Wat is FP&A (financiële planning en analyse)?

Financiële planning en analyse (FP&A) verwijst naar de processen die zijn ontworpen om organisaties te helpen nauwkeurig te plannen, voorspellen en budgetteren ter ondersteuning van de belangrijkste zakelijke beslissingen van het bedrijf en de toekomstige financiële gezondheid. Deze processen omvatten planning, budgettering, prognoses, scenariomodellering en prestatierapportage. FP&A is meer dan alleen boekhouden, maar boekhouden is wel de basis van het proces. CFO's kopen speciale FP&A-software die hen ondersteunt bij het uitvoeren van deze kritieke taken.

In veel grote bedrijven rapporteert de directeur Financial Planning and Analysis direct aan de CFO. Misschien wel de belangrijkste taak van FP&A-teams is om zowel huidige als oude financiële gegevens te gebruiken om financiële prognoses te maken om op een nauwkeurige manier toekomstige inkomsten, uitgaven, winsten en cashflows te voorspellen. CFO's gebruiken deze aannames vervolgens om langetermijnbeslissingen te nemen over de toekomst van hun bedrijf.

Verken oplossingen voor financiële planning

Wat is de FP&A-cyclus?

Als FP&A goed wordt uitgevoerd, geeft het CFO's een antwoord op veel belangrijke vragen over hun bedrijf. Moeten we schuld- of aandelenfinanciering verhogen? Wat voor impact zal een acquisitie of afstoting hebben op de bedrijfsresultaten? Hoeveel moeten we investeren in vastgoed, fabriek en apparatuur (PP&E), en wanneer? Wat is ons kostendekkend punt? Zal het bedrijf nog winstgevend zijn als de omzet met 10% daalt? Als de omzet met 15% stijgt, zal zullen de netto-inkomsten dan met hetzelfde percentage stijgen?

Hoewel FP&A-software vaak is gekoppeld aan boekhoudsystemen, is het een aanvulling op boekhoudsoftware omdat het naast financiële en operationele data ook waardevolle inzichten verschaft aan het management. Met andere woorden, boekhoudsystemen zijn belangrijk voor de bedrijfsvoering – de dagelijkse transacties – en FP&A-systemen beheren het bedrijf door bedrijfsprestaties te analyseren, inzichtelijk te maken en hierover te rapporteren.

Vandaag de dag is FP&A-software zodanig ontwikkeld dat alle soorten ondernemingen ermee kunnen worden beheerd. Financiële en operationele data worden gekoppeld aan inzichten om verbeteringen in strategie, planning en uitvoering te realiseren in de gehele organisatie. Met FP&A-software kunnen financieel en operationeel managers aansturen op betere prestaties door financiële resultaten af te zetten tegen prognoses en doelen en door met behulp van analytics belangrijke trends te herkennen en resultaten te voorspellen.

FP&A-software helpt bedrijven:

  • De algemene financiële gezondheid in te schatten door belangrijke financiële ratio's te gebruiken, zoals de cash-dekkingsverhouding, current ratio, quick ratio en schulden/eigen vermogen-ratio
  • De invloed van beslissingen op cashflow en bedrijfsresultaten te voorspellen
  • Financiële modellen en prognoses te bouwen en te onderhouden
  • Dynamische financiële en operationele plannen te maken waarin rekening wordt gehouden met meerdere scenario's
  • Samen te werken met alle afdelingen om budgetten voor te bereiden
  • Bepalen welke productlijnen en producten het meest winstgevend zijn
  • Risico's en onzekerheid te verminderen door 'what-if'-scenario's te onderzoeken en deze te testen
  • Historische resultaten te vergelijken met budgetten en prognoses en variantieanalyses uitvoeren

Toegevoegde waarde van FP&A-software: alles draait om flexibiliteit

In een omgeving die wordt gekenmerkt door constante verandering, nieuwe concurrenten en economische onzekerheid, biedt FP&A een framework waarmee organisaties hun activiteiten flexibel kunnen managen. Met de CFO aan het roer kan FP&A-software (financiële modellering, budgettering en planning, rapportage en analyse) ondernemingen helpen hun data inzichtelijk te krijgen en te gebruiken om betere zakelijke beslissingen te nemen.

Planning en budgettering

Neem betere beslissingen door doelgerichte, op factoren gebaseerde plannen te maken. Via interactieve dashboards krijgt u direct inzicht in uw prestaties en rapporten. Maak gebruik van voorspellende planning om erachter te komen wat de beste koers voor de toekomst is.

Scenariomodellering

Modelleer meerdere complexe financiële en operationele 'what-if'-scenario's met grootschalige, vrije ad-hocmodellering. Gebruik de functies voor voorspellende planning om aannames te valideren en het risico bij uw beslissingen te beperken.

Meer informatie over scenarioplanning

Cashflowprognoses

Modelleer de cashflow voor bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten met een volledig geïntegreerde cashflowplanning voor de korte, middellange en lange termijn.

Winstgevendheid en kostenbeheer

Ontdek welke klanten, producten en andere segmenten van uw bedrijf winstgevend zijn en welke niet, zodat u dienovereenkomstig investeringen kunt doen.

Meer informatie over winstgevendheid- en kostenbeheer

Verbonden planning

De digitale economie vraagt om meer dan spreadsheets en planningprocessen voor afzonderlijke afdelingen. Verbind elk onderdeel van uw bedrijf met een planningsplatform dat volledig is geïntegreerd met finance, operations en andere bedrijfsonderdelen. Met een verbonden planning kunt u onmiddellijk de impact van veranderingen in uw bedrijf analyseren en de financiële gevolgen zien van wijzigingen in operationele plannen.

Belastingaangifte

Veranderingen in fiscale wetgeving hebben tot gevolg dat internationale organisaties hun belastingzaken heel anders moeten plannen en beheren dan ze tot op heden gewend waren. Moderne FP&A-software koppelt de processen, data en metadata die belastingen en finance delen, zoals financiële planning, financiële afsluiting en wettelijk verplichte verslaglegging. Zo wordt de belastingrapportage gestroomlijnd, wat zorgt voor betere zichtbaarheid en naleving.

Pro-forma financiële verslagen

Voorspel nauwkeurig toekomstige inkomsten, winst, cashflow en brutomarge door dimensies toe te voegen voor specifieke factoren met betrekking tot uw bedrijf. Bekijk het volledige plaatje door balansen volledig te integreren met winst- en verliesrekeningen en cashflow.

Rapportage en analytics

Aan hoeveel normen voor interne en externe rapportage u ook moet voldoen, u wilt zeker weten dat de data die u aanlevert in uw rapportages correct en volledig is en de meeste actuele informatie bevat. FP&A-software maakt het gebruik van meerdere rapportagesystemen overbodig.

Ga van een geïsoleerde naar een verbonden planning en krijg betere bedrijfsresultaten

De toekomst van FP&A-software

Maak kennis met FP&A van de volgende generatie, dat is uitgerust met nieuwe mogelijkheden die gebruikmaken van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). De toekomst van FP&A is dat er meer data wordt gebruikt voor beter onderbouwde beslissingen, terwijl de alledaagse taken die u verhinderen om u te concentreren op inspanningen met meer toegevoegde waarde, worden uitgebannen. Deze technologieën zijn krachtige tools voor besluitvorming omdat ze de kloof dichten tussen analyse en actie. Ze helpen de kwaliteit te verbeteren van beslissingen die worden genomen door CFO's, doordat ze verborgen patronen en inzichten in historische data aan het licht brengen. Finance kan nu ook gebruikmaken van investeringen die zijn gedaan in datawetenschapsprojecten door de ML-modellen te integreren in het planningsproces. Zo kan FP&A de ML-modellen gebruiken in bij dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor is de FP&A-afdeling minder tijd kwijt aan het analyseren van data en kunnen ze meer tijd besteden aan het inspelen op de afwijkingen, vooroordelen of hotspots in de data en daadwerkelijk met het bedrijf samenwerken om de strategie uit te voeren.

Omarm FP&A in de cloud: een pakket wint het altijd van individuele oplossingen

Een modern FP&A-platform maakt deel uit van een EPM-systeem (Enterprise Performance Management) dat alle EPM-processen op het gebied van financiële afsluiting, rekeningaflettering, belastingrapportage, planning en budgettering met elkaar verbindt en grootschalige vrije modellering en beheer van bedrijfsdata biedt in één volledig verbonden suite.

In vergelijking met applicaties voor één toepassing biedt een cloudsuite het grootste voordeel voor bedrijven, omdat het de volledige breedte van EPM-vereisten dekt, maar ook diepgang heeft wat betreft de mogelijkheden om aan alle FP&A-vereisten te voldoen. De cloudgebaseerde FP&A-softwaresuite biedt langdurige, strategische planning en modellering voor FP&A, evenals vooraf gebouwde mogelijkheden voor financiële en operationele planning met volledig ondersteunde modules (CapEx, workforce, enz.) voor aangepaste planningsapplicaties en volledige grootschalige, vrije, 'what-if'-analyses, afhankelijk van de specifieke vereisten.

Uiteindelijk zijn de meest effectieve FP&A-oplossingen moderne, geïntegreerde pakketten die de klant helpen te profiteren van hun investeringen door naadloze data- en procesintegratie met hun belangrijkste ERP-systemen. Een complete oplossing brengt managementprocessen vanuit de hele organisatie samen, waardoor medewerkers beter zicht krijgen op en inzicht krijgen in alle aspecten van het bedrijf. Ook zijn hierin nieuwe technologieën ingebouwd om analyses te kunnen automatiseren, zodat medewerkers snel kunnen handelen en moedige beslissingen kunnen nemen. Financiële leiders van tegenwoordig moeten werken aan financiële organisaties die klaar zijn voor de toekomst en alleen een cloud-gebaseerde, toekomstgerichte FP&A-oplossing kan hen daarbij helpen.