Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je cloud computing?

Škálovatelný. Flexibilní. Inteligentní. Objevte sílu cloudu.

Definice cloud computingu – Co je cloud computing?

Jednoduše řečeno, cloud computing umožňuje si IT místo nakupování pronajímat. Namísto rozsáhlých investic do databází, softwaru a vybavení se společnosti rozhodnou, že k výpočetnímu výkonu budou mít přístup prostřednictvím internetu a budou za něj platit podle toho, jak jej využívají.

Škálovatelný. Flexibilní. Inteligentní. Objevte sílu cloud computingu.

Základy cloud computingu

Když se společnost rozhodne „přejít do cloudu“, znamená to, že její IT infrastruktura se nachází mimo její prostory v datovém centru, které spravuje poskytovatel cloud computingu (například společnost Oracle). Poskytovatel cloudu zodpovídá za správu IT infrastruktury zákazníka, integraci aplikací a vývoj nových schopností a funkcí, které umožňují držet krok s požadavky trhu.

Zákazníkům nabízí cloud computing větší dynamiku, škálovatelnost a flexibilitu. Nemusejí vynakládat peníze a zdroje na starší IT systémy a mohou se namísto toho zaměřit na strategičtější úkoly. Bez velkých počátečních investic mohou společnosti rychle získat přístup k výpočetním prostředkům, jaké potřebují – a platit pouze za to, co potřebují.

Typy cloud computingu

Existují tři různé typy cloudu: veřejný, privátní a hybridní. Liší se tím, do jaké míry se na správě musí podílet zákazník, a také poskytovanou úrovní zabezpečení.

Veřejný cloud

Ve veřejném cloudu je celá výpočetní infrastruktura umístěna v prostorách poskytovatele cloudu, který tyto služby dodává zákazníkovi přes internet. Zákazník nemusí udržovat vlastní IT a může podle potřeby rychle přidávat další uživatele nebo zvyšovat výpočetní výkon. Poskytovatel cloudu má více klientů, kteří svou IT infrastrukturu sdílejí.

Privátní cloud

Privátní cloud je využíván výhradně jednou organizací. Může být hostován v lokalitě organizace nebo v datovém centru poskytovatele cloudu. Privátní cloud poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení a kontroly.

Hybridní cloud

Jak název napovídá, hybridní cloud je kombinací veřejných i privátních cloudů. Obecně platí, že zákazník hostuje své kriticky důležité podnikové aplikace na svých vlastních serverech, aby získal vyšší úroveň zabezpečení a kontroly, zatímco jeho sekundární aplikace se nacházejí v lokalitě poskytovatele cloudu.

Více cloudů

Hlavní rozdíl mezi hybridním cloudem a multi-cloudem je použití více cloud computingových a úložných zařízení v jedné architektuře. Zaměření na začlenění některých klíčových slov.

Služby cloud computingu

Existují tři hlavní typy cloudových služeb: software jako služba (SaaS), platforma jako služba (PaaS)infrastruktura jako služba (IaaS). V případě cloudu neexistuje jeden univerzálně použitelný přístup. Jde spíše o to, nalézt to správné řešení, které podporuje vaše obchodní požadavky.

Model SaaS a jeho výhody

Software jako služba (SaaS) je model poskytování softwaru, ve kterém poskytovatel cloudu hostuje aplikace zákazníka ve své vlastní lokalitě. Zákazník přistupuje ke svým aplikacím přes internet. Zákazník nemusí platit za svou vlastní výpočetní infrastrukturu a udržovat ji, a namísto toho využívá předplatné služby podle modelu Pay-As-You-Go.

Celá řada firem zjistila, že SaaS je ideálním řešením, protože umožňuje rychlé zprovoznění a poskytuje jim přístup k těm nejinovativnějším technologiím. Automatické aktualizace snižují zátěž jejich interních zdrojů. Zákazníci mohou škálovat služby podle proměnlivého pracovního zatížení a na základě svého růstu přidávat další služby nebo funkce. Moderní cloudová sada poskytuje kompletní software pro veškeré obchodní potřeby, jako je rozšiřování možností zákazníků, ERP pro nákup a zásobování, ERP pro správu portfolia projektů, dodavatelský řetězec nebo podnikové plánování.

Model PaaS a jeho výhody

Platforma jako služba (PaaS) poskytuje zákazníkům přístup k vývojářským nástrojům, které potřebují k vytváření a správě mobilních a webových aplikací, aniž by museli investovat do podpůrné infrastruktury – nebo ji udržovat. Poskytovatel hostuje komponenty infrastruktury a middlewaru a zákazník k těmto službám přistupuje prostřednictvím webového prohlížeče.

Pro zvýšení produktivity nabízí platforma PaaS od společnosti Oracle programovací komponenty připravené k okamžitému použití, které vývojářům umožňují začleňovat do jejich aplikací nové funkce, včetně inovativních technologií, jako je umělá inteligence (AI), chatovací roboti, blockchainInternet věcí (IoT). Zahrnuje také řešení pro analytiky, koncové uživatele a profesionální správce IT, včetně analýzy velkých objemů dat, správy obsahu, správy databází, správy systémů a zabezpečení.

Model IaaS a jeho výhody

Infrastruktura jako služba (IaaS) poskytuje zákazníkům přístup ke službám infrastruktury na vyžádání prostřednictvím internetu. Hlavní výhodou je, že poskytovatel cloudu hostuje komponenty infrastruktury poskytující výpočetní, úložnou a síťovou kapacitu, aby předplatitelé mohli provozovat své pracovní úlohy v cloudu. Předplatitel cloudu obvykle zodpovídá za instalaci, konfiguraci, zabezpečení a údržbu jakéhokoli softwaru provozovaného na cloudové infrastruktuře, jako je databáze, middleware nebo aplikační software.

Výhody cloud computingu

Existuje několik trendů, které vedou firmy bez ohledu na obor podnikání směrem ke cloudu. Současný způsob podnikání nemusí ve většině organizací zajišťovat pružnost potřebnou k růstu ani poskytovat platformu nebo flexibilitu potřebnou k udržování konkurenceschopnosti. V důsledku explozivního nárůstu objemu dat vytvářených stále větším počtem digitálních firem dosahují náklady a složitost úložišť v datových centrech zcela nové úrovně, která si od oddělení IT žádá nové dovednosti a analytické nástroje.

Moderní cloudová řešení pomáhají společnostem vyrovnat se s výzvami digitálního věku. Organizace se nemusejí věnovat správě svého IT a namísto toho mohou rychle reagovat na zvyšující se tempo a složitost podnikání.

Jak může cloud podpořit inovace

Když zákazníci využívají cloud, jsou nejnovější inovace a nové technologie automaticky součástí jejich IT systémů. Poskytovatel cloudu přebírá práci na vývoji nových schopností a funkcí. Zákazníci využívající cloud tak získávají tuto strategickou výhodu.

Jde o rychlost inovací. Moderní architektura cloud computingu umožňuje zákazníkům s řešením Oracle Cloud urychlovat inovace, zvyšovat produktivitu a snižovat náklady. Schopnosti integrovaného cloudu od společnosti Oracle (SaaS, PaaS a IaaS) umožňují firmám zaměřit se namísto provozu na inovace. Podniky mohou poskytovat nové aplikace a služby, včetně využívání inovativních technologií, jako je umělá inteligence (AI), chatovací roboti, blockchain a Internet věcí (IoT). Velké množství dostupných dat umožňuje společnostem získat prediktivní pohled na jejich podnikání, což v konečném důsledku přináší lepší výsledky pro jejich zákazníky.

Zabezpečení cloudu – Budujte důvěru

Přechod do cloudu eliminuje starosti a náklady spojené s udržováním zabezpečení IT. Zkušený poskytovatel cloudu nepřetržitě investuje do nejnovějších technologií zabezpečení – nejen aby reagoval na potenciální hrozby, ale také aby zákazníkům umožnil lépe plnit regulační požadavky.

Společnost Oracle neustále investuje do všech vrstev zabezpečení cloudu v rámci svého celkového návrhu ve všech regionech datových center po celém světě. Důvěryhodný a osvědčený cloud od společnosti Oracle začleňuje zabezpečení do všech vrstev návrhu. Tento vícevrstvý přístup k zabezpečení cloudu překonává všechny ostatní poskytovatele cloudu a nabízí zabezpečení na úrovni, jakou podnikání zákazníků vyžaduje.

Cloudová řešení – Propojte obchodní procesy

Pro organizace, které se potýkají s nepropojenými firemními procesy a izolovaností dat, představuje cloud způsob, jak transformovat své obchodní operace. Při použití cloudu není nutné začínat s návrhem procesů znovu od nuly. Kompletní sada cloudových aplikací od společnosti Oracle je modulární, ale přesto propojená, aby zamezila izolovanosti dat a umožnila propojené, inteligentní podnikání.

Společnost Oracle poskytuje všechny tři vrstvy cloudu – propojené způsobem, jaký nemá obdoby. Jedná se o kompletní, integrovanou platformu s inteligentními řešeními na každé vrstvě. Naše kompletní sada podnikových aplikací a přední řešení ERP umožňují organizacím provozovat v cloudu celé své podnikání. Řešení Oracle Autonomous Database umožňuje jedinečným způsobem dosáhnout této transformace tím, že eliminuje složitost, lidské chyby a nutnost ruční správy. Pomáhá tak snižovat náklady a zvyšuje schopnost pružně reagovat.

Vydejte se na cestu s cloudem

Seznamte se

Larry Ellison se domnívá, že vylepšený cloud společnosti Oracle přináší rozsáhlé příležitosti.

Cloud nové generace

Vyzkoušejte

Vytvářejte pracovní úlohy připravené na produkční prostředí pomocí různých cloudových služeb, mezi které patří databáze, prostředí pro výpočty, Internet věcí, velká data, správa aplikačních rozhraní, integrace, chatboty a další technologie.

Začínáme s řešením Oracle Cloud

Nakupujte

Cloudové programy společnosti Oracle organizacím usnadňují a urychlují nákup a používání cloudových služeb – pomocí univerzálních kreditů a možnosti využití vlastní licence.

Ekonomika cloudu