Wat is budgetteringssoftware?

Plannings- en budgetteringssoftware is de laatste jaren sterk gegroeid. Doordat de manier waarop bedrijven plannen en budgetteren is veranderd, zijn de eisen die aan de FP&A-afdeling worden gesteld geëvolueerd van beheerders van een financieel plan naar samenwerking met de bedrijfsonderdelen om een volledig bedrijfsplan op te stellen dat de plannen van finance, operations en de verschillende bedrijfsonderdelen samenbrengt. Spreadsheets waren vroeger de tool die door finance en operations werden gebruikt om budgetten te maken en bij te houden, voordat er on-premise oplossingen waren zoals Oracle Hyperion Planning.

Vandaag de dag is de cloud de feitelijke standaard voor het aanbieden van budgetteringssoftware. Oracle Cloud EPM Planning is het meest complete budgetterings- en planningsplatform dat in de cloud wordt aangeboden. Cloud EPM Planning heeft de breedte om alle planningsvereisten te beheren met ingebouwde mogelijkheden voor best practices voor planning en ingebouwde nieuwe technologieën, zoals AI en datawetenschap.

Wat is budgettering?

Budgettering is de tactische uitvoering van de strategie of het strategisch plan van een onderneming. Wil een organisatie de financiële en operationele doelstellingen uit het strategisch plan kunnen realiseren, dan moet zij haar langetermijnplan vertalen naar een gedetailleerd overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven, die kunnen worden gemeten om de prestaties te volgen. Deze kunnen gaandeweg worden verfijnd en aangepast om op koers te blijven voor het bereiken van de gewenste bedrijfsresultaten.

Budgetteringsproces

Kenmerkend voor het budgetteringsproces is de vertaling van een langetermijnplan of bedrijfsstrategie in jaarlijkse operationele plannen die worden doorgesluisd naar finance, operations en andere bedrijfsonderdelen. Op die manier worden de financiële doelstellingen in de hele organisatie aan elk bedrijfsonderdeel bekendgemaakt, van finance tot operations. De doelstellingen kunnen financieel en operationeel op elkaar worden afgestemd, zoals opbrengsten- en onkostenbudgetten, HR-kosten, marketingkosten, projectkosten en -opbrengsten en kapitaaluitgaven.

Het budgetteringsproces vereist het analyseren en vergelijken van de werkelijke met de verwachte financiële prestaties om te bepalen hoe de uitgaven voor de organisatie moeten worden toegewezen om de gestelde budgetdoelstellingen te behalen.

Effectief budgetteren en voorspellen helpt u bij het maken van doelgerichte plannen die voortdurend worden bijgewerkt en geanalyseerd. Enkele elementen hiervan zijn:

  • Gedetailleerde productiebudgetten
  • Onkostenbudgetten
  • Budgetten voor kapitaaluitgaven
  • Gedetailleerde opbrengstenbudgetten
  • Cashflowbudgetten

Plannings- en budgetteringssoftware

Plannings- en budgetteringssoftware is ontworpen om het proces van planning en budgettering zo efficiënt mogelijk te maken voor finance en operations. Hedendaagse plannings- en budgetteringssoftware in de cloud stelt financiële en operationele budgettair belanghebbenden in staat om eenvoudig samen te werken op één platform en ervoor te zorgen dat ze werken aan een gemeenschappelijk, verbonden, ondernemingsbreed plan en budget.

Planning- en budgetteringssoftware moet tegenwoordig intelligent zijn, gebruikmaken van voorspellende planning en beschikken over ingebouwde AI en datawetenschap om ervoor te zorgen dat budgettair belanghebbenden minder tijd hoeven te besteden aan minder belangrijke taken en meer tijd kunnen besteden aan het beheren van het bedrijf. Bij het kiezen van een plannings- en budgetteringstool voor uw organisatie zijn er vijf belangrijke punten waarmee u rekening moet houden:

1. Ingebouwde planningsinformatie en plannings- en budgetteringsframeworks voor best practices

Een plannings- en budgetteringsoplossing moet niet alleen geschikt zijn voor alle soorten modellen, maar moet ook planningsinformatie en ingebouwde mogelijkheden bevatten voor voorspellende planning, budgettering op basis van factoren, krachtige 'what-if'-scenariomodellering, sandboxing, top-down en bottom-up budgettering en goedkeuringen en workflows als direct te gebruiken best practices.

Daarnaast kunt u rekenen op speciaal ontwikkelde en ondersteunde modules, zoals langetermijnplanning, personeelsplanning, kapitaalgoederenplanning en financiële projectplanning. Dit zijn volledig functionerende modules, die zijn ontworpen voor samenwerking en die naadloos zijn geïntegreerd met uw bestaande klantspecifieke planningsprocessen.

2. Mogelijkheden die financiële, operationele en bedrijfstakplanning en -budgettering omvatten

Wat u nodig hebt, is een verbonden planningsplatform dat een allesomvattende oplossing biedt, niet alleen voor financiële planning, maar ook voor operationele planning en modellering ten behoeve van de bedrijfsonderdelen, zoals HR, IT, supply chain en verkoop. Zo'n platform moet worden ontwikkeld en onderhouden door de leverancier en is niet zomaar een invoegtoepassing die u via een 'marktplaats' kunt vinden.

3. Gebruikers kunnen een grootschalige, vrije financiële en operationele modellering uitvoeren

De hedendaagse snelle, flexibele bedrijfsmodellen vereisen dat er eenvoudig financiële en operationele scenario's kunnen worden gemodelleerd. Een van de belangrijkste voorwaarden hiervoor is dat het systeem in staat is grote hoeveelheden data op te nemen en te verwerken voor gebruik bij vrije modellering.

Het is vandaag de dag van cruciaal belang te beschikken over een krachtige backend-engine die de enorme hoeveelheid data kan verwerken die bedrijven voor dergelijke analyses gebruiken. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de schaalbaarheid bij grote hoeveelheden data en gebruikers gemakkelijk kan worden geregeld. Uw plannings- en prognoseoplossing moet zonder meer in staat zijn de beloften van de leverancier over ad-hocmodellering na te komen.

4. Krachtige management- en financiële rapportages

Rapportage kan een containerbegrip zijn voor een heleboel verschillende zaken. Misschien wilt u ad-hocanalyses uitvoeren, waarbij u uw data in categorieën indeelt. Of misschien wilt u gewoon een standaarddashboard gebruiken voor statusupdates. Waarschijnlijk hebt u nog steeds een standaardpakket met pixelperfecte rapporten nodig die gemakkelijk kunnen worden afgedrukt.

De meeste organisaties willen hun managementrapportage moderniseren en stroomlijnen door bij het opstellen van hun rapportagepakketten toelichtende elementen over samenwerking toe te voegen. Zorg ervoor dat uw planningssystemen dit allemaal kunnen – en niet alleen als demo, zoals bij imitatieplanningssystemen.

Een uitgebreide EPM-planningsoplossing moet al uw vereisten op het gebied van rapportage aankunnen, inclusief dashboards, ad-hocanalyses, pixelperfecte financiële verslagen en volledige rapporten met toelichtende teksten. En dit alles moet mogelijk zijn via browsers, mobiele apparaten en andere vertrouwde tools. Alle rapportagevereisten, van complexe budgetboeken met toelichtende teksten tot ad-hocanalyses, moeten beschikbaar zijn in spreadsheetinterfaces waarmee financiële professionals vertrouwd zijn en die ze gemakkelijk kunnen gebruiken. Dit soort flexibiliteit is belangrijk omdat door de snel veranderende manier van wereldwijd zakendoen veel ad-hocanalyses nodig zijn en de databeveiliging niet in het gedrang mag komen.

5. Geautomatiseerde analyse van financiële gegevens door geïntegreerde machine learning

Opkomende technologieën, zoals machine learning, zorgen ervoor dat bedrijfspraktijken snel veranderen. Door het gebruik van datawetenschap kunnen met behulp van voorspellende analyses correlaties, uitschieters of uitzonderingen aan het licht worden gebracht die een persoon niet zou kunnen herkennen. Zo kan de nauwkeurigheid van de planning aanzienlijk worden verbeterd en hoeft er veel minder tijd te worden besteed aan planningsprocessen en het analyseren van data.

Budgettering en planning in de cloud

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) heeft ingebouwde mogelijkheden in de vorm van Intelligent Performance Management Insights (IPM Insights) waarmee belanghebbenden op het gebied van financiële en operationele budgettering en planning zich kunnen richten op het nemen van maatregelen naar aanleiding van afwijkingen en uitschieters en de vooringenomenheid uit uw prognoses kunnen halen door gebruik te maken van ingebouwde datawetenschap, zonder dat daarvoor datawetenschappers nodig zijn.