Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

Kontakt z Oracle w kraju: Polska

Jak możemy pomóc?

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Chcę porozmawiać z działem sprzedaży

Wybierz obszar produktu — pojawi się prośba o podanie danych kontaktowych i wprowadzenie wiadomości, a następnie skontaktuje się z Tobą przedstawiciel handlowy.

Po wypełnieniu tego formularza skontaktuje się z Tobą przedstawiciel handlowy.
(zmień)

Zapytania Dotyczące Sprzedaży I Produktów

Dział sprzedaży: +48 22 168 24 14

Aplikacje: askapplications_ww@oracle.com
Technologie: answer_pl@oracle.com

Adres korespondencyjny

Oracle Polska sp. z o.o.
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
The Warsaw Hub
Telefon: +48 22 1682400
Fax: +48 22 1682401
e-mail: reception_pl@oracle.com

Potrzebuję asysty technicznej lub mam związane z nią pytanie

Odwiedź jedną z poniższych lokalizacji, aby uzyskać pomoc.

 • Klienci posiadający umowę na aktywną asystę techniczną powinni przejść do portalu My Oracle Support, gdzie mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania techniczne w bazie wiedzy Oracle Support, udzielać się w społeczności My Oracle Support Community lub zgłaszać i aktualizować zgłoszenia serwisowe.
 • Informacje na temat odnawiania usługi Premier Support, dane kontaktowe regionalnych działów sprzedaży asysty technicznej oraz zasady asysty technicznej są dostępne w Globalnym katalogu kontaktów Oracle Support.
 • Klienci posiadający subskrypcję Cloud mogą również przejść do swojego portalu Oracle Cloud, aby uzyskać dostęp do przewodników wprowadzających do produktów Cloud, skontaktować się z menedżerem ds. klienta korzystającego z rozwiązania Cloud, zadać pytania operacyjne lub dołączyć do forum dyskusyjnego.
 • Klienci posiadający produkty firm kupionych przez Oracle powinni zgłaszać wszelkie potrzeby w zakresie wsparcia technicznego zgodnie z informacjami zawartymi w Katalogu asysty technicznej dla produktów przejętych.

Asysta techniczna: +48 22 168 24 16 | Globalna asysta techniczna

Advanced Customer Services

Korzystam z usługi Cloud i mam pytania dotyczące rozliczeń lub konta

 • Zapoznaj się z zasobami dotyczącymi rozliczeń usługi Cloud:
 • Filmy: Krótkie animacje przedstawiające proces fakturowania Oracle
 • FAQ: Często zadawane pytania dotyczące rozliczeń
 • Glosariusz: Podstawowa terminologia związana z usługą Cloud

Asysta w zakresie rozliczeń: +48 22 168 24 15 | Globalna asysta w zakresie rozliczeń

Cloud — podstawowe informacje dot. rozliczeń

Nie mogę zalogować się na swoje konto

Pomoc w logowaniu się do Oracle Cloud

Konto Cloud: klienci Oracle Cloud logują się za jego pomocą do Cloud Console w celu uzyskania dostępu do instancji w chmurze. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do konta Cloud.

Pomoc w logowaniu się na konto Oracle SSO

 • Konto Oracle: nasi klienci i partnerzy za jego pomocą uzyskują dostęp do publicznych/chronionych zasobów udostępnianych przez firmę Oracle, łącznie z portalem My Oracle Support, subskrypcjami szkoleń edukacyjnych Oracle, sklepem Oracle i społecznościami Oracle, oraz pobierają oprogramowanie.
 • Nie pamiętam nazwy użytkownika
 • Nie pamiętam hasła

Oracle Customer Services

Warszawa The Hub
Rondo Daszyńskiego 2B
Piętra 14-16
Warszawa 00-843
Polska
tel: +48 22 168 24 00

Public Relations

Katarzyna Pilarska
katarzyna.pilarska@oracle.com

Oracle Advanced Development Center

Oracle Development Center
Tertium Business Park
Lublańska 34
Krakow, 31-476

Kontakty Dla Klientów

Infolinia Handlowa: +48 22 168 24 14

Licencje

Sektor publiczny i usługi użyteczności publicznej
tel: 00 420 775 880 113

Opieka zdrowotna i nauki ścisłe
tel: 00 420 775 857 754

Produkcja przemysłowa, lotnictwo i obrona, zasoby naturalne
tel: 00 420 770 197 592

Przemysł chemiczny i rafineryjny, dobra konsumpcyjne
tel: 00 420 773 783 284

Handel detaliczny, media, komunikacja, szkolnictwo
tel: 00 420 775 156 989

Motoryzacja, podróże, transport, sprzedaż hurtowa, budownictwo i inżynieria
tel: 00 420 771 120 023

Nowoczesne technologie, usługi profesjonalne, ubezpieczenia, finanse
tel: 00 420 775 894 678


Rozwiązania Chmurowe

Sektor publiczny i usługi użyteczności publicznej, handel detaliczny, media, komunikacja, szkolnictwo, opieka zdrowotna i nauki ścisłe
tel: 00 420 773 739 851

Przemysł chemiczny i rafineryjny, dobra konsumpcyjne, motoryzacja, podróże, transport, sprzedaż hurtowa, budownictwo i inżynieria, produkcja przemysłowa, lotnictwo i obrona, zasoby naturalne
tel: 00 420 770 197 592

Nowoczesne technologie, usługi profesjonalne, ubezpieczenia, finanse
tel: 00 420 773 740 253

Praca W Oracle

Czy rozważali Państwo możliwość rozwoju karieryzawodowej w Oracle? Oracle ma dla Państwa wiele ofert pracy. Tutaj można rozpocząć wyszukiwanie. Dla studentów i absolwentów przygotowaliśmy portal poświęcony rekrutacji.

Treningi & Certifikacje

Czy poszukują Państwo szkoleń lub certyfikacji w zakresie technologii Oracle? Zapraszamy do kontaktu!
Oracle University
Contact Oracle University

Oracle Partners

Oracle Consulting

Wdrożenia produktów i technologii Oracle (Oracle Consulting)
e-mail : joanna.nowakowska@oracle.com


Polityki Oracle

Dowiedz się więcej o politykach Oracle w zakresie etyki prowadzenia biznesu, w tym politykach zapobiegających korupcji („Code of Ethic and Business Conduct”), przeciwko handlu ludźmi i niewolnictwu („Policy Against Trafficking in Person and Slavery”), w zakresie praw człowieka („Human Rights Satement”), zrównoważonych działań zakupowych („Sustainable Procurement Policy), ochrony środowiska („Environmental Policy”), środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa („Environment, Health and Safety Policy”) i innych: https://www.oracle.com/corporate/citizenship/values-ethics.html (dokumenty w języku angielskim).

Dane rejestrowe

Oracle Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027653, o kapitale zakładowym w wysokości 18 174 600,00 zł, o numerze NIP 527-020-14-90, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.