Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Oracle Database

Produkty bazodanowe Oracle oferują klientom ekonomiczne i bardzo wydajne wersje Oracle Database, najlepszego na świecie konwergentnego, wielomodelowego systemu zarządzania bazami danych, a także systemy bazodanowe in-memory, NoSQL i MySQL. System bazodanowy Oracle Autonomous Database, dostępny lokalnie za pośrednictwem platformy Oracle Cloud@Customer lub w ramach infrastruktury chmurowej Oracle Cloud Infrastructure, umożliwia klientom uproszczenie środowisk relacyjnych baz danych i zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem.

Przedstawiamy usługi Oracle Database Service dla Microsoft Azure

Larry Ellison i Satya Nadella ogłosili usługę Oracle Database Service dla Microsoft Azure, oferując klientom wysoką wydajność platformy Azure oraz dostępność i automatyzację bazy danych Oracle klasy korporacyjnej.

Oracle CloudWorld Dołącz do nas podczas wydarzenia Oracle CloudWorld, i poznaj, w jaki sposób możesz wykorzystać dane, aby dokonać transformacji swojej działalności biznesowej

Spotkaj się z kolegami z branży i ekspertami ds. produktów Oracle podczas wydarzenia CloudWorld w dniach 17-20 października, aby uzyskać wskazówki dotyczące budowania organizacji opartej na danych.

rozwiązanie HeatWave zapewnia najlepsze informacje dla decydentów Rozwiązanie HeatWave zapewnia najlepsze informacje dla decydentów

Po przetestowaniu usługi Oracle MySQL HeatWave firma analityczna Constellation Research uznała, że w ramach doskonałej architektury oferuje ona to, co najlepsze z zakresu prowadzenia bazy danych i uzyskiwania z niej informacji.

Rozwiązania Oracle wyróżnione w najnowszych raportach firmy Gartner Gartner® uznaje Oracle za lidera w dziedzinie systemów zarządzania bazami danych w chmurze w raporcie Magic Quadrant™ z 2021 roku

Oracle osiąga najwyższą punktację we wszystkich przypadkach użycia w raporcie firmy Gartner® „Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Operational Use Cases ” z roku 2021

Oracle data management for financial services

Dlaczego warto wybrać Oracle Database do obsługi wszystkich potrzeb firmy związanych z przetwarzaniem danych?

Obniż koszty operacyjne1

Zmniejsz koszty zabezpieczania i konserwacji baz danych Oracle oraz zarządzania nimi dzięki automatyzacji opartej na samouczeniu się maszyn. Udostępniaj, skaluj i dostrajaj, zabezpieczaj i naprawiaj bazę danych oraz instaluj w niej poprawki — wszystko automatycznie, bez interwencji użytkownika.

Dowiedz się więcej o platformie Oracle Autonomous Database

Try it—Autonomous Database Quick Start Workshop

Chroń firmę przed naruszeniami zabezpieczeń danych

Oceniaj i wykrywaj zagrożenia dla bezpieczeństwa danych oraz zapobiegaj im, korzystając z rozwiązań Oracle do zabezpieczania baz danych, które obejmują szyfrowanie, zarządzanie kluczami, maskowanie danych, kontrolę dostępu użytkowników uprzywilejowanych, monitorowanie aktywności i przeprowadzanie audytów. Zmniejsz ryzyko naruszenia zabezpieczeń danych oraz uprość i przyspiesz zapewnianie zgodności z przepisami.

IDC: Zalety systemu Oracle Autonomous Database w kontekście bezpieczeństwa (PDF)

KuppingerCole: Oracle liderem w dziedzinie bezpieczeństwa baz danych i Big Data (PDF)

Weź udział w warsztatach z podstaw bezpieczeństwa baz danych

Korzystaj z jednej bazy dla wszystkich rodzajów danych

Uwolnij programistów aplikacji od złożonych transformacji i nadmiarowych danych dzięki konwergentnej bazie danych Oracle.

Obejrzyj film (2:49)

Weź udział w warsztatach z zakresu tworzenia aplikacji przy użyciu narzędzi JSON, XML, Spatial i Graph

Wdrażaj tam, gdzie potrzebujesz

Wdrażaj Oracle Database wszędzie tam, gdzie jest to wymagane — w centrum danych Twojej firmy, w chmurze publicznej lub prywatnej. Zapewnia to firmie elastyczność — wdrożenie w centrum danych jest przydatne, gdy znaczenie newralgiczne ma kwestia miejsca przechowywania danych lub opóźnień, natomiast wdrożenie w chmurze warto rozważyć, gdy firma chce skorzystać z możliwości skalowania i najszerszego zestawu innych funkcji.

Oracle oferuje Oracle Cloud we wdrożeniach lokalnych (PDF)

Weź udział w warsztatach z zakresu programowania z użyciem kontenerów na platformie Docker w ramach Oracle Autonomous Database

Opcje wdrażania rozwiązań chmurowych

Który system bazodanowy jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Skrócenie czasu spędzanego na zarządzaniu bazami danych

Oracle Autonomous Database upraszcza obsługę i zabezpieczanie systemu bazodanowego Oracle Database, zapewniając jednocześnie klientom najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności.

Produkty

Działa nawet 3 razy szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie

Obsługa Oracle Database na platformie Exadata, najszybszym środowisku do obsługi tego systemu, umożliwia klientom zwiększenie tempa obsługi transakcji, przyspieszenie generowania analiz biznesowych i uproszczenie zarządzania infrastrukturą IT. Platforma Exadata jest dostępna w centrach danych klientów oraz w ramach Oracle Cloud Infrastructure, umożliwiając klientom osiągnięcie najwyższych poziomów wydajności obsługi baz danych zarządzanych przez klientów i systemu bazodanowego Oracle Autonomous Database.

Produkty

Najlepsza w branży technologia Oracle Database w centrach danych klientów

Bazy danych Oracle Database można wdrożyć lokalnie, gdy klienci mają obawy dotyczące miejsca przechowywania danych i opóźnień w sieci. Wdrożenia na platformie Cloud@Customer umożliwiają hostowanie najnowszych technologii platformy Oracle Cloud, w tym Exadata i Autonomous Database, w centrum danych klienta.

Produkty

Koordynacja uaktualniania baz danych i aplikacji

Klienci użytkujący aplikacje zależne od określonych wersji Oracle Database mają pełną kontrolę nad wersjami, z których korzystają, oraz nad zmianami w tych wersjach.

Produkty

Szybsze tworzenie aplikacji opartych na formacie JSON

Oracle Database w pełni obsługuje tworzenie aplikacji bez schematów przy użyciu modelu danych JSON w celu zwiększenia produktywności programistów.

Produkty

MySQL Database Service z rozwiązaniem HeatWave

MySQL Database Service to jedyna usługa chmurowa MySQL wyposażona w zintegrowany, wydajny akcelerator zapytań w pamięci HeatWave, który pozwala na uruchamianie mieszanych procesów OLTP i OLAP.

Produkty

Reagowanie z niewielkim opóźnieniem i elastyczne skalowanie

Oracle NoSQL pomaga programistom zwiększyć produktywność poprzez stosowanie stosowanie zarządzanych usług chmurowych wspomagających modele danych opartych na parze klucz-wartość.

Produkty

Oracle Cloud Database Services

Prawdziwie zautomatyzowane rozwiązanie bazodanowe

Oracle Autonomous Database to kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia korzystanie ze składnic i jezior danych, tworzenie raportów operacyjnych i wsadowe przetwarzanie danych. Oracle wykorzystuje mechanizmy samouczenia się maszyn w celu pełnego zautomatyzowania wszystkich rutynowych zadań bazodanowych, równocześnie zapewniając lepszą wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i sprawność operacyjną.

Produkty

Oracle Database

Oracle Database to gwarancja najwyższej dostępnej wydajności, skalowalności niezawodności oraz zabezpieczeń lokalnie i w chmurze.

Produkty

Twórz, skaluj i zabezpieczaj bazy danych w chmurze

Usługa Oracle Database pozwala organizacjom na tworzenie i zarządzanie w pełni funkcjonalnej bazy Oracle Database w infrastrukturze Oracle Cloud (OCI). Zespoły IT mogą budować bazy na wirtualnych maszynach z blokową pamięcią masową na serwerach bare metal z lokalnymi pamięciami flash NVMe, zapewniając ekonomiczne chmurowe bazy danych z wyborem edycji Oracle Database.

Produkty

Najlepszy lokalny system bazodanowy Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność oraz ułatwia skalowanie baz danych Oracle Database dla przedsiębiorstw. Oferuje ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak funkcja Smart Scan odciążająca system z przetwarzania zapytań SQL, zintegrowanych z systemem bazodanowym Oracle Database, aby przyspieszyć obsługę aplikacji OLTP, analitycznych i opartych na samouczeniu się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać system Exadata lokalnie, na platformie Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać system Autonomous Database, aby uprościć i przyspieszyć transformację cyfrową.

Produkty

Zaawansowane możliwości chmurowej platformy Exadata wdrożonej w centrach danych klientów

Platforma Oracle Exadata Cloud@Customer wdrażana w centrach danych klientów oferuje połączenie wydajności systemu Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną zarządzanej usługi bazodanowej. To najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia pełną zgodność z istniejącymi systemami Exadata i usługą Exadata Cloud Service. Platforma Exadata Cloud@Customer spełnia również wymagania klientów w zakresie suwerenności danych i niewielkich opóźnień przy łączeniu się z zasobami z istniejących centrów danych. Jednocześnie pozwala skonsolidować bazy danych w większym stopniu, niż jest to możliwe w przypadku innych lokalnych chmurowych usług bazodanowych.

Produkty

Zaawansowane i maksymalnie uproszczone zarządzanie danymi

Platforma Oracle Exadata jest wysoce dostępna i bardzo wydajna: to najbezpieczniejsza architektura do obsługi Oracle Database. Exadata może zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez centrum danych i przyspieszyć wdrażanie procesów o znaczeniu newralgicznym.

Produkty

Wydajność, niezawodność, łatwość obsługi

MySQL Database Service z akceleratorem HeatWave to jedyna usługa, która umożliwia administratorom baz danych i twórcom aplikacji uruchamianie zadań przetwarzania OLTP i OLAP bezpośrednio z bazy danych MySQL. Eliminuje to konieczność zapewnienia złożonych, czasochłonnych i kosztownych przepływów danych oraz integracji z osobną analityczną bazą danych.

Produkty

Wysoka dostępność, elastyczny model danych, elastyczna skalowalność

Oracle NoSQL Database Cloud Service zapewnia przepustowość na żądanie i umożliwia udostępnianie oparte na pamięci masowej. Usługa obsługuje takie modele danych, jak dokument, kolumna i klucz-wartość — wszystkie z elastycznymi gwarancjami transakcji.

Produkty

Elastyczne opcje wdrażania bazy danych dostosowane do strategii biznesowej firmy

 • Oracle Database 19c i 21c

  Poznaj rozwiązanie Oracle Database, które oferuje bezpieczeństwo, elastyczność, wydajność i niezawodność, jakie potrzebne są do obsługi najbardziej wymagających lokalnych i chmurowych obciążeń operacyjnych i analitycznych.

  Dowiedz się więcej o systemie bazodanowym Oracle Database

 • Oracle Exadata

  Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność oraz ułatwia skalowanie baz danych Oracle Database dla przedsiębiorstw. Oferuje ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak funkcja Smart Scan odciążająca system z przetwarzania zapytań SQL, zintegrowanych z systemem bazodanowym Oracle Database, aby przyspieszyć obsługę aplikacji OLTP, analitycznych i opartych na samouczeniu się maszyn.

