RFDS vytváří život zachraňující IT architekturu na základě Oracle Autonomous Database

Organizace Royal Flying Doctor Service poskytuje základní zdravotní péči na australském venkově pomocí replikace dat do databáze Oracle Autonomous Database s využitím služby OCI GoldenGate.

Sdílet:

Digitální zdraví znamená mít k dispozici správná data ve správný čas. Když se tato data stanou pro pacienta životně důležitými, potřebujete špičkové platformy, které prostě fungují. Řešení Oracle Cloud podporuje naši digitální transformaci od vzdálených zdravotnických středisek přes letecké prostředky až po dobytčí farmu vzdálenou 500 km od nejbližšího souseda.

Ryan KloseŘeditel informatiky, Royal Flying Doctor Service

Výzvy pro firmy

Představte si, že jste zdravotnický pracovník a nemáte přístup k informacím, které by mohly zachránit život vašeho pacienta. Zatímco většina zdravotnických pracovníků považuje přístup k důležitým informačním systémům v reálném čase za samozřejmost, zaměstnanci Royal Flying Doctor Service (RFDS) poskytují primární zdravotní péči a 24hodinové pohotovostní služby obyvatelstvu s nedostatečnou péčí v odlehlých oblastech Austrálie, kde často není k dispozici spolehlivé připojení k internetu. Jako jedna z největších leteckých lékařských organizací na světě RFDS zaznamenává více než 380 000 jednání s pacienty ročně, provozuje 80 letadel a udržuje více než 300 silničních ambulancí známých jako vyprošťovací vozidla.

V minulosti pracovníci RFDS zaznamenávali jednání s pacienty do papírových formulářů, které obsahovaly až 600 polí na vyšetření. Informace z těchto formulářů byly ručně zadávány buď do samostatných aplikací, nebo sdíleny prostřednictvím souborů CSV mezi více než 100 databázemi v sedmi provozních subjektech. Během práce v odlehlých oblastech s nedostatečným nebo žádným připojením k internetu nemohli pracovníci často přistupovat ke znalostní databázi s údaji o pacientech v systému RFDS. Tyto nesourodé systémy a problémy s připojením ohrožovaly schopnost organizace poskytovat pacientům služby nejvyšší kvality. A protože se jedná o neziskovou organizaci, nutná síť servisních smluv a podpůrných služeb vedla k nepřijatelně vysokým nákladům na podporu.

RFDS proto hodnotila cloudová řešení podnikové úrovně s cílem vytvořit celostátní systém záznamů o pacientech, který by usnadnil sdílení konzistentních, spolehlivých a přesných informací v reálném čase a v rámci celé organizace. V konečném důsledku by tento nový rámec pomohl zaměstnancům analyzovat vzorce zdraví a služeb s cílem zlepšit zdravotní stav pacientů.

Data jsou pro australské vnitrozemí novým zlatem. Společnost Oracle provádí pro tým formule 1 Red Bull Racing miliardy simulací závodních strategií na platformě Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a tato data přinesla úspěch na závodní trati. RFDS znovu adaptuje stejnou datovou schopnost do naší práce s pacienty, lékaři a logistikou.

Ryan KloseŘeditel informatiky, Royal Flying Doctor Service

Proč Royal Flying Doctor Service volí Oracle

RFDS hodnotila cloudové platformy nabízené společnostmi AWS, Azure a Oracle. Velmi důležitý byl partner, který má zkušenosti s pomocí organizacím při snižování nákladů prostřednictvím standardizace a automatizace. V ideálním případě by produkty a služby byly projektovány společně v systémové architektuře, která by vyřešila problémy vzdáleného připojení RFDS, umožnila bezpečná a konsolidovaná data a zlepšila analýzu dat s cílem zlepšit zdravotní stav pacientů. Pomocí této architektury mohli pracovníci IT přejít z činností údržby do rolí technologických inovátorů s vyšší hodnotou a podpořit tak snahu organizace nejen modernizovat systémy, ale také stát se digitálním lídrem ve zdravotnictví.

Na základě těchto kritérií si RFDS vybrala platformu Oracle Cloud Infrastructure (OCI) jako ideální řešení pro vybudování inovativní celopodnikové architektury zdravotnických technologií. Oracle Autonomous Database pro zpracování transakcí a smíšené pracovní postupy (ATP)OCI GoldenGate by umožnily replikaci dat z více zdrojů v rámci RFDS. Jako platforma pro propojení dat v reálném čase by replikační funkce služby OCI GoldenGate zajistily, že data pořízená v režimu offline by byla po obnovení připojení spolehlivě synchronizována s ostatními zdravotnickými systémy. Tyto možnosti platformy OCI spolu s prokazatelnou angažovaností ve zdravotnictví ukázaly vedení RFDS, že značka Oracle je tou nejlepší volbou.

RFDS nyní zvládá své výpočetní úlohy v denní špičce třikrát rychleji na platformě OCI.

Výsledky

Díky systému elektronických zdravotních záznamů v leteckém lékařství na jednom balíku technologických řešení mohou týmy RFDS efektivněji synchronizovat poskytování služeb v sedmi provozních subjektech. Například zdravotní sestra a lékař v letadle mají na tabletu přístup k lékařským informacím, které mohou zachránit život, zatímco převážejí kriticky zraněného farmáře na pohotovost vzdálenou stovky kilometrů. V jiném scénáři mohou poskytovatelé zdravotní péče analyzovat záznamy pacientů a používat prediktivní diagnostiku při budování důvěry v komunitách ve vnitrozemí, které trpí dlouhodobými a komplexními zdravotními problémy.

Obecně platí, že RFDS elektronicky zaznamenává všechna jednání s pacienty do databáze Oracle ATP, čímž prakticky eliminuje papírové formuláře. V případě jednání zadaných v režimu offline služba OCI GoldenGate automaticky zaktualizuje a synchronizuje data s databází Oracle ATP během několika sekund po obnovení připojení. Výsledkem je architektura RFDS s odolností vůči chybám a s nulovou ztrátou dat, která modernizuje fungování do podoby platformy datových sítí v reálném čase.

Oracle ATP se automaticky přizpůsobuje měnící se pracovní zátěži a pomáhá zkrátit dobu výpočetní špičky z průměrných 12 hodin denně na 4 hodiny a méně, což představuje trojnásobné zlepšení.

Publikováno:30. srpna 2023

O zákazníkovi

Royal Flying Doctor Service (RFDS), kterou podporuje obrovské množství dobrovolníků a příznivců, poskytuje záchrannou službu nbsp;lidem, kteří žijí, pracují a cestují na venkově a ve vzdálené Austrálii, a to již více než devět desetiletí.