Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Wybór odpowiedniego dostawcy dla tworzenia aplikacji

Dowiedz się, jak klienci oceniają tworzenie aplikacji z zastosowaniem usług chmurowych Oracle, Amazon i Pivotal.

Rewolucja w tworzeniu aplikacji

Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe? Java pozwala obniżyć koszty, zwiększyć innowacyjność i poprawić usługi aplikacyjne, dlatego jest najchętniej wybieranym językiem programowania w przypadku obsługi Internetu rzeczy (IoT), architektury dla przedsiębiorstw i przetwarzania w chmurze.

Forrester: Zwrot z inwestycji w technologię Java w chmurze

Java na świecie

 
3 mld
urządzeń — w domach, samochodach i biurach — zawiera oprogramowanie Java.
 
9 mln
programistów korzysta z języka Java
 
Ponad 25 mld
sprzedanych kart Java Card

Cechy produktu

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Java Card

Java Card to najlepsza na świecie otwarta platforma obsługująca technologie eSE, karty SIM i karty inteligentne. Zapewnia bezpieczne, otwarte i interoperacyjne środowisko, w którym można przechowywać i aktualizować wiele aplikacji na jednym urządzeniu. W ten sposób pozwala na rozwój i wdrażanie sprawdzonych przenośnych mechanizmów weryfikacji tożsamości w kontekście zarówno osób fizycznych, jak i urządzeń osobistych.

Java Cloud Service

Szybsze, inteligentniejsze i wydajniejsze tworzenie lepszych aplikacji

Oracle Java Cloud Service to oferowana w ramach subskrypcji samoobsługowa, niezawodna, skalowalna i elastyczna platforma chmurowa klasy korporacyjnej, za pomocą której przedsiębiorstwa mogą bezpiecznie tworