Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Úvodní vystoupení na konferenci Oracle OpenWorld

Larry Ellison zahajuje konferenci Oracle OpenWorld

Od Johna Soata


Larry Ellison představuje vývojové cíle a nové cloudové službyLarry Ellison představuje vývojové cíle a nové cloudové služby na konferenci Oracle OpenWorld.

Larry Ellison, předseda představenstva a technický ředitel společnosti Oracle, řekl napjatému publiku během zahajovacího večera konference Oracle OpenWorld 2015 v San Franciscu, že přechod ke cloud computingu je „generační posun v práci s počítači, který není o nic méně významný, než byl přechod k osobním počítačům“. Vyjmenoval šest vývojových cílů, které společnost používá, aby zákazníkům pomáhala při náročné implementaci cloudu, a hbitě zdůraznil, že „seznam cílů je velmi odlišný od seznamu úspěchů“.

Vývojové cíle

 • Nízké náklady. Nejen že se společnost Oracle snaží být se svými službami cloudové infrastruktury konkurenceschopná, snaží se navíc pomáhat zákazníkům maximální automatizací provozu cloudu.
 • Spolehlivost. „Nesmí existovat žádný bod, který by mohl způsobit kompletní selhání,“ řekl Ellison. „Vlastně nesmí docházet k vůbec žádným selháním.“
 • Vysoký výkon. „Čím vyšší je výkon, tím méně prostředků je třeba k dosažení výsledků.“
 • Standardizace. Umožňuje velmi snadný přesun aplikací z lokálních prostředků do cloudu.
 • Úplná kompatibilita. Technologie na pracovišti a cloudové služby společnosti Oracle budou kompatibilní.
 • Vždy aktivní „Always on“ zabezpečení. Na úrovni databáze i hardwaru. Co se týče podnikových priorit, říká Ellison: „Zabezpečení je podle mě na prvním místě.“

Nové služby a možnosti

Jako důkaz pokroku společnosti ve vývoji cloudových technologií představil Ellison nové služby a možnosti:

 • Cloudové služby pro výrobu a zásobování
 • Elektronické obchodování jako součást služeb Oracle Customer Experience Cloud
 • Oracle Database 12c verze 2 zahrnuje mimo jiné rozšířené možnosti vícenásobného vlastnictví
 • Oracle Application Builder, nový nástroj podporující nové uživatelské rozhraní (UI) cloudu Oracle inspirované spotřebiteli
 • Integrovaný systém včasného učení
 • Cloudová služba Oracle Exadata spolu s databází Oracle Exadata v paměti a úložišti typu Flash
 • Server Java s více vlastníky a server Java s odolností vůči chybám
 • Cloudová služba přípravy Oracle Big Data, cloudová služba vizualizace dat Oracle, Oracle Big Data Discovery

Larry Ellison

Předseda představenstva a technický ředitel společnosti Oracle zahajuje konferenci Oracle OpenWorld 2015.

„Oracle je kromě společnosti Microsoft jediným dodavatelem pro podniky, který nabízí všechny tři oblasti cloudových služeb: software jako služba (SaaS), platforma jako služba (PaaS) a infrastruktura jako služba (IaaS),“ tvrdí Ellison. Všechny tři služby jsou nezbytné, aby zákazníkům poskytly kompletní cloudové prostředí, které jim (podle jeho předpovědi během příštích deseti až dvaceti let) pomohou v postupném přechodu z lokálních systémů na pracovištích k veřejnému cloudu. „Tak jsme se dostali tam, kde jsme teď,“ dodává Ellison. A kam společnost Oracle směřuje do budoucna. 


Prohlášení o programu Safe Harbor
Výroky v tomto článku v souvislosti s budoucími plány, očekáváními, názory a záměry společnosti Oracle jsou „výroky s výhledem do budoucna“ a podléhají materiálním rizikům a nejistotám. Takovéto výroky jsou založeny na aktuálních očekáváních a domněnkách společnosti Oracle, z nichž některé jsou mimo její kontrolu. Veškeré informace v tomto článku jsou aktuální ke 25. říjnu 2015 a společnost Oracle se nezavazuje žádné z výroků aktualizovat ve světle nových informací či budoucích událostí.


Další informace