Database

Produkty i usługi bazodanowe Oracle oferują klientom ekonomiczne i niezwykle wydajne wersje Oracle Database, najlepszego na świecie konwergentnego, wielomodelowego systemu zarządzania bazami danych, a także systemy bazodanowe in-memory, NoSQL i MySQL. System bazodanowy Oracle Autonomous Database, dostępny lokalnie za pośrednictwem platformy Oracle Cloud@Customer lub w ramach infrastruktury chmurowej Oracle Cloud Infrastructure, umożliwia klientom uproszczenie środowisk relacyjnych baz danych i zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem.

Przyszłość danych i tworzenia aplikacji — prelekcja Juana Loaiza (1:19:40)

Oracle przedstawia zintegrowaną bazę danych wektorowych, aby wzbogacić generacyjną sztuczną inteligencję i radykalnie zwiększyć produktywność programistów.

Nowe wyszukiwanie podobieństwa wektorów oparte na sztucznej inteligencji w Oracle Database 23c umożliwia połączenie wyszukiwań w danych semantycznych i biznesowych w celu szybkiego i bezpiecznego uzyskiwania bardzo dokładnych odpowiedzi.

Dlaczego warto wybrać Oracle Database do obsługi wszystkich potrzeb firmy związanych z przetwarzaniem danych?

Który system bazodanowy jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Skrócenie czasu spędzanego na zarządzaniu bazami danych

Oracle Autonomous Database upraszcza obsługę i zabezpieczanie systemu bazodanowego Oracle Database, zapewniając jednocześnie klientom najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności.

Produkty

Działa nawet 3 razy szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie

Obsługa Oracle Database na platformie Exadata, najszybszym środowisku do obsługi tego systemu, umożliwia klientom zwiększenie tempa obsługi transakcji, przyspieszenie generowania analiz biznesowych i uproszczenie zarządzania infrastrukturą IT. Platforma Exadata jest dostępna w centrach danych klientów oraz w ramach Oracle Cloud Infrastructure, umożliwiając klientom osiągnięcie najwyższych poziomów wydajności obsługi baz danych zarządzanych przez klientów i systemu bazodanowego Oracle Autonomous Database.

Produkty

Najlepsza w branży technologia Oracle Database w centrach danych klientów

Bazy danych Oracle Database można wdrożyć lokalnie, gdy klienci mają obawy dotyczące miejsca przechowywania danych i opóźnień w sieci. Wdrożenia na platformie Cloud@Customer umożliwiają hostowanie najnowszych technologii platformy Oracle Cloud, w tym Exadata i Autonomous Database, w centrum danych klienta.

Produkty

Koordynacja uaktualniania baz danych i aplikacji

Klienci użytkujący aplikacje zależne od określonych wersji Oracle Database mają pełną kontrolę nad wersjami, z których korzystają, oraz nad zmianami w tych wersjach.

Produkty

Szybsze tworzenie aplikacji opartych na formacie JSON

Oracle Database w pełni obsługuje tworzenie aplikacji bez schematów przy użyciu modelu danych JSON w celu zwiększenia produktywności programistów. Za pomocą Oracle Database API for MongoDB można tworzyć i uruchamiać aplikacje MongoDB na platformie Oracle Database lokalnie i w chmurze

Produkty

Najpopularniejsza na świecie baza danych open source w Oracle Cloud

MySQL HeatWave to w pełni zarządzana usługa bazy danych, oparta na zintegrowanym akceleratorze zapytań HeatWave. Jest to jedyna chmurowa usługa bazodanowa, która łączy usługi transakcyjne, analityczne i uczenia maszynowego w ramach jednej bazy danych MySQL, zapewniając bezpieczną analizę danych w czasie rzeczywistym bez złożoności, opóźnień i kosztów duplikacji ETL. Rozwiązanie to jest dostępne na platformach OCI i AWS.

Produkty

Reagowanie z niewielkim opóźnieniem i elastyczne skalowanie

Oracle NoSQL pomaga programistom zwiększyć produktywność poprzez stosowanie stosowanie zarządzanych usług chmurowych wspomagających modele danych opartych na parze klucz-wartość.

Produkty

Oracle Cloud Database

Prawdziwie zautomatyzowane rozwiązanie bazodanowe

Oracle Autonomous Database to kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia korzystanie ze składnic i jezior danych, tworzenie raportów operacyjnych i wsadowe przetwarzanie danych. Oracle wykorzystuje mechanizmy samouczenia się maszyn w celu pełnego zautomatyzowania wszystkich rutynowych zadań bazodanowych, równocześnie zapewniając lepszą wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i sprawność operacyjną.

Produkty

Oracle Database

Oracle Database to gwarancja najwyższej dostępnej wydajności, skalowalności niezawodności oraz zabezpieczeń lokalnie i w chmurze.

Produkty

Twórz, skaluj i zabezpieczaj bazy danych w chmurze

Oracle Base Database Service umożliwia organizacjom tworzenie w pełni funkcjonalnych instancji baz danych Oracle i zarządzanie nimi w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Zespoły IT udostępniają bazy danych na maszynach wirtualnych z woluminami magazynu składowania bloków, zapewniając ekonomiczną usługę bazy danych w chmurze, z możliwością wyboru edycji Oracle Database.

Produkty

Najlepszy lokalny system bazodanowy Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność oraz ułatwia skalowanie baz danych Oracle Database dla przedsiębiorstw. Oferuje ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak funkcja Smart Scan odciążająca system z przetwarzania zapytań SQL, zintegrowanych z systemem bazodanowym Oracle Database, aby przyspieszyć obsługę aplikacji OLTP, analitycznych i opartych na samouczeniu się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać system Exadata lokalnie, na platformie Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać system Autonomous Database, aby uprościć i przyspieszyć transformację cyfrową.

Produkty

Zaawansowane możliwości chmurowej platformy Exadata wdrożonej w centrach danych klientów

Platforma Oracle Exadata Cloud@Customer wdrażana w centrach danych klientów oferuje połączenie wydajności systemu Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną zarządzanej usługi bazodanowej. To najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia pełną zgodność z istniejącymi systemami Exadata i usługą Exadata Cloud Service. Platforma Exadata Cloud@Customer spełnia również wymagania klientów w zakresie suwerenności danych i niewielkich opóźnień przy łączeniu się z zasobami z istniejących centrów danych. Jednocześnie pozwala skonsolidować bazy danych w większym stopniu, niż jest to możliwe w przypadku innych lokalnych chmurowych usług bazodanowych.

Zaawansowane i maksymalnie uproszczone zarządzanie danymi

Platforma Oracle Exadata jest wysoce dostępna i bardzo wydajna: to najbezpieczniejsza architektura do obsługi Oracle Database. Exadata może zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez centrum danych i przyspieszyć wdrażanie procesów o znaczeniu newralgicznym.

Produkty

Uruchamianie usług Oracle Database na platformie Microsoft Azure

Oracle Database@Azure pozwala przedsiębiorstwu uruchamiać obciążenia w wybranym przez siebie miejscu, dokonywać modernizacji i wprowadzać innowacje przy użyciu usług Oracle i Azure oraz upraszczać procesy zakupowe i zarządcze w chmurze. Klient może połączyć wybrane przez siebie usługi Azure z usługami Oracle Autonomous Database i Oracle Exadata Database Service, które są głęboko zintegrowane i kolokowane w ramach centrów przetwarzania danych Azure.

Funkcje

 • - najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności Orale Database dzięki zastosowaniu infrastruktury Oracle Exadata
 • - cena i dostępne funkcje są porównywalne do ceny i funkcji infrastruktury OCI, w tym usługi Oacle Real Application Clusters
 • - prosta obsługa, bezpieczeństwo i opóźnienia typowe dla pojedynczego środowiska operacyjnego na platformie Azure, w tym federacyjne zarządzanie tożsamością i dostępem dla usług bazodanowych za pomocą Microsoft Entra ID
 • - dzienniki, metryki i zdarzenia w ramach usług Oracle Database dostępne bezpośrednio na platformie Azure na potrzeby uproszczenia monitorowania i rozwiązywania problemów
 • - możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Azure Marketplace z bieżącymi zobowiązaniami Azure oraz możliwość korzystania z bieżących licencji Oracle Database i bezterminowych umów licencyjnych.

Jedna baza danych MySQL dla OLTP i OLAP

MySQL HeatWave to jedyna usługa, która umożliwia administratorom baz danych i twórcom aplikacji uruchamianie zadań przetwarzania OLTP i OLAP bezpośrednio z bazy danych MySQL. Eliminuje to konieczność zapewnienia złożonych, czasochłonnych i kosztownych przepływów danych oraz integracji z osobną analityczną bazą danych.

Produkty

Wysoka dostępność, elastyczny model danych, elastyczna skalowalność

Oracle NoSQL Database Cloud Service zapewnia przepustowość na żądanie i umożliwia udostępnianie oparte na pamięci masowej. Usługa obsługuje takie modele danych, jak dokument, kolumna i klucz-wartość — wszystkie z elastycznymi gwarancjami transakcji.

Produkty

Elastyczne opcje wdrażania bazy danych dostosowane do strategii biznesowej firmy

 • Oracle Database 19c i 21c

  Poznaj rozwiązanie Oracle Database, które oferuje bezpieczeństwo, elastyczność, wydajność i niezawodność, jakie potrzebne są do obsługi najbardziej wymagających lokalnych i chmurowych obciążeń operacyjnych i analitycznych.

  Dowiedz się więcej o systemie bazodanowym Oracle Database

 • Oracle Exadata

  Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność oraz ułatwia skalowanie baz danych Oracle Database dla przedsiębiorstw. Oferuje ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak funkcja Smart Scan odciążająca system z przetwarzania zapytań SQL, zintegrowanych z systemem bazodanowym Oracle Database, aby przyspieszyć obsługę aplikacji OLTP, analitycznych i opartych na samouczeniu się maszyn.

  Dowiedz się więcej o Oracle Exadata

Przenieś bazę danych do Oracle Cloud

Bezproblemowo przenieś lokalną relacyjną bazę danych do Oracle Cloud. Oferujemy ekonomiczne, w pełni zautomatyzowane, wysoce dostępne i skalowalne rozwiązanie, które pozwala przenieść obciążenia bazodanowe do chmury.

19 WRZEŚNIA 2023 R.

Oracle Database 23c — kolejne wydanie z długoterminową asystą techniczną

Dominic Giles, główny menedżer ds. produktów, Oracle

Najnowsza wersja najwydajniejszej bazy danych na świecie, Oracle Database 23c, jest już powszechnie dostępna w ramach usługi Oracle Base Database Service na platformie OCI. Wraz z wieloma innymi ulepszeniami, wydanie to zapewnia większe możliwości programistom i upraszcza korzystanie ze sztucznej inteligencji w bazie danych znanej z wyjątkowego dbania o kwestie związane z wysoką dostępnością, wydajnością i bezpieczeństwem. Ponadto nowe wydanie rozszerza reprezentowane przez Oracle Database wiodące w branży konwergentne podejście do baz danych, oferując obsługę formatów JSON, XML, Graph, Spatial oraz formatów tekstowych i relacyjnych dla dowolnych obciążeń przy jednoczesnym zapewnieniu programistom swobody wyboru w zakresie stylu programowania. Poznaj nowe funkcje i pobierz dodatkowe zasoby, które ułatwią Ci korzystanie z nowego wydania.

Polecane wpisy o bazach danych na blogach

Wyświetl wszystkie

Architektury referencyjne baz danych

Zobacz wszystkie architektury referencyjne

Przykłady wdrożeń Oracle Database u klientów

Rozwiązania Oracle Database obsługują najważniejsze aplikacje biznesowe klientów i zapewniają bezpieczeństwo ich danych.

Przykłady udanych wdrożeń Oracle Database u klientów

Konwergentna baza danych Oracle
Oracle Autonomous Data Warehouse pomaga szpitalowi Sejong w walce z chorobami serca

Szpital Sejong używa Oracle Autonomous Data Warehouse i Oracle Analytics Cloud do dokonywania bardziej świadomych wyborów dotyczących opieki nad swoimi pacjentami, w tym dziećmi z wrodzonymi chorobami serca.

Zasoby dotyczące baz danych

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do dokumentacji bazy danych

Centrum pomocy Oracle zawiera szczegółowe informacje o naszych produktach i usługach z ukierunkowanymi rozwiązaniami, przewodnikami oraz materiałami dotyczącymi zaawansowanych przypadków użycia.

Szkolenia dotyczące chmury

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie Oracle Database

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności wykorzystywania produktów chmurowych, weryfikować posiadaną wiedzę i przyspieszać wdrażanie. Dowiedz się więcej o szkoleniach i procedurach certyfikacji, które pomogą Ci zapewnić sukces swojej firmy.

PopularneBiuletyny

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami technicznymi, artykułami instruktażowymi i najlepszymi praktykami dotyczącymi rozwiązań Oracle Database, Autonomous Database, usług OCI i nie tylko.

Dowiedz się, co mówią nasi klienci o Oracle Database

Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Zacznij korzystać z Oracle Database


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Weź udział w warsztatach

Weź udział w różnorodnych laboratoriach i warsztatach, a także wydarzeniach na żywo, by poznać możliwości naszych najlepszych technologii.


Uzyskaj certyfikat

Uzyskaj dostęp do szkoleń i programów certyfikacyjnych online z zakresu usług Oracle Database Cloud.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych najlepszych ekspertów branżowych.

1 Logo GARTNER PEER INSIGHTS jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych i zostało użyte w niniejszym dokumencie za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Recenzje na platformie Gartner Peer Insights stanowią zbiór subiektywnych opinii poszczególnych użytkowników końcowych, ocen i danych opartych na udokumentowanej metodologii; nie odzwierciedlają one poglądów ani nie oznaczają poparcia ze strony firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych.