Software a řešení Oracle Field Service

Umožněte svým mobilním pracovníkům maximálně využít každý kontakt se zákazníkem

Poskytujte vynikající zákaznické služby a optimalizujte produktivitu a efektivitu svých mobilních pracovních sil pomocí cloudu Oracle Field Service.


 

Správa Field Service

Správa Field Service

Přizpůsobujte a optimalizujte operace v terénu

Rozšiřte špičkové zákaznické služby do terénu. Podporujte operativní efektivitu bez ohledu na komplexnost vaší organizace. Automatizujte a optimalizujte celý proces poskytování služeb – od hlášení zákaznických incidentů až po dodávku služeb a zpětnou vazbu.


Nepřehlédněte

Živý webinář

Webinář

Vybavte svůj tým v terénu znalostmi kontextu
Neizolujte své zaměstnance v terénu

Špičková úroveň služeb vyžaduje spolupráci. Zjistěte, jak přední organizace využívají technologie k tomu, aby zástupce v terénu vybavili znalostmi, a ti aby pak dokázali dodávat rychlá řešení a překonávat očekávání zákazníků.

Oficiální dokument o službách v terénu a zákaznických službách

Nejlepší metody

Služby v terénu a internet věcí
Platforma IoT mění náš způsob smýšlení o službách

Pokud se budete řídit strategií IoT, může to pomoci vaší organizaci poskytující služby zajišťovat vynikající zákaznické služby a zároveň využívat nových příležitostí pro úsporu nákladů. O platformě IoT a službách v terénu potřebujete vědět tyto věci:

Ukázka

Požádat o ukázku
Transformujte své služby v terénu

Další informace o výjimečných službách v terénu najdete v ukázce Oracle Field Service Cloud Service.

Produkty Field Service

Produkty Field Service

 • Capacity

  Pochopte přesně, kolik práce dokáže vaše pracovní síla v terénu v konkrétních okamžicích zpracovat, abyste mohli zaměřit pracovníky v terénu na ty nejdůležitější úlohy.

 • Routing

  Zajistěte, aby byl vždy přiřazen ten správný mobilní zaměstnanec se správnými schopnostmi a vybavením.

 • Core Manage

  Získejte okamžitý, holistický přehled o službách v terénu. Sledujte zdroje. Podívejte se na dokončenou, probíhající a budoucí práci. Zasáhněte, když u úkolů existuje riziko chybějící smlouvy o úrovni služeb.

 • Mobilita

  Poskytněte zaměstnancům v terénu vše, co potřebují k úspěchu – s dodávkou přímo do mobilního zařízení.

 • Smart Location

  Zobrazte a srovnejte skutečné cesty s předpovídanými cestami. Zachovejte integritu dat o schůzkách.

 • Spolupráce

  Poskytněte mobilní pracovní síle kontextově závislé nástroje ke spolupráci, aby mohla sdílet znalosti, vybavení a náhradní díly v terénu.

 • Komunikace se zákazníky

  Poskytněte zákazníkům více možností výběru, flexibility a informací. Komunikujte pomocí prediktivních výstrah v rámci preferovaných kanálů zákazníka před plánovanými schůzkami a po nich.

 • Forecasting

  Posuňte plánování zdrojů v terénu ještě o krok dále – transformujte svůj podnik od operací závisejících na kapacitě po operace závislé na poptávce. Prediktivní předpověď zajišťuje, abyste měli vždy dostatek zaměstnanců pro požadavky zákazníků.


Začínáme

We're here to help

Engage a Sales Expert