Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Masz pytania dotyczące wystawionej faktury?

Wszystko stanie się jasne, gdy poznasz przyjęte przez Oracle zasady fakturowania.

Informacje o fakturowaniu usług chmurowych

Podstawowe informacje o fakturowaniu

Najważniejsze zasady fakturowania usług chmurowych.

Fakturowanie z tytułu subskrypcji

Informacje o fakturowaniu w ramach poszczególnych modeli świadczenia usług.

Nadmierne użycie i dodatkowe użycie

Informacje o sposobach uniknięcia nieplanowanych opłat.

Procedura rozstrzygania sporów

Zgłaszanie zastrzeżeń do faktury.