Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Database

Produkty bazodanowe Oracle oferują klientom ekonomiczne i bardzo wydajne wersje Oracle Database, najlepszego na świecie konwergentnego, wielomodelowego systemu zarządzania bazami danych, a także systemy bazodanowe in-memory, NoSQL i MySQL. System bazodanowy Oracle Autonomous Database, dostępny lokalnie za pośrednictwem platformy Oracle Cloud@Customer lub w ramach infrastruktury chmurowej Oracle Cloud Infrastructure, umożliwia klientom uproszczenie środowisk relacyjnych baz danych i zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem.

Premiera Oracle Database 21c Premiera Oracle Database 21c

Dowiedz się więcej o ulepszeniach wprowadzonych w silniku konwergentnej bazy danych i o tym, jak sprawiamy, że Oracle APEX sprawdza się w jeszcze większej liczbie zastosowań.

Firma Oracle wyróżniona w niedawno opublikowanych raportach Gartnera Firma Oracle wyróżniona w niedawno opublikowanych raportach Gartnera

Wyrazy uznania ze strony firmy Gartner dodatkowo potwierdzają zalety przełomowych rozwiązań biznesowych i technologicznych oferowanych przez Oracle Autonomous Database.

Innowacje Oracle Autonomous Data WarehouseInnowacje Oracle Autonomous Data Warehouse

Dołącz do Andrew Mendelsohna, wiceprezesa ds. technologii serwerowych Oracle Database, aby poznać najnowsze innowacje Oracle wprowadzone w chmurowych hurtowniach danych.

Database Insider Blog

Ukryta ekonomia danych i zintegrowana baza danych Oracle

Paul Sonderegger, starszy strateg ds. danych, Oracle

W połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych było w obiegu osiem tysięcy walut. Własną gotówkę drukowały banki w małych miasteczkach, unie kredytowe, a nawet firmy kolejowe. Pieniądze podróżujących traciły na wartości, czy nawet przestawały być uznawane, ponieważ mieszkańcy Virginii niekoniecznie ufali dolarom kolei z Baltimore czy Ohio. Przy zakupach, barmani i hotelarze sięgali do ogromnych ksiąg zawierających kursy wymiany na dany miesiąc. Koszty transakcji wynikające z tego systemu ciągnęły w dół całą gospodarkę kraju.

Przeczytaj cały wpis

Polecane wpisy na blogach

Wyświetl wszystkie
Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights

„To najlepszy system zarządzania bazą danych dostępny na rynku. Korzystam z niego od ponad 4 lat i nigdy mnie nie zawiódł. Posiada ogromną ilość narzędzi do integracji, które umożliwiają rozbudowę funkcjonalności zgodnie z potrzebami biznesowymi. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i optymalizacji danych”.

Starszy konsultant techniczny w branży usługowej2.

Dlaczego warto wybrać Oracle na wszelkie potrzeby związane z bazą danych?

Poznaj pełny zestaw usług zarządzania danymi

Twórz bezpieczne aplikacje o wysokim poziomie skalowalności, obsługując wszystkie typy danych, w tym relacyjne, grafowe oraz nierelacyjne usystematyzowane i nieusystematyzowane.

Obsługa kluczowych baz danych w chmurze (PDF)

Jedna baza dla wszystkich danych

Opieraj się na danych, korzystając z konwergentnej bazy danych Oracle, aby uruchamiać wiele obciążeń roboczych.

Opis techniczny: Jak zwiększyć wydajność programistów i danych (PDF)

Korzystny stosunek ceny do wydajności

Szybko wykonaj migrację do Oracle Autonomous Database on Exadata w celu uzyskania wysokowydajnych zapytań, skalowalności i niskich opłat za dane sieciowe.

Oblicz całkowity koszt posiadania

Zdobądź przewagę dzięki autonomii

Znacznie ogranicz wysiłki związane z zarządzaniem bazą danych, automatycznie zabezpieczając, naprawiając, dostrajając i utrzymując bazę danych.

Dowiedz się więcej o strategii rozwoju systemu bazodanowego Oracle Database (PDF)

Który system bazodanowy jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Skrócenie czasu spędzanego na zarządzaniu bazami danych

Oracle Autonomous Database upraszcza obsługę i zabezpieczanie systemu bazodanowego Oracle Database, zapewniając jednocześnie klientom najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności.

Produkty

Działa nawet 3 razy szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie

Obsługa Oracle Database na platformie Exadata, najszybszym środowisku do obsługi tego systemu, umożliwia klientom zwiększenie tempa obsługi transakcji, przyspieszenie generowania analiz biznesowych i uproszczenie zarządzania infrastrukturą IT. Platforma Exadata jest dostępna w centrach danych klientów oraz w ramach Oracle Cloud Infrastructure, umożliwiając klientom osiągnięcie najwyższych poziomów wydajności obsługi baz danych zarządzanych przez klientów i systemu bazodanowego Oracle Autonomous Database.

Produkty

Najlepsza w branży technologia Oracle Database w centrach danych klientów

Bazy danych Oracle Database można wdrożyć lokalnie, gdy klienci mają obawy dotyczące miejsca przechowywania danych i opóźnień w sieci. Wdrożenia na platformie Cloud@Customer umożliwiają hostowanie najnowszych technologii platformy Oracle Cloud, w tym Exadata i Autonomous Database, w centrum danych klienta.

Produkty

Koordynacja uaktualniania baz danych i aplikacji

Klienci użytkujący aplikacje zależne od określonych wersji Oracle Database mają pełną kontrolę nad wersjami, z których korzystają, oraz nad zmianami w tych wersjach.

Produkty

Szybsze tworzenie aplikacji opartych na formacie JSON

Oracle Database w pełni obsługuje tworzenie aplikacji bez schematów przy użyciu modelu danych JSON w celu zwiększenia produktywności programistów.

Produkty

Reagowanie z niewielkim opóźnieniem i elastyczne skalowanie

Oracle NoSQL pomaga programistom zwiększyć produktywność poprzez stosowanie stosowanie zarządzanych usług chmurowych wspomagających modele danych opartych na parze klucz-wartość.

Produkty

Oracle Database Cloud Services

Prawdziwie zautomatyzowane rozwiązanie bazodanowe

Oracle Autonomous Database to kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia korzystanie ze składnic i jezior danych, tworzenie raportów operacyjnych i wsadowe przetwarzanie danych. Oracle wykorzystuje uczenie maszynowe, aby całkowicie zautomatyzować wszystkie rutynowe zadania w bazie danych, zapewniając wyższą wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Produkty

Zaawansowane i maksymalnie uproszczone zarządzanie danymi

Platformę Oracle Exadata cechuje wysoki poziom dostępności i wydajności — to najbezpieczniejsza architektura do obsługi baz danych Oracle Database. Exadata może zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez centrum danych i przyspieszyć wdrażanie procesów o znaczeniu newralgicznym.

Zaawansowane możliwości chmurowej platformy Exadata wdrożonej w centrach danych klientów

Platforma Oracle Exadata Cloud@Customer wdrażana w centrach danych klientów oferuje połączenie wydajności systemu Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną zarządzanej usługi bazodanowej. To najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia pełną zgodność z istniejącymi systemami Exadata i usługą Exadata Cloud Service. Platforma Exadata Cloud@Customer spełnia również wymagania klientów w zakresie suwerenności danych i niewielkich opóźnień przy łączeniu się z zasobami z istniejących centrów danych. Jednocześnie pozwala skonsolidować bazy danych w większym stopniu, niż jest to możliwe w przypadku innych lokalnych chmurowych usług bazodanowych.

Funkcje

– Niedroga, oparta na subskrypcji usługa chmurowej bazy danych z sekundowym rozliczaniem wykorzystania zasobów pozwala obniżyć koszty

– Bezpiecznie wdrażana za zaporami centrów danych klientów

– Dostępna razem z Oracle Autonomous Database lub Oracle Database Enterprise Edition

– 8-krotne skalowanie dzięki czterem zarządzanym przez Oracle konfiguracjom o wysokiej wydajności w celu dostosowania do potrzeb biznesowych klientów1

– Bazy danych nawet 7 razy większe niż RDS na platformie AWS Outposts, aby umożliwić skuteczną konsolidację baz danych klientów1

– Do 12 razy więcej operacji IOPS SQL we współużytkowanej pamięci masowej niż w przypadku RDS na platformie AWS Outposts, dzięki czemu aplikacje analityczne działają tak szybko, jak to możliwe1

– Nawet 10 razy większa przepustowość przetwarzania zapytań SQL we współużytkowanej pamięci masowej niż w przypadku RDS na platformie AWS Outposts, co pozwala przyspieszyć pracę hurtowni danych klientów1

– Nawet o 98% mniejsze opóźnienie przy przetwarzaniu zapytań SQL we współużytkowanej pamięci masowej niż w przypadku RDS na platformie AWS Outposts, co sprawia, że aplikacje OLTP są bardziej responsywne1

Najlepszy lokalny system bazodanowy Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność oraz ułatwia skalowanie baz danych Oracle Database dla przedsiębiorstw. Oferuje ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak funkcja Smart Scan odciążająca system z przetwarzania zapytań SQL, zintegrowanych z systemem bazodanowym Oracle Database, aby przyspieszyć obsługę aplikacji OLTP, analitycznych i opartych na samouczeniu się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać system Exadata lokalnie, na platformie Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać system Autonomous Database, aby uprościć i przyspieszyć transformację cyfrową.

Funkcje

– Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zmniejsza wymagania dotyczące integracji

– Sprzęt i oprogramowanie o wysokiej dostępności zapewniają maksymalny czas pracy baz danych

– 144-krotna skalowalność, od 48 do 6912 rdzeni procesora, umożliwia konsolidację baz danych w całym przedsiębiorstwie

– Opcje wdrażania w środowisku lokalnym i na platformie Oracle Cloud upraszczają transformację cyfrową

– Inteligentna pamięć masowa zwiększa wydajność bazy danych i zapewnia kontrolę nad kosztami

– <19-mikrosekundowe opóźnienie odczytu podczas przetwarzania zapytań SQL poprawia responsywność OLTP

– Nawet 16 mln operacji IOPS SQL zwiększa przepustowość obsługi skonsolidowanych obciążeń

– Przepustowość obsługi zapytań SQL sięgająca 560 GB/s przyspiesza wykonywanie aplikacji analitycznych wymagających przetwarzania dużych ilości danych.

Twórz, skaluj i zabezpieczaj bazy danych w chmurze

Usługa Oracle Database pozwala organizacjom na tworzenie i zarządzanie w pełni funkcjonalnej bazy Oracle Database w infrastrukturze Oracle Cloud (OCI). Zespoły IT mogą budować bazy na wirtualnych maszynach z blokową pamięcią masową na serwerach bare metal z lokalnymi pamięciami flash NVMe, zapewniając ekonomiczne chmurowe bazy danych z wyborem edycji Oracle Database.

Produkty

Oracle Database

Oracle Database to gwarancja najwyższej dostępnej wydajności, skalowalności niezawodności oraz zabezpieczeń lokalnie i w chmurze.

Funkcje

– Kompleksowe możliwości tworzenia aplikacji

– Hurtownia danych

– Oracle Database In-Memory do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym

– Metody i możliwości zapewniające wysoką dostępność

– Wbudowane funkcje samouczenia się maszyn

– Obsługa wielodostępu na potrzeby izolacji aplikacji i współużytkowania zasobów

– Real Application Clusters, aby zapewnić maksymalną dostępność i skalowalność

– Ochrona danych i mechanizmy kontroli dostępu

Zarządzaj na bieżąco bezpieczeństwem danych umieszczanych w chmurowych bazach danych

Data Safe to ujednolicone centrum kontroli Twoich baz danych Oracle. Pomaga zrozumieć wrażliwość danych, oceniać ryzyko dla ich bezpieczeństwa, maskować wrażliwe dane oraz wdrażać i monitorować zabezpieczenia. Ocenia także bezpieczeństwo użytkowników, monitoruje ich aktywność i spełnia wymagania dotyczące zgodności danych.

Wydajność, niezawodność, łatwość obsługi

MySQL Database Service umożliwia przedsiębiorstwom szybkie i bezpieczne wdrażanie nowoczesnych aplikacji chmurowych z wykorzystaniem najpopularniejszego na świecie systemu bazodanowego typu open source. To jedyna w pełni zarządzana usługa chmury publicznej, która została opracowana i jest obsługiwana przez ten sam zespół inżynierów, który rozwija MySQL, dzięki czemu masz dostęp do najnowszych aktualizacji, poprawek bezpieczeństwa i funkcji.

Wysoka dostępność, elastyczny model danych, elastyczna skalowalność

Oracle NoSQL Database Cloud Service zapewnia przepustowość na żądanie i umożliwia udostępnianie oparte na pamięci masowej. Usługa obsługuje takie modele danych, jak dokument, kolumna i klucz-wartość — wszystkie z elastycznymi gwarancjami transakcji.

Elastyczne opcje wdrażania bazy danych dostosowane do strategii biznesowej firmy

 • Oracle Database 19c

  Poznaj rozwiązanie Oracle Database, które oferuje bezpieczeństwo, elastyczność, wydajność i niezawodność, jakie potrzebne są do obsługi najbardziej wymagających obciążeń operacyjnych i analitycznych.

  Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Oracle Database

 • Przenieś bazę danych do Oracle Cloud

  Bezproblemowo przenieś lokalną relacyjną bazę danych do Oracle Cloud. Oferujemy ekonomiczne, w pełni zautomatyzowane, wysoce dostępne i skalowalne rozwiązanie, które pozwala przenieść obciążenia bazodanowe do chmury.

  Dowiedz się, jak przenieść bazę danych do chmury

Przykłady wdrożeń Oracle Database u klientów

Rozwiązania Oracle Database obsługują najważniejsze aplikacje biznesowe klientów i zapewniają bezpieczeństwo ich danych.

Logo 11880
Logo Kingold
Logo MESTEC
Logo National Pharmacies
Logo OUTFRONT
Logo Sky
Logo TaylorMade
Logo szpitala Sejong

Oracle Autonomous Data Warehouse pomaga szpitalowi Sejong w walce z chorobami serca

Zasoby

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do dokumentacji bazy danych

Centrum pomocy Oracle zawiera szczegółowe informacje o naszych produktach i usługach z ukierunkowanymi rozwiązaniami, przewodnikami oraz materiałami dotyczącymi zaawansowanych przypadków użycia.

Nauka w chmurze

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie Oracle Database

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności wykorzystywania produktów chmurowych, weryfikować posiadaną wiedzę i przyspieszać wdrażanie. Dowiedz się więcej o szkoleniach i procedurach certyfikacji, które pomogą Ci zapewnić sukces swojej firmy.

Pierwsze kroki


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Weź udział w warsztatach

Weź udział w różnorodnych laboratoriach i warsztatach oraz przekonaj się na żywo o możliwościach naszych najlepszych technologii.


Uzyskaj certyfikat

Uzyskaj dostęp do szkoleń i programów certyfikacyjnych online z zakresu usług Oracle Database Cloud.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych wiodących ekspertów w branży.

1 a podstawie analizy najnowszych dostępnych danych, zgodnie z zasobami Exadata Cloud@Customer i stroną internetową AWS z dnia 20 marca 2021 r.