Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle

Oracle szanuje Państwa preferencje w zakresie zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Następujące zasady dotyczące prywatności są dostosowane do różnych sposobów gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez różne linie biznesowe firmy Oracle:

  • Ogólna polityka prywatności Oracle podejmuje zagadnienie danych gromadzonych przez firmę Oracle w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, interakcji z firmą Oracle oraz w kontekście naszych pozasieciowych działań sprzedażowych i marketingowych, w tym za pośrednictwem magazynów Oracle i Profit.
  • Polityka prywatności w zakresie usług opisuje nasze zasady ochrony prywatności i praktyki bezpieczeństwa stosowane podczas obsługi (i) danych osobowych związanych z usługami w celu świadczenia konsultacji, wsparcia technicznego, usług w chmurze i innych usług w imieniu klientów Oracle oraz (ii) informacji osobowych zawartych w danych operacyjnych systemów generowanych przez interakcje użytkowników końcowych tych usług z systemami i sieciami firmy Oracle.
  • Polityka prywatności Oracle w zakresie rekrutacji określa informacje gromadzone przez firmę Oracle w związku z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi online i offline.
  • Polityka prywatności Oracle Data Cloud informuje, w jaki sposób firma Oracle ułatwia gromadzenie i wykorzystywanie materiałów marketingowych i informacji opartych na zainteresowaniach w celu umożliwienia zapewniania reklam opartych na zainteresowaniach przez klientów Oracle Marketing and Data Cloud.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich preferencji lub dowiedzieć się więcej na temat sposobu kontrolowania gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Oracle, prosimy zapoznać się z rozdziałem ‘Jakie przysługują Państwu możliwości wyboru?’ w każdej Polityce prywatności lub z treścią w zakładce Ustawienia w zakresie prywatności.


Dowiedz się więcej