Tilbage Søg Søg via talekommando
Log på
Tilbage Oracle-konto
Cloud-konto Log på Cloud

Der blev ikke fundet nogen resultater

Din søgning gav ingen resultater

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

 


Adfærdskodeks for Oracle-events

Oracle arbejder for at fremme en virksomhedskultur, hvis kerneværdier er integritet, pålidelighed og etisk forretningsførelse. Oracle for venter, at alle eventdeltagere lever op til høje etiske normer og undgår at deltage i aktiviteter, som er uetiske, eller som kan forekomme at være uetiske. Når du er gæst eller deltager ved en Oracle-event, accepterer du at overholde dette adfærdskodeks.

Oracle støtter princippet om lige muligheder i ansættelsen og i virksomheden, uden der tages forbehold for beskyttede karakteristika, herunder men ikke begrænset til følgende: Race, religiøs overbevisning, national herkomst, hudfarve, køn, kønsidentitet eller kønsudtryk, alder, mentale eller fysiske handicap, mental tilstand, graviditet, civilstatus, national oprindelse/arv, genetiske oplysninger, politisk tilhørsforhold, militær eller beskyttet veteranstatus, seksuel orientering eller andre karakteristika, der er beskyttet i henhold til føderal eller statslig lov eller lokal bestemmelse. Oracle politikker forbyder enhver form for chikane, og Oracle forventer at eventdeltagere involverer sig i og støtter et eventmiljø, der er uden chikane og diskrimination.

Oracle forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at begrænse deltagelsen ved sine events. Hvis du ikke accepterer dette adfærdskodeks, forbeholder Oracle sig ret til at bortvise dig fra eventet (herunder uden refusion), forbyde dig at deltage i fremtidige Oracle-events og/eller træffe andre foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at håndtere din manglende accept af adfærdskodekset.

Hvis du oplever problemer eller har bekymringer ved et Oracle-event, skal du omgående kontakte Oracle-personale ved stedets registreringsskranke og/eller kontakte vores Oracle Global Physical Security Team via gsoc-amer_ww@oracle.com eller +1-650-506-5555.