OCI Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Dodano nowe, zawsze bezpłatne usługi Oracle Cloud, w tym Arm Ampere A1 Compute. W przypadku dużych projektów Arm można zastosować akcelerator OCI Arm.

Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier? *

Zawsze bezpłatne usługi chmurowe

Usługi, z których możesz korzystać bez ograniczeń.

 • Dwie autonomiczne bazy danych Oracle, zapewniające skuteczne narzędzia, w tym Oracle APEX i Oracle SQL Developer
 • Dwie maszyny wirtualne AMD Compute
 • Do 4 instancji opartych na rdzeniu Ampere A1 i procesorach ARM z 3 000 OCPU godzinami i 18 000 GB godzinami na miesiąc
 • Pamięć blokowa, obiektowa i zasobów archiwalnych; Load Balacer i wyjście danych; monitorowanie i powiadomienia

30-dniowa wersja próbna

300 USD darmowych kredytów.

 • Dostęp do szerokiej gamy usług Oracle w chmurze przez 30 dni, w tym Databases, Analytics, Compute i Container Engine for Kubernetes.
 • Do ośmiu instancji we wszystkich dostępnych usługach
 • Do 5 TB pamięci masowej

Jak to działa

Korzystaj z zawsze bezpłatnych zasobów tak długo, jak chcesz, bez ograniczeń czasowych — pamiętając tylko o wyznaczonych limitach pojemności. Po upływie 30-dniowego okresu próbnego z dostępem do rozszerzonego zestawu usług bez problemu zachowasz możliwość korzystania z zawsze bezpłatnych usług.

Konto bazujące na zawsze bezpłatnych usługach i darmowej wersji próbnej można zaktualizować do wersji płatnej w dowolnym momencie. Klienci, którzy są już zarejestrowani w Oracle Cloud zyskują automatyczny dostęp do zawsze bezpłatnych usług — nie jest wymagana nowa rejestracja.

Czym są zawsze bezpłatne usługi?

Infrastruktura

2 maszyny wirtualne oparte na procesorach AMD, każda z 1/8 jednostki OCPU i 1 GB pamięci.

Rdzenie Ampere A1 oparte na procesorze Arm i 24 GB pamięci, możliwe do użycia jako 1 maszyna wirtualna (VM) lub do 4 maszyn wirtualnych z 3 000 OCPU godzinami i 18 000 GB godzinami na miesiąc

2 woluminy składowania bloków, łącznie 200 GB

10 GB pamięci obiektowej — opcja standardowa

10 GB usługi Object Storage — nieczęsty dostęp

10 GB pamięci zasobów archiwalnych

Resource Manager: zarządzane rozwiązanie Terraform

5 Bastionów OCI

Bazy danych

Wybierz Oracle Autonomous Transaction Processing, Autonomous Data Warehouse, Autonomous JSON Database lub APEX Application Development. Łącznie 2 bazy danych, każda z 1 jednostką OCPU** i 20 GB pamięci.

NoSQL Baza danych, oferująca 133 milionów odczytów na miesiąc, 133 milionów zapisów na miesiąc, 25 GB miejsca składowania na tabel, i aż do 3 tabel.

Monitorowanie i zarządzanie

Monitoring: 500 milionów przyjmowanych punktów danych, 1 miliard odzyskanych punktów danych

Application Performance Monitoring: 1000 zdarzeń śledzenia i 10 przebiegów syntetycznych na godzinę

Rejestrowanie w dzienniku: 10 GB na miesiąc

Powiadomienia: 1 milion przesyłanych przez HTTP na miesiąc, 1000 wysyłanych przez e-mail na miesiąc

Service Connector Hub: 2 łączniki usług

Dodatkowe usługi

Elastyczne urządzenie równoważenia obciążenia: 1 instancja, 10 Mbps

Flexible Network Load Balancer

Outbound Data Transfer: 10 TB miesięcznie

Sieć VCN (Virtual Cloud Network): Maksymalnie 2 sieci VCN, zawiera adresy IPv4 i adresy IPv6

Dzienniki przepływów sieci VCN: Do 10 GB na miesiąc, współużytkowane przez usługi OCI Logging

Sieć VPN: 50 połączeń IPSec

Content Management Starter Edition: 5000 zasobów na miesiąc

Certyfikaty: 5 prywatnych certyfikatów TLS i 150 prywatnych certyfikatów TLS

Email Delivery: 3 000 e-maili wysłanych w miesiącu

Co mogę wypróbować przy użyciu moich ważnych przez 30-dni punktów Cloud o wartości 300 USD?

Infrastruktura
 • Zasoby obliczeniowe

  4500 godzin, 500 GB pamięci masowej. Wysokowydajne maszyny wirtualne i serwery dedykowane.

 • Pamięć masowa

  5 TB pamięci masowej. Obiektowa i blokowa pamięć masowa do przechowywania i dostępu do danych na dużą skalę.

 • Kontenery

  4500 godzin obliczeń dla zarządzanych kontenerów Kubernetes i 500 GB pamięci masowej dla rejestru Docker o wysokiej dostępności. Płać tylko za zasoby w swojej bezpiecznej i izolowanej partycji chmury.

 • Functions

  112 milionów wywołań i 20 milionów gigabajtów pamięci — przetworzonych w kilka sekund.

 • Równoważenie obciążenia

  30 dni równoważenia obciążenia 4 Gb/s. Automatyczna dystrybucja ruchu i zapewnianie skalowalności oraz odporności na awarie.

 • FastConnect

  1400 godzin. Połącz swoje centrum danych z chmurą w prywatnej sieci.

Bazy danych
 • Autonomous Transaction Processing

  3338 godzin, 2 TB pamięci Oracle Exadata. Łatwiejsze przetwarzanie transakcji o znaczeniu newralgicznym; przyszłość bazy danych w chmurze.

 • Autonomous JSON Database

  Baza danych JSON stworzona na potrzeby programistów, zawierająca interfejsy API dokumentów i transakcje ACID.

 • Autonomous Data Warehouse

  3338 godzin, 2 TB pamięci Oracle Exadata. Zbuduj hurtownię danych na poczekaniu. W pełni zarządzane, wstępnie skonfigurowane i zoptymalizowane rozwiązanie.

 • NoSQL Database Cloud

  5,3 miliarda odczytów, 5,3 miliarda zapisów, 450 GB pamięci masowej. Dynamicznie udostępniaj odczyty, zapisy i pamięć masową. Rozpocznij pracę w kilka minut.

 • MySQL HeatWave

  5000 godzin, 550 GB pamięci masowej. Najpopularniejsza na świecie baza danych typu open source. W stu procentach tworzona, zarządzana i obsługiwana przez zespół MySQL.

 • Database

  3338 godzin, 600 GB pamięci masowej. Najbardziej kompletna, zintegrowana i bezpieczna baza danych do każdego wdrożenia.

 • Database Backup

  5 TB kopii zapasowych Oracle Database. Bezpieczne, skalowalne rozwiązanie pamięci masowej na żądanie do tworzenia kopii zapasowych Oracle Database w chmurze.

 • Data Safe

  Nieograniczone miejsca docelowe w chmurze. Jedno płatne miejsce docelowe. 1 mln rekordów inspekcji na cel. Oracle Data Safe zapewnia podstawowe funkcje zabezpieczeń dla baz danych Oracle Cloud i lokalnych baz danych, pomagające zmniejszać ryzyko i zwiększać bezpieczeństwo.

Tworzenie aplikacji
 • Java

  1700 godzin, 400 GB pamięci masowej. W pełni zarządzany serwer Oracle WebLogic.

 • Kontenery

  4500 godzin obliczeń dla zarządzanych kontenerów Kubernetes i 500 GB pamięci masowej dla rejestru Docker o wysokiej dostępności. Płać tylko za zasoby w swojej bezpiecznej i izolowanej partycji chmury.

 • Functions

  112 milionów wywołań i 20 milionów gigabajtów pamięci — przetworzonych w kilka sekund.

 • Asystent cyfrowy

  230 000 żądań. Stwórz prostego chatbota FAQ lub zaawansowanego asystenta cyfrowego dla systemów ERP, HCM, CX itp. oraz dla popularnych interfejsów konwersacyjnych, takich jak Facebook Messenger czy Amazon Alexa.

 • Visual Builder

  4700 godzin. Szybko twórz i wdrażaj atrakcyjne aplikacje internetowe i mobilne bezpośrednio z przeglądarki za pomocą wizualnego środowiska programistycznego.

 • Serwer WebLogic

  1000 godzin pracy i 400 GB pamięci masowej serwera Oracle WebLogic Server na Oracle Cloud Infrastructure.

 • Visual Builder Studio

  4700 godzin obliczeń dla procesów CI/CD. Bezpłatne 20 GB miejsca na repozytoria Git, śledzenie problemów, pulpit nawigacyjny zwinnego programowania i strony wiki.

 • Email Delivery

  3 100 wiadomości e-mail wysyłanych każdego miesiąca za darmo, zanim zostaną wykorzystane bezpłatne punkty bonusowe.

 • Platforma Blockchain

  1 400 godzin OCPU w Blockchain Platform Standard Edition (2 jednostki OCPU / 50 GB na stałe). Z łatwością twórz instancję blockchain, konfiguruj węzły i kanały równorzędne, analizuj próbki, korzystaj z niskokodowego kreatora aplikacji oraz wdrażaj i testuj inteligentne kontrakty.

Analityka
 • Analytics Cloud

  4700 godzin. Najbardziej kompleksowa analiza w chmurze.

 • Data Science

  4700 godzin. Buduj, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego oraz zarządzaj nimi. Nasza platforma umożliwia współpracę przy analizie danych — to skalowalne i wydajne rozwiązanie.

Zarządzanie treścią
 • Content Management Cloud

  5000 zasobów, 100 GB transferu danych wychodzących i 100 GB pamięci masowej. Chmurowe centrum do zarządzania treściami wielokanałowymi.

 • WebCenter Portal

  1100 godzin, 700 GB pamięci masowej. Bezpieczne portale korporacyjne w chmurze.

Monitorowanie i zarządzanie
 • Application Performance Monitoring

  435 godzin obejmujących 100 000 zdarzeń śledzenia na godzinę, w tym 20 wykonań monitorowania syntetycznego na godzinę. Solidne wdrożenie rozproszonego systemu śledzenia jako usługi. Zapewnia usługi monitorowania i alarmowania, diagnostykę, eksplorację i analizy.

 • Logging

  6 TB pamięci masowej. Logging to intuicyjna, scentralizowana platforma dla wszystkich typów dzienników.

 • Logging Analytics

  600 godzin, 300 GB pamięci masowej. Logging Analytics to oparta na uczeniu maszynowym usługa chmurowa do danych dziennika ze środowisk lokalnych i wielochmurowych.

 • Service Connector Hub

  2 łączniki usług. Platforma Service Connector Hub pomaga inżynierom chmury zarządzać i przenosić dane między usługami Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oraz z OCI do usług innych firm.

Zabezpieczenia
 • Identity

  18 750 konsumentów. Uzupełnia Twoje aplikacje o możliwość uwierzytelniania użytkowników.

 • Data Safe

  Nieograniczone miejsca docelowe w chmurze. Jedno płatne miejsce docelowe. 1 mln rekordów inspekcji na cel. Oracle Data Safe zapewnia podstawowe funkcje zabezpieczeń dla baz danych Oracle Cloud i lokalnych baz danych, pomagające zmniejszać ryzyko i zwiększać bezpieczeństwo.

 • Certyfikaty

  Certificates to zarządzana usługa certyfikatów TLS, umożliwiająca tworzenie do 5 certyfikatów organów certyfikacji (CA) oraz 150 prywatnych certyfikatów TLS, ułatwiająca ich wdrażanie i odnawianie przy użyciu zintegrowanych zasobów. Certyfikaty TLS są wymagane do szyfrowanej komunikacji między komputerami.

Integracja
 • Integracja

  465 godzin. Integracja aplikacji wykorzystująca łączność z adapterami i automatyzację procesów.

 • SOA

  1700 godzin, 400 GB pamięci masowej. Twórz i wdrażaj aplikacje oparte na architekturze SOA.

Często zadawane pytania

Otwórz wszystko Zamknij wszystko
  • Czym jest Oracle Cloud Free Tier?

   Oracle Cloud Free Tier umożliwia zarejestrowanie konta Oracle Cloud, które zapewnia szereg zawsze bezpłatnych usług, 30-dniowy, darmowy okres próbny oraz 300 USD darmowych kredytów do wykorzystania w tym okresie na wszystkie zakwalifikowane usługi Oracle Cloud Infrastructure. Dostęp do zawsze bezpłatnych usług udzielany jest bezterminowo. Z usług bezpłatnej wersji próbnej można korzystać do momentu wyczerpania darmowych kredytów o wartości 300 USD lub upływu 30 dni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  • Czym są zawsze bezpłatne usługi?

   Zawsze bezpłatne usługi są częścią Oracle Cloud Free Tier. Dostęp do nich udzielany jest bezterminowo. Obowiązują jednak pewne ograniczenia. Gdy w przyszłości nowe zawsze bezpłatne usługi staną się dostępne, automatycznie uzyskasz do nich dostęp.

   Poniższe usługi są dostępne jako zawsze bezpłatne:

   • AMD Compute
   • Ampere A1 Compute w oparciu o Arm
   • Block Volume
   • Object Storage
   • Magazyn archiwów
   • Flexible Load Balancer
   • Flexible Network Load Balancer
   • Site-to-Site VPN
   • Autonomous Data Warehouse
   • Autonomous Transaction Processing
   • Autonomous JSON Database
   • NoSQL Database (tylko w regionie Phoenix)
   • APEX Application Development
   • Resource Manager (Terraform)
   • Monitoring
   • Notifications
   • Logging
   • Application Performance Monitoring
   • Service Connector Hub
   • Vault
   • Bastions
   • Security Advisor
   • Wirtualne sieci w chmurze (VCN)
   • Site-to-Site VPN
   • Content Management - edycja Starter
   • Email Delivery
  • Czy Oracle Cloud Free Tier dostępne jest na całym świecie?

   Warstwa Oracle Cloud Free Tier jest obecnie dostępna we wszystkich regionach, w których dostępna jest komercyjna usługa Oracle Cloud Infrastructure. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności usługi, odwiedź stronę Regiony danych. *** Jeśli region danych pierwszego wyboru nie jest dostępny, wybierz sąsiadujący. Jeśli nie możesz znaleźć wymaganego kraju lub terytorium, skontaktuj się z działem Oracle Sales lub asystą techniczną Oracle, klikając okno czatu na pasku menu. Zespół Oracle Sales pomoże Ci zarejestrować się w Oracle Cloud Free Tier.

  • Kto jest uprawniony do korzystania z Oracle Cloud Free Tier?

   Jedna osoba może mieć jedno konto Oracle Cloud Free Trial albo Always Free. Należy pamiętać, że

   • Utworzenie lub podjęcie próby utworzenia wielu bezpłatnych kont jest zabronione.
   • Wszystkie podane informacje kontaktowe i rozliczeniowe muszą być dokładne, poprawne i objęte stosowną zgodą przez cały okres istnienia konta.
   • Nieprzestrzeganie tych wymagań może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta.
  • Dlaczego konieczne jest podanie informacji z karty kredytowej lub debetowej podczas rejestracji w Oracle Cloud Free Tier?

   Aby udostępniać naszym klientom bezpłatne konta Oracle Cloud, musimy mieć pewność, że są tymi, za których się podają. Używamy podanych przez klientów informacji kontaktowych oraz informacji o karcie kredytowej/debetowej do założenia konta i weryfikacji tożsamości. Oracle może sprawdzać ważność zarejestrowanej karty, co skutkuje tymczasowym zablokowaniem środków w ramach autoryzacji. Blokady te są usuwane przez bank, zazwyczaj w ciągu trzech do pięciu dni, i nie powodują rzeczywistego obciążenia konta.

  • Jakie metody płatności akceptuje Oracle?

   Akceptujemy karty kredytowe i karty debetowe, które funkcjonują jak karty kredytowe. Nie akceptujemy kart debetowych na kod PIN, kart wirtualnych, kart jednorazowych ani kart przedpłaconych.

Wyświetl wszystkie często zadawane pytania na temat Oracle Cloud Free Tier

* Warstwa bezpłatna jest dostępna globalnie. Przejdź do strony regionów danych, aby sprawdzić dostępność usług. 300 USD darmowych kredytów dostępnych w wybranych krajach i ważnych przez 30 dni. Kredyty Oracle Cloud są rozliczane po preferencyjnych stawkach podczas 30-dniowego okresu promocyjnego. Limity pojemności wymienione w każdej usłudze są jedynie wartościami szacunkowymi i odzwierciedlają maksymalną pojemność, jaką możesz uzyskać, jeśli zużyjesz cały kredyt na jedną usługę w okresie promocyjnym. Maksymalna liczba obsługiwanych usług może być mniejsza w przypadku korzystania z wielu usług. Lista usług i szacunkowe pojemności mogą ulec zmianie. Swoje saldo kredytowe możesz sprawdzić w konsoli Oracle Cloud Infrastructure.

** 1 OCPU w architekturze procesora x86 (AMD i Intel) = 2 vCPU; 1 OCPU w architekturze procesora ARM (Ampere) = 1 vCPU