SaaS-migratie: waarom en hoe?

Natalie Gagliordi | Content Strategist | 16 maart 2023

Naarmate bedrijven projecten voor modernisering van hun IT versneld uitvoeren om de risico's te minimaliseren en de kosten te verlagen, winnen cloudcomputing en de 'as-a-service'-economie steeds verder aan populariteit. Op het gebied van cloudcomputing wordt Software as a Service (SaaS) het meest gebruikt. Organisaties die SaaS gebruiken, vermijden de kosten en de complexiteit van het bezitten en onderhouden van eigen applicaties, en zijn er bovendien van verzekerd dat ze de meest recente versie van de software gebruiken met de nieuwste functionaliteit. SaaS levert nu kernbedrijfssoftware die wordt gebruikt om activiteiten uit te voeren voor veel bedrijven die tot de grootste ter wereld behoren. De eerste stap waarbij u bepaalt of migratie naar SaaS de juiste keuze is voor uw bedrijf, is dat u begrijpt wat SaaS-migratie is en waarom en hoe u dat zou moeten doen.

Wat Is SaaS?

Software as a Service is een cloudmodel voor softwarelicenties en -distributie waarmee software en applicaties via internet beschikbaar worden gesteld op basis van 'betalen naar gebruik'. SaaS vervangt het traditionele model met on-premises software waarbij een klant eenmalig betaalt voor een licentie, plus eventuele kosten voor onderhoud en updates, en alles zelf uitvoert. SaaS-providers ontwikkelen, hosten en onderhouden de cloudapplicatie en beheren de hardware, servers, databases en code die nodig zijn om de cloudapplicatie te leveren. Software as a Service is een van de drie hoofdcategorieën van cloudcomputing, samen met Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS). SaaS levert applicaties voor kritieke bedrijfsfuncties zoals ERP, Human Capital Management (HCM), marketing, supply chain-operaties en meer.

SaaS bestaat al tientallen jaren, maar geniet nu de voorkeur van bedrijven voor het aanschaffen en gebruiken van software. Deze verschuiving is veroorzaakt door vele factoren, waarbij hoofdzakelijk de volgende factoren een belangrijke rol hebben gespeeld in het proces om SaaS zowel technisch als financieel gezien tot de beste optie voor veel bedrijven te maken: bedrijven verkiezen OpEx boven CapEx, teams willen altijd de beschikking hebben over up-to-date technologische mogelijkheden, medewerkers hebben overal toegang tot internet en mensen willen mobiel toegang hebben tot hun bedrijfsapplicaties.

IaaS versus PaaS versus SaaS

 • Infrastructure as a Service verwijst naar infrastructuurservices voor cloudsystemen die kunnen worden gehuurd bij een serviceprovider, zoals servers, opslag en netwerken. Deze elementen vormen de fundamentele bouwstenen van cloudcomputing. IaaS wordt gewoonlijk gebruikt door bedrijven die zelf applicaties willen bouwen, die on-premises apps ongewijzigd naar de cloud willen overbrengen of die de meeste aspecten van hun infrastructuur intern willen beheren.
 • Platform as a Service verwijst naar de onderliggende opslag, netwerken en virtualisatie die worden gebruikt bij cloudcomputing, maar ook naar de tools en software (zoals middleware, databasebeheer, besturingssystemen en ontwikkeltools) die ontwikkelaars nodig hebben om applicaties te bouwen.
 • Software as a Service is de levering van cloudapplicaties in de vorm van een service, waarbij eindgebruikers via een webbrowser of app toegang hebben tot software en applicaties. SaaS-applicaties worden vaak via een abonnement of per gebruiker gekocht.

Belangrijkste verschillen

 • SaaS-producten worden volledig beheerd door de leverancier, in tegenstelling tot PaaS- en IaaS-producten waarvoor intern technische expertise nodig is.
 • Voor IaaS hebben bedrijven intern technische vaardigheden nodig om de services met succes te kunnen orkestreren, maar bij SaaS en PaaS is dit niet altijd het geval. IaaS biedt bovendien meer controle over besturingssystemen.
 • De beslissing om SaaS aan te schaffen wordt vaak gestuurd of sterk beïnvloed door de leider van het bedrijfsonderdeel dat de app gaat gebruiken (de CFO kan bijvoorbeeld kiezen voor SaaS-applicaties voor de boekhouding). Strategieën voor IaaS en PaaS worden meestal gestuurd door IT.

Voornaamste conclusies

 • SaaS-applicaties worden centraal gehost door een cloudprovider en via internet beschikbaar gesteld op basis van 'betalen naar gebruik'.
 • Met SaaS hebben gebruikers overal toegang tot applicaties en data via een browser of mobiele app.
 • Met SaaS kunt u dankzij toegang tot nieuwe functies en technologie snel reageren op veranderingen in de branche en de markt.
 • Met SaaS hebt u minder resources nodig voor het installeren, beheren en upgraden van software.
 • Met SaaS kunnen bedrijven kapitaaluitgaven vervangen door operationele onkosten die beter te voorspellen zijn.

Waarom migreren naar SaaS?

Bij een traditionele on-premises architectuur installeren bedrijven software op hun eigen computers en servers en in hun eigen datacenters. Met SaaS kunnen bedrijven overstappen op een model waarbij de software centraal wordt gehost door een cloudprovider.

Met behulp van SaaS kunnen bedrijven snel nieuwe mogelijkheden en applicaties toevoegen zonder dat vooraf grote investeringen in infrastructuur en IT-personeel nodig zijn om de apps en ondersteunende hardware te implementeren en configureren. Door over te stappen naar een SaaS-bedrijfsmodel is het ook niet meer nodig om softwarelicenties in bulk aan te schaffen, maar kunnen organisaties via een maandabonnement betalen voor services en zo besparen op de kosten van een implementatie. SaaS voorkomt dat bedrijven terechtkomen in de gevreesde software-upgradecyclus, waarbij ze moeten beslissen of ze een dure en complexe upgrade gaan uitvoeren om de nieuwe functies van de meest recente versie te kunnen gebruiken. In plaats daarvan stellen cloudproviders de nieuwe functionaliteit en nieuwste beveiligingsupdates regelmatig online beschikbaar.

Logo IDC
OCI levert grote bedrijfswaarde

Volgens IDC kan met OCI na vijf jaar een rendement van 474% en een verlaging van de totale eigendomskosten met 53% worden gerealiseerd.

Voordelen van SaaS-migratie

Acht voordelen van SaaS-migratie: implementatiesnelheid, kostenbesparingen, beveiliging, schaalbaarheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak, focus op IT-innovatie, sneller nieuwe functies
De belangrijkste voordelen van SaaS-migratie zijn kostenbesparingen, schaalbaarheid, implementatiesnelheid en betrouwbaarheid.

SaaS biedt bedrijven tal van voordelen doordat er minder resources nodig zijn voor het installeren, beheren en upgraden van software. Met SaaS hebben app-gebruikers ook overal toegang tot applicaties en data.

1. Kostenbesparingen
SaaS houdt in dat externe providers software ontwikkelen, hosten, onderhouden en ondersteunen tegen lagere initiële kosten vooraf. Met SaaS kunnen bedrijven kapitaaluitgaven voor infrastructuur vervangen door operationele uitgaven via abonnementen. Deze uitgaven kunnen beter worden voorspeld.

2. Implementatiesnelheid
Voor conventionele on-premises implementaties moet datacenterhardware worden geïnstalleerd en de software worden aangepast aan een lange lijst met bedrijfsvereisten, waardoor het systeem maandenlang niet beschikbaar is voor gebruikers. Bij SaaS zijn de best practices voor de branche geïntegreerd en hebben gebruikers alleen een browser nodig voor toegang tot de applicatie. Daardoor is het systeem binnen enkele dagen tot weken beschikbaar voor de teams. Dit betekent dat de software sneller in gebruik kan worden genomen.

3. Beveiliging
Cloudhostingservices zijn ontworpen met het oog op de privacy-eisen en de bescherming van gevoelige data. Cloudproviders kunnen investeren in expertise en automatisering om up-to-date te blijven wat betreft beveiligingsrisico's, trends en de nieuwste patches voor kwetsbaarheden.

4. Schaalbaarheid
SaaS-platformen bieden de mogelijkheid om het gebruik op en af te schalen op basis van de behoeften van het bedrijf.

5. Betrouwbaarheid
In het SaaS-model is de serviceprovider verantwoordelijk voor onderhoud, functioneren en bedrijfscontinuïteit, en worden de verwachtingen voor de continuïteit van de service opgesteld aan de hand van serviceniveau-overeenkomsten.

6. Gebruiksgemak
Door gebruik te maken van SaaS hoeven organisaties geen applicaties te installeren en uit te voeren in hun eigen omgevingen en datacenters, omdat gebruikers gewoonlijk toegang hebben tot SaaS via hun browser of een mobiele app.

7. Meer focus op IT-innovatie
Met SaaS hoeven bedrijven niet langer te investeren in uitgebreide datacenterhardware en netwerkapparatuur, en hoeven IT-teams geen tijd te besteden aan het beheren van on-premises software en infrastructuur. In plaats daarvan kan IT-talent zich concentreren op procesverbeteringen en technologische innovatie.

8. Sneller nieuwe functies
Dankzij de continue updatecyclus van SaaS-software kunnen bedrijven sneller nieuwe functies en upgrades in hun bedrijfsvoering opnemen, waardoor ze de nieuwste mogelijkheden optimaal kunnen benutten en sneller kunnen reageren op verschuivingen in de markt.

Uitdagingen van SaaS-migratie

Bij de overgang naar SaaS kunt u voor bepaalde uitdagingen komen te staan. Het verplaatsen van data kan een traag proces zijn dat veel bandbreedte en resources in beslag neemt. Met een zorgvuldige planning en voorbereiding kunnen bedrijven ervoor zorgen dat het proces soepel verloopt.

Zes uitdagingen van SaaS-migratie: overstapkosten, interoperabiliteit, cultuurverschuiving, betrouwbare connectiviteit, vendor lock-in, beveiligingsplanning
De grootste uitdagingen bij de overgang naar SaaS zijn interoperabiliteit, vendor lock-in, kosten, een verschuiving in cultuur, beveiligingsplanning en betrouwbare connectiviteit.

1. Overstapkosten
Hoewel bedrijven met het SaaS-model uiteindelijk geld kunnen besparen, zijn er kosten verbonden aan de migratie van data en processen naar een nieuwe applicatie en het opleiden van medewerkers zodat zij met de nieuwe applicatie kunnen werken.

2. Interoperabiliteit
Het kan soms moeilijk zijn om SaaS te integreren met bestaande hulpprogramma's, afhankelijk van welke oudere systemen er in gebruik zijn en welke cloud-apps een bedrijf implementeert.

3. Cultuurverschuiving
SaaS betekent dat een bedrijf afhankelijk wordt van een cloudprovider voor het onderhoud van betrouwbare software en infrastructuur. Deze verschuiving in verantwoordelijkheden kan lastig zijn voor IT-teams als een organisatie niet voldoende investeert in wijzigingsbeheer om IT te helpen bij de voorbereiding op een migratie naar SaaS.

4. Betrouwbare connectiviteit
Gebruikers hebben toegang tot SaaS via een browser of mobiele app en hebben dus behoefte aan een betrouwbare internetverbinding. Bij functies waarvoor een extreem lage latentie en een snelle respons nodig is, kan SaaS mogelijk niet voldoen aan deze behoefte.

5. Vendor lock-in
Bedrijven blijven vaak gebruikmaken van de cloudprovider die ze voor de initiële migratie hebben gekozen. Het is dus belangrijk om een betrouwbare, stabiele provider te kiezen die hun technologiepartner voor de lange termijn kan zijn.

6. Beveiligingsplanning
Bedrijven die voor het eerst gebruik gaan maken van cloudcomputing en SaaS, moeten een goed beleid voor databeveiliging opstellen om hun kritieke data te beschermen. Bedrijven zijn nog steeds verantwoordelijk voor hun eigen beveiligingsbeleid, configuraties en beoordelingen. Ze moeten duidelijke afspraken maken met de cloudprovider over wie wat doet.

Modellen voor SaaS-migratie

De migratie naar SaaS is meestal heel specifiek afgestemd op een bedrijf en wordt bepaald door de prioriteiten van dat bedrijf. Als die bedrijfsprioriteiten zijn vastgesteld, wordt de exacte route voor de migratie naar SaaS een oefening in prioriteitstelling. Hoe groot en complex een bedrijf ook is, het doel is altijd om de verstoring, de risico's en de tijd die het kost om van het ene naar het andere platform over te stappen, zo klein mogelijk te houden.

Bij het vergelijken van verschillende modellen voor SaaS-migratie kunt u onder andere de termen 'één tenancy' en 'multitenancy' tegenkomen. Bij één tenancy krijgt elke klant een speciale software-instance die wordt uitgevoerd op een infrastructuur die niet wordt gedeeld met andere gebruikers. Bij multitenancy wordt gebruikgemaakt van een gedeelde infrastructuur om meerdere klanten toegang te geven tot de SaaS-applicatie.

1. Silo-migratiemodel
Dit is een migratiemodel op basis van één tenancy waarbij een organisatie die SaaS implementeert, een dedicated server of infrastructuur gebruikt voor haar product of service. Dit model is ideaal voor bedrijven die geen infrastructuur willen delen met andere SaaS-gebruikers en maximale controle willen hebben over hun data, inclusief de locatie ervan.

2. Gelaagd migratiemodel
In dit model worden systemen stapsgewijs gemigreerd naar SaaS, waarbij componenten en functionaliteit service voor service naar de nieuwe architectuur worden verplaatst. Met dit model kunnen bedrijven klein beginnen en langzaam overstappen op een multitenantmodel.

3. Datamigratiemodel
Bij dit model worden alle data in één keer overgezet van een on-premises infrastructuur naar een native cloudinfrastructuur, en kunnen migratiestrategieën met één tenant en meerdere tenants worden gecombineerd. Een groot voordeel is dat uw data geen operationele modellen beïnvloeden en dat u meer of misschien wel alle on-premises faciliteiten kunt afsluiten.

4. Parallel migratiemodel
In dit model voert een bedrijf hetzelfde proces uit op twee systemen en worden de resultaten met elkaar vergeleken. Meestal wordt dit gedaan vanwege wettelijke of reglementaire vereisten. Een goed voorbeeld hiervan is software die wordt gebruikt voor de financiële consolidatie en afsluiting van een beursgenoteerd bedrijf. Het bedrijf kan bijvoorbeeld voor een bepaald kwartaal de geconsolideerde uitvoer van het oude on-premises systeem vergelijken met die van het nieuwe SaaS-platform, om er zeker van de zijn dat het nieuwe systeem nauwkeurige resultaten genereert, voordat deze worden gepubliceerd.

De vijf stappen van het SaaS-migratieproces

Een SaaS-migratie moet zorgvuldig worden gepland, maar zelfs bij de best voorbereide bedrijven vinden de stappen van een migratieproces niet altijd opeenvolgend plaats. Het belangrijkste doel is de migratie zo rustig mogelijk te laten verlopen door strategieën voor planning, analyse en mitigatie te gebruiken om de veranderingen in het bedrijf aan te pakken.

De vijf stappen van het SaaS-migratieproces -- 1. Roadmapping: hoeveel wordt er naar SaaS overgebracht? 2. Ontwerp: wat is uw strategie voor architectuur en integratie? 3. Wijzigingsbeheer: hoe uw teams laten wennen aan nieuwe apps en processen? 4. Testen: hoe weet u dat u klaar bent om over te stappen? 5. Datamigratie: alleen doen of deskundigen inhuren?
Bij de overgang naar SaaS moeten er vijf belangrijke stappen worden uitgevoerd: roadmapping, ontwerp, wijzigingsbeheer, testen en datamigratie.

1. Roadmapping
Breng de omvang van het werk in kaart door de bestaande architectuur en applicatiemogelijkheden te evalueren, en ontwerp een roadmap aan de hand van onderzoek, analyse en strategische planning. In deze fase kunnen bedrijven een schatting maken van de benodigde hoeveelheid werk.

2. Ontwerp
Deze fase is nauw verbonden met de fase van roadmapping. In deze fase bepalen bedrijven of ze hun bestaande architectuur, database en codebase al dan niet volledig opnieuw moeten ontwerpen. Integratiestrategie is hier belangrijk. Het ontwerpdoel moet zijn om zo min mogelijk aanpassingen in de SaaS-applicatie aan te brengen. Het is de bedoeling dat teams de ingebouwde best practices gaan gebruiken door hun processen te veranderen, niet door de app aan te passen aan de oude processen.