  Dowiedz się więcej o Oracle Exadata

Przenieś bazę danych do Oracle Cloud

Bezproblemowo przenieś lokalną relacyjną bazę danych do Oracle Cloud. Oferujemy ekonomiczne, w pełni zautomatyzowane, wysoce dostępne i skalowalne rozwiązanie, które pozwala przenieść obciążenia bazodanowe do chmury.

Przykłady wdrożeń Oracle Database u klientów

Rozwiązania Oracle Database obsługują najważniejsze aplikacje biznesowe klientów i zapewniają bezpieczeństwo ich danych.

Logo 11880
Logo Kingold
Logo MESTEC
Logo National Pharmacies
Logo OUTFRONT
Logo Sky
Logo TaylorMade
Logo Sejong Hospital

Oracle Autonomous Data Warehouse pomaga szpitalowi Sejong w walce z chorobami serca

Blog Database Insider

Powtórki z konferencji Oracle Database World '21 już dostępne na YouTube

William Hardie, wiceprezes Oracle

Wszystkie najważniejsze prelekcje i prezentacje z konferencji Oracle Database World '21 (ODW '21) można teraz obejrzeć na YouTube (bez konieczności rejestracji). Konferencja ODW '21 była największym i najpełniejszym wydarzeniem w świecie baz danych w 2021 r. Obejmowała ponad 90 prezentacji (w tym najważniejszych prelekcji) i warsztatów pokazujących najnowsze rozwiązania Oracle w dziedzinie baz danych dla organizacji opartych na danych.

Polecane wpisy na blogu

Wyświetl wszystkie

Oracle Database customer success story

Oracle's Converged Database
Oracle Autonomous Data Warehouse helps Sejong Hospital fight heart disease

Sejong Hospital uses Oracle Autonomous Data Warehouse and Oracle Analytics Cloud to make more informed care choices for its patients, including children with congenital heart disease.

Zasoby

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do dokumentacji bazy danych

Centrum pomocy Oracle zawiera szczegółowe informacje o naszych produktach i usługach z ukierunkowanymi rozwiązaniami, przewodnikami oraz materiałami dotyczącymi zaawansowanych przypadków użycia.

Szkolenia dotyczące chmury

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie Oracle Database

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności wykorzystywania produktów chmurowych, weryfikować posiadaną wiedzę i przyspieszać wdrażanie. Dowiedz się więcej o szkoleniach i procedurach certyfikacji, które pomogą Ci zapewnić sukces swojej firmy.

Poznaj opinie naszych klientów

Logo Gartner

Recenzje uczestników (zweryfikowane przez firmę Gartner)

Logo TrustRadius

Najwyżej oceniane oprogramowanie i usługi na podstawie pogłębionych recenzji zweryfikowanych użytkowników.

Logo G2

Oprogramowanie i usługi dla przedsiębiorstw oparte na ocenach użytkowników i danych z serwisów społecznościowych.

Zacznij korzystać z Oracle Database


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Weź udział w warsztatach

Weź udział w różnorodnych laboratoriach i warsztatach, a także wydarzeniach na żywo, by poznać możliwości naszych najlepszych technologii.


Uzyskaj certyfikat

Uzyskaj dostęp do szkoleń i programów certyfikacyjnych online z zakresu usług Oracle Database Cloud.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych najlepszych ekspertów branżowych.

1 Na podstawie analizy liczbowej najnowszych dostępnych informacji na temat funkcji Exadata Cloud@Customer (PDF).

1 Logo GARTNER PEER INSIGHTS jest znakiem towarowym i znakiem usługowym spółki Gartner Inc. lub jej jednostek stowarzyszonych i zostało użyte w niniejszym dokumencie za odpowiednią zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Recenzje Gartner Peer Insights to subiektywne opinie wynikające z recenzji, ocen i danych poszczególnych użytkowników końcowych przetworzone w ramach udokumentowanej metodyki. Spółka Gartner i jej jednostki stowarzyszone nie utożsamiają się z tymi opiniami ani nie wyrażają dla nich poparcia.