Gözlenebilirlik ve Yönetim

Oracle Cloud Gözlemlenebilirlik ve Yönetim Platformu'u kullanarak tam yığın görünürlüğü, önceden oluşturulmuş analitik ve otomasyon ile çok bulutlu uygulamaları ve altyapı ortamlarını izleyin, analiz edin ve yönetin.

Drop Tank, BT personeli işçiliği açısından %50 tasarruf ederken müşteri sadakatini harekete geçirmeyi tartışıyor. (1:29)

Oracle Cloud Infrastructure Certified Observability Professional olun

Oracle Cloud Gözlemlenebilirlik ve Yönetim özelliklerini keşfedin

Gözlemlenebilirlik ve Yönetim müşteri başarıları

Yüksek teknoloji
Cognizant yangınla mücadeleyi %50 azalttı
Yüksek teknoloji
8X8, uygulama yazılımlarının durumu ve performansına ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde ediyor.
Sağlık hizmetleri
Integra LifeSciences, bulutlarının çalıştırılmasına ilişkin benzeri görülmemiş görünürlük elde ediyor.
Gayrimenkul geliştirme
Kingold, performans sorunlarını 10 kat daha hızlı tanımlıyor ve kullanıcılar etkilenmeden önce kritik sorunlarının %95'ini çözüme kavuşturuyor.
Yüksek öğrenim
Lone Star, uygulama yazılımı performans sorunlarını %90 azalttı.
Pazarlama hizmetleri
Drop Tank, BT personelinin müşterilere katma değer sunmasını sağlamasını tartışıyor. Sorun giderme sürelerini yarıya düşürdü.
Sağlık hizmetleri
Oracle gözlemlenebilirliği, Green'in sorunları 2 kat daha hızlı çözmesine olanak tanıyor.

İzlenebilirlik ve Yönetim hizmetleri ve ürünleri

Uygulama Performans İzleme

Gerçek kullanıcı deneyimi, sentetik izleme ve dağıtılmış izleme aracılığıyla tam uygulama yazılımı performans görünürlüğü.

 • Gerçek kullanıcı deneyimi izleme:
  Uygulama yazılımına nerede ve nasıl eriştiklerine bakılmaksızın, her son kullanıcının fiili deneyimlerini izleyin.
 • Yığın izleme:
  Tek bir çözümde birlikte görüntülenebilen uygulamaların ve altta yatan yığının (uygulamalar, veritabanları, ana bilgisayarlar) genel sağlığını değerlendirin.
 • Sentetik izleme:
  Sistemde kullanıcı olmadığında bile uygulama yazılımı kullanılabilirliği sağlamak için çizelgelenmiş, komut listeli izleme çalıştırın.
 • Dağıtılmış işlem izleme:
  Oracle Cloud Infrastructure (OCI), şirket içinde veya diğer genel bulutlarda çalışan buluta özel ve mevcut eski uygulama yazılımlarının her adımını izleyin.
 • Sunucu izleme:
  Herhangi bir bileşenden gelen metrikleri çekin ve bir ölçekte buluta özel metrikler toplayın. Mevcut Prometheus dışa aktarıcılarından yararlanın veya en iyi izleme için gereken metrikleri elde etmek amacıyla özel kod yazın.

Veritabanı yönetimi

Şirket içi ve bulut veritabanlarına yönelik birleşik veritabanı izleme ve yönetim özellikleri.

 • Filo izleme:
  Bir OCI bölmesi veya grubunda Oracle veritabanları hakkında içgörüleri görüntüleyin, izleyin ve edinin. Temel neden analizi gerçekleştirin ve veritabanı filosu görevlerini otomatikleştirin.
 • Veritabanı grupları:
  Birden çok veritabanını tek olarak yönetin ve toplu SQL işlemleri gerçekleştirin.
 • Veritabanı özeti:
  Veritabanı performansını değerlendirmek için veritabanı zamanını ve etkin oturumları izleyin. G/Ç bant genişliğini ve aktarım hızını izleyin. Sistem ve veritabanı depolamasının görünürlüğünü artırın.
 • Veritabanı işleri:
  Özel SQL, PL/SQL komut listelerinizi kullanarak DevOps işleri gibi bir gruptaki tüm veritabanlarında toplu SQL işlerini otomatikleştiren şablonları oluşturun.

Java yönetimi

Java ortamlarını keşfedin, izleyin, yönetin.

 • Yüklü Java sürümlerinin ne olduğunu, hangi dağıtımlara sahip olduğunuzu ve en son güvenlik yamalarını keşfedin.

Günlüğe Kaydetme

Günlük verilerini kolayca gözden geçirin, sorunları tanılayın ve öntanımlı tetikleyiciler kullanarak bildirimler oluşturun.

 • Merkezi günlük yönetimi:
  Altyapı ve uygulama yazılımı günlüklerini Güvenli şekilde alın, depolayın ve analiz edin.
 • Günlükleri arayın ve analiz edin:
  Eğilimleri analiz edin ve görselleştirin. Uyarlanabilir günlük arama dili ile günlükleri kolayca birleştirin ve arayın.
 • Sağlam entegrasyonlar:
  Fluentd kullanarak günlükleri kolayca alın. Kafka ile uyumlu Akış'ı kullanan üçüncü taraf sağlayıcılarla Entegrasyon; günlükleri Grafana panellerinde görüntüleyin.

Günlüğe Kaydetme Analitiği

Etkileşimli ve sezgisel panelleri kullanıp herhangi bir kaynaktan verileri analiz ederek sorunları daha hızlı izleyin ve sorun giderin.

 • Veri analitiği ve keşif:
  Topolojiye duyarlı günlük inceleme, seçilmiş makine öğrenimi algoritmaları ve veri görselleştirmesi için özelleştirilebilir paneller ile ilgili sorun gidermeyi basitleştirin.
 • Veri arşivleme ve geri çağırma:
  Düşük maliyetle uzun vadeli depolama için verileri arşivleyin. Uyumluluk gereksinimleri için kullanıcı tanımlı ilkelerden yararlanın.
 • Zengin günlük ayrıştırıcıları koleksiyonu:
  Çok çeşitli Oracle ve üçüncü taraf günlük formatları için 250'den fazla kullanıma hazır ayrıştırıcı arasından seçim yapın.

İzleme

OCI üzerinde çalışan altyapı ve uygulama yazılımlarının performansını ve çalışma süresini izleyin.

 • Altyapı ve uygulama yazılımı metrikleri:
  Karmaşık sorgular için metrik birleştirme ve destek içeren kullanıma hazır altyapı metriklerinden yararlanın.
 • Alarmlar ve bildirimler:
  Anormallikleri tespit edin, PagerDuty, e-posta ve Slack gibi platformlar aracılığıyla alarmları ve mesajları tetikleyin.

Bildirimler

Slack ve PagerDuty dahil olmak üzere OCI hizmetleri ve teslim iş ortakları aracılığıyla otomatik olarak uyarı ve mesajlar gönderin.

 • Mesaj teslimi için zengin seçenekler:
  E-posta, SMS, Slack, PagerDuty ve HTTPS uç noktasını destekler.
 • Güvenlik, kullanılabilirlik ve güvenilirlik:
  Mesajlaşma protokolleri için otomatik güncellemelerle kimlik ve erişim kontrolleri sağlar. Yüksek kullanılabilirliğe sahip bir mimari üzerine inşa edilmiştir.

Operasyon Öngörüleri

Uzun vadeli örüntüleri analiz ederek zaman içindeki kullanımı ve performansı optimize edin.

 • Kapasite planlaması:
  Makine öğrenimi tabanlı tahmin modellerini kullanarak veritabanı kaynaklarını analiz edin ve tahmin edin.

 • SQL ambarı:
  Performans sorunlarını veya en iyi kaynak tüketicilerini proaktif olarak belirlemek için 25 aya kadar SQL performans verilerini depolayın.

Kaynak Yöneticisi

Terraform tabanlı otomasyonu kullanarak Oracle Cloud kaynaklarını devreye alın ve yönetin.

 • Terraform tabanlı otomasyon:
  Terraform kullanarak altyapı konfigürasyonlarını kodlandırın. Ortamların otomatik çoğaltılması için mevcut konfigürasyonları dışa aktarın.
 • Yüksek üretkenlik ve güvenlik:
  Konfigürasyonlar paylaşın ve pay sahipleriyle iş birliği yapın, yerleşik kimlik ve erişim yönetimi konfigüre edin ve kayma tespitiyle uyumluluğu izleyin.

Connector Hub

OCI hizmetleri arasındaki işlemlerin veri alışverişi işlemlerini yönetin.

 • Veri hareketini yönetme:
  OCI hizmetleri için veri hareketlerini izleme ve yönetmeyi merkezileştirin.
 • Verileri hareket halindeyken işleme:
  Olay tabanlı uygulama yazılımları oluşturun. Analitik için günlükleri taşıyın. Veri taşıma hizmetleri için hizmet bağlayıcıları oluşturmak üzere komut satırı arayüzü ve API'yi kullanın.
 • İşlemler ve güvenlik:
  Desteklenen ölçümleri kullanarak alarmlar oluşturun. Güvenli kurulum ve parçalı yönetişim ilkeleri için Oracle Kimlik ve Erişim Yönetimi ile entegre.

Enterprise Manager

Şirket içinde veya OCI üzerinde dağıtılan Enterprise Manager ile Oracle Veritabanı ve Tasarlanmış Sistemleri izleyin, analiz edin ve yönetin.

 • Veritabanı performansı ve işlemler yönetimi:
  veritabanı performans sorunlarınıbulun, düzeltin ve doğrulayın. Tedarik ve klonlamayı otomatik hale getirin. Ölçeklenebilir filo bakımı ve yaması.
 • Exadata yönetimi:
  Tüm Oracle Exadata devreye alımlarınızı keşfedin, izleyin ve yönetin.
 • Kurumsal izleme:
  Şirket içi yazılım ve donanımları izleyin. Oracle Cloud'da devreye alınan veritabanlarını izleyin.
 • Orta katman ve uygulama yazılımı yönetimi:
  WebLogic Sunucu ve JBoss ve Tomcat gibi popüler üçüncü taraf yazılımlar da dahil olmak üzere Oracle orta katmanını yönetin. Oracle E-Business Suite gibi Oracle Paketli Uygulamalarını Yönetin.

Bölgeler arasında şeffaf küresel fiyatlandırma

Oracle Cloud Infrastructure, müşterilerin tüm bölgelerde ve hizmetlerde aynı ölçüde düşük bulut fiyatlarından faydalanmasına olanak tanır ve harcamaların, kavram kanıtından tam üretime kadar tüm süreçlerde tahmin edilebilir olmasını sağlar. Oracle, diğer bulut sağlayıcılarının aksine ölçümleri ve günlük verilerini dışa ve içe aktarma dahil olmak üzere gözlemlenebilirlik işlemleri için veri çıkışı ücret almaz.

Ekonomik
Temel görünürlük ve sorun giderme

OCI Monitoring, Application Performance Monitoring, Logging, Connector Hub, Notifications ve daha fazlası sonsuza kadar ücretsiz.

özellikler

Her Zaman Ücretsiz kapasite sınırlamaları aşılmadığı sürece tüm boyut altyapı ortamları. Ayrıntılar için aşağıya bakın.

başlangıç fiyatı

0 $/saat

Veritabanı yaşam döngüsü yönetimi
Eksiksiz veritabanı yönetimi

Şirket içi ve bulut veritabanlarına yönelik birleşik veritabanı izleme ve yönetim özellikleri.

özellikler

Küçük: 30 $/ay

Orta: 536 $/ay

Büyük: 1.488 $/ay

başlangıç fiyatı

30 $/ay

Hızlı sorun giderme
Topolojiye duyarlı günlük analizi

Günlükleri tüm BT bileşenlerinde otomatik olarak ilişkilendirir ve örüntü tanıma ve anormallik algılama için makine öğrenimini kullanır.

