Oracle | Cloud Applications and Cloud Platform


News

OPI PIB korzysta z opłacalnych zabezpieczeń danych oferowanych przez Oracle

Polski Ośrodek Przetwarzania Informacji zwiększa bezpieczeństwo danych, przeprowadza audyty aktywności użytkowników i spełnia wymagania RODO dzięki wdrożeniu Oracle Data Safe.

OPI PIB

Firma budowlana poznaje prostotę rozwiązania Oracle Cloud HCM

Polska firma budowlana Budimex rezygnuje z niezgodnych ze sobą systemów HCM, wybierając Oracle Cloud jako swoje wspólne dla wszystkich potrzeb jednolite rozwiązanie ułatwiające pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków.

Budimex

Alior Bank przechodzi z systemu CentOS na system Oracle Linux w celu poprawy bezpieczeństwa

Jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce przechodzi z systemu CentOS na system Oracle Linux w celu poprawy bezpieczeństwa, maksymalizacji czasu bezawaryjnej pracy i zapewnienia niezawodności.

Alior bank
Spółka Diebold Nixdorf integruje działy kadr w 62 krajach za pomocą Oracle Cloud HCM
MGM Resorts zachwyca gości dzięki Oracle Fusion Cloud ERP
AMC wdraża oparte na chmurze rozwiązanie ERP i prognozuje oszczędności dzięki Oracle Cloud
RFDS buduje przyczyniającą się do ratowania życia architekturę IT na podstawie Oracle Autonomous Database
Grant Thornton zmienia model obsługi HR za pomocą rozwiązania Oracle Cloud HCM
Za pomocą usług Oracle Cloud Skechers przygotowuje skuteczną strategię audytu