Výhody Oracle CPQ Cloudu pro distribuční partnery – možnosti

Poskytněte partnerům snadný způsob prodeje

Nabídněte řízený způsob prodeje, abyste svým distribučním prodejním partnerům, prodejcům VAR a distributorům usnadnili spolupráci s vámi.

Umožněte partnerům vytvářet pro zákazníky poutavé nabídky a návrhy s vaším i jejich logem a vizuálním stylem během několika sekund

Umožněte partnerům vytvářet pro zákazníky poutavé nabídky a návrhy s vaším i jejich logem a vizuálním stylem během několika sekund.

Umožněte partnerům vytvářet vlastní nabídky a objednávky online

Umožněte partnerům vytvářet vlastní nabídky a objednávky online

 • Rychleji komunikujte se zákazníky prostřednictvím partnerských kanálů
 • Snižte náklady na podporu kanálu
 • Zlepšete přesnost dat
Zaznamenejte konfiguraci produktu a pravidla prodeje s průvodcem

Zaznamenejte konfiguraci produktu a pravidla prodeje s průvodcem

 • Prodávejte ty správné produkty, které zákazník potřebuje
 • Eliminujte chyby při stanovení ceny
 • Vydávejte doporučení pro up-selling a křížový prodej
Analyzujte a vykazujte aktivitu při vytváření cenových nabídek v distribučních kanálech

Analyzujte a vykazujte aktivitu při vytváření cenových nabídek v distribučních kanálech

 • Zlepšete viditelnost prodejů v distribučních kanálech
 • Zlepšete prodeje a materiálové předpovědi
 • Identifikujte v nabídkách produktů silné a slabé stránky partnerů
Stanovujte ceny včetně slev a příplatků specificky pro jednotlivé partnery

Stanovujte ceny včetně slev a příplatků specificky pro jednotlivé partnery

 • Reagujte rychleji na požadavky zákazníků
 • Eliminujte chyby nebo zvýhodnění v cenové kalkulaci
 • Snižujte riziko porušení smlouvy
Spravujte jeden produktový katalog a základnu pravidel ve více kanálech

Spravujte jeden produktový katalog a základnu pravidel ve více kanálech

 • Poskytujte konzistentní systém pro zákazníky napříč prodejními kanály
 • Snižujte náklady na údržbu a správu katalogu produktů
 • Zlepšujte integritu dat mezi systémy


Začínáme

 

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu