Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle

Oracle szanuje Państwa preferencje w zakresie zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Następujące zasady Oracle dotyczące prywatności są dostosowane do różnych sposobów gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez różne linie biznesowe Oracle:

  • Ogólna polityka prywatności Oracle podejmuje zagadnienie danych gromadzonych przez Oracle w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, interakcji z Oracle oraz w kontekście naszych pozasieciowych działań sprzedażowych i marketingowych, w tym za pośrednictwem magazynów Oracle i Profit.
  • Polityka prywatności w zakresie usług opisuje nasze zasady ochrony prywatności i praktyki bezpieczeństwa mające zastosowanie w odniesieniu do (i) danych osobowych związanych z usługami konsultingowymi, usługami wsparcia technicznego (Technical Support), usługami w chmurze i innymi usługami, świadczonymi w imieniu klientów Oracle oraz (ii) informacji osobowych zawartych w danych systemów operacyjnych generowanych przez interakcje użytkowników końcowych tych usług z systemami i sieciami Oracle.
  • Polityka prywatności Oracle w zakresie rekrutacji określa informacje gromadzone przez Oracle w związku z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi online i offline.
  • Polityka prywatności Oracle Data Cloud informuje, w jaki sposób Oracle gromadzi i wykorzystuje materiały marketingowe i informacje oparte na zainteresowaniach w celu umożliwienia zapewniania reklam opartych na zainteresowaniach przez klientów Oracle Marketing i Data Cloud.
  • Polityka prywatności narzędzi Dyn do pomiaru wydajności Internetu (Dyn Internet Performance Tools) informuje, w jaki sposób Oracle gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza dane osobowe w związku z usługami rekurencyjnego DNS (Dyn’s Recursive DNS service), Updater Client, rozszerzeniem Gauge do przeglądarki internetowej oraz sygnalizatorami RUM.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, osobom, których dane dotyczą, mogą przysługiwać prawa w zakresie danych osobowych umożliwiające im żądanie dostępu do danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, kasowania lub ograniczania ich wykorzystywania bądź prawa do otrzymania kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu Oracle lub za które Oracle ponosi odpowiedzialność w inny sposób. W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy zapoznać się z powyższymi zasadami dotyczącymi prywatności lub odwiedzić naszą stronę ustawień w zakresie prywatności (Privacy Choices), aby uzyskać więcej informacji.

TRUSTe