özellikler

Küçük: 372 $/ay

Orta: 1.860 $/ay

Büyük: 18.600 $/ay

başlangıç fiyatı

372 $/ay

Uçtan uca görünürlük
Uygulama yazılımı performans içgörüleri

Uçtan uca eksiksiz içgörüler elde etmek için son kullanıcı izleme, sentetik izleme ve dağıtılmış işlem izlemeyi birleştirir.

özellikler

Küçük: 483 $/ay

Orta: 3.013 $/ay

Büyük: 13.875 $/ay

başlangıç fiyatı

483 $/ay

Notlar:
1. 500.000.000'e kadar izleme veri noktası, saatte 1.000 olay, ayda 10 GB'a kadar günlük depolama, ayda https üzerinden 1 milyon adede kadar bildirim, 2 hizmet bağlayıcısı.
2. Küçük, 2 bulut veya harici veritabanı çekirdeğidir; orta, 36 bulut veya harici veritabanı çekirdeğidir ve büyük, 100 bulut veya harici veritabanı çekirdeğidir. Bulut veya harici veritabanları için Her OCPU için saat başına 0,04 Amerikan Doları Veritabanı Yönetimi CS.
3. Küçük, 10 GB/gün etkin depolama, orta 50 GB/gün etkin depolama, büyük ise 500 GB/gün etkin depolamadır. 30 günlük saklamaya göre 0,50 ABD Doları/saat /300 GB Günlük Kaydı Analitiği CS etkin Depolama.
4. Küçük 0 sentetik birim, 1 izleme birimi, orta 40 sentetik birim, 5 izleme birimi, büyük 120 sentetik birim, 25 izleme birimidir. 0,02 ABD Doları/saat/10 Uygulama Performansı Sentetik test çalıştırmaları ve 0,65 ABD Doları/saat /100K olayları.

Oracle Playbook serisi

Çalışan, süreç ve sistem stratejimizin sırlarını derledik. Ve bunları sizinle paylaşmak istiyoruz.

Gözlemlenebilirlik ve Yönetim Kullanmaya Başlama

Daima Ücretsiz bulut servislerini deneyin ve 30 günlük deneme sürümünü kullanın

Oracle, çok çeşitli diğer hizmetlerin yanı sıra önemli gözlemlenebilirlik hizmetlerinde zaman sınırlaması olmayan bir Ücretsiz Katmanın yanı sıra Ücretsiz Katmana dahil olmayan ek bulut hizmetlerini denemek için 300 ABD Doları tutarında ücretsiz kredi sunar. Ayrıntıları öğrenin ve ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun.

 • Oracle Cloud Free Tier'e neler dahil?

  • Daima Ücretsiz
  • Her biri 20GB boyutunda 2 Kendi Kendini Yöneten Veritabanı
  • Bilişim sanal makineleri
  • 100 GB blok birimi
  • 10 GB nesne depolama
  • 500 milyon izleme alım veri noktası, 1 milyar alma veri noktası
  • Saatte 1000 izleme olayı
  • Aylık 10 GB günlük depolama
  • https aracılığıyla ayda 1 milyon bildirim, e-posta aracılığıyla ayda 1.000 gönderim
  • 2 hizmet bağlayıcısı
  • Ek hizmetler

Uygulamalı laboratuvarla öğrenin

Öğrenmenin en iyi yolu, bizzat denemektir. Oracle Cloud Ücretsiz Katmanı, kendi Oracle Cloud geçici kullanım alanı veya seçili çözümler için Oracle tarafından sağlanan ücretsiz bir laboratuvar ortamı ile eğitimlerimizi ve uygulamalı laboratuvarlarımızı kullanın.

Teknik web semineri için bize katılın

Oracle Gözlemlenebilirlik ve Yönetim Bulutu ile en iyi gözlemlenebilirlik kullanım senaryolarınızı kullanmaya başlayın. Temel yeteneklerimiz konusunda size yol gösterecek ve sorularınızı canlı olarak yanıtlayacak ürün uzmanlarımıza katılın.

 • Ele alınan temel konular

  • Günlükleri herhangi bir kaynaktan alın, ardından anormallikleri algılamak için analiz edin.
  • Kullanıcı deneyimini ve uygulama yazılımı performansını izleyin.
  • Zaman içinde kaynak tüketimini analiz edin ve performansı optimize edin.
  • Tüm veritabanlarınızı tek bir bulut konsolundan izleyin.
  • Görselleştirme, uyarı ve analizler için üçüncü taraf araçlarla entegre etmek üzere açık standartları kullanın.

Gözlemlenebilirlik ve Yönetim blogu

En acil izleme ve yönetim zorluklarınızı nasıl ele alacağınız hakkında teknik bloglar okuyun ve en son ürün inovasyonlarından haberdar olun.

 • Önemli konular

  • Gözlemlenebilirlik ve yönetim için en iyi uygulamalar
  • Yeni özellik tanımları
  • Ürün duyuruları
  • Müşteri başarı örnekleri
  • Özel teklifler ve etkinlikler

Neden Oracle?

Önde gelen endüstri analistlerinden Oracle'ın gözlemlenebilirlik ve yönetim çözümünün nasıl ihtiyaçlarınıza yönelik kapsamlı bir çözüm sağlayabileceği hakkında bilgi edinin.

 • ESG: teknik doğrulama raporu

  ESG, Oracle Cloud Gözlemlenebilirlik ve Yönetim Platformu'nu test ederek çoklu bulut gözlemlenebilirliği ve etkin yönetim özelliklerini değerlendiriyor.

  ESG raporunu okuyun
 • Omdia Universe: Karma ve Hibrit Bulut Yönetimi Çözümü Seçme

  Omdia, Oracle'ı hibrit ve çok bulutlu yönetim çözümlerinin lider sağlayıcısı olarak seçmek için kullanılan ölçütleri tartışıyor.

  Omdia raporunu okuyun (PDF)
 • Constellation Research: Oracle, Kurumlara Bütünslükçü Gözlemlenebilirlik Getiriyor

  AWS, Azure ve Oracle Cloud Infrastructure üzerinde çalışan mikro hizmetler, Kubernetes, Java ve .NET hakkında görünürlük kazanmaya ilişkin bir analizi okuyun.

  Constellation Research raporunu okuyun (PDF)
 • IDC: Oracle, Çoklu Bulut ve Şirket İçi Ortamlar için Gözlemlenebilirlik ve Yönetim Bulutu Platformunu Tanıtıyor

  IDC'nin izleme ve gözlemlenebilirliğin önemini ve Oracle'ın çok bulutlu ortamların zorluklarını nasıl karşıladığını okuyun.

  IDC raporunu okuyun (PDF)
 • ESG: Oracle'ın Yeni Gözlemlenebilirlik ve Yönetim Platformunu Yakından İncelemek İsteyeceksiniz

  ESG, Oracle'ın birlikte işlerlik ve açık standartlara yönelik desteğini tartışıyor.

  ESG raporunu okuyun (PDF)
 • Pique Solutions: Oracle Veritabanlarını Yönetme İçin Oracle Enterprise Manager'ın Değeri

  Bu Pique Solutions raporu, Oracle Enterprise Manager kullanan şirketlerin işlem yönetimi maliyetlerini %60'a kadar düşürebileceğini gösteriyor.

  Pique Solutions raporunu okuyun (PDF)

Satış ekibiyle iletişime geçin

Oracle Gözlemlenebilirlik ve Yönetim hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Uzmanlarımızdan yardım alın.

 • Aşağıdakiler gibi birçok sorunuza yanıt bulabilirsiniz:

  • Oracle Gözlemlenebilirlik ve Yönetim'i kullanmaya nasıl başlayabilirim?
  • Maliyetlerim nelerdir?
  • Sadece ihtiyacım olan özellikler için ödeme yapabilir miyim?
  • Mevcut izleme çözümlerimle birlikte çalışabilir mi?