Je nám líto. Nenašli jsme shodu pro vaše vyhledávání.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Zahajte nové hledání.
Country
Edition-Based Redefinition (EBR)

Edition-Based Redefinition (EBR)

Edition-based redefinition (EBR) enables online application upgrade with uninterrupted availability of the application. When the installation of an upgrade is complete, the pre-upgrade application and the post-upgrade application can be used at the same time. Therefore, an existing session can continue to use the pre-upgrade application until its user decides to end it; and all new sessions can use the post-upgrade application. When there are no longer any sessions using the pre-upgrade application, it can be retired. In this way, EBR allows hot rollover from from the pre-upgrade version to the post-upgrade version, with zero downtime.

EBR enables online application upgrades in the following manner:

  • Code changes are installed in the privacy of a new edition.
  • Data changes are made safely by writing only to new columns or new tables not seen by the old edition. An editioning view exposes a different projection of a table into each edition to allow each to see just its own columns.
  • Crossedition triggers propagate data changes made by the old edition into the new edition’s columns, or (in hot-rollover) vice-versa.

EBR is available for use in all editions of Oracle Database without the need to license it.

What's New in Edition-Based Redefinition

Video : Zero Downtime Upgrades with Edition-Based Redefinition

Video : Zero Downtime Upgrades with Edition-Based Redefinition

Zero-downtime application upgrades with Edition-Based Redefinition (EBR)

Demo - Using Edition-Based Redefinition and Online Redefinition with Liquibase and SQLcl