Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Bulut Veritabanı Dağıtım Modelleri

İki tür temel bulut veritabanı modeli bulunmaktadır.

 • Altyapı sağlama dışında sahada ve şirket içinde yönetilen veritabanına oldukça benzeyen geleneksel model. Bu durumda bir kuruluş, bir bulut hizmetleri sağlayıcısından sanal makine alanı satın alır ve veritabanı bulut ortamına dağıtılır. Kuruluşun geliştiricileri, veritabanını kontrol etmek için Geliştirme/Operasyon modelinden veya geleneksel BT personelinden yararlanır. Kuruluş, gözetim ve veritabanı yönetiminden sorumludur.
 • Bir kuruluşun ücretli bir abonelik hizmeti aracılığıyla bir bulut hizmetleri sağlayıcısı ile iletişime geçtiği bir hizmet olarak veritabanı (DBaaS). Hizmet sağlayıcı, son kullanıcıya çeşitli gerçek zamanlı operasyon, bakım, idari ve veritabanı yönetimi görevleri sunar. Veritabanı, hizmet sağlayıcısının altyapısı üzerinde çalışır. Bu kullanım modeli, genellikle tedarik, yedekleme, ölçeklendirme, yüksek erişilebilirlik, güvenlik, hata onarımı yama ve durum izleme alanlarında otomasyon içerir. DBaaS modeli, kuruluşlara en büyük değeri sunarak şirket içi veritabanı uzmanlarını işe almak ve yönetmek yerine, yazılım otomasyonu ile optimize edilmiş, dışarıdan sağlanan veritabanı yönetimini kullanmalarına olanak tanır.

Bulut Tabanlı Veritabanına Sahip Olmanın Avantajları

Bulut veritabanları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer bulut hizmetleri ile aynı avantajları sunar:

 • Daha fazla çeviklik ve inovasyon. Bulut veritabanları çok hızlı bir şekilde kurulabildiği ve bu kadar hızlı bir şekilde kullanımdan kaldırılabildiği için yeni iş fikirlerini test etmeyi, doğrulamayı ve hizmete almayı kolay ve hızlı bir hale getirir. Kuruluş bir projeyi hayata geçirmemeye karar verirse bu projeyi (ve veritabanını) terk edebilir ve bir sonraki inovasyona geçebilir.
 • Daha kısa piyasaya çıkış süresi. Bir bulut veritabanı kullanılırken geliştirme kuyruğunda yeni bir ürün yoksa donanım sipariş etmeye veya sevkiyat, kurulum ve ağ yüklemesi gibi işlemleri beklemek için zaman harcamaya gerek yoktur. Veritabanına erişim, dakikalar içinde mümkün olabilir.
 • Daha az risk. Bulut veritabanları, özellikle DBaaS modelleri açısından işletme genelinde riski azaltmak için sayısız fırsat sunar. Bulut hizmetleri sağlayıcıları, en iyi güvenlik uygulama ve özelliklerini uygulamaya koymak ve yazılım çalışmama süresinin temel nedeni olan insan hatası ihtimalini azaltmak için otomasyon kullanabilir. Otomatik yüksek kullanılabilirlik özellikleri ve hizmet seviyesi sözleşmeleri (SLA'lar), kesinti süresi nedeniyle gelir kaybını azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Ayrıca, bulut ortamı tam zamanında sunulan altyapı ve hizmetlerden oluşan sınırsız bir havuz olduğu için kapasite tahmini, projeleri hayata geçirirken artık kritik bir sorun değildir.
 • Daha düşük maliyetler. Kullanım başına ödemeli abonelik modelleri ve dinamik ölçeklendirme, son kullanıcıların sabit durum için hazırlık yapmalarına olanak tanır, yoğun dönemlerde en yüksek talep seviyesi için ölçeklendirme yapar ve daha sonra talep sabit duruma döndüğünde geri ölçeklenir. Bu, kuruluşların üç aylık dönem başına yalnızca birkaç günde maksimum kapasitelere ihtiyaç duysalar bile en yüksek talebi karşılayacak fiziksel sunucuları satın alması gerektiği şirket içi bu kapasiteleri korumaktan çok daha az maliyetlidir. Şirketler, ihtiyaç duyulmadıklarında hizmetleri gerçek anlamda kapatarak para tasarrufu yapabilirler. Ayrıca, en düşük altyapı yatırımıyla küresel girişimlerini uygulayarak da maliyetleri azaltabilirler. Çoğu durumda bulut yazılım otomasyonu, yüksek maliyetli veritabanı yöneticilerinin (DBA'lar) yerini aldığından, pahalı şirket içi kaynaklara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak işletme giderlerini azaltır.

Bulut Veritabanı Yönetim Seçenekleri

Oracle Cloud Elite ve Global Elite Partners

Oracle Partner Network (OPN) Bulut Programı; uzmanlık, beceriler ve Oracle Cloud hizmetlerine yönelik kanıtlanmış yatırımda farklılaşan iş ortaklarını tanımlar. Oracle Cloud'da uzmanlık geliştirmeye yatırım yapan en becerikli ve kendini adamış iş ortakları, Cloud Elite ve Küresel Cloud Elite İş Ortakları olarak belirlenmiştir.

Daha fazla bilgi edinin

Şirketler, bulut veritabanlarını nasıl yönetebileceklerini seçme hakkına sahiptir. Veritabanı yönetimi stilleri, genel olarak aşağıdaki dört kategoride toplanabilir:

 • Kendi kendini yöneten bulut veritabanları. Bu modelde bir kuruluş, veritabanını bir bulut altyapısı üzerinde çalıştırır, ancak veritabanını şirket içi kaynakları kullanarak ve bulut satıcısı tarafından entegre edilen bir otomasyon olmadan kendisi yönetir. Bu model, iyileştirilmiş esneklik ve çeviklik de dahil olmak üzere bir veritabanını bulut ortamına yerleştirmenin bazı standart avantajlarını sunar ancak veritabanı yönetiminin sorumluluğu ve kontrolü kuruluşa ait olmaya devam eder.
 • Otomatikleştirilmiş bulut veritabanları. Bu modelde kuruluşlar, yaşam döngüsü işlemlerine yardımcı olmak için veritabanı bulut hizmeti uygulama programlama arabirimlerini (API) kullanır, ancak veritabanı sunucularına erişmeye devam eder ve veritabanı yapılandırması ile işletim sistemlerini kontrol eder. Sınırlı SLA'lara sahip olan otomatikleştirilmiş veritabanı hizmetleri, normal şartlarda yama ve bakım gibi planlanmış etkinlikleri içermez.
 • Yönetilen bulut veritabanları. Bu model, otomatikleştirilmiş bulut veritabanlarına benzer ancak bulut satıcısı, tüketicinin veritabanını barındıran sunuculara erişmesine izin vermez. Son kullanıcıların kendi yazılımlarını yüklemelerine izin verilmediği için yapılandırma, bulut satıcısının desteklediği yapılandırmalarla sınırlıdır.
 • Kendi kendini yöneten bulut veritabanları. Bu, otomasyon ve makine öğreniminin veritabanı yönetimi ve performans ayarlama ile ilgili insan emeğini ortadan kaldırdığı yeni ve eller serbest bir işletim modelidir. Hizmetler, planlanmamış ve planlanmış veritabanı ve hizmet yaşam döngüsü etkinlikleri için sıfır kesinti süresi gibi kritik iş uygulamalarına yönelik SLA'ları içerir.

Bulut Veritabanı Türleri ve Çoklu Modele Taşıma

Her biri belirli ihtiyaçları karşılamak ve belirli iş yükü türlerini işlemek üzere tasarlanmış çok sayıda bulut veritabanı türü vardır. Örneğin, işlemleri yönetmek için özel olarak tasarlanmış veritabanlarının yanı sıra İnternet ölçekli uygulama yazılımlarını çalıştırmak üzere tasarlanmış ve analitik için veri ambarı görevi gören veritabanları da mevcuttur. Belirli uygulama yazılımlarının veya iş yüklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için belirli veritabanlarının uygulanmasına çok teknolojili kalıcılık denir.

OLTP iş yükleri, OLAP iş yüklerinde kullanılanlardan farklı veri modelleri tarafından desteklenir. Belge ve multimedya verileri, XML ve JavaScript Nesne Gösterimi (JSON) gibi biçimlere dayanır. Diğer veritabanı türleri arasında bağlantı analizi için kullanılan grafik veritabanları, coğrafi analiz için uzamsal veritabanları ile yüksek performanslı depolama ve basit veri türlerinin aranması için anahtar-değer depoları bulunur.

Ticari ve kurumsal veritabanları, zaman içinde geliştikçe tek bir veritabanı yönetim sisteminde birden fazla veri modelini ve erişim yöntemini kapsamaya başladı. Günümüz sektöründe bir son kullanıcının bir temel veritabanından gelen farklı iş yükleri arasında çalışmasını sağlayan çok modelli veritabanına yönelik bir hareket giderek gelişmektedir.

Oracle, bu kavramı çok modelli çok teknolojili kalıcılık olarak adlandırmaktadır. Bu yeni özellik, birçok uygulama yazılımının aynı veritabanı yönetim sistemini kullanmasına izin verirken şirket, belirli bir uygulama yazılımı için gereken benzersiz veri modellerinden yararlanmaya devam eder. Bu yeni veritabanı mimarileri, şirketlerin kullandıkları veritabanlarının sayısını önemli ölçüde düzenlemelerine ve bir kuruluşun en değerli varlığını (verilerini) kilitleyerek oluşturulan veri silolarının şirket tarafından daha geniş bir alanda kullanılmasını önlemelerine olanak tanıyor.

 

Bulut Veritabanı Çözümleri—Bulut Ortamında Neler Çalıştırılmalıdır?

Finansal hizmetlerden sağlık hizmetlerine kadar çoğu sektör, bulut veritabanı çözümlerinden faydalanabilir. Bir bulut veritabanının kullanılıp kullanılmayacağı seçilmez. Bir şirketin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için hangi modelin ve türün en iyi şekilde çalışacağı seçilir.

Birçok kuruluş, geleneksel bulut veritabanı modellerini DBaaS modelleriyle bir araya getirerek bulut veritabanı kullanımına yönelik aşamalı bir yaklaşım benimsemeyi tercih ediyor. Finansal hizmetler sektöründe olanlar gibi diğerleri için de önemli uygulama yazılımlarını şirket içinde tutmak da bir öncelik olarak kalabilir.

Ancak işler hızla değişiyor. DBaaS modelleri daha güçlü hale geldikçe ve kendi kendini yöneten bulut veritabanlarına geçiş gerçekleştiğinde şirketlerin veritabanlarını tamamen bulut ortamına taşımasıyla ilgili daha büyük fırsatlar ve daha fazla avantajlar elde etme ihtimalleri yüksektir.

 

Geleceğin Veritabanı: “Kendi Kendini Yöneten” Bulut Veritabanları

Gartner, Maksimum Büyümenin Bulut Veritabanlarında Görüleceğini Öngörüyor

Bulut veritabanlarını genel bulut hizmetlerinin en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olarak gösteren Gartner, bir hizmet olarak veritabanı platformunun (dbPaaS) 2021 yılına kadar neredeyse 10 milyar dolarlık gelire ulaşacağını tahmin ediyor.

Daha fazla bilgi edinin

En yeni ve en yenilikçi bulut veritabanı türü, kendi kendini yöneten bulut veritabanıdır (daha önce de belirtildiği gibi otonom veritabanı olarak da bilinir). Şirket içi veritabanları kendilerini yönetmek için özel bir DBA gerektirmesine rağmen, kendi kendini yöneten bir bulut veritabanını yönetmek için aynı kapsamlı DBA uzmanlığı gerekli değildir. Bu veritabanı türü, geleneksel olarak DBA'lar tarafından gerçekleştirilen veritabanı ayarlama, güvenlik, yedekleme, güncelleme ve diğer rutin yönetim görevlerini otomatikleştirmek için bulut teknolojisi ve makine öğreniminden yararlanır.

Bulut platformu sitelerinde olanlar da dahil olmak üzere donanım hatalarına otomatik olarak dayanacak şekilde tasarlanan kendi kendini yöneten veritabanları, çevrimiçi olarak tüm platform hata onarımı yaması uygulaması, yerleşik yazılım, sanallaştırma ve kümeleme sunar. Performansı ve kapasiteyi gerektiği gibi kolayca ölçeklendirir. Ayrıca, verileri hem harici saldırılardan hem de kötü niyetli dahili kullanıcılardan korurlar ve planlı bakım çalışmaları da dahil olmak üzere diğer modellerin kesinti süreleriyle ilgili sorunların çoğunu önlerler.

IDC araştırması, bir şirketin toplam veri yönetim maliyetlerinin %75'i kadarının tek başına işçilik alanında olabileceğini gösteriyor. Kendi kendini yöneten bir veritabanı, büyük kurumsal veritabanlarının her biri için yıllık ortalama işletmeye yüzlerce veya belki de binlerce tam zamanlı çalışma saatinden tasarruf sağlayabilir. Buna ek olarak, BT bütçelerinin %72'sinin mevcut sistemlere harcandığı ve yalnızca %25'inin de inovasyona ayrıldığı tahmin edilmiştir.

Kendi kendini yöneten veritabanları, bu yüksek maliyetleri ortadan kaldırmanın yanı sıra şirketlerin DBA'larını veri modelleme, programcıları veri mimarisiyle destekleme ve gelecekteki kapasiteyi planlama gibi daha yüksek değerli işlerde çalıştırmalarını sağlamaya çok katkıda bulunabilir.

Veri Yönetmenin Daha Akıllı Yolu: Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud (PDF)

Araştırmamız, DBA'lar arasında:

 • %39'unun 50 veya daha fazla veritabanını yönettiğini
 • %95'inin veritabanlarını manuel olarak oluşturduğunu veya yükselttiğini
 • %78'inin kariyerleri boyunca test edilmemiş veritabanı değişikliklerinden dolayı plansız kesinti sürelerini yaşayacağını gösteriyor

Kendi kendini yöneten bulut veritabanları:

 • Maksimum çalışma süresi ve veritabanı performansı sağlar
 • Düzeltme ekleri ve düzeltmeler de dahil olmak üzere maksimum veritabanı güvenliği sağlar
 • Otomasyon yoluyla manuel ve hataya eğilimli yönetim görevlerini ortadan kaldırır
 • DBA'ların uzmanlıklarını daha üst düzey işlevlere uygulamalarına olanak tanır
Kendi kendini yöneten bulut veritabanları ve bunların işletmenizi nasıl iyileştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin

Bulut Veritabanı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Şirketleri için bulut veritabanı çözümü arayan kuruluşlar için pek çok satıcı ve seçenek mevcuttur. Özel iş ihtiyaçlarınız için en iyi çalışan bir model seçmek isteyebilirsiniz. Herhangi bir bulut veritabanında aranacak bazı temel özellikler şunlardır:

 • Performans
  Bilişim ve depolama ortamlarının çevrimiçi ve bağımsız bir şekilde ölçeklenebilmesi, yamalanabilmesi ve sürüm yükseltme işlemlerinin uygulamalara veri hizmeti verecek şekilde sunulabilmesi ile veritabanı ortamlarınızın, kurumunuzu operasyonu kesintiye uğramadan değişken ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hizmet alabilmesini sağlar. Otomatik dizin oluşturma gibi otomatikleştirilmiş ve çevrimiçi performans optimizasyonu bir zorunluluktur. Ayrıca, önemli ve gerçek zamanlı iş yüklerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için hem okuma hem de yazma kümelerini dışarı yönlü şekilde ölçeklendirmek isteyebilirsiniz.
 • Güvenlik
  Güçlü güvenlik özellikleri maksimum önem taşır. Seçtiğiniz herhangi bir veritabanı modeli, bekleme ve sınırlı dağıtım sırasında veri şifreleme işlemini gerçekleştirebilmeli ve otomatikleştirilmiş güvenlik güncelleştirmeleri sağlayabilmelidir. İşlemlerin müşteri verilerine erişememesi için görevlerin kesin bir şekilde ayrılmasını sağlamak da oldukça önemlidir. Güçlü veri düzeltme özellikleri, hassas verilere görünürlüğün sınırlı ve kontrollü olmasını sağlamaya yardımcı olur. Makine öğrenimiyle yönlendirilen harici saldırı tespit ve önleme işlemleri, ek bir gerçek zamanlı güvenlik katmanı sağlar. Son olarak, çoğu kritik iş uygulamalarınız için donanımların diğer kiracılardan ayrılmasını içeren, özel bir bulut altyapısına sahip olmak isteyebilirsiniz.
 • Ve Daha Fazlası…
  Aranacak diğer nitelikler arasında yüksek kullanılabilirlik maliyetlerini düşürmek için okunabilir bir bekleme veritabanı (raporlama ile birlikte) ve kullanıcı hatalarından korunmaya yardımcı olacak sektör lideri geriye dönüş teknolojileri yer almaktadır. Son olarak veritabanınız, üçüncü taraf uygulama yazılımlarıyla geniş bir uyumluluğa sahip olmalıdır.

Veritabanınızı Şirket İçinden Bulut Ortamına Taşıma

Bulut Ortamına Geçişi Sorunsuz Hale Getirme

Oracle Database Cloud Service şu anda şirket içinde kullandıklarınızla aynı standartları, ürün ve becerileri kullandığı için Oracle’ın otomatikleştirilmiş araçları, şirket içi veritabanınızı Oracle Cloud'a neredeyse hiç kesinti olmadan, sorunsuzca taşımanıza olanak tanır.

Veritabanınızı Oracle Cloud'a sorunsuzca taşıma hakkında daha fazla bilgi edinin

Bir veritabanını bulut ortamına taşımak, göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak böyle olmak zorunda değildir. Önceden planlama oldukça önemlidir. Ayrıca, tüm geçiş yöntemlerinin her senaryo için geçerli olmadığını unutmamak da önemlidir.

Geçiş yöntemi seçerken veri türleri, anabilgisayar işletim sistemleri ve veritabanı sürüm oluşturma da dahil olmak üzere göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır. Aşağıda, veritabanlarınızın bulut ortamına geçiş tarihi yaklaşırken düşünmeniz ve hazırlanmanız için birkaç şey daha anlatılmaktadır.

 • Hedef bulut veritabanı yazılımları, şirket içinde çalıştırdığınız yazılımlarla uyumlu mu? Sürüm uyumlu mu?
  Bazı bulut sağlayıcıları, şirket içi sürümleriyle uyumlu veritabanı hizmetleri sunmaz. Ayrıca, hedef bulut veritabanınız yalnızca kullandığınız yazılımın daha yüksek bir sürümünü destekliyorsa yükseltme planlamanız gerekir.
 • Veritabanınızın boyutu ve ölçeği nedir ve hedef bulut bu yapılandırmayı destekliyor mu?
  Bazı bulut sağlayıcıları, depolama alanı boyutu ve çekirdek sayısı bakımından yalnızca daha küçük veritabanı yapılandırmaları sunar. Sağlayıcınızın ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasiteye sahip olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz.
 • Bitişik komut dosyalarını veritabanı sunucularında mı çalıştırıyorsunuz?Öyleyse bir hizmet (IaaS) veya otomatikleştirilmiş hizmetler olarak altyapı sözleşmesi yapmanız gerekir ve bu hizmetler, bulut sağlayıcınız aracılığıyla sunulmayabilir.
 • Mevcut uygulama yazılımınızda biraz kesintiyle veya hiç kesinti olmadan geçiş yapmanız mı gerekiyor? Amazon, Microsoft ve Oracle gibi önde gelen bulut veritabanı sağlayıcıları, veritabanı seçimini ve geçişini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bulut ortamına geçiş, koşullara bağlı olarak birkaç dakika içinde gerçekleşebilir.