Wat is campagnebeheer?

Wat is een marketingcampagne?

Een marketingcampagne is een geconcentreerde marketinginspanning die meestal gericht is op één bericht, om één specifiek doel te bereiken. Dit bericht wordt verspreid via meerdere kanalen. Voor een marketingstrategie of -plan kunnen meerdere campagnes tegelijk worden uitgevoerd. Er kan bijvoorbeeld een campagne worden uitgevoerd om bewustzijn te creëren en een andere campagne om hernieuwingen te stimuleren.

Het beheren van marketingcampagnes is een grote inspanning die uit verschillende fasen bestaat, zoals het plannen, uitvoeren, bijhouden en analyseren/optimaliseren van een campagne.

Een succesvolle marketingcampagne plannen

In het algemeen kunnen er zes stappen worden gedefinieerd om een succesvolle marketingcampagne te plannen.

1

Bepalen en begrijpen wie de doelgroep is

Voordat u begint met het tactische planningsproces, moet u weten wie uw klanten zijn en waar u hen kunt bereiken, zodat u kunt inschatten welke acties ze zullen ondernemen en wanneer ze dat zullen doen. Als u uw doelgroep niet kent, verspilt u tijd, geld en moeite.

2

Campagnedoelstellingen instellen die aansluiten op uw doelen en budget

Definieer duidelijke en specifieke campagnedoelstellingen en metrics, bepaal hoe deze doelstellingen aansluiten op de doelen van uw organisatie en maak een campagnebudget vrij om de handelingen te ondersteunen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

3

Een segmentatiestrategie voor klanten/doelgroepen ontwikkelen

Door de doelgroep op de juiste manier te segmenteren, wordt de campagne efficiënter, worden er betere klantervaringen gerealiseerd en meer klanten binnengehaald. Als u uw doelgroep correct kunt segmenteren, kunt u voor elke persoon een unieke ervaring creëren en tevens aan zijn of haar behoeften voldoen.

4

De content en kanalen bepalen van een ideale marketingmix

De kanalen die u selecteert en de content die u ontwikkelt, worden gebaseerd op uw doelen en de doelgroep. Bij campagnes voor het genereren van leads kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van PPC-reclame, e-mailmarketing, accountgebaseerde marketing of reclame op sociale media. Voor campagnes op basis van thought leadership kunnen blogs of contentmarketing worden gebruikt.

5

Aantrekkelijke aanbiedingen creëren

Motiveer uw doelgroep om de gewenste actie te ondernemen, zoals doorklikken naar een aanbieding, een winkel bezoeken, een recensie achterlaten of een andere stap in het aankooptraject.

6

Analyses gebruiken om het succes van campagnes te meten

Bedenk welke metrics u wilt gebruiken om te bepalen of uw campagne succesvol is geweest. Houd er wel rekening mee dat deze slechts een kader bieden. Naarmate de campagne wordt voortgezet, kunnen zakelijke doelen evolueren, kunnen belanghebbenden veranderen en kan de doelgroep verschuiven (geldt vooral voor campagnes die gericht zijn op tieners/tweens of snelgroeiende starters).

Daarom is campagnebeheer zo belangrijk. Voor de overgang van een lijst met bedrijfsdoelen naar een succesvolle, veelzijdige campagne via meerdere kanalen is zorgvuldig toezicht nodig op alle aspecten van de campagne, van ad-hocaanbiedingen tot optimalisatie van zoekmachines.

De voordelen van campagnebeheersoftware

Het campagnebeheer kan worden uitgevoerd door één persoon of worden verdeeld over een heel team. Het is dus belangrijk om een softwarepakket voor campagnebeheer te gebruiken om de vele initiatieven die betrokken zijn bij uw campagne(s), te beheren. Door een groot deel van de planning en uitvoering te automatiseren, kunnen de uitrol en het beheer van de campagne sneller worden uitgevoerd, terwijl de uitgaven laag worden gehouden.

Marketeers en campagnemanagers die projecten proactief plannen, hebben 356% meer kans om succes te boeken.

Hoe resultaten kunnen kelderen door werk niet te plannen (en wat u er aan kunt doen), Inc. Magazine, juni 2019.

Met campagnebeheersoftware kunnen ook herhaalbare processen worden gemaakt en workflows worden geïmplementeerd die deze processen ondersteunen. Deze software biedt marketingteams de mogelijkheid om beter samen te werken en fouten en vertragingen te voorkomen door de planning en uitvoering van campagnes onder te verdelen in kleinere taken (zoals het maken van content/digitale activa, het opstellen van berichten, implementatie en analyse), die taken toe te wijzen aan het juiste team en de voortgang van de campagne te monitoren tijdens de uitvoering.

Met behulp van de software kan ook het succespercentage worden getest, gemonitord en gemeten in alle marketingkanalen, waardoor meer inzicht wordt verkregen in wat de drijvende factoren achter prestaties en marketingrendement zijn.

Bekijk de campagnebeheersoftware in actie
Bekijk de campagnebeheersoftware in actie

Kenmerken om op te letten bij campagnebeheersoftware

1

Teamwerk

Met campagnebeheersoftware wordt het gemakkelijker om samen te werken, zelfs als niet iedereen zich op dezelfde plaats bevindt. Enkele specifieke kenmerken waar u op moet letten:

  • Op rollen gebaseerde toegang. Hierbij kunnen specifieke gebruikers toegang verlenen tot opties, functies en gevoelige data, of deze toegang beperken.
  • Workflows. Om de samenwerking te bevorderen en fouten te verminderen, aangezien alles wordt toegewezen en goedgekeurd door de juiste persoon.
  • Toegangsregels voor sjablonen. Om ervoor te zorgen dat teamleden alleen de correct toegewezen campagneactiva en marketingcontent bewerken.
2

Ondersteuning voor marketing via meerdere kanalen

Klanten bekijken merken via meerdere kanalen en verwachten via alle kanalen dezelfde ervaring te krijgen. Daarom moeten marketingcampagnes via meerdere kanalen aan die behoefte voldoen. Dat betekent echter niet dat klanten dezelfde boodschap (of oproep tot actie) willen ontvangen als ieder ander. U hebt een campagnebeheersysteem nodig waarmee u berichten via meerdere kanalen kunt organiseren en differentiëren. Het is niet voldoende om er te zijn voor uw prospects, u moet hen toespreken op een manier die weerklank vindt.

3

Gebruiksgemak

De oplossing moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn en eenvoudig aan anderen kunnen worden uitgelegd.

4

Ondersteuning voor contentmarketing

Een oplossing voor campagnebeheer moet een centrale activa-repository bieden waar het hele team toegang tot heeft. Regels en functionaliteit waarmee u in toekomstige campagnes eenvoudig content kunt personaliseren en hergebruiken, zijn van essentieel belang.

5

Databeheer en naleving

Met campagnebeheersoftware moeten data veilig en efficiënt kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Realtime klantdata zijn essentieel voor een nauwkeurige klantsegmentatie, doelgroepbepaling en personalisatie. Maar voor de software is het net zo belangrijk om problemen met databeveiliging proactief aan te pakken. Velden met persoonlijke identificatiedata moeten kunnen worden bewerkt en verborgen als de privacy van de klant van cruciaal belang is.

6

Testen en optimalisatie

Maximaliseer het openings- en doorklikpercentage met onderwerpvoorspellingen en verzendtijdoptimalisatie. Door marketingcampagnes te testen, kunnen ze worden geoptimaliseerd. Een A/B-test is de meest eenvoudige manier om voorkeuren of interesses van klanten te identificeren. Een multivariate-test is complexer, maar kan de personalisatie voor elk lid van uw doelgroep verbeteren. Met behulp van machine learning kunnen data worden geëvalueerd waar de meeste marketeers geen rekening mee houden, waardoor de mogelijkheid ontstaat om elk bericht te individualiseren.

7

Functies voor leadbeheer

Geef uw prospects een score op basis van de locatie waar ze zich bevinden in het aankooptraject en/of hun bereidheid om te kopen. Goede campagnebeheersoftware neemt de lastige taak van het bepalen wat de meestbelovende prospects zijn van u over, zodat u uw berichten daarop kunt afstemmen.

8

Eenvoudige analyses

Het is belangrijk om het succes van uw campagnes te beoordelen en de voortgang te evalueren. Met behulp van campagneanalyse kunt u zien welke berichten en content goede resultaten geven en hoe uw prospects reageren op uw campagne.

Waarom is marketingcampagnebeheer belangrijk?

Zoals hierboven vermeld, moet een marketingcampagne tijdens de uitvoering worden gemonitord. En als de resultaten niet in lijn liggen met de verwachtingen, hebt u de flexibiliteit nodig om daar meteen op te kunnen reageren. Om alles tijdens de campagne op de rails te houden, is effectief campagnebeheer een must.

Tijd is een ander groot aspect van campagnebeheer. Er is geen universeel sjabloon wat betreft de duur of grootte van een campagne. De campagne kan gericht zijn op een specifieke gemeente of postcode. Misschien voert u een campagne uit tijdens een bepaalde schoolvakantie of een bepaald evenement. Een campagne kan ook jaren duren.

In sommige gevallen wordt een succesvolle reclame- of marketingcampagne een synoniem van een merk. De campagne "Flo" van Progressive Insurance en de campagne "Just Do It" van Nike zijn voorbeelden daarvan.

Maar deze campagnes kwamen niet van de grond met alleen een "Coke and a Smile" (een andere grote campagne). Om structuur en orde aan te brengen in een campagne, is marketingcampagnebeheer nodig. Daarmee behoren ad-hocaanbiedingen tot het verleden en ligt de focus vooral op het opstellen van berichten waarmee u een specifieke bedrijfsdoelstelling kunt halen.

CRM en campagnebeheer: afstemming van verkoop en marketing

De belangrijkste reden waarom de omzet van een bedrijf minder hard groeit en/of afneemt, is het ontbreken van een goede afstemming tussen het verkoop- en marketingteam.

Stel dat al uw campagneactiviteiten zijn opgenomen in het CRM van uw verkoper. In dat geval kunnen verkopers eenvoudig alle interacties van klanten met uw merk beheren en bijhouden, niet alleen de interacties die zij persoonlijk hadden met de prospect. Uit de campagnedata in het CRM blijkt wie een e-mail/chat heeft geopend en wie op een oproep tot actie heeft geklikt. Hiermee krijgen verkopers een volledig ander beeld van het gedrag en de voorkeuren van klanten. Bovendien kunnen marketeers campagnes personaliseren met behulp van CRM-data en nieuwe inzichten krijgen in welke campagnes tot meer vaste klanten hebben geleid.

Wat is campagneanalyse?

Een tool voor campagneanalyse biedt de metrics (data) om beslissingen en/of aanpassingen te rechtvaardigen die tijdens de uitvoering van de campagne misschien moeten worden uitgevoerd. Deze data laten zien wat er wel en niet werkt en wat moet worden veranderd, aangepast of verwijderd. Uiteindelijk zal uit de cijfers blijken of uw investering in de campagne de moeite waard was.

Wat moet een campagneanalyse bevatten?

De campagnemetingen en -metrics die u uiteindelijk gebruikt, zullen variëren, afhankelijk van uw bedrijfstak en strategie. De volgende metrics worden door de meeste bedrijven gebruikt om te bepalen hoe succesvol een campagne is.

Groei verkooppijplijn

Hoe effectief bent u in het genereren van leads en het doorgeven van gekwalificeerde leads aan het verkoopteam?

Conversiepercentages

Hoeveel prospects worden leads? Hoeveel leads worden klanten?

Bij e-mailmarketingcampagnes kunt u het volgende meten:

Geopende e-mails Het aantal ontvangers dat de e-mail opent.
Doorklikpercentage (CTR) Het percentage personen dat de e-mail heeft geopend en in de e-mail op een koppeling/knop heeft geklikt om te profiteren van de aanbieding.
Omzettingspercentage formulier Het percentage personen dat heeft doorgeklikt en een formulier heeft ingevuld.
Bouncepercentage Het aantal e-mails dat niet kon worden bezorgd en daarom niet kon worden geopend. Een harde bounce betekent dat het e-mailadres waarnaar u het bericht hebt verzonden, ongeldig is. Bij een zachte bounce is het e-mailadres geldig, maar was de inbox vol, waardoor de e-mail niet kon worden afgeleverd.
Afmeldingspercentage Het aantal personen dat heeft gevraagd om van uw e-maillijst te worden verwijderd.

Hou de volgende data bij om uw website te optimaliseren:

Unieke bezoekers

Het aantal personen dat uw website bezoekt binnen een bepaalde periode.

Terugkerende bezoekers

Het aantal personen dat terugkeert naar uw website binnen een bepaalde periode.

Paginaweergaven Het aantal pagina's waarop uw bezoekers hebben geklikt binnen een bepaalde periode.
Zoekmachineverkeer Het aantal personen dat op uw website terecht is gekomen via een zoekmachine.
Bouncepercentage Het percentage personen dat een webpagina verlaat zonder op een andere pagina te klikken of een andere actie te ondernemen
Inkomende koppelingen/backlinks Een koppeling van een andere website naar uw website.