Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Oracle Modern Best Practice – Od příležitosti k prognóze

Od příležitosti k prognóze
Zpřesnění prognózy

Od příležitosti k prognóze

Funkce využívající mobilní technologie, sociální sítě, Big Data, cloud a analytiku integrované v moderních osvědčených postupech vám umožní zlepšit přesnost prodejních prognóz. Přiřazením vhodných pravděpodobností získání zakázky k potenciálním zákazníkům vytvoříte prognózy založené na informacích. Můžete využívat prognózy založené na realitě a předkládat základní předpovědi. S celým prodejním týmem můžete bezpečně spolupracovat prostřednictvím mobilních a sociálních sítí. Spravujte jednotlivé prognózy, eskalujte je na různé úrovně řízení a předkládejte závěrečné prognózy. Využijte následující moderní osvědčené postupy jako plán optimalizace prodejní organizace za účelem růstu.

Zjednodušené prodejní prognózy řízené daty

  • Výběr atributů zákazníků a produktu pro vytváření prediktivních modelů
  • Nastavení, správa a školení na prediktivních modelech
  • Nastavení řídicích panelů na základě pravidel pro obchodní nebo znalostní atributy, které nejsou obsaženy v datech
  • Analýza efektivity prediktivních modelů pomocí integrovaných sestav, např. přijetí potenciálních zákazníků a korelace atributů
  • Zlepšení přesnosti předpovědi zachováním modelů při změnách podkladových dat
  • Dostupnost a produktivita mobilních zařízení
  • Odeslání předpovědi
  • Analýza v reálném čase

Udržování příležitostí
Ikona Udržování příležitostí Mobilita, sociální sítě.

Udržování příležitostí

V řídicím panelu přiřaďte pravděpodobnost získání zakázky, datum ukončení a fázi prodejního procesu. Definujte a vytvářejte týmy pro příležitosti a spolupracujte s nimi.


Předložení základní prognózy
Ikona Předložení základní prognózy Mobilita. Big Data.

Předložení základní prognózy

Hodnocení příležitostí na řídicím panelu. Zobrazení změn a vytvoření základního stavu.


Eskalace závěrečné prognózy
Ikona Eskalace závěrečné prognózy Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Eskalace závěrečné prognózy

Vytvářejte eskalace / pyramidové prognózy pro skupiny produktů, kategorie a divize.


Předložení závěrečné prognózy
Ikona Předložení závěrečné prognózy Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Předložení závěrečné prognózy

Dokončete činnosti a předložte závěrečnou prognózu.


Začínáme