Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Database

Produkty bazodanowe Oracle oferują klientom ekonomiczne i bardzo wydajne wersje Oracle Database, najlepszego na świecie konwergentnego, wielomodelowego systemu zarządzania bazami danych, a także systemy bazodanowe in-memory, NoSQL i MySQL. System bazodanowy Oracle Autonomous Database, dostępny lokalnie za pośrednictwem platformy Oracle Cloud@Customer lub w ramach infrastruktury chmurowej Oracle Cloud Infrastructure, umożliwia klientom uproszczenie środowisk relacyjnych baz danych i zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem.

Uruchomienie Oracle Database 21c Innowacje Oracle Autonomous Data Warehouse

Dołącz do Andrew Mendelsohna, wiceprezesa ds. technologii serwerowych Oracle Database, aby poznać najnowsze innowacje Oracle wprowadzone w chmurowych hurtowniach danych.

Firma Oracle wyróżniona w niedawno opublikowanych raportach firmy Gartner Oracle Autonomous Database zapewnia 417% zwrotu z inwestycji

Badanie przeprowadzone wśród wielu klientów wykazało zwrot z inwestycji na poziomie 417% w ciągu 5 lat, a inwestycje zwracają się już w ciągu 5 miesięcy.

HeatWave umożliwia wgląd w działanie HeatWave umożliwia wgląd w działanie, co uchodzi w branży za prawdziwego świętego Graala

Według analizy firmy Constellation Research integracja usługi Oracle MySQL Database Service z akceleratorem HeatWave to najlepsze połączenie dwóch użytecznych opcji w zachwycającej, eleganckiej formie.

Dlaczego warto wybrać Oracle Database do obsługi wszystkich potrzeb firmy związanych z przetwarzaniem danych?

Zmniejsz koszty operacyjne nawet o 90%1

Zmniejsz koszty zabezpieczania i konserwacji baz danych Oracle oraz zarządzania nimi dzięki automatyzacji opartej na samouczeniu się maszyn. Udostępniaj, skaluj i dostrajaj, zabezpieczaj i naprawiaj bazę danych oraz instaluj w niej poprawki — wszystko automatycznie, bez interwencji użytkownika.

Dowiedz się więcej o Oracle Autonomous Database

Wypróbuj to — warsztaty zapewniające szybkie rozpoczęcie pracy z Autonomous Database

Chroń firmę przed naruszeniami zabezpieczeń danych

Oceniaj i wykrywaj zagrożenia dla bezpieczeństwa danych oraz zapobiegaj im, korzystając z rozwiązań Oracle do zabezpieczania baz danych, które obejmują szyfrowanie, zarządzanie kluczami, maskowanie danych, kontrolę dostępu użytkowników uprzywilejowanych, monitorowanie aktywności i przeprowadzanie audytów. Zmniejsz ryzyko naruszenia zabezpieczeń danych oraz uprość i przyspiesz zapewnianie zgodności z przepisami.

IDC: Zalety systemu Oracle Autonomous Database w kontekście bezpieczeństwa (PDF)

KuppingerCole: Oracle liderem w dziedzinie bezpieczeństwa baz danych i Big Data (PDF)

Wypróbuj to — warsztaty z podstaw bezpieczeństwa baz danych

Korzystaj z jednej bazy dla wszystkich rodzajów danych

Uwolnij programistów aplikacji od złożonych transformacji i nadmiarowych danych dzięki konwergentnej bazie danych Oracle.

Obejrzyj film (2:49)

Wypróbuj to | warsztaty z zakresu tworzenia aplikacji przy użyciu narzędzi JSON, XML, Spatial and Graph

Wdrażaj tam, gdzie potrzebujesz

Wdrażaj Oracle Database wszędzie tam, gdzie jest to wymagane — w centrum danych Twojej firmy, w chmurze publicznej lub prywatnej. Zapewnia to firmie elastyczność — wdrożenie w centrum danych jest przydatne, gdy znaczenie newralgiczne ma kwestia miejsca przechowywania danych lub opóźnień, natomiast wdrożenie w chmurze warto rozważyć, gdy firma chce skorzystać z możliwości skalowania i najszerszego zestawu innych funkcji.

Oracle oferuje platformę Oracle Cloud we wdrożeniach lokalnych (PDF)

Wypróbuj ją—Warsztaty z programowania z użyciem kontenerów dzięki platformie Docker udostępnianej przez Autonomous Database

Opcje wdrożenia chmury

Który system bazodanowy jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Skrócenie czasu spędzanego na zarządzaniu bazami danych

Oracle Autonomous Database upraszcza obsługę i zabezpieczanie systemu bazodanowego Oracle Database, jednocześnie zapewniając klientom najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności.

Produkty

Działa nawet 3 razy szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie

Obsługa Oracle Database na platformie Exadata, najszybszym środowisku do obsługi tego systemu, umożliwia klientom zwiększenie tempa obsługi transakcji, przyspieszenie generowania analiz biznesowych i uproszczenie zarządzania infrastrukturą IT. Platforma Exadata jest dostępna w centrach danych klientów oraz w ramach Oracle Cloud Infrastructure, umożliwiając klientom osiągnięcie najwyższych poziomów wydajności obsługi baz danych zarządzanych przez klientów i systemu bazodanowego Oracle Autonomous Database.

Produkty

Najlepsza w branży technologia Oracle Database w centrach danych klientów

Bazy danych Oracle Database można wdrożyć lokalnie, gdy klienci mają obawy dotyczące miejsca przechowywania danych i opóźnień w sieci. Wdrożenia na platformie Cloud@Customer umożliwiają hostowanie najnowszych technologii platformy Oracle Cloud, w tym Exadata i Autonomous Database, w centrum danych klienta.

Produkty

Koordynacja uaktualniania baz danych i aplikacji

Klienci korzystający z aplikacji zależnych od określonych wersji Oracle Database mają pełną kontrolę nad wersjami, z których korzystają, oraz nad zmianami w tych wersjach.

Produkty

Szybsze tworzenie aplikacji opartych na formacie JSON

Oracle Database w pełni obsługuje tworzenie aplikacji bez schematów przy użyciu modelu danych JSON w celu zwiększenia produktywności programistów.

Produkty

Pierwszy na świecie system bazodanowy typu open source na platformie Oracle Cloud

MySQL Database Service to jedyna usługa MySQL w chmurze z HeatWave, czyli ze zintegrowanym, wysokowydajnym akceleratorem zapytań w pamięci, który umożliwia klientom uruchamianie mieszanych obciążeń OLTP i OLAP. HeatWave jest 1100 razy szybszy niż Amazon Aurora i 2,7 raza szybszy niż Amazon Redshift przy 1/3 kosztów.

Produkty

Reagowanie z niewielkim opóźnieniem i elastyczne skalowanie

Oracle NoSQL pomaga programistom zwiększyć produktywność poprzez stosowanie stosowanie zarządzanych usług chmurowych wspomagających modele danych opartych na parze klucz-wartość.

Produkty

Usługi Oracle Database Cloud Service

Prawdziwie zautomatyzowane rozwiązanie bazodanowe

Oracle Autonomous Database to kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia korzystanie ze składnic i jezior danych, tworzenie raportów operacyjnych i wsadowe przetwarzanie danych. Oracle wykorzystuje uczenie maszynowe, aby całkowicie zautomatyzować wszystkie rutynowe zadania w bazie danych, zapewniając wyższą wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Produkty

Oracle Database

Oracle Database to gwarancja najwyższej dostępnej wydajności, skalowalności niezawodności oraz zabezpieczeń lokalnie i w chmurze.

Produkty

Twórz, skaluj i zabezpieczaj bazy danych w chmurze

Usługa Oracle Database pozwala organizacjom na tworzenie i zarządzanie w pełni funkcjonalnej bazy Oracle Database w infrastrukturze Oracle Cloud (OCI). Zespoły IT mogą budować bazy na wirtualnych maszynach z blokową pamięcią masową na serwerach bare metal z lokalnymi pamięciami flash NVMe, zapewniając ekonomiczne chmurowe bazy danych z wyborem edycji Oracle Database.

Produkty

Najlepszy lokalny system bazodanowy Oracle Database

Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność oraz ułatwia skalowanie baz danych Oracle Database dla przedsiębiorstw. Oferuje ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak funkcja Smart Scan odciążająca system z przetwarzania zapytań SQL, zintegrowanych z systemem bazodanowym Oracle Database, aby przyspieszyć obsługę aplikacji OLTP, analitycznych i opartych na samouczeniu się maszyn. Exadata zmniejsza również nakłady inwestycyjne i koszty zarządzania, umożliwiając działom IT konsolidację setek baz danych w jednym systemie. Firmy mogą wdrażać system Exadata lokalnie, na platformie Oracle Cloud Infrastructure lub jako rozwiązanie Cloud@Customer oraz wykorzystywać system Autonomous Database, aby uprościć i przyspieszyć transformację cyfrową.

Produkty

Zaawansowane możliwości chmurowej platformy Exadata wdrożonej w centrach danych klientów

Platforma Oracle Exadata Cloud@Customer wdrażana w centrach danych klientów oferuje połączenie wydajności systemu Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną zarządzanej usługi bazodanowej. To najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia pełną zgodność z istniejącymi systemami Exadata i usługą Exadata Cloud Service. Platforma Exadata Cloud@Customer spełnia również wymagania klientów w zakresie suwerenności danych i niewielkich opóźnień przy łączeniu się z zasobami z istniejących centrów danych. Jednocześnie pozwala skonsolidować bazy danych w większym stopniu, niż jest to możliwe w przypadku innych lokalnych chmurowych usług bazodanowych.

Produkty

Zaawansowane i maksymalnie uproszczone zarządzanie danymi

Platformę Oracle Exadata cechuje wysoki poziom dostępności i wydajności — to najbezpieczniejsza architektura do obsługi baz danych Oracle Database. Exadata może zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez centrum danych i przyspieszyć wdrażanie procesów o znaczeniu newralgicznym.

Produkty

Wydajność, niezawodność, łatwość obsługi

MySQL Database Service z HeatWave to jedyna usługa, która umożliwia administratorom baz danych i programistom aplikacji uruchamianie obciążeń OLTP i OLAP bezpośrednio z bazy danych MySQL. Eliminuje to potrzebę skomplikowanego, czasochłonnego i kosztownego przenoszenia danych oraz integracji z oddzielną bazą danych analitycznych.

Produkty

Wysoka dostępność, elastyczny model danych, elastyczna skalowalność

Oracle NoSQL Database Cloud Service zapewnia przepustowość na żądanie i umożliwia udostępnianie oparte na pamięci masowej. Usługa obsługuje takie modele danych, jak dokument, kolumna i klucz-wartość – wszystkie z elastycznymi gwarancjami transakcji.

Produkty

Elastyczne opcje wdrażania bazy danych dostosowane do strategii biznesowej firmy

 • Oracle Database 19c i 21c

  Poznaj system bazodanowy Oracle Database, który oferuje bezpieczeństwo, elastyczność, wysoką wydajność i niezawodność, co jest potrzebne do obsługi najbardziej wymagających obciążeń operacyjnych i analitycznych, lokalnie i w chmurze.

  Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Oracle Database

 • Oracle Exadata

  Oracle Exadata to kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność oraz ułatwia skalowanie baz danych Oracle Database dla przedsiębiorstw. Oferuje ponad 60 unikatowych funkcji, takich jak funkcja Smart Scan odciążająca system z przetwarzania zapytań SQL, zintegrowanych z systemem bazodanowym Oracle Database, aby przyspieszyć obsługę aplikacji OLTP, analitycznych i opartych na samouczeniu się maszyn.

  Dowiedz się więcej na temat Oracle Exadata

Przenieś bazę danych na platformę Oracle Cloud

Bezproblemowo przenieś lokalną relacyjną bazę danych na platformę Oracle Cloud. Oferujemy ekonomiczne, w pełni zautomatyzowane, wysoce dostępne i skalowalne rozwiązanie, które pozwala przenieść obciążenia bazodanowe do chmury.

Przykłady wdrożeń Oracle Database u klientów

Rozwiązania Oracle Database obsługują najważniejsze aplikacje biznesowe klientów i zapewniają bezpieczeństwo ich danych.

Logo 11880
Logo Kingold
Logo MESTEC
Logo National Pharmacies
Logo OUTFRONT
Logo Sky
Logo TaylorMade
Logo szpitala Sejong

Oracle Autonomous Data Warehouse pomaga szpitalowi Sejong w walce z chorobami serca

Database Insider Blog

Ukryta ekonomia danych i zintegrowana baza danych Oracle

Paul Sonderegger, starszy strateg ds. danych, Oracle

W połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych było w obiegu osiem tysięcy walut. Własną gotówkę drukowały banki w małych miasteczkach, unie kredytowe, a nawet firmy kolejowe. Pieniądze podróżujących traciły na wartości, czy nawet przestawały być uznawane, ponieważ mieszkańcy Virginii niekoniecznie ufali dolarom kolei z Baltimore czy Ohio. Przy zakupach, barmani i hotelarze sięgali do ogromnych ksiąg zawierających kursy wymiany na dany miesiąc. Koszty transakcji wynikające z tego systemu ciągnęły w dół całą gospodarkę kraju.

Polecane wpisy na blogach

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Dokumentacja

Uzyskaj dostęp do dokumentacji bazy danych

Centrum pomocy Oracle zawiera szczegółowe informacje o naszych produktach i usługach z ukierunkowanymi rozwiązaniami, przewodnikami oraz materiałami dotyczącymi zaawansowanych przypadków użycia.

Nauka w chmurze

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie Oracle Database

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności wykorzystywania produktów chmurowych, weryfikować posiadaną wiedzę i przyspieszać wdrażanie. Dowiedz się więcej o szkoleniach i procedurach certyfikacji, które pomogą Ci zapewnić sukces swojej firmy.

Poznaj opinie klientów

Gartner logo

Zweryfikowane przez Gartner opinie pracowników Twojej firmy

TrustRadius logo

Najwyżej oceniane oprogramowanie i usługi na podstawie szczegółowych opinii zweryfikowanych użytkowników.

G2 logo

Oprogramowanie i usługi biznesowe oparte na ocenach użytkowników i danych z mediów społecznościowych.

Pierwsze kroki


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Weź udział w warsztatach

Weź udział w różnorodnych laboratoriach i warsztatach oraz przekonaj się na żywo o możliwościach naszych najlepszych technologii.


Uzyskaj certyfikat

Uzyskaj dostęp do szkoleń i programów certyfikacyjnych online z zakresu usług Oracle Database Cloud.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych wiodących ekspertów w branży.

1 Na podstawie analizy najnowszych dostępnych danych, zgodnie z dokumentacją Exadata Cloud@Customer (PDF) i stroną internetową AWS z dnia 20 marca 2021 r.

2 Logo GARTNER PEER INSIGHTS jest znakiem towarowym i usługowym firmy Gartner Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych i zostało użyte w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Recenzje Gartner Peer Insights stanowią zestaw subiektywnych opinii pochodzących z indywidualnych recenzji, ocen i danych udostępnianych przez użytkowników końcowych, opartych na udokumentowanej metodologii; nie reprezentują one poglądów ani nie oznaczają poparcia ze strony firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych.