Wat is enterprise performance management?

EPM-software (Enterprise Performance Management) helpt u de bedrijfsvoering te analyseren, meer inzicht te krijgen en betere rapporten op te stellen. EPM draait om de processen die zijn ontworpen om organisaties te helpen bij de planning, budgettering, prognoses en rapportage over bedrijfsresultaten en de consolidatie en afsluiting van de financiële resultaten (de zogenaamde afsluiting van boekhouding). EPM-oplossingen worden voornamelijk gebruikt door CFO's en de finance afdeling, terwijl andere functiegebieden zoals HR, sales, marketing en IT gebruikmaken van EPM voor operationele planning, budgettering en rapportage.

 

De EPM-cyclus

EPM-software is vaak gekoppeld aan ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) en kan de operationele data uit ERP aanvullen met waardevolle inzichten voor het management. Oftewel, ERP richt zich op de bedrijfsvoering (de dagelijks terugkerende transactionele activiteiten) en EPM gaat over het managen van het bedrijf: de bedrijfsvoering analyseren, begrijpen en hierover rapporteren.

Tegenwoordig wordt EPM-software gezien als onmisbaar voor het leiden van alle organisatietypen. Financiële en operationele data worden gekoppeld aan inzichten om verbeteringen in strategie, planning en uitvoering te realiseren. Met EPM-software kunnen managers aansturen op betere prestaties binnen de gehele organisatie door financiële en operationele resultaten af te zetten tegen prognoses en doelen en door met behulp van analytics belangrijke trends te herkennen en resultaten te voorspellen.

In een omgeving die wordt gekenmerkt door constante verandering, nieuwe concurrenten en economische onzekerheid, biedt EPM een tool waarmee organisaties hun activiteiten slagvaardig kunnen managen. Met finance als uitgangspunt kunnen EPM-bedrijfsprocessen (strategische modellering, planning, consolidatie en afsluiting, rapportage en analyse van prestaties) organisaties helpen meer inzicht te krijgen in hun data en op basis hiervan betere zakelijke beslissingen te nemen.

Zakelijke waarde van EPM-software: essentieel in onzekere tijden

Flexibiliteit is onmisbaar om verstoringen te overleven. Of de verstoring nu een externe oorzaak heeft (bijvoorbeeld nieuwe regelgeving of wereldwijde meteorologische omstandigheden) of ontwikkelingen op de markt (het ene product is een groot succes en het andere een flop), organisaties die snel reageren, kunnen de concurrentie een stap voor blijven. Met een moderne EPM-oplossing krijgt u de inzichten die nodig zijn om te weten hoe, wanneer en waar u kunt inspelen op verstoringen.

  • De financiële afsluiting optimaliseren: in een omgeving waarin regelgeving constant kan veranderen, moet u zich snel aanpassen aan nieuwe vereisten en sneller nauwkeurigere inzichten leveren aan alle stakeholders. EPM helpt u de financiële afsluiting te stroomlijnen en te rapporteren met vertrouwen en inzicht.
  • Rekeningafstemming stroomlijnen: de rekeningafstemming is de voornaamste oorzaak van niet-datagerelateerde vertraging in de financiële afsluiting. Met EPM kunt u de internationale rekeningafstemming efficiënt beheren en verbeteren door automatisering intelligent in te zetten, de beveiliging voor het gehele proces te verzorgen en alle risico's uit te sluiten die hiermee gepaard gaan.
  • Ondersteun nauwkeurige en flexibele geïntegreerde plannen: de digitale economie vraagt om meer dan spreadsheets en planningsprocessen voor afzonderlijke afdelingen. Als planning echt effectief wil zijn, moet de hele organisatie naadloos worden verbonden voor een betere visie. Met EPM kunt u de planning door de hele organisatie heen stroomlijnen zodat u flexibele prognoses kunt ontwikkelen voor alle bedrijfsonderdelen en sneller en doeltreffender kunt reageren op verandering.
  • Beheer en stuur aan op winstgevendheid: om te overleven in onzekere tijden, moet u de winstgevendheid beheren en optimaliseren. EPM helpt u inzicht te krijgen in dimensies van kosten en winstgevendheid om te bepalen waar u uw beperkte resources het beste kunt investeren.
  • Breng fiscale rapportage op een lijn met bedrijfsmatige financiële rapportage: veranderingen in fiscale wetgeving hebben tot gevolg dat internationale organisaties hun belastingzaken heel anders moeten plannen en beheren dan ze gewend zijn. EPM ondersteunt effectieve fiscale rapportage door de processen, data en metadata te koppelen die belastingen en finance delen, zoals financiële planning, financiële afsluiting en wettelijk verplichte verslaglegging.
  • Voldoe aan alle vereisten aan rapportage: aan hoeveel normen voor verslaglegging u ook moet voldoen, u wilt zeker weten dat de data die u aanlevert in uw verslagen correct en volledig is en de meeste actuele informatie bevat. EPM maakt het gebruik van meerdere rapportagesystemen overbodig.
  • Beheer verandering met enterprise data management: of u nu applicaties naar de cloud migreert, applicaties beheert in een hybride omgeving of leiding geeft aan een grootschalig project voor bedrijfs- en financiële transformatie, een platform voor enterprise data management staat garant voor de nauwkeurigheid en integriteit van data door de afstemming van uw data en masterdata.

De geschiedenis van EPM: van papier naar spreadsheets

Het concept van EPM bestaat al decennia. Voor het computertijdperk werden EPM-processen en -oplossingen handmatig beheerd door middel van vergaderingen, telefoongesprekken en besprekingen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam de eerste EPM-software op de markt en begonnen boekhoudoplossingen budgetterings- en financiële gegevens te verzamelen ten behoeve van de verslaglegging. Spreadsheets werden geïntroduceerd in de jaren tachtig met toepassingen zoals Lotus1-2-3 en VisiCalc. Spreadsheets kwamen in de plaats van handmatige werkbladen en financiële afdelingen konden het opstellen van budgetten en rapporten automatiseren. Met de komst van e-mail in de jaren negentig konden medewerkers spreadsheets delen. Samenwerking werd gemakkelijker en data voor budgettering en verslaglegging konden beter worden verzameld. Rond dezelfde tijd begonnen de eerste EPM-pakketten het proces van financiële consolidatie en verslaglegging te automatiseren. Dit waren producten zoals IMRS Micro Control (werd later Hyperion-software), Hyperion Enterprise voor financiële consolidatie en rapportage, en Hyperion Pillar voor planningsprocessen.

EPM vandaag de dag: van on-premises naar de cloud

In de afgelopen decennia hebben EPM-softwareplatforms zich ontwikkeld van Windows-gebaseerde client-serversystemen tot online applicaties in browsers. Vandaag de dag is er een toenemende vraag naar EPM-software in de cloud, ook wel bekend als Software-as-a-Service (SaaS). In de cloud betekent niet meer dan dat de EPM-software op een netwerk van externe servers staat, en niet in een vestiging van het bedrijf.

De cloud biedt een betaalbaar alternatief voor EPM waarmee zowel de operationele uitgaven (OpEx) als de kapitaalkosten (CapEx) omlaag worden gebracht, omdat bedrijven geen software en hardware meer hoeven aan te schaffen of extra IT-personeel hoeven in te huren. Nu er geen dure infrastructuur meer hoeft te worden ondersteund, blijven er middelen over om te investeren in groeikansen terwijl medewerkers zich kunnen richten op taken met meerwaarde in plaats van IT-beheer.

Evolutie van EPM

Jaren 1970
Basale boekhoudsoftwaretoepassingen

Jaren 1980
Eerste spreadsheet-oplossingen

Lotus 1-2-3 en VisiCalc voor het automatiseren van budgettering.

Jaren 1990
Delen van e-mail en spreadsheets voor samenwerking en communicatie

Hyperion, een van de eerste succesvolle EPM-softwarebedrijven.

Jaren 2000
Van desktop naar browser

EPM-software gaat van toepassingen in Windows naar toepassingen in webbrowsers.

Jaren 2010
EPM in de cloud

EPM in de cloud wordt de nieuwe norm.

 

EPM van de volgende generatie: van analyse naar actie

Historisch hebben EPM-systemen zich gericht op de overgang van spreadsheets naar robuustere oplossingen voor de verwerking van financiële gegevens. Teams waren daardoor minder tijd kwijt aan taken met weinig toegevoegde waarde, zoals databewerking en afstemmingen, en konden zich concentreren op taken met veel toegevoegde waarde, zoals analyses. Maar ook na het afscheid van spreadsheets ligt er nog te veel tijd tussen analyse en actie.

Maak kennis met EPM van de volgende generatie, dat is uitgerust met nieuwe mogelijkheden die gebruikmaken van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning. Deze technologieën zijn krachtige tools voor besluitvorming omdat ze de kloof dichten tussen analyse en actie. Ze helpen de kwaliteit te verbeteren van beslissingen die worden genomen door financiële managers en leidinggevenden, doordat ze verborgen patronen en inzichten in historische data aan het licht brengen. De impact op de besluitvorming is voelbaar in de hele organisatie, van tactisch (welke leverancier wordt het eerst betaald) tot operationeel (aanpassing budget) tot strategisch (fusies en overnames).

Deze technologieën kunnen niet alleen worden ingezet als ondersteuning voor de besluitvorming, maar ook om handmatige werkzaamheden overbodig te maken en de kans op fouten te reduceren. Er zijn veel taken in het proces voor financiële afsluiting en afstemming die in deze categorie vallen. Door dit type automatisering krijgen financiële professionals meer tijd om zich bezig te houden met de bedrijfsvoering en kunnen ze het management ondersteunen met inzichten als dit moet inspelen op de volgende kans.

Omarm EPM in de cloud: een pakket wint het altijd van individuele oplossingen

Een belangrijk kenmerk van de moderne EPM-cloud is de geïntegreerde oplossing of de applicatiesuite. In vergelijking met applicaties voor één toepassing, bijvoorbeeld consolidatie, planning of budgettering, biedt een EPM Cloud-suite het grootste voordeel. Een complete oplossing integreert alle managementprocessen in de hele organisatie en brengt daardoor strategie en uitvoering op een lijn. Werknemers krijgen meer inzicht in alle aspecten van het bedrijf. Bovendien zijn de meest effectieve EPM-oplossingen geïntegreerde pakketten die de klant helpen te profiteren van hun investeringen door naadloze data- en procesintegratie met hun ERP-systemen. Een EPM-cloudsuite van de volgende generatie geeft finance leiders alle tools om een finance organisatie op te zetten die klaar is voor de toekomst.