Bulut veritabanı nedir?

Bulut veritabanı tanımı

Bulut veritabanı, özel, genel veya hibrit bulut gibi bir bulut ortamında oluşturulan, dağıtılan ve erişilen bir veritabanıdır.

İki birincil bulut veritabanı dağıtım modeli aşağıda verilmiştir:

Geleneksel veritabanı

 • Altyapı sağlama dışında, yerinde, şirket içinde yönetilen veritabanına çok benzer. Bu durumda, bir kurum bulut servis sağlayıcısından sanal makine alanı satın alır ve veritabanı buluta konuşlandırılır. Organizasyonun geliştiricileri, veritabanını kontrol etmek için Geliştirme/Operasyon modelinden veya geleneksel BT personelinden yararlanır. Gözetim ve veri tabanı yönetimi kurumun sorumluluğudur.
 • Veritabanı hizmeti (DBaaS)

 • Bir kuruluşun ücrete dayalı bir abonelik hizmeti aracılığıyla bir bulut hizmetleri sağlayıcısıyla sözleşme yaptığı. Servis sağlayıcı, son kullanıcı adına çeşitli gerçek zamanlı operasyon, bakım, yönetim ve veritabanı yönetimi görevlerini yerine getirir. Veritabanı, hizmet sağlayıcısının altyapısı üzerinde çalışır. Bu kullanım modeli genellikle sağlama, yedekleme, ölçeklendirme, yüksek erişilebilirlik, güvenlik, düzeltme eki ve sağlık izleme alanlarında otomasyon içerir. DBaaS modeli, kurum içi veritabanı uzmanlarını işe almak ve bu kişileri yönetmek yerine, yazılım otomasyonu ile optimize edilmiş dış kaynaklı veritabanı yönetimini kullanma olanağıyla kurumlara en yüksek değeri sunar.

İş analitiği araçlarını kullanma

Bulut veritabanının avantajları

Bulut veritabanları diğer bulut servislerinin sunduğu avantajların çoğunu sunar:

 • Gelişmiş çeviklik ve inovasyon. Bulut veritabanları çok hızlı bir şekilde kurulabilir ve kullanımdan kaldırılabilir; bu da yeni iş fikirlerinin test edilmesini, doğrulanmasını ve operasyonel hale getirilmesini kolay ve hızlı hale getirir. Kurum bir projeyi hayata geçirmemeye karar verirse, projeyi (ve veritabanını) terk edip bir sonraki inovasyona geçebilir.
 • Daha hızlı pazara giriş süresi. Bulut veritabanı kullanırken, yeni bir ürün geliştirme kuyruğundayken donanım sipariş etmenize veya sevkiyat, kurulum ve ağ kurulumu için zaman harcamanıza gerek yoktur. Veritabanına dakikalar içinde erişilebilir.
 • Daha az risk. Bulut veritabanları, özellikle DBaaS modellerinde, işletme genelinde riski azaltmak için sayısız fırsat sunar. Bulut hizmetleri sağlayıcıları, en iyi güvenlik uygulamalarını ve özelliklerini uygulamak ve yazılımın kapalı kalma süresinin birincil nedeni olan insan hatası olasılığını azaltmak için otomasyonu kullanabilir. Otomatik yüksek erişilebilirlik özellikleri ve servis düzeyi anlaşmaları (SLA'lar), kesinti nedeniyle oluşan gelir kaybını azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Ve kapasite tahmini, projeleri uygularken artık kritik bir sorun olmaktan çıkar çünkü bulut, anında altyapı ve servis sunan sonsuz bir havuz olabilir.
 • Daha düşük maliyetler. Kullandıkça ödemeli abonelik modelleri ve dinamik ölçeklendirme, son kullanıcıların sabit durum kaynak ayırmalarına olanak tanır. Ardından yoğun dönemlerde yüksek talebe göre ölçeklendirme yapar ve talep sabit duruma döndüğünde önceki ölçeğe döner. Kurumların her çeyrekte yalnızca birkaç gün ihtiyaç duyabilecekleri yüksek talep kapasitesini karşılayabilecek fiziksel sunucuları satın alıp şirket içinde yönettikleri modelden çok daha düşük maliyetlidir. Şirketler, ihtiyaç duyulmadıklarında hizmetleri gerçek anlamda kapatarak maddi açıdan tasarruf edebilir. Ayrıca, marjinal altyapı yatırımlarıyla küresel girişimler uygulayarak maliyetleri düşürebilirler. Birçok örnekte, bulut yazılımı otomasyonu, yüksek maliyetli veritabanı yöneticilerinin (DBA'lar) yerini alır ve böylece pahalı şirket içi kaynaklara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak operasyonel giderleri azaltır.

Bulut veritabanı; çıkartma, dönüştürme ve yükleme (ETL) çoğaltmasının karmaşıklığı, gecikme süresi, maliyeti ve riskleri olmadan işlem gerçekleştirme, veri ambarları ve veri gölleri genelinde gerçek zamanlı analitik ve makine öğrenimini tek veritabanı hizmetinde birleştirebilir.

Bulut veritabanı yönetim seçenekleri

Kurumlar, bulut veritabanlarını nasıl yöneteceklerini seçebilirler. Veritabanı yönetimi tarzları dört kategoride genellenebilir:

  Şirket tarafından yönetilen bulut veritabanları

 • Bu modelde, bir kurum veritabanını bulut altyapısı üzerinde çalıştırır, ancak bulut sağlayıcının entegre edeceği herhangi bir otomasyon olmaksızın, şirket içi kaynakları kullanarak veritabanını kendisi yönetir. Bu model, geliştirilmiş esneklik ve çeviklik dahil olmak üzere bulutta bir veritabanı bulmanın standart avantajlarından bazılarını sunar, ancak organizasyon, veritabanı yönetimi üzerindeki sorumluluğu ve denetimi sürdürür.
 • Otomatik bulut veritabanları

 • Bu modelde kurumlar, yaşam döngüsü operasyonlarına yardımcı olması için veritabanı bulut servisi uygulama yazılımı programlama arayüzlerini (API) kullanır. Ancak veritabanı sunucularına erişimi korur, veritabanı yapılandırmasını ve işletim sistemlerini kontrol ederler. Otomatik veritabanı servisleri sınırlı SLA'lara sahiptir. Düzeltme eki ve bakım gibi planlanmış faaliyetleri genellikle içermezler.
 • Yönetilen bulut veritabanları

 • Bu model otomatik bulut veritabanlarına benzer. Ancak bulut satıcısı, tüketicinin, veritabanını barındıran sunuculara erişmesine izin vermez. Yapılandırma, bulut satıcısının desteklediği yapılandırmalarla sınırlıdır. Son kullanıcıların kendi yazılımlarını yüklemelerine izin verilmez.
 • Kendi kendini yöneten bulut veritabanları

 • Bu model, otomasyon ve makine öğrenimi sayesinde veritabanı yönetimi ve performans ayarlamaya yönelik insan emeğinin ortadan kaldırıldığı, çalışanlara ihtiyaç duyulmayan yeni bir işletim modelidir. Planlı ve planlanmamış veritabanı ve servis yaşam döngüsü faaliyetleri için sıfır kesintiyle operasyon gibi iş kritik uygulama yazılımları için SLA'lar servislere dahil edilir.

Bulut veritabanı türleri ve çoklu modele geçiş

Her biri belirli ihtiyaçları karşılamak ve belirli iş yükü türlerini üstlenmek üzere tasarlanmış çok sayıda bulut veritabanı türü vardır. Örneğin, işlemleri yönetmek için özel olarak tasarlanmış veritabanları, internet ölçeğinde uygulamaları çalıştırmak için tasarlanmış diğerleri ve analitik için veri ambarları veya özel veri ambarları olarak hizmet veren diğerleri vardır.

OLTP iş yükleri, OLAP iş yüklerinde kullanılanlardan farklı veri modelleriyle desteklenir. Belge ve çoklu ortam verileri, XML ve JavaScript Object Notion (JSON) gibi biçimlere dayanır. Diğer veri tabanı türleri arasında bağlantı analizi için kullanılan grafik veritabanları, coğrafi analiz için uzamsal veritabanları ve yüksek performanslı depolama ve basit veri türlerinin aranması için temel düzeyde değerli depoları bulunur.

Ticari, şirket veritabanları zamanla geliştikçe, birden çok veri modelini ve tek bir veri tabanı yönetim sistemi içinde erişim yöntemini kapsamaya başladılar. Günümüz sektöründe bir son kullanıcının bir temel veritabanından gelen farklı iş yükleri arasında çalışmasını sağlayan çok modelli veritabanına yönelik bir hareket giderek gelişmektedir.

