Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle

Oracle szanuje Państwa preferencje w zakresie zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Następujące zasady dotyczące prywatności są dostosowane do różnych sposobów gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez różne linie biznesowe Oracle:

  • Ogólna polityka prywatności Oracle podejmuje zagadnienie danych gromadzonych przez Oracle w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, interakcji z Oracle oraz w kontekście naszych pozasieciowych działań sprzedażowych i marketingowych, w tym za pośrednictwem magazynów Oracle i Profit.
  • Polityka prywatności w zakresie usług opisuje nasze zasady ochrony prywatności i praktyki bezpieczeństwa mające zastosowanie odniesieniu do (i) danych osobowych związanych z usługami konsultingowymi, usługami wsparcia technicznego (Technical Support), usługami w chmurze i innymi usługami, świadczonymi w imieniu klientów Oracle oraz (ii) informacji osobowych zawartych w danych systemów operacyjnych generowanych przez interakcje użytkowników końcowych tych usług z systemami i sieciami Oracle.
  • Polityka prywatności Oracle w zakresie rekrutacji określa informacje gromadzone przez Oracle w związku z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi online i offline.
  • Polityka prywatności Oracle Data Cloud informuje, w jaki sposób Oracle gromadzi i wykorzystuje materiały marketingowe i informacje oparte na zainteresowaniach w celu umożliwienia zapewniania reklam opartych na zainteresowaniach przez klientów Oracle Marketing and Data Cloud.
  • Polityka prywatności AddThis informuje konsumentów, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane w związku z dostarczaniem przez Oracle narzędzi AddThis i Toolbar.
  • Polityka prywatności narzędzi Dyn Internet Performance informuje, w jaki sposób Oracle gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza dane osobowe w związku z usługami rekurencyjnego DNS (Dyn’s Recurcive DNS service), Updater Client, Gauge web browser extension oraz RUM beacon.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich preferencji lub dowiedzieć się więcej w jaki sposób mogą Państwo kontrolować gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych przez Oracle, prosimy zapoznać się z rozdziałem ‘Jakie przysługują Państwu możliwości wyboru?’ w każdej z wyżej wymienionych Polityk prywatności lub z treścią w zakładce Ustawienia w zakresie prywatności.

TRUSTe

Dowiedz się więcej