Řešení Oracle Social Cloud

Řešení Oracle Social Cloud

Jednotné, integrované, globální

Čím se lišíme

Oracle Social: Jak se odlišujeme ve správě sociálních sítí

Hlubší naslouchání, globální měřítko, sjednocená platforma, integrace s aplikacemi pro zákaznickou zkušenost

Když je na trhu k dispozici více než 100 řešení pro správu sociálních sítí, která údajně slouží ke stejnému účelu, jak mezi nimi rozlišovat a rozhodnout se, kterého poskytovatele vybrat? Řešení Oracle Social nabízí hloubkové naslouchání, globální dosah, jednotnou platformu správy sociálních sítí a integraci s aplikacemi Customer Experience (CX).

Klíčové schopnosti


Začínáme