Bu yeni beceri, birçok uygulama yazılımının aynı veritabanı yönetim sistemini kullanmasına olanak tanırken kurum, belirli bir uygulama yazılımı için gereken benzersiz veri modellerinden yararlanmaya devam eder. Bu yeni veritabanı mimarileri, şirketlerin kullandıkları veritabanlarının sayısını önemli ölçüde düzenlemelerine ve bir organizasyonun en değerli varlığını (verilerini) kilitleyerek oluşturulan veri silolarının şirket tarafından daha geniş bir alanda kullanılmasını önlemelerine olanak tanıyor.

Bulut veritabanı çözümleri—Bulutta ne çalıştırılmalı?

Finans servislerinden sağlık servislerine kadar pek çok sektör, bulut veritabanı çözümlerinden faydalanabilir. Seçim, bulut veritabanı kullanmak ve kullanmamak arasında değildir. Seçim, bir işletmenin özel ihtiyaçlarını karşılamak için hangi model ve türün en iyi şekilde çalışacağıdır.

Günümüzde birçok kurum, geleneksel bulut veritabanı modellerini DBaaS modelleriyle bir araya getirerek bulut veritabanı kullanımına yönelik aşamalı bir yaklaşım benimsemeyi tercih ediyor. Finans servisleri sektöründeki kurumlar gibi kimi kurumlar ise misyon kritik uygulama yazılımlarını şirket içinde tutmaya öncelik verebilir.

Ancak işler hızla değişiyor. DBaaS modelleri daha güçlü hale geldikçe ve kendi kendini yöneten bulut veritabanlarına geçiş gerçekleştiğinde şirketlerin veritabanlarını tamamen bulut ortamına taşımasıyla ilgili daha büyük fırsatlar ve daha fazla avantajlar elde etme ihtimalleri yüksektir.

Geleceğin veritabanı; Kendi kendini yöneten bulut veritabanı

En yeni ve en yenilikçi bulut veritabanı türü, kendi kendini yöneten bulut veritabanıdır (bunu önceki kısımlarda kendi kendini yöneten veritabanı olarak da belirtmiştik). Bu veritabanı türü, veritabanı ayarlama, güvenlik, yedeklemeleri, güncellemeler ve diğer rutin yönetim görevlerini otomatikleştirmek için bulut teknolojisini ve makine öğrenimini kullanır.

Bulut platformu tesislerinde yer alanlar da dâhil olmak üzere kendi kendini yöneten veritabanları donanım hatalarına otomatik olarak dayanacak şekilde tasarlanmıştır, yazılım, üretici yazılımı, sanallaştırma ve kümeleme alanlarında tam çevrimiçi yamalama olanağı sunar. Performansı ve kapasiteyi gerektikçe kolayca ölçeklendirirler. Ayrıca, verileri hem harici saldırılara hem de kötü niyetli dahili kullanıcılara karşı korurlar ve planlı bakım dahil olmak üzere diğer modellerin arıza süresiyle ilgili birçok sorununu önlerler.

IDC araştırması, bir şirketin toplam veri yönetimi maliyetlerinin %75'inin yalnızca iş gücünde kaynaklanabileceğini gösteriyor (PDF). Kendi kendini yöneten bir veritabanı, büyük kurumsal veritabanlarının her biri için tam zamanlı çalışanların yüzlerce, belki binlerce iş saatinden tasarruf edilmesini sağlayabilir.

Kendi kendini yöneten veritabanları, bu yüksek maliyetleri ortadan kaldırmak ve şirketlerin DBA'larını veri modelleme, programcılara veri mimarisi konusunda yardımcı olmak ve gelecekteki kapasiteyi planlamak gibi daha değerli işlerde kullanmalarını sağlama konusunda çok katkıda bulunabilir.

Gartner, bulut veritabanlarından yüksek büyüme öngörüyor

Gartner, bulut veritabanlarının, genel bulut servisleri pazarının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olacağını öngördü ve veritabanı platformu hizmetleri (dbPaaS) gelirlerinin 2021 yılına kadar yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Bulu veritabanı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Bulut veritabanı çözümü arayan kurumlar birçok satıcı ve seçenek arasından seçim yapabilir. Spesifik iş ihtiyaçlarınız için en uygun modeli seçmek isteyeceksiniz. Bulut veritabanlarında aramanız gereken bazı temel özellikler şunlardır:

  Performans

 • Bilişim ve depolama ortamlarının çevrimiçi ve bağımsız bir şekilde ölçeklenebilmesi, düzeltilebilmesi ve sürüm yükseltme işlemlerinin uygulamalara veri hizmeti verecek şekilde sunulabilmesi ile veritabanı ortamlarınızın, şirketin operasyonu kesintiye uğramadan değişken ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hizmet alabilmesini sağlar. Otomatik dizinleme gibi otomatik ve çevrimiçi performans optimizasyonu bir zorunluluktur. Ayrıca, önemli ve gerçek zamanlı iş yüklerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için hem okuma hem de yazma kümelerini dışarı yönlü şekilde ölçeklendirmek isteyebilirsiniz.
 • Güvenlik

 • Güçlü güvenlik özellikleri büyük önem taşır. Seçtiğiniz herhangi bir modelin dinlenme ve uçuş sırasında veri şifreleme yapabilmesi ve otomatik güvenlik güncellemeleri sağlayabilmesi gerekir. İşlemler sırasında müşteri verilerine erişilememesi için görevlerin kesin bir şekilde ayrılmasını sağlamak da oldukça önemlidir. Güçlü veri düzenleme becerileri, hassas verilerin görünürlüğünün sınırlı ve kontrol altında kalmasını sağlamaya yardımcı olur. Makine öğrenimi ile yönlendirilen dış saldırı tespiti ve önleme işlevleri, ek bir gerçek zamanlı güvenlik katmanı sağlar. Son olarak, çoğu kritik iş uygulamalarınız için donanımların diğer geçici kullanıcılardan ayrılmasını içeren, özel bir bulut altyapısına sahip olmak isteyebilirsiniz.
 • Ve çok daha fazlası…

 • Aranacak diğer nitelikler arasında yüksek kullanılabilirlik maliyetlerini düşürmek için okunabilir bir yedek veritabanı (raporlama ile birlikte) ve kullanıcı hatalarından korunmaya yardımcı olacak sektör lideri flashback teknolojileri yer almaktadır. Son olarak, veritabanınız üçüncü taraf uygulama yazılımlarıyla geniş uyumluluğa sahip olmalıdır.

Veritabanınızı Şirket İçinden Buluta Geçirin

Bir veritabanını bulut ortamına taşımak, göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak böyle olmak zorunda değildir. Önceden planlama bu işin anahtarıdır. Ayrıca, tüm geçiş yöntemlerinin her senaryo için geçerli olmadığını unutmamak da önemlidir.

Geçiş yöntemi seçerken veri türleri, ana bilgisayar işletim sistemleri ve veritabanı sürüm oluşturma da dahil olmak üzere göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır. Veritabanlarınızın buluta geçişi yaklaşırken şu konuları düşünebilir ve hazırlık yapabilirsiniz.

 • Hedef bulut veritabanı yazılımı, şirket içinde çalıştırdıklarınızla uyumlu mu? Sürüm uyumlu mu?
  Bazı bulut sağlayıcıları, şirket içi sürümlerle uyumlu veritabanı hizmetleri sunmaz. Ayrıca, hedef bulut veritabanınız yalnızca kullandığınız yazılımın daha yüksek bir sürümünü destekliyorsa, yükseltme planlamanız gerekir.
 • Veritabanınızın büyüklüğü ve ölçeği nedir ve hedef bulut, bu konfigürasyonu destekliyor mu?
  Bazı bulut sağlayıcıları depolama büyüklüğü ve çekirdek sayısı bakımından yalnızca daha küçük veritabanı konfigürasyonları sunar. Sağlayıcınızın ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasiteye sahip olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz.
 • Veritabanı sunucularında bitişik komut listeleri çalıştırıyor musunuz? Öyleyse, altyapı hizmeti (IaaS) veya otomatik hizmetler için sözleşme yapmanız gerekir ve bunlar bulut sağlayıcınız aracılığıyla sağlanamayabilir.
 • Mevcut uygulama yazılımınızda çok az veya sıfır kesintiyle geçiş yapmanız mı gerekiyor? Amazon, Microsoft ve Oracle gibi önde gelen bulut veritabanı sağlayıcıları, veritabanı seçimini ve geçişini hiç olmadığı kadar kolay hâle getiriyor. Koşullara bağlı olarak, buluta geçiş dakikalar içinde gerçekleşebilir.

Bulut veritabanına geçişi sorunsuz hale getirme

Oracle Cloud şu anda şirket içinde kullandıklarınızla aynı standartları, ürün ve becerileri kullandığı için Oracle'ın otomatik araçları, şirket içi veritabanınızı Oracle Cloud'a neredeyse hiç kesinti süresi olmadan, sorunsuzca taşımanıza olanak tanır.