Grant Thornton mění svou koncepci lidských zdrojů pomocí řešení Oracle Cloud HCM

Šestá největší účetní a poradenská firma v USA a oceněný partner společnosti Oracle modernizuje prostředí pro zaměstnance pomocí řešení Oracle Cloud HCM.

Sdílet:

Investice do řešení Oracle Cloud HCM naší firmě pomáhá poskytovat osobnější, pružnější a proaktivnější služby. Pokud rostete na jednom trhu nebo na mnoha trzích a chcete pracovat efektivněji, řídit rizika a přilákat a udržet si špičkové talenty, řešení Oracle Cloud HCM vám pomůže vyniknout.

Enzo SantilliŘeditel pro transformaci, Grant Thornton

Seznam produktů

Výzvy pro firmy

Společnost Grant Thornton byla založena v roce 1924 v Chicagu a je členskou firmou Grant Thornton International, jedné z předních světových organizací pro nezávislé auditorské, daňové a poradenské firmy. Se sítí více než 8000 odborníků v 53 pobočkách pomáhá společnost klientům všech velikostí uspět v oblastech, jako je finanční zdraví a dodržování předpisů, informační technologie a celkové zlepšení výkonnosti podniku.

Zaměstnanci společnosti Grant Thornton, která poskytuje služby klientům v oblasti profesionálních služeb, jsou její klíčovou kvalitou, ale vzhledem k dlouholetému vývoji a expanzi se společnost potýkala s množstvím nesourodého staršího softwaru v oddělení lidských zdrojů. Tyto systémy vytvářely příliš mnoho ručních úkonů, včetně mnoha papírových procesů a jednorázových řešení, které v rámci organizace způsobovaly zádrhele. S rychlým růstem firmy v posledních letech se mezery ještě prohloubily.

Starší systémy málo podporovaly firemní kulturu a prostředí pro zaměstnance a způsobovaly administrativní prodlevy, které ubíraly čas na obsluhu klientů a dalších zúčastněných stran. Vedoucí pracovníci také zjistili, že je stále obtížnější přijímat informovaná rozhodnutí bez včasných informací a přehledu o výkonnosti v oblasti lidských zdrojů i mimo ni.

Cílem společnosti Grant Thornton bylo zavést platformu, která by omezila ruční administrativní úkony, zefektivnila procesy a pomohla při rozhodování na základě konzistentnějších a aktuálnějších informací.

Naši lidé jsou naším hlavním produktem a schopnost řídit pracovní sílu pomocí řešení Oracle Cloud HCM nám dává základ pro ziskovost a spokojenost klientů.

Deron StoeckleinPartner, Transformace technologií, Grant Thornton

Proč Grant Thornton volí Oracle

Společnost Grant Thornton vybrala Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), aby pomohla zlepšit firemní kulturu a umožnila zaměstnancům překonávat očekávání klientů. Firma si uvědomila, že ačkoli jiné alternativy by umožnily běžný provoz, pouze řešení Oracle Cloud HCM nabízí moderní, integrované prostředí, které podpoří transformaci společnosti a její plánovaný růst.

Možnost vyloučit síť starších aplikací a zároveň propojit data a funkce v celém stávajícím ekosystému firmy byla nesmírně cenná. Jednotná, sjednocená platforma Oracle Cloud HCM by společnosti poskytla základ, který potřebovala k vytvoření vazeb mezi jednotlivými liniemi služeb a zároveň ke standardizaci a zefektivnění každodenních procesů v oblasti lidských zdrojů.

Společnost Grant Thornton vložila svoji důvěru v řešení Oracle Cloud HCM, které pomohlo její rozmanité pracovní síle pracovat lépe a efektivněji, aby zaměstnanci mohli lépe obsluhovat její klienty.

Společnost Grant Thornton úplně přepracovala své komplexní náborové prostředí a prostředí pro zaměstnance pomocí Oracle Cloud HCM.

Výsledky

Řešení Oracle Cloud HCM zjednodušilo každodenní život zaměstnanců a partnerů společnosti Grant Thornton. V důsledku odstranění mnoha starších aplikací tráví zaměstnanci méně času prací s různými systémy a papírováním a více času věnují obsluze klientů. Firma také upustila od těžkopádných a nepropojených personálních procesů, které zaměstnance a uchazeče o zaměstnání frustrovaly, a pomocí řešení Oracle Cloud HCM přepracovala komplexní služby pro zaměstnance. Platforma zároveň poskytla vedoucím pracovníkům společnosti větší přehled o lidských zdrojích a financích s přesnějšími a včasnějšími údaji.

Správa talentů je pro všechny organizace velkým tématem a společnost Grant Thornton získala špičkovou platformu v podobě řešení Oracle Cloud HCM, které tuto iniciativu podporuje. Pomocí služby Oracle Recruiting může firma navázat vztah s uchazečem ještě před podáním žádosti. Tím se zlepšila schopnost firmy vyhledávat a získávat nové talenty z různých zdrojů, například z rostoucí náborové sítě univerzit. Navíc zájemci, kteří se na danou pozici nehodí, mohou poskytnout informace, které mohou otevřít diskuzi o jiné pozici, která by pro ně mohla být vhodnější.

Kromě toho řešení Oracle Cloud HCM potenciálním i stávajícím zaměstnancům umožnilo spravovat úkoly spojené s nástupem, proaktivně aktualizovat své osobní profily, řídit očekávání v porovnání s výkonem a spolu s manažery kontrolovat úspěšnost. Tyto samoobslužné funkce umožnily plynulejší výměnu informací mezi pracovníky firmy a podpořily profesní růst jednotlivých zaměstnanců společnosti Grant Thornton.

Pomocí řešení Oracle Journeys, které je součástí platformy Oracle ME v rámci řešení Oracle Cloud HCM, společnost Grant Thornton zaměstnancům umožnila převzít kontrolu nad jejich individuálním prostředím, aby mohli kariérně růst a rozvíjet se. Tím se zlepšila snaha firmy porozumět svým zaměstnancům a naslouchat jim. Společnost například dokázala využít řešení Oracle Journeys k provádění průzkumů o očkování a ke správě dohod a výjimek, čímž se obratně vypořádala s citlivým tématem. Přineslo také hodnotu v podobě automatizace procesu ukončování pracovního poměru zaměstnanců, který dříve spoléhal na tabulky. Nyní je toto prostředí zefektivněno a propojeno se širším vývojem zaměstnanců, což usnadňuje kontaktování bývalých zaměstnanců za účelem získání doporučení a v některých případech i jejich přilákání zpět do firmy.

Společnost Grant Thornton také navázala na základní nasazení řešení Oracle Cloud HCM a rozšířila používání modulu Oracle Payroll, aby zjednodušila způsob vyplácení mezd zaměstnancům. Platforma zefektivnila cyklus ročního hodnocení výkonnosti a odměňování, který se dříve opíral o desítky ručních procesů a nepropojených systémů. Tyto typy vylepšených procesů navíc vytvářejí základ pro informovanější programy v oblasti DEI (Diverzita, rovnost a inkluze) a programů ESG (Environmentální faktory, sociální faktory a faktory správy a řízení společností).

Partneři

Společnost Grant Thornton je zákazníkem i partnerem pro implementaci společnosti Oracle. Odborníci společnosti mají hluboké znalosti produktů a služeb společnosti Oracle a nabízejí řešení šitá na míru konkrétním potřebám transformace podniku, od implementace a optimalizace až po školení a podporu. Společnost nabízí komunitě partnerů řadu služeb, které klientům pomáhají maximalizovat hodnotu jejich investic do Oracle Cloud Applications.

Publikováno:12. července 2023

O zákazníkovi

Grant Thornton je předním partnerem pro implementaci řešení Oracle Cloud a je členem společnosti Grant Thornton International, jedné z předních světových organizací, která poskytuje nezávislé auditorské, daňové a poradenské služby.

Seznam produktů