Masz pytania dotyczące wystawionej faktury?

Wszystko stanie się jasne, gdy poznasz przyjęte przez Oracle zasady fakturowania.

Informacje o fakturowaniu usług chmurowych

Podstawowe informacje o fakturowaniu

Najważniejsze zasady fakturowania usług chmurowych.

Fakturowanie z tytułu subskrypcji

Informacje o fakturowaniu w ramach poszczególnych modeli świadczenia usług.

Nadmierne użycie i dodatkowe użycie

Informacje o sposobach uniknięcia nieplanowanych opłat.

Procedura rozstrzygania sporów

Zgłaszanie zastrzeżeń do faktury.