Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?

Lokalizacja

  Oracle Advanced Development Center

 • Oracle Development Center
  Tertium Business Park
  Lublańska 34
  Krakow, 31-476
 •  
 • Public Relations

 • Katarzyna Pilarska
 • katarzyna.pilarska@oracle.com

 • Kontakty Dla Klientów

 • Infolinia Handlowa +48 22 168 24 14

Rozwiązania Chmurowe

 • Sektor publiczny i usługi użyteczności publicznej, handel detaliczny, media, komunikacja, szkolnictwo, opieka zdrowotna i nauki ścisłe
  tel:00 420 773 739 851
 • Przemysł chemiczny i rafineryjny, dobra konsumpcyjne, motoryzacja, podróże, transport, sprzedaż hurtowa, budownictwo i inżynieria, produkcja przemysłowa, lotnictwo i obrona, zasoby naturalne
  tel:00 420 770 197 592
 • Nowoczesne technologie, usługi profesjonalne, ubezpieczenia, finanse
  tel:00 420 773 740 253

  Polityki Oracle

 • Dowiedz się więcej o politykach Oracle w zakresie etyki prowadzenia biznesu, w tym politykach zapobiegających korupcji („Code of Ethic and Business Conduct”), przeciwko handlu ludźmi i niewolnictwu („Policy Against Trafficking in Person and Slavery”), w zakresie praw człowieka („Human Rights Satement”), zrównoważonych działań zakupowych („Sustainable Procurement Policy), ochrony środowiska („Environmental Policy”), środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa („Environment, Health and Safety Policy”) i innych: https://www.oracle.com/corporate/citizenship/values-ethics.html (dokumenty w języku angielskim).

 • Dane rejestrowe

 • Oracle Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027653, o kapitale zakładowym w wysokości 18 174 600,00 zł, o numerze NIP 527-020-14-90, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.