Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Co je cloud computing?

Škálovatelný Flexibilní. Inteligentní. Objevte sílu cloudu.

Definice cloud computingu

Zjednodušeně řečeno, cloud computing je pronájem místo nákupu vašeho IT. Namísto rozsáhlého investování do databází, softwaru a vybavení se společnosti rozhodnou přistupovat ke svému výpočetnímu výkonu prostřednictvím internetu a platit za to, jak ho využívají.

Základy cloud computingu

Když se společnost rozhodne „přesunout do cloudu“, znamená to, že její IT infrastruktura je uložena mimo pracoviště, v datovém centru, které spravuje poskytovatel cloud computingu (například Oracle). Poskytovatel cloudu má odpovědnost za správu IT infrastruktury zákazníka, integraci aplikací a vývoj nových možností a funkcí, aby udržel krok s požadavky trhu.

Pro zákazníky nabízí cloud computing větší agilitu, rozsah a flexibilitu. Namísto utrácení peněz a zdrojů za starší IT systémy se mohou zákazníci zaměřit na strategičtější úkoly. Bez toho, že by společnosti investovaly předem, mohou rychle přistupovat k výpočetním zdrojům, které potřebují - a platit pouze za to, co potřebují.

Typy cloud computingu

Existují tři různé typy cloudů: veřejné, soukromé a hybridní. Všechny se liší z hlediska objemu správy, která je vyžadována od zákazníka, jakož i úrovně poskytované bezpečnosti.

Veřejný cloud

Ve veřejném cloudu je celá výpočetní infrastruktura umístěna v prostorách poskytovatele cloudu, který tyto služby dodává zákazníkovi přes internet. Zákazník nemusí udržovat vlastní IT infrastrukturu a může podle potřeby rychle přidávat více uživatelů nebo výpočetní výkon. Poskytovatel cloudu má více tenantů, kteří sdílejí svou IT infrastrukturu.

Soukromý cloud

Soukromý cloud používá výhradně jedna organizace. Může být hostován v místě organizace nebo v datovém centru poskytovatele cloudu. Soukromý cloud poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení a kontroly.

Hybridní cloud

Jak název napovídá, hybridní cloud je kombinací veřejných i soukromých cloudů. Obecně platí, že zákazník bude hostovat své kritické podnikové aplikace na svých vlastních serverech pro větší bezpečnost a kontrolu, zatímco jeho sekundární aplikace budou uloženy v místě poskytovatele cloudu.

Více cloudů

Využití více cloud computingů a úložných zařízení v jediné architektuře. Zákazník může mít kombinaci softwaru jako služby (SaaS), platformy jako služby (PaaS) a infrastruktury jako služby (IaaS).

Typy cloudových služeb

Existují tři hlavní typy cloudových služeb: Software jako služba (SaaS), Platforma jako služba (PaaS) a Infrastruktura jako služba (IaaS). Neexistuje žádný univerzální přístup ke cloudu, jde spíše o nalezení správného řešení, které podporuje vaše obchodní požadavky.

SaaS a jeho výhody

Software jako služba (SaaS) je model poskytování softwaru, ve kterém poskytovatel cloudu hostuje aplikace zákazníka u sebe. Zákazník přistupuje ke svým aplikacím přes internet. Zákazník místo placení a údržby vlastní výpočetní infrastruktury využívá předplatného služby na průběžném základě.

Mnoho podniků zjistilo, že SaaS je ideálním řešením, protože jim umožňuje rychle začít s nejinovativnější dostupnou technologií. Automatické aktualizace snižují zatížení interních zdrojů. Zákazníci mohou škálovat služby tak, aby podporovali kolísající pracovní vytížení a přidávali další služby nebo funkce. Moderní cloudová sada poskytuje kompletní software pro každou obchodní potřebu, jako je například zákaznická zkušenost, nákup ERP, správa portfolia projektů ERP, dodavatelský řetězec a podnikové plánování.

PaaS a jeho výhody

Platforma jako služba (PaaS) poskytuje zákazníkům výhodu přístupu k vývojářským nástrojům, které potřebují k vytváření a správě mobilních a webových aplikací, aniž by investovali do podkladové infrastruktury nebo její údržby. Poskytovatel hostuje komponenty infrastruktury a middlewaru a zákazník k nim přistupuje prostřednictvím webového prohlížeče.

Pro zvýšení produktivity nabízí Oracle PaaS programovací komponenty připravené k použití, které umožňují vývojářům vestavět nové funkce do svých aplikací, včetně inovativních technologií, jako je umělá inteligence, chatovací roboti, blockchain a Internet of Things (IoT). Zahrnuje také řešení pro analytiky, koncové uživatele a profesionální správce IT, včetně analýzy objemných dat, správy obsahu, správy databází, správy systémů a zabezpečení.

IaaS a jeho výhody

Infrastruktura jako služba (IaaS) umožňuje zákazníkům přístup ke službám infrastruktury na základě poptávky prostřednictvím internetu. Hlavní výhodou je, že poskytovatel cloudu hostuje komponenty infrastruktury, které poskytují výpočetní, úložnou a síťovou kapacitu, takže jejich předplatitelé mohou provozovat své pracovní zatížení v cloudu. Předplatitel cloudu je obvykle zodpovědný za instalaci, konfiguraci, zabezpečení a údržbu jakéhokoliv softwaru na cloudové infrastruktuře, jako je databáze, middleware a aplikační software.

Výhody cloud computingu

Existuje několik trendů, které posouvají podnikání ve všech odvětvích směrem ke cloudu. Pro většinu organizací nemusí současný způsob podnikání přinášet flexibilitu růstu nebo poskytovat platformu nebo pružnost ke konkurenceschopnosti. Nárůst dat vytvořený rostoucím počtem digitálních podniků tlačí náklady a složitost úložiště datových center na novou úroveň a vyžaduje nové dovednosti a analytické nástroje z oblasti IT.

Moderní cloudová řešení pomáhají společnostem naplňovat výzvy digitálního věku. Namísto správy svých IT potřeb mají organizace schopnost rychle reagovat na rychlejší a složitější obchodní prostředí.

Jak může cloud podpořit inovace

Zákazníci cloudu mají automaticky nejnovější inovace a nové technologie zabudované do svých IT systémů. Poskytovatel cloudu přebírá práci na vývoji nových schopností a funkcí. Zákazníci cloudu získají tuto strategickou výhodu.

Je to o rychlosti inovací. Zákazníci řešení Oracle Cloud mohou využít moderní architekturu cloud computingu pro rychlejší inovaci, zvýšení produktivity a snížení nákladů. Integrované možnosti cloudu (SaaS, PaaS a IaaS) od společnosti Oracle poskytují podnikům možnost přechodu z operací na inovace. Podniky mohou poskytovat nové aplikace a služby, včetně využití inovativních technologií, jako je umělá inteligence, chatovací roboti, blockchain a Internet of things (IoT). Společnosti mohou využít velká množství dat, aby získaly prediktivní náhled do svého podnikání a přinášely lepší výsledky pro své zákazníky.

Důvěryhodnost a bezpečnost

Přechod do cloudu odstraňuje problémy a náklady s údržbou IT zabezpečení. Zkušený poskytovatel cloudu neustále investuje do nejnovějších bezpečnostních technologií. Reaguje nejen na potenciální hrozby, ale také umožňuje zákazníkům lépe vyhovět jejich regulačním požadavkům.

Oracle neustále investuje do každé vrstvy zabezpečení cloudu v rámci svého celkového návrhu napříč regiony globálních datových center. Důvěryhodný a osvědčený cloud od společnosti Oracle je navržen tak, aby byl bezpečný v každé vrstvě. Tento vícevrstvý zabezpečený cloudový přístup přesahuje všechny ostatní poskytovatele cloudu a nabízí bezpečnost na úrovni, kterou podnikání zákazníka vyžaduje.

Kompletní cloudová řešení

Pro organizace, které se potýkají s odpojenými obchodními procesy a datovými sily, nabízí cloud způsob transformace svých obchodních operací. S cloudem není třeba znovu objevovat procesní kolo. Kompletní sada cloudových aplikací od společnosti Oracle je modulární, přesto propojená, aby eliminovala datová sila a umožnila propojené, inteligentní podnikání.

Oracle poskytuje všechny tři vrstvy cloudu, které jsou propojeny nebývalými způsoby. Je to kompletní, integrovaná platforma s inteligentními řešeními v každé vrstvě. S naší kompletní sadou podnikových aplikací a předním ERP řešením umožňujeme organizacím provozovat celý svůj podnik v cloudu. Řešení Oracle Autonomous Database umožňuje jedinečným způsobem dosáhnout této transformace tím, že eliminuje složitost, lidské chyby a nutnost ruční správy. Pomáhá tak šetřit náklady a zvyšovat schopnost pružně reagovat.

Začněte svou cestu na Oracle Cloud

Seznamte se

Larry Ellison vidí rostoucí příležitost pro vylepšený cloud od společnosti Oracle

Cloud nové generace

Vyzkoušejte

Vytvářejte pracovní úlohy připravené na produkční prostředí pomocí různých cloudových služeb, mezi které patří databáze, prostředí pro výpočty, IoT, velká data, správa aplikačních rozhraní, integrace, chatovací roboty a další technologie.

Začínáme s řešením Oracle Cloud

Nakupujte

Cloudové programy Oracle usnadňují organizacím nákup a využití cloudových služeb - Universal Credits a Bring Your Own License.

Flexibilní model nákupu a využití