Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Oracle Field Service

Poskytujte lepší služby a současně zvyšujte účinnost a účelnost vaší organizace služeb v terénu. Automatizujte plánování služeb v terénu a optimalizujte práci na základě vašich jedinečných požadavků a současně si udržujte přehled o terénních týmech v reálném čase. Umožněte svým mobilním pracovníkům využívat možnosti umělé inteligence a strojového učení, webové a mobilní aplikace a flexibilní a intuitivní nástroje pro spolupráci.

Poznejte Oracle Field Service v tomto seznámení s produktem.

Poznejte správu Oracle Field Service

Plánování časů a cest

Získejte vždy správného pracovníka služeb v terénu na správném místě ve správný čas pomocí nejrychlejšího dostupného optimalizovaného plánovacího modulu.

Technologie směrování podle času

Zvyšte podíl včasných příjezdů využitím možností strojového učení a umělé inteligence pomocí prediktivního modulu směrování založeného na čase, který se sám učí.

Charakteristika práce

Určete nejlepšího zaměstnance pro každou úlohu pomocí strojového učení a vytvořte jedinečnou „charakteristiku práce“ pro všechny terénní zaměstnance. Předpovědi podporované umělou inteligencí vám pomohou odhadnout, jak dlouho bude trvat dokončení každé úlohy.

Automatické směrování zdrojů

Automatizujte optimální plánování všech typů prací, včetně neodkladné a nouzové práce, bez nutnosti zásahu člověka.

Vizualizace směrování

Vizualizujte a porovnávejte více alternativ směrování, abyste našli to nejlepší pro své obchodní cíle.


Jedno rozhraní pro správu celého provozu

Řiďte provoz v terénu pomocí jediného rozhraní, které umožňuje všechny aktivity sledovat v reálném čase.

Kompletní viditelnost terénních týmů

Sledujte v reálném čase každou úlohu přiřazenou každému pracovníkovi v terénu v libovolné kombinaci Ganttova diagramu, zobrazení map nebo zobrazení seznamů.

Opětovné přiřazování úloh a plánování prací v terénu

Získejte flexibilitu při ručním přiřazování práce prostřednictvím intuitivního rozhraní s využitím funkce přetažení a umožněte systému navrhovat pracovní přiřazení.

Sledování skladových i příručních zásob

Šetřete čas a peníze díky přehledu v reálném čase o tom, jaké zásoby jsou nutné pro každou návštěvu.

Automatická segmentace úloh

Snadno rozdělte dlouhodobé aktivity na několikadenní segmenty.

Pohled na zdroje v terénu v reálném čase

Zajistěte plnění všech časových závazků díky znalosti vašeho aktuálního stav služeb, abyste mohli pružně reagovat na nestandardní situace.


Mobilní možnosti

Podpořte své terénní týmy tak, jak potřebují. Poskytněte svému týmu služeb v terénu vše potřebné prostřednictvím mobilní aplikace v prohlížeči, případně aplikace pro iOS nebo Android.

Sladění informací s úlohami

Zobrazujte správné informace pro každou úlohu na podle zaměstnanců a požadavků dané úlohy.

Přístupnost zařízení

Podporujte strategii používání vlastních zařízení (BYOD), abyste snížili náklady a podpořili smluvní pracovníky třetích stran.

Konfigurovatelné uživatelské rozhraní

Rychle a snadno vytvářejte a upravujte formuláře pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.

Všechny nástroje na jednom místě

Zvyšte produktivitu pomocí jednoho nástroje pro snadné prohlížení pracovních objednávek, jízdních pokynů, stavu zásob, dostupnosti, nástrojů pro spolupráci a dalších důležitých informací.


Zjednodušení spolupráce

Zvyšte flexibilitu svých služeb a zefektivněte tým díky efektivnější komunikaci mezi zaměstnanci, aby mohli řešit problémy lépe, organizujte jejich pracovní vytížení a podporujte týmovou spolupráci.

Propojení terénních týmů

Zefektivněte komunikaci mezi vedením, dispečinkem a terénními týmy a zlepšete tak dobu odezvy a řešení problémů.

Virtuální helpdesk

Řešte problémy přímo v terénu hned, jak se objeví, díky zkušenostem a znalostem všech pracovníků terénních týmů.

Kontextově řízené konverzace

Podporujte vzájemnou spolupráci prostřednictvím kontextově řízených konverzací.

Hromadné vysílání zpráv

Zasílejte důležité informace, bezpečnostní varování, dopravní informace a připomenutí schůzek mezi jednotlivými terénními týmy.

Podpora chatovacího robota

Získejte pro své týmy okamžitě důležité servisní informace pomocí nástroje Oracle Digital Assistant nebo preferovaného chatovacího robota.

Videohovor

Umožněte členům týmu spolupracovat na řešení problémů, přesně zjistit problém a najít rychlejší řešení.


inteligentní umístění, komunikace se zákazníky a vyhledávač techniků

Sledujte polohu svých agentů služeb v terénu v reálném čase. Sledujte, jak efektivně se dostávají k plánovaným schůzkám a z nich, a současně zákazníky průběžně informujte až do příchodu technika na místo.

Sledování zdrojů v terénu

Získejte ucelený přehled o zeměpisné poloze pracovníků v terénu z jejich mobilních zařízení, případně vozidel.

Podpora smluvních nebo sezónních zaměstnanců

Levně sledujte smluvní nebo sezónní zaměstnance prostřednictvím jejich mobilních zařízení.

Interaktivní sledování zdrojů

Zobrazte navrhované trasy na mapě a porovnejte je se skutečnou cestou, kterou daný subjekt zvolil. Dostávejte upozornění na případné neodpovídající cesty.

Podpora bezpečnosti a dodržování předpisů

Udržujte svůj tým v bezpečí a v souladu s předpisy po celý pracovní den.

Prediktivní upozornění na schůzky

Zvyšte svou úspěšnost služeb tím, že schůzky se zákazníky potvrdíte den před servisní návštěvou – nebo dokonce v den návštěvy.

Zpětná vazba zákazníků

Vnímejte lépe spokojenost svých zákazníků pomocí automatizovaných průzkumů po schůzkách.

Konfigurovatelná aktivní upozornění

Aktivně oslovujte své zákazníky pomocí jejich preferovaného způsobu komunikace (SMS, e-mail, hovor a/nebo web).

Kde je můj technik?

Umožněte zákazníkům pochopit stav jejich služeb zobrazením informací o schůzkách v reálném čase na mapě z libovolného webového prohlížeče a potom jim umožněte poskytovat okamžitou zpětnou vazbu s hodnocením a komentáři.


Prognózy a plánování kapacit

Posuňte plánování na vyšší úroveň. Odhadněte budoucí poptávku a čiňte inteligentní osobní rozhodnutí. Přesně spočítejte, kolik práce lze každý den dokončit, na základě dostupných pracovníků, jejich dovedností, pracovních zón a typů práce.

Předpovídání potřeb obsazování personálu v terénu

Lépe vnímejte potřeby obsazování personálu v terénu pomocí analýzy historie, která vám pomůže identifikovat trendy a předpovídat budoucí poptávku.

Sledování pokroku a výkonu

Vytvářejte dlouhodobé plány operací v terénu a sledujte jejich naplňování v reálném čase.

Analýza mezer

Nalézejte mezery v dovednostech a nedostatečně pokryté oblasti, abyste zpřesnili nábor a školení.

Testování prostřednictvím přístupu „co když“

Vyzkoušejte scénáře poptávky a kapacity a zjistěte, jak poptávku ovlivňují takové faktory jako marketingové kampaně nebo propagace prodeje.

Zamezte nadměrnému nebo nedostatečnému počtu rezervací

Vylepšete využití zdrojů díky okamžité viditelnosti kapacity pracovních sil.

Univerzální rezervace

Flexibilní modely rezervace umožňují návrh podle potřeb vaší firmy, podporu rezervace přímo, pomocí kvót, podle času nebo podle dostupnosti.

Efektivní plánování pracovního vytížení

Snižte své náklady a spravujte své zdroje efektivnější pomocí přesných předpovědí toho, jak dlouho bude každá událost v terénu trvat, abyste mohli vždy znát skutečnou kapacitu svých pracovních sil.

Vytvářejte kvóty podle potřeby

Dosáhněte vynikajícího využití zdrojů díky řízení kvót podle minut, procent nebo dostupné kapacity.


Plánování, provoz v reálném čase a směrování na úrovni ulic

Nejpřesnější plánování provozu terénních služeb podle vašeho podnikání.

Provoz v reálném čase

Automaticky aktualizujte čas cestování s dopravou a podmínkami cestování v reálném čase.

Street-level routing

Využijte cestovní data od svého poskytovatele map a pomozte mobilní pracovní síle v rychlých a efektivních přesunech.

Cloud

Logistika služeb v terénu

Propojte své zákaznické a provozní služby s obchodním dodavatelským řetězcem pomocí našeho kompletního řešení služeb.

Kontaktní centrum

Spravujte servisní požadavky prostřednictvím několika změn s centrálním přístupem ke správným odpovědím z celé vaší organizace.

Služby v terénu

Směrujte, plánujte, nasazujte, řiďte a lokalizujte svoje pracovníky v terénu efektivněji.

Spolupracující mobilní nástroje

Poskytujte snadno použitelné nástroje pro terénní techniky pro spolupráci v reálném čase, přijímejte převody zásob a přijímejte nové úkoly – to vše pro zvýšení produktivity týmu a spokojenosti zákazníků.

Logistika dílů

Vylepšete řízení skladových zásob dílů přímo prostřednictvím žádostí o službu tím, že pracovníkům umožníte prověřovat dostupnost dílů, objednávat a řídit dodávky dílů, spravovat příruční zásoby a iniciovat vrácení.

Oprava v ústředním skladu

Pokud opravu nelze provést na místě, můžete snadno vygenerovat číslo RMA (schválení vrácení materiálu), aby bylo možné vrátit zboží k opravě. Rychle a snadno vytvoříte pracovní příkaz, provedete opravu a odešlete zboží zpět. Budete mít úplný přehled o celém průběhu opravy v ústředním skladu, abyste zajistili efektivní, účinnou opravu a optimalizovali využití prostředků.

Závěrečné hlášení o poskytnuté službě

Spravujte lépe poplatky za servis – umožněte svým technikům kontrolovat, opravovat nebo aktualizovat veškeré náklady na práci a díly nebo náklady vzniklé při provádění servisu.

Zachycování nákladů a fakturace

Vyhněte se nákladným chybám a opomenutým servisním poplatkům. Snadno zachyťte a zkontrolujte všechny náklady na služby a analyzujte tato data, abyste mohli vylepšit a zvýšit ziskovost.


Zobrazit další úspěchy zákazníků

Úspěchy zákazníků v oblasti služeb v terénu

Zákazníci v mnoha odvětvích využívají služby Oracle Field Service, aby vylepšili své servisní interakce a předčili očekávání zákazníků.

Logo společnosti Dish Network
Milgard
Logo společnosti Securitas Direct
Logo společnosti VOO
Logo společnosti Bosch Worcester
Logo společnosti BSH

Společnost BSH standardizovala miliony servisních hovorů ve 48 zemích a zlepšila produktivitu techniků a spokojenost zákazníků.

Klíčové výhody

 • Lepší produktivita a kvalita terénních týmů

  Vytvořte lepší prostředí pro zákazníky a získejte dlouhodobou loajalitu zákazníků. Díky službě Oracle Field Service můžete zvýšit produktivitu svého týmu služeb v terénu, snížit interakci nákladů na zákazníka a zkrátit čas do vyřešení.

  Vyberte si správné softwarové řešení služeb v terénu (PDF)

 • Zmírnění frustrace zákazníků

  Zvyšte retenci a spokojenost zákazníků pomocí prediktivních nástrojů pro flexibilní a pohotové plánování a směrování terénních týmů a současně své zákazníky v každém kroku náležitě informujte.

  Je váš ekosystém služeb v terénu nezapomenutelný, nebo politováníhodný?

 • Zajištění viditelnosti aktivit terénních týmů v reálném čase

  Zvyšte efektivitu provozování terénních služeb díky zvýšené viditelnosti pro zákazníky i manažery. Rozhodujte se jasně a efektivněji reagujte na nepředvídatelné změny.

  Určení vyzrálosti provozování terénních služeb (PDF)

Klíčové výhody
Konceptuální vedení

Být na správném místě ve správný čas je pro služby v terénu naprosto zásadní

Shawn Myers, ředitel, produktový marketing, Oracle Cloud CX Applications

Společnost Oracle byla v roce 2020 již posedmé jmenována lídrem ve zprávě Magic Quadrant společnosti Gartner pro oblast řízení služeb v terénu. Přečtěte si více o tom, jak náš software pro služby v terénu umožňuje servisním týmům rychle se přizpůsobit a nepřetržitě podporovat zákazníky - hladce a snadno.

Přečíst celý příspěvek

Doporučené blogy

Zobrazit vše

Zdroje informací

Připravenost na cloud

Připravenost na vydání CX Field Service

Podívejte se, co je nového v Oracle Field Service. Projděte si nejnovější funkce včetně přehledů schopností, obchodních výhod, úvah o nastavení a tipů na použití.

Dokumentace

Dokumentace

Oracle nabízí širokou škálu dokumentace, videí a výukových programů, které vám pomohou dozvědět se více o řešení Oracle Customer Experience (CX). Všechny tyto zdroje a mnoho dalšího najdete v centru nápovědy společnosti Oracle.

Zákaznická komunita

Cloud Customer Connect

Cloud Customer Connect, špičková online cloudová komunita společnosti Oracle, je speciálně navržena tak, aby podporovala vzájemnou spolupráci a sdílení osvědčených postupů. Členové mohou držet krok s produktovou strategií a poskytovat zpětnou vazbu o cloudovém řešení přímo oddělení vývoje Oracle. Členové komunity mohou využívat kolektivní znalosti zákazníků a odborníků na produkty Oracle Cloud.

Cloud learning

Rozvíjejte své dovednosti v oblasti Field Service

Oracle University poskytuje řešení vzdělávání, která pomáhají budovat cloudové dovednosti, ověřovat odborné znalosti a urychlovat zavádění. Zjistěte více o školení a certifikaci, které vám jistě pomohou zajistit úspěch vaší organizace.

Podpora a služby

Oracle Cloud Marketplace

Rozšiřte svůj ekosystém služeb a nastartujte inovace díky partnerským aplikacím a službám dostupným prostřednictvím Oracle Cloud Marketplace. Najděte nejobsáhlejší seznam aplikací pro prodej, služby, marketing, elektronické obchodování a další.

Další řešení, která by vás mohla zajímat

Oracle Service Logistics Cloud

Propojení zákaznického servisu a dodavatelského řetězce

Oracle B2B Service

Zákaznické služby pro důležité zákazníky

Oracle Knowledge Management

Správné znalosti v pravý čas

Oracle Service Center

Platforma zákaznického kontaktního centra

Začínáme


Požádat o ukázku

Podívejte se, k čemu se vám může hodit Oracle Service.


Seznámení

Poznejte Service a další aplikace Cloud CX sami.


Přihlásit k odběru

Zůstaňte v obraze a získejte zpravodaj CX Insider.


Kontakt na obchodní oddělení

Promluvte si se členem týmu o řešení Oracle Service.