Prijzen Document Understanding

OCI Document Understanding

Product
Eenheidsprijs
Eenheid
Oracle Cloud Infrastructure - Document Understanding - OCR (eerste 5000 transacties)

1000 transacties
Oracle Cloud Infrastructure - Document Understanding - OCR (meer dan 5000 transacties)

1000 transacties
Oracle Cloud Infrastructure - Document Understanding - documenteigenschappen (eerste 5000 transacties)

1000 transacties
Oracle Cloud Infrastructure - Document Understanding - documenteigenschappen (meer dan 5000 transacties)

1000 transacties
Oracle Cloud Infrastructure - Document Understanding - documentextractie (eerste 5000 transacties)

1000 transacties
Oracle Cloud Infrastructure - Document Understanding - documentextractie (meer dan 5000 transacties)

1000 transacties

Licentiemetric

1000 transacties: transacties worden voor Oracle Cloud Infrastructure - Document Understanding gedefinieerd als het aantal bewerkingen per pagina dat als invoer voor de service wordt opgegeven (API-aanroep).

Voor de eerste 5000 transacties van AI-service Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding is er een gratis prijsstaffel. Voor de gratis prijsstaffel mag u slechts 5000 transacties van deze cloudservice gebruiken. Als u dit aantal overschrijdt, moet u betalen voor gebruik in overeenstemming met de prijsbepaling van de tarievenkaart voor deze cloudservice.

Meting en gebruik

Voor OCI Document Understanding wordt het transactiegebruik gemeten door het aantal transacties te berekenen dat is gedefinieerd als één bewerking op één pagina in 1 transactie, in totaal verbruikt op service-eindpunten, die de hele maand elk uur worden gecontroleerd. Er worden gratis vijfduizend (5000) transacties per maand geleverd.

OCI Document Understanding: voorbeelden prijzen op maandbasis

Tekstextractie

Extraheer voorwaarden en een tijdschema voor verplichtingen uit 1000 contracten per maand, waarbij elk contract uit 50 pagina's bestaat.

Maandelijkse kosten voor SKU optische tekenherkenning (OCR):
1000 contracten x (50 pagina's/contract) x (€ 1/1000) afbeeldingen = € 50


Ontvangstverwerking

Extraheer tekst en sleutel-waardeparen uit ongeveer 50.000 ontvangsten per maand om retouren te voltooien, waarbij elke ontvangst 1 pagina lang is.

Maandelijkse kosten voor SKU documentextractie:
50.000 documenten x 1 pagina/document x (€ 10/1000 pagina's) = € 500