Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Proszę użyć synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, np. "aplikacja" zamiast "oprogramowanie".
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Kontakt z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Get Autonomous Database for Free

Build, test, and deploy free Oracle Autonomous Database instances for an unlimited time with Always Free cloud services. In addition, get US$300 in credit and try a wide range of Oracle Cloud services for 30 days for free.

Pierwsze kroki z Oracle Cloud Console

What’s included with Always Free cloud services for Oracle Autonomous Database?*

Always Free cloud services

Services you can use for an unlimited time.

 • Two Oracle Autonomous Databases
 • Two AMD Compute VMs
 • Up to 4 instances of Ampere Arm A1 Compute
 • Block, Object, and Archive Storage; Load Balancer and data egress; Monitoring and Notifications

30-day free trial

US$300 in free credits.

 • Access to a wide range of Oracle Cloud services
 • Up to eight instances across all available services
 • Up to 5 TB of storage

Na co mogę przeznaczyć kredyty w wersji próbnej Oracle Cloud?


Infrastruktura

Infrastruktura
Moc obliczeniowa

4500 godzin, 500 GB pamięci masowej. Wysokowydajne maszyny wirtualne i serwery dedykowane.

Storage

5 TB pamięci masowej. Obiektowa i blokowa pamięć masowa do przechowywania i dostępu do danych na dużą skalę.

Containers

4500 godzin obliczeń dla zarządzanych kontenerów Kubernetes i 500 GB pamięci masowej na rejestr Docker o wysokiej dostępności. Płać tylko za zasoby w swojej bezpiecznej i izolowanej partycji chmury.

Functions

112 milionów wywołań i 20 milionów gigabajtów pamięci — przetworzonych w kilka sekund.

Równoważenie obciążenia

30 dni równoważenia obciążenia 4 Gb/s. Automatyczna dystrybucja ruchu i zapewnianie skalowalności oraz odporności na awarie.

FastConnect

1400 godzin. Połącz swoje centrum danych z chmurą w prywatnej sieci.


Bazy danych

Bazy danych
Autonomous Transaction Processing

3338 godzin, 2 TB pamięci Oracle Exadata. Przetwarzanie transakcji o znaczeniu newralgicznym stało się łatwe; przyszłość bazy danych leży w chmurze.

Autonomous JSON Database

Baza danych JSON stworzona dla programistów, zawierająca interfejsy API dokumentów i transakcje ACID.

Autonomous Data Warehouse

3338 godzin, 2 TB pamięci Oracle Exadata. Zbuduj hurtownię danych na poczekaniu. To rozwiązanie w pełni zarządzane, wstępnie skonfigurowane i zoptymalizowane.

NoSQL Database Cloud

5,3 miliarda zapisów, 5,3 miliarda odczytów, 450 GB pamięci masowej. Dynamicznie udostępniaj swoje jednostki odczytu, zapisu lub pamięci masowej. Rozpocznij pracę w kilka minut.

MySQL Database Service

5000 godzin, 550 GB pamięci masowej. Najpopularniejsza na świecie baza danych z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Rozwijana, zarządzana i w pełni wspierana przez zespół MySQL.

Database

3338 godzin, 600 GB pamięci masowej. Najbardziej kompletna, zintegrowana i bezpieczna baza danych do każdego wdrożenia.

Database Backup

5 TB kopii zapasowych Oracle Database. Bezpieczne, skalowalne rozwiązanie pamięci masowej na żądanie do tworzenia kopii zapasowych Oracle Database w chmurze.

Data Safe

Nieograniczone projekty w chmurze. Jeden płatny cel. 1 mln zapisów audytu na cel. Oracle Data Safe zapewnia podstawowe funkcje bezpieczeństwa dla Oracle Cloud i lokalnych baz danych, aby zmniejszyć ryzyko i poprawić bezpieczeństwo.


Application Development

Application Development
Java

1700 godzin, 400 GB pamięci masowej. W pełni zarządzany serwer Oracle WebLogic.

Containers

4500 godzin obliczeń dla zarządzanych kontenerów Kubernetes i 500 GB pamięci masowej na rejestr Docker o wysokiej dostępności. Płać tylko za zasoby w swojej bezpiecznej i izolowanej partycji chmury.

Functions

112 milionów wywołań i 20 milionów gigabajtów pamięci — przetworzonych w kilka sekund.

Asystent cyfrowy

230 000 żądań. Stwórz prostego chatbota FAQ lub zaawansowanego asystenta cyfrowego dla systemów ERP, HCM, CX itp. oraz dla popularnych interfejsów konwersacyjnych, takich jak Facebook Messenger czy Amazon Alexa.

Mobile Hub

110 000 żądań. Twórz aplikacje mobilne i chatboty z pomocą Oracle.

Visual Builder

4700 godzin. Szybko twórz i wdrażaj atrakcyjne aplikacje internetowe i mobilne bezpośrednio z przeglądarki za pomocą wizualnego środowiska programistycznego.

WebLogic Server

100 godzin pracy i 400 GB serwera Oracle WebLogic Server na Oracle Cloud Infrastructure.

Visual Builder Studio

4700 godzin obliczeniowych dla CI/CD. Bezpłatne 20 GB miejsca na repozytoria Git, śledzenie problemów, pulpit nawigacyjny zwinnego programowania i strony wiki.


Analityka

Analityka
Analytics Cloud

4700 godzin. Najbardziej kompleksowa analiza w chmurze.

Analityka danych

4700 godzin. Buduj, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego oraz zarządzaj nimi. Nasza platforma umożliwia współpracę przy analizie danych — to skalowalne i wydajne rozwiązanie.


Treść i doświadczenie

Content and Experience
Content and Experience Cloud

5000 zasobów, 100 GB danych wychodzących i 100 GB przestrzeni dyskowej. Hub oparty na chmurze do zarządzania treściami wielokanałowymi.

WebCenter Portal

1100 godzin, 700 GB pamięci masowej. Bezpieczne portale korporacyjne w chmurze.


Observability and Management

Observability and Management
Application Performance Monitoring

435 godzin 100 000 zdarzeń śledzenia na godzinę, w tym 20 uruchomień monitora syntetycznego na godzinę. Niezawodna implementacja rozproszonego systemu śledzenia jako usługa. Zapewnia monitorowanie i ostrzeganie, diagnostykę, badania i analizy.

Logging

6 TB pamięci masowej. Logging to intuicyjna, scentralizowana platforma dla wszystkich typów dzienników.

Logging Analytics

600 godzin, 300 GB pamięci masowej. Logging Analytics to oparta na samouczeniu się maszyn usługa w chmurze w zakresie danych dziennika ze środowisk lokalnych i środowisk wielochmurowych.

Service Connector Hub

2 Service Connector. Service Connector Hub pomaga inżynierom chmury zarządzać danymi i przenosić je między Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oraz z OCI do usług innych firm.


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Identity

18 750 użytkowników. Uzupełnia Twoje aplikacje o możliwość uwierzytelniania użytkowników.

Data Safe

Nieograniczone projekty w chmurze. Jeden płatny cel. 1 mln zapisów audytu na cel. Oracle Data Safe zapewnia podstawowe funkcje bezpieczeństwa dla Oracle Cloud i lokalnych baz danych, aby zmniejszyć ryzyko i poprawić bezpieczeństwo.


Integracja

Integracja
Integracja

465 godzin. Integracja aplikacji wykorzystująca łączność z adapterami i automatyzację procesów.

SOA

1700 godzin, 400 GB pamięci masowej. Twórz i wdrażaj aplikacje oparte na architekturze SOA.

Często zadawane pytania

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko
 • Czym jest Oracle Cloud Free Tier?

  Oracle Cloud Free Tier umożliwia zarejestrowanie konta Oracle Cloud, które zapewnia szereg zawsze bezpłatnych usług, 30-dniowy, darmowy okres próbny oraz 300 USD darmowych kredytów do wykorzystania w tym okresie na wszystkie zakwalifikowane usługi Oracle Cloud Infrastructure. Dostęp do zawsze bezpłatnych usług udzielany jest bezterminowo. Z usług bezpłatnej wersji próbnej można korzystać do momentu wyczerpania darmowych kredytów o wartości 300 USD lub upływu 30 dni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 • Czym są zawsze bezpłatne usługi?

  Zawsze bezpłatne usługi są częścią Oracle Cloud Free Tier. Dostęp do nich udzielany jest bezterminowo. Obowiązują jednak pewne ograniczenia. Jeśli w przyszłości staną się dostępne nowe zawsze bezpłatne usługi, automatycznie uzyskasz do nich dostęp.

  Poniżej wymienione usługi są obecnie dostępne jako zawsze bezpłatne:

  • AMD-based Compute
  • ARM-based Ampere A1 Compute
  • Block Volume
  • Object Storage
  • Archive Storage
  • Flexible Load Balancer
  • Flexible Network Load Balancer
  • VPN Connect
  • Przesyłanie danych wyjściowych
  • Autonomous Data Warehouse
  • Autonomous Transaction Processing
  • Autonomous JSON Database
  • NoSQL Database
  • APEX Application Development
  • Resource Manager (Terraform)
  • Monitoring
  • Notifications
  • Logging
  • Application Performance Monitoring
  • Service Connector Hub
  • Vault
  • Bastions
  • Strefy bezpieczeństwa
  • Security Advisor
  • Sieci Virtual Cloud Network
  • Usługa Site-to-Site VPN
  • Zarządzanie treścią w wersji Starter
 • Kto jest uprawniony do korzystania z Oracle Cloud Free Tier?

  Uprawniony jest każdy, kto jeszcze nie rejestrował się w Oracle Cloud Free Tier i nadal może skorzystać z wersji próbnej.

 • Czy Oracle Cloud Free Tier dostępne jest na całym świecie?

  Tak, Oracle Cloud Free Tier jest już dostępne globalnie. Przejdź do strony regionów danych, aby sprawdzić dostępność usług. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganego kraju lub terytorium, skontaktuj się z działem Oracle Sales lub asystą techniczną Oracle, klikając okno czatu na pasku menu. Zespół Oracle Sales pomoże Ci zarejestrować się w Oracle Cloud Free Tier.

 • Jak zarejestrować się w Oracle Cloud Free Tier?

  W celu rejestracji przejdź do strony Oracle Cloud Free Tier.

 • Co dzieje się po wygaśnięciu bezpłatnej wersji próbnej lub wykorzystaniu wszystkich punktów kredytowych?

  Po upływie 30-dniowego okresu próbnego lub wykorzystaniu punktów kredytowych na bezpłatną wersję próbną (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) otrzymasz stosowne powiadomienie, a Twoje konto będzie od tego momentu objęte 30-dniowym okresem przejściowym, do czasu wykupienia wersji płatnej. Nie będzie można tworzyć nowych płatnych zasobów, ale Twoje konto pozostanie aktywne. Twoje zasoby będą istniały jeszcze przez kilka dni, co pozwoli Ci wykupić płatne konto i zachować je, zanim zostaną one przejęte przez Oracle. Jeśli do końca okresu przejściowego nie przejdziesz na wersję płatną, Twoje instancje i dane w zawsze darmowych usługach zostaną usunięte. (Pamiętaj, że zasobów z utraconą rezerwacją nie można odzyskać — są one trwale usuwane).

  Zasoby oznaczone jako zawsze bezpłatne nie zostaną przejęte przez Oracle. Po upływie bezpłatnego okresu próbnego nadal możesz korzystać z istniejących zawsze bezpłatnych zasobów i nimi zarządzać, a także tworzyć nowe zawsze bezpłatne zasoby zgodnie z limitami obowiązującymi w dzierżawie.

  Jednakże instancje Ampere A1 Compute po zakończeniu okresu próbnego zostają wyłączone, a następnie są usuwane (zakończone) po 30 dniach, chyba że przejdziesz na płatne konto. Aby nadal korzystać z instancji obliczeniowych opartych na ARM jako użytkownik zawsze bezpłatnych usług, musisz usunąć istniejące instancje Ampere A1 Compute i utworzyć nowe instancje Ampere A1 Compute.

Wyświetl wszystkie często zadawane pytania o Oracle Cloud Free Tier

* Free Tier is available worldwide. See the data regions page for detailed service availability. US$300 free credits available in select countries and valid for up to 30 days. Oracle Cloud credits are consumed at discounted rates during the 30-day promotional period. The capacity limits listed under each service are only estimates and reflect the maximum capacity you can get if you consume your entire credits on one service during the promotional period. The maximum capacity per service you get can be less if you consume multiple services. The list of services and capacity estimates are subject to change. Your credit balance is available to you in the Oracle Cloud Infrastructure Console.