Oracle Risk Management Cloud

Beveilig uw ERP-implementatie. Stimuleer transparantie.

Beveilig uw Oracle ERP Cloud-implementatie met Oracle Risk Management Cloud en stimuleer het risicobewustzijn door ondersteuning te bieden voor transparantie, aansprakelijkheid en data-analyse.

Oracle Risk Management Cloud levert een complete oplossing voor grote en kleine organisaties, met bewaking en preventie van verdachte transacties en onbevoegde toegang in Oracle ERP Cloud en met versterking van risico- en nalevingsprogramma’s.

Staat u vol vertrouwen achter uw interne controlemaatregelen?

Nu landen wereldwijd bezig zijn om nieuwe wetgeving inzake bedrijfsverantwoordelijkheden door te voeren, stapelen de nalevingsvereisten, en de daarbij horende lasten, zich steeds verder op.

Dit vormt een risico voor het bedrijf als geheel, maar ook specifiek voor de financiële medewerkers. CFO´s, controllers en controlecommissies moeten kunnen garanderen dat hun financiële rapporten correct zijn en dat de interne controlemaatregelen voor de financiële verslaglegging effectief zijn.

Als u uw handtekening ergens onder zet, doet u dat met het volste vertrouwen in uw mensen en processen.

Deze processen worden echter niet altijd vastgelegd en zijn niet altijd te controleren. Op dit punt kan de cloud van pas komen om u bij te staan in uw nalevingsprocedures.Aan de slag met ERP

We're here to help

Engage a Sales Expert

Quick Tours

Request a 1:1 demo

Sign up by topic