Oracle Risk Management Cloud

Verslagleggen met vertrouwen. Transparantie waarborgen.

Kijk verder dan alleen naleving; haal het beste uit uw financiële verslaglegging en bedrijfsprocessen. Oracle Risk Management Cloud geeft u zekerheid bij het beheren van risico- en nalevingsprogramma’s, is een snelle manier om potentiële problemen met processen op te lossen en biedt brancheleiders inzicht in strategische risico’s.

Oracle Risk Management Cloud levert een complete oplossing voor zowel grote als kleine organisaties; of het nu gaat om het naleven van de eisen voor financiële verslaglegging, het doorvoeren van geavanceerde financiële beheermethoden met minimale kasverliezen, het verbeteren van de uiteindelijke resultaten of het in stand houden van een snelle periodeafsluiting.

Staat u vol vertrouwen achter uw interne controlemaatregelen?

Nu landen wereldwijd bezig zijn om nieuwe wetgeving voor het aan banden leggen van bedrijfsverantwoordelijkheden door te voeren, stapelen de nalevingsvereisten, en de daarbij horende lasten, zich steeds verder op.

Behalve voor het bedrijf als geheel, vormt dit ook een risico voor de financiële medewerkers. CFO´s, controllers en controlecommissies moeten kunnen garanderen dat hun financiële rapporten correct zijn en dat de interne controlemaatregelen voor de financiële verslaglegging effectief zijn.

Als u uw handtekening ergens onder zet, doet u dat met het volste vertrouwen in uw mensen en processen.

Deze processen worden echter niet altijd vastgelegd en zijn niet altijd te controleren. Op dit punt kan de cloud van pas komen om u bij te staan in uw nalevingsprocedures.Aan de slag met ERP

We're here to help

Engage a Sales Expert

Quick Tours

Request a 1:1 demo

Sign up by topic