3. Wijzigingsbeheer
De fase van wijzigingsbeheer moet het volledige migratieproces omvatten om de aanvaarding van nieuwe systemen te verbeteren door middel van trainingen en feedback. Een SaaS-migratie staat of valt met deze stap.

4. Testen
In deze fase worden de applicaties, integraties en systemen getest op prestaties en stabiliteit, om er zeker van de zijn dat het migratieproces soepel verloopt.

5. Datamigratie
Zodra de analyse en planning zijn voltooid, is het moment van uitrol en implementatie aangebroken.

Hoe weet u dat u klaar bent voor SaaS?

Organisaties zijn klaar voor SaaS als ze hun bedrijfsprocessen willen uitvoeren aan de hand van de best practices voor de branche en toegang willen krijgen tot de nieuwste mogelijkheden en functies. Bij SaaS zijn de best practices voor de branche ingebouwd in de applicaties. Dat betekent dat de meeste organisaties hun werkroutines moeten aanpassen om die best practices te gaan gebruiken, in tegenstelling tot het oude softwaremodel waarbij de software werd aangepast aan de unieke werkwijze van de organisatie voor facturering, personeelszaken, verkoopmanagement enzovoort. SaaS-providers voegen ook voortdurend nieuwe functies toe aan hun apps. Sommige cloudproviders bieden zelfs elk kwartaal nieuwe functionaliteit aan. En updates worden online via een browser aangeboden, zodat er geen upgrade bij de klant zelf nodig is. Als medewerkers de meest effectieve apps en nieuwste functies gebruiken, kan de productiviteit worden verhoogd, wat leidt tot kostenbesparingen en uiteindelijk tot een hogere winst.

Bedrijven die niet langer verantwoordelijk willen zijn voor upgrades en onderhoud van applicaties, zijn ook zeer geschikte kandidaten voor een migratie naar SaaS. Dankzij SaaS kunnen de technologieprofessionals van een organisatie meer tijd besteden aan innovatie, zoals machine learning toepassen in nieuwe delen van het bedrijf en op zoek gaan naar meer mogelijkheden voor automatisering.

Uw bedrijf moderniseren met SaaS

Als de on-premises werkwijze niet langer toereikend is om de bedrijfsdoelstellingen te halen, zullen organisaties uiteindelijk kiezen voor een migratie naar SaaS. Steeds meer bedrijven zien in dat ze hun doelstellingen beter kunnen realiseren met een SaaS-migratie, vanwege de mogelijkheden die SaaS biedt, en de kosten- en beveiligingsaspecten.

Als u eenmaal tot de conclusie bent gekomen dat een SaaS-migratie de juiste keuze is voor uw bedrijf, wordt het tijd om een cloudleverancier te selecteren die aan uw behoeften voldoet. Oracle Fusion Cloud Applications Suite is een compleet pakket met SaaS-applicaties dat ingebouwde best practices voor de branche biedt voor belangrijke bedrijfsfuncties, waaronder financiën, personeelszaken, supplychainactiviteiten en verkoop en marketing. Met deze applicaties kunnen organisaties de prestaties verbeteren, de IT-kosten verlagen en betere resultaten behalen. Oracle brengt elk kwartaal updates uit voor de cloudapplicaties, waardoor bedrijven toegang krijgen tot nieuwe functionaliteit en up-to-date blijven met de meest recente technologie. En met ERP en HCM in de cloud is het veel eenvoudiger om via mobiele apps op afstand toegang te krijgen tot bijvoorbeeld portals voor onkostendeclaraties en vergoedingen.

Veelgestelde vragen over SaaS-migratie

Wat zijn de drie belangrijkste fasen van een cloudmigratie?

De drie belangrijkste fasen zijn voorbereiding, planning en migratie.

Wat zijn de zeven R-en voor een verantwoorde cloudmigratie?

De zeven algemene migratiestrategieën voor het verplaatsen van applicaties naar de cloud zijn: refactor, replatform, repurchase, rehost, relocate, retain en retire.

Wat is een SaaS-implementatiemodel?

Een SaaS-implementatiemodel verwijst naar de levering van software op basis van een abonnement of betaling per gebruiker, in tegenstelling tot het traditionele on-premises model van software-implementatie.

De belofte van een moderne cloudeconomie waarmaken

Lees meer over hoe OCI voor een gedifferentieerde cloudervaring zorgt en de belofte van een moderne cloudeconomie waarmaakt.