Oracle Data Relationship Management

Oracle Data Relationship Management (DRM) is een oplossing voor wijzigingsbeheer voor ondernemingen waarmee consistentie binnen masterdata-activa kan worden opgebouwd en behouden, ondanks eindeloze wijzigingen die nodig zijn om onderliggende transactionele en analytische systemen te ondersteunen. Als bedrijven groeien en evolueren, is het van essentieel belang om masterdata in datasilo's die afkomstig zijn van fusies en overnames, afdelingsinitiatieven of proliferatie van verouderde systemen, goed te beheren. De consistentie, integriteit, kwaliteit en nauwkeurigheid van data worden aangetast en niemand kan vertrouwen op de informatie en inzichten die daaruit voortvloeien. Oracle DRM is de eerste datamodelonafhankelijke oplossing voor masterdatabeheer in de branche die is ontwikkeld voor financieel en analytisch masterdatabeheer (MDM) in dynamische, snel veranderende bedrijfsomgevingen.

Meer over Oracle's brede selectie van applicatieoplossingen.

Oracle Data Relationship Management

Financieel MDM

Maak een overzicht op ondernemingsniveau van financiële rekeningschema's, kostenplaatsen en rechtspersonen om doorlopend financieel beheer en consolidaties te regelen op basis van consistente definities van financiële en rapportagestructuren in grootboeksystemen, systemen voor financiële consolidatie, plannings- en budgetteringssystemen.

Analytisch MDM

Maak een overzicht op ondernemingsniveau van analytische dimensies, rapportagestructuren, prestatiemetingen en de bijbehorende attributen en hiërarchieën met behulp van het datamodelonafhankelijke principe van Oracle DRM. Creëer afdelingsperspectieven met referentiële integriteit en consistentie met masterdataconstructies op basis van validaties en bedrijfsregels voor het afdwingen van ondernemingsbeleid. Synchroniseer masterdata met downstreamsystemen, waaronder BI/EPM-systemen, datawarehouses en datamarts, om betrouwbare inzichten te krijgen.

Datagovernance

Met behulp van datagovernance kunnen organisaties het beheer en de automatisering van bedrijfsprocessen regelen voor processen en methoden die hun databeheerders gebruiken voor het afhandelen van wijzigingsbeheer en het herstellen van informatieactiva van de onderneming, zoals masterdata, ondernemingsdimensies, hiërarchieën, relaties, gekoppelde attributen en toewijzingen. Oracle Data Relationship Governance (DRG) is een volledig configureerbare, op samenwerking gerichte bedrijfsapplicatie voor het automatiseren van workflows voor de goedkeuring van wijzigingsaanvragen en workflows voor dataherstel tussen eerstelijns zakelijke gebruikers, vakexperts, ondertekeningsautoriteiten en datastewards met behulp van geautomatiseerde, herhaalbare bedrijfsprocessen voor datakwaliteit, beleidsnaleving, samenwerking tussen gebruikers en bewustwording in de hele zakelijke gemeenschap.