Ogłoszenie dostępności rozwiązania Oracle Database Cloud: Myśl autonomicznie

Oracle Autonomous Database Cloud jest bazą danych następnej generacji łączącą sztuczną inteligencję, mechanizmy samouczenia się maszyn oraz wysoko wydajne, elastyczne rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure. Zapewnia proste, niezawodne i bezpieczne zarządzanie danymi przy najniższym koszcie.

 

Przedstawiamy Oracle Autonomous Database dla aplikacji NoSQL

 

 

Myśl autonomicznie

Lepsza wydajność za połowę ceny rozwiązania Amazon AWS.

 

Hertz przyspiesza realizację projektów informatycznych dzięki rozwiązaniu Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud

 

Autonomous Database: Sit back, relax, and let Oracle do the driving.
Autonomous Database: Sit back, relax, and let Oracle do the driving.
Co nowego w

Baza danych od Oracle

Oracle Autonomous Database

Automatyzacja zarządzania danymi oparta na samouczeniu się maszyn obniża koszty i przyspiesza wprowadzanie innowacji

Rewolucyjna chmurowa baza danych firmy Oracle jest zabezpieczana i naprawiana automatycznie, a poza tym została zaprojektowana tak, by wyeliminować podatne na błędy ręczne zarządzanie danymi. Ułatwia wdrażanie nowych oraz przenoszenie istniejących obciążeń transakcyjnych i magazynów danych do chmury. Zabezpieczona, inteligentna i wysoko dostępna baza danych w chmurze pozwala lepiej wykorzystywać posiadane dane do rozwijania firmy.

Zoptymalizowana pod kątem przetwarzania transakcji i mieszanych obciążeń

Przetwarzanie transakcji o znaczeniu krytycznym bez wysiłku

Rozwiązanie Autonomous Transaction Processing, które do automatyzowania zarządzania bazą danych i infrastrukturą wykorzystuje techniki samouczenia się maszyn, zostało w pełni przystosowane do obsługi przetwarzania transakcji i mieszanych obciążeń.

Proste podejście do hurtowni danych

Inteligentniejszy sposób zarządzania danymi i czerpania z nich zysków

Magazyn danych w chmurze przyspiesza przeprowadzanie analiz oraz zapewnia inteligentniejsze dane i natychmiastową elastyczność. Rozwiązanie Autonomous Data Warehouse zostało oparte na autonomicznej bazie danych, dzięki czemu pozwala wyeliminować podatne na błędy procesy zarządzania danymi i skupić się na rozwijaniu firmy.

Oracle Database 18c

Przyszłość baz danych

Czołowa w branży baza danych właśnie stała się lepsza dzięki wprowadzeniu Oracle Database 18c. Ta sprawdzona usługa bazy danych w chmurze dla przedsiębiorstw obsłuży zadanie każdej wielkości w ramach dowolnej strategii wdrażania lub zarządzania, w tym obsługi autonomicznej. Odkryj moc niezrównanej skali i technologii.

Innowacja

Zmiana roli administratora baz danych

Rozwiń swoją karierę administratora baz danych dzięki rozwiązaniom chmurowym. Oracle Autonomous Database zapewnia administratorom funkcje zarządzania danymi następnej generacji. Eliminuje nużące i rutynowe zadania związane z zarządzaniem, pozwalając im skoncentrować się na uzyskiwaniu większej wartości z danych.

Nieograniczony wybór

Elastyczne opcje wdrażania bazy danych dostosowane do strategii firmy

Zacznij działać w chmurze

Oracle Cloud to kompleksowa platforma zarządzania danymi na potrzeby tradycyjnych i nowoczesnych aplikacji, w tym pierwszej autonomicznej bazy danych na rynku. Została opracowana i zoptymalizowana pod kątem wysoko wydajnych obciążeń bazy danych, jak również obsługi ogromnych zbiorów Big Data i strumieni danych.

Przejdź do chmury

Zautomatyzowane narzędzia firmy Oracle pozwalają z łatwością przenieść lokalną bazę danych do Oracle Cloud praktycznie bez przestojów. Usługa Oracle Database Cloud Service korzysta z tych samych standardów, produktów i usług, których obecnie używasz lokalnie. Dzięki temu łatwo przenieść procesy bazodanowe do chmury publicznej. Z kolei ujednolicone zarządzanie środowiskiem lokalnym i chmurowym umożliwia zachowanie kontroli i poprawienie wydajności.

Cloud at Customer

Nie możesz przenieść danych lub aplikacji do chmury publicznej? Pozwól firmie Oracle udostępnić chmurę publiczną za zaporą przy użyciu rozwiązania Oracle Cloud at Customer. Nadal kontrolujesz dane i ich miejsce. Firma Oracle świadczy usługi i zarządza nimi zgodnie z zasadami działania klienta, który subskrybuje tylko potrzebne usługi związane z infrastrukturą, platformą i oprogramowaniem.

Lokalnie

Oracle Database 18c, najnowsza generacja najpopularniejszego na świecie rozwiązania bazodanowego i kluczowy komponent Oracle Autonomous Database Cloud, jest dostępna w Oracle Database Cloud oraz lokalnie.

Biblioteka szkoleń

Zasoby bazy danych

Monica Kumar
Oracle Autonomous Database Cloud

Monica Kumar, wiceprezes ds. platformy Oracle Cloud Platform, omawia sposób, w jaki platforma Autonomous Database Cloud może zmienić sposób działania firmy i zapewnić przewagę konkurencyjną.

Oracle Autonomous Database
Oracle Autonomous Database

Wiceprezes Oracle Juan Loaiza przedstawia platformę Oracle Autonomous Database, która zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność, ograniczając zarazem koszty i możliwość popełniania błędów dzięki funkcjom samoczynnego użytkowania oraz automatycznego zabezpieczania i naprawiania.

Zmiana roli administratora baz danych
Zmiana roli administratora baz danych

Cenne wskazówki na temat tego, jak rozwinąć swoją karierę na stanowisku administratora baz danych w chmurze.

Przykłady zastosowań u klientów

Przykłady zastosowań bazy danych u klientów

Popularne blogi o bazach danych

Co nowego w bazach danych