneyimi verilerini entegre etme ve analiz etme becerilerine güvenen organizasyonların oranı


Kaynak: IDC

Organizasyonlar müşteri içgörüleri için

25

ayrı veri kaynağı kullanıyor


Kaynak: Deloitte

Oracle Cloud CX için önceden oluşturulmuş analitik

Daha iyi karar verme süreci için yeni veri kalıplarını keşfedin

En iyi uygulama KPI'larını ve eğilimlerini ölçüp izleyin, potansiyel müşteri artışını veya azalmasını hesaplayın ve tahmini hızın mevcut hedefleri destekleyip desteklemediğini belirleyin.

Örnek KPI'lar

 • Ağırlıklı potansiyel satış
 • Potansiyel satış hızı
 • Aşama hızı
 • Satış hunisi kaybı
 • Aşama ilerleme durumu
 • Hesaplardan elde edilen gelir
 • Riskli anlaşmalar
 • Ortalama anlaşma boyutu

Kazanma-kaybetme sonuçlarını etkileyen faktörleri öğrenin ve sonuçlara daha hızlı ulaşın

Bir anlaşmayı kazanmanın veya kaybetmenin ne kadar sürdüğünü belirleyin, satış döngüsünün her aşamasında harcanan süreyi ölçün, hangi satış temsilcilerinin başarılı olduğunu ve neden başardığını belirleyin. Ekip performansını ve kazanma oranlarını artırmak için proaktif işletme kararları alın.

Örnek KPI'lar

 • Kazanılan satışlar
 • Kaybedilen satışlar
 • Kazanç oranı yüzdesi
 • Aşama hızı
 • Aşama ilerleme durumu
 • Potansiyel müşteriden fırsata geçiş hızı
 • Niteliği doğrulamadan dönüşüme geçiş hızı
 • Potansiyel müşteri kanalına göre kazanılan gelir

En iyi potansiyel müşterilerin nereden geldiğini ve dönüşüm gerçekleştirme olasılıklarını artıran faktörleri anlayın

Hangi potansiyel müşterilerin fırsata dönüşme olasılığının en yüksek olduğunu belirleyin. Daha etkili eğitim programları ile daha yüksek dönüştürme oranları elde edin.

Örnek KPI'lar

 • Potansiyel müşteri nitelik doğrulama oranı
 • Potansiyel müşteri ret oranı
 • Potansiyel müşteri dönüşüm oranı
 • Ortalama potansiyel müşteri yaşı
 • Süresi dolan niteliği doğrulanmış potansiyel müşteri sayısı
 • Hesaba göre potansiyel müşteri sayısı
 • Raporlama dönemine göre potansiyel müşteri sayısı
 • Potansiyel müşteri hızı

Ekip performansını artıran ve en fazla geliri sağlayan faktörleri öğrenin

En çok zaman alan faaliyetlerin hangileri olduğunu ve bunların ekip sonuçları ve bireysel sonuçlar üzerindeki etkisini anlayın. Ekip üyelerini daha iyi desteklemek ve teşvik etmek için koçluk sağlayın ve ücretlendirme planları iyileştirin.

Örnek KPI'lar

 • Faaliyet sayısı
 • Dönem bazında yeni faaliyet sayısı
 • Kazanılan iş fırsatı başına faaliyet oranı
 • Kazanılan iş fırsatı başına görev oranı
 • Faaliyet süresi
 • Ekip üyesi faaliyet oranı
 • Açık iş fırsatları için faaliyet oranı
 • Kaybedilen iş fırsatları için ortalama faaliyet oranı

Olağanüstü bir müşteri deneyimi için sözleşme süreçlerini optimize edin

En başından itibaren müşteri deneyimini daha iyi anlamak için fiyat tekliflerini ve dönüşüm oranlarını inceleyin. Beklentileri yönetin ve daha sorunsuz bir sözleşme süresi için gereken süreçleri ayarlayın ve daha etkili bir elde tutma stratejisinin temelini belirleyin.

Örnek KPI'lar

 • Kazanılan iş fırsatı başına ortalama fiyat teklifi sayısı
 • Aktif fiyat teklifi sayısı
 • Fiyat teklifi döngü süresi
 • Fiyat teklifi dönüşüm oranı
 • Ortalama sözleşme değeri
 • Fırsattan fiyat teklifine geçiş hızı
 • Ortalama tekrarlayan gelir
 • Aktif fiyat teklifi kazanma oranı

Daha doğru tahminler için abonelik hizmetlerinin yenilenme oranını etkileyen faktörleri anlayın

Abonelik stratejisi kapsamında, en aktif müşterileri belirlemek için hesap kullanımını ve ödeme geçmişini analiz edin. Müşteri kaybı riski söz konusu olduğunda, daha erken müdahale edin ve müşteriyle etkileşim kurun.

Örnek KPI'lar

 • Aylık tekrarlanan gelir (MRR)
 • Yıllık tekrarlanan gelir (ARR)
 • Kullanıcı başına ortalama gelir
 • Müşteri yaşam boyu değeri
 • Müşteri kazanma maliyeti
 • Müşteri kaybı oranı
 • Potansiyel müşteri hızı
 • Abone yatırım getirisi

Daha doğru gelir ilişkilendirmesiyle kampanyanın etkisini gösterin

Belirli kampanyaları potansiyel müşterilerle ve potansiyel gelir oluşturma işlemleriyle ilişkilendirin. Doğru planlama ve tahmin için gerçek kampanya maliyetlerini ve yatırım getirisini anlayın.

Gelir üzerinde en yüksek etkiye sahip başarılı kampanyaları tekrarlayın ya da geliştirin

Hangi kampanyaların, mesajların ve kanalların en fazla sayıda nitelikli potansiyel müşteri, fırsat ve satış sunduğunu hızla tespit edin.

Örnek KPI'lar

 • Kampanyayla ilişkilendirilen potansiyel müşteri sayısı
 • Kampanyanın fiili ve bütçelenen maliyeti
 • Fırsat başına maliyet
 • İlişkilendirilen gelir başına maliyet
 • Kazanma başına maliyet
 • En çok getiri sağlayan kampanyalar
 • Etkileşim kurulan kişi sayısı
 • Hedeflenen hesap sayısı

Potansiyel müşterilerin hangi aşamada ve neden durduğunu öğrenin ve hangi hesapların önceliklendirileceğini belirleyin

MQL-SQL devrini hızla ilerletmek için en yüksek değerli potansiyel müşterilerin nereden geldiğini keşfedin.

Örnek KPI'lar

 • Kampanya Yatırım Getirisi
 • Kampanyayla ilişkilendirilen potansiyel satış
 • Kampanyayla ilişkilendirilen gelir
 • Kampanya başına kazanılan fırsat sayısı
 • Kampanya başına kaybedilen fırsat sayısı
 • Kazanılan gelir başına maliyet
 • İlişkilendirilen gelir başına maliyet
 • Kanal bazında kazanılan gelir

Müşteri memnuniyetini gelir hedefleriyle uyumlu hâle getirin

Hangi önemli hizmet metriklerinin daha yüksek müşteri memnuniyeti ile ilişkilendirildiğini keşfedin. Hangi hesaplarda müşteri kaybı riski olduğunu, hangi hesaplarda yenileme ya da ek satış potansiyeli olduğunu belirlemek için hem hizmet faaliyetindeki hem de müşteri etkileşimindeki kalıpları tespit edin.

Örnek KPI'lar

 • Hizmet talebine genel bakış
 • Servis talebi bekleyen işlem oranı
 • Üst merciye iletme oranı
 • Hizmet talebi çözüm oranı
 • Temsilci performansı
 • Hizmet kategorisine göre talep sayısı
 • Kanala göre talep sayısı
 • Aktif talebe göre müşteri sayısı

Graham Corporation logosu

"Veri kalitemiz arttığı için artık 5 kat daha verimli çalışıyoruz. Bunun da ötesinde, her şey görsel olduğundan, neler olduğunu görebiliyor ve bilgilerin detayına inebiliyoruz. İhtiyacımız olan her şey düzenlenmiş olarak sunuluyor ve otomatik içgörü özelliği, kullanıcılarımızın verilerini keşfetmemiz için yeni içgörüler üretmemize yardımcı oluyor."

Steve Raynor, Global Satış Direktörü Graham Corporation, Global Satış Direktörü

Önceden oluşturulmuş Fusion CX Analytics'in avantajları

  Oracle Cloud CX
 

Oracle Fusion CX Analytics ile:

Üçüncü taraf araçlarla:

Önceden oluşturulmuş özellikler
100'den fazla kullanıma hazır en iyi uygulama KPI'sı/metriği, panel ve rapor
mevcut
mevcut değil
Oracle Cloud CX ile yerel entegrasyon
mevcut
mevcut değil
Hızlı performans gösteren önceden oluşturulmuş analitik veri modeli
mevcut
mevcut değil
Kodlama gerektirmeyen hızlı uygulama
mevcut
mevcut değil
Oracle Cloud CX sürümlerini temel alan artımlı güncellemeler
mevcut
mevcut değil
Oracle Cloud CX'ten devralınan rol tabanlı güvenlik
mevcut
mevcut değil
CX, ERP, HCM ve Supply Chain Management (SCM) dahil olmak üzere Oracle Cloud Applications için tek ortak veri modeli
mevcut
mevcut değil
Genişletilebilirlik özellikleri
Özel görselleştirmeler ve rapor oluşturmaya yönelik self servis araçlar
mevcut
mevcut
Çeşitli veri kaynaklarına yönelik 50'den fazla yerel self servis bağlayıcı
mevcut
kısmen
Herkesin kullanımına açık makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik
mevcut
kısmen
Doğal dil işlemeden elde edilen içgörüler
mevcut
kısmen

Var

Kısmen var

Yok
20 Eylül 2023

Oracle Fusion CX Analytics'ten fiyat teklifinden tahsilata kadar uzanan analitik süreci duyuruldu

Naren Chawla, Ürün Yönetimi Direktörü, Müşteri Deneyimi İçin Analitik Uygulamaları
Blair Bozada, Kıdemli Ürün Pazarlama Yöneticisi, Oracle Analytics

Oracle, Fusion CX Analytics özelliklerini yeni bir önceden oluşturulmuş yönetilen veri ardışık düzenini Oracle Configure, Price, Quote'a (CPQ) dahil edecek şekilde genişletti. Yenileme oluşturma ve sözleşme standardizasyonunun sürekli etkileşim ve kâr marjını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için fiyat teklifinden tahsilata analizi yapabilirsiniz. Ayrıca, Fusion CX Analytics, Salesforce CRM ile yeni bir yerel bağlantı sunuyor. Bu sayede, tek bir bulut çözümünde iş açısından kritik verilerin tutarlı ve doğru bir görünümünü elde etme konusunda daha fazla esneklik ve daha az karmaşıklık sağlıyor.

Öne çıkan analitik blogları

Tümünü görüntüleyin

Fusion CX Analytics'i kullanmaya başlayın

İş başında görün

Önemli özellikleri ve avantajları gösteren bir ürün turunda Oracle Fusion CX Analytics'in günlük işlerde nasıl kullanılacağını keşfedin.

Uygulamalı atölyede öğrenin

Öğrenmenin en iyi yolu, bizzat denemektir. OCI Ücretsiz Katmanı, mevcut bir OCI kiracısı veya belirli çözümler için Oracle tarafından sağlanan ücretsiz bir laboratuvar ortamı ile bir atölyeye katılın.

Canlı demo için bize katılın

Oracle CX çözümlerinin kuruluşunuz için nasıl işe yarayabileceğini öğrenin. Önemli özelliklerimiz hakkında size yol gösterecek ve sorularınızı yanıtlayacak ürün uzmanlarının gerçekleştireceği kişiselleştirilmiş bir demoya katılın.

Oracle Fusion CX Analytics ile tanışın

Oracle'ın gelir dönüşümüne nasıl güç kattığını öğrenmek için canlı duyurunun tekrarını izleyin.

Satış ekibiyle iletişime geçin

Oracle Fusion CX Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Uzmanlarımızdan yardım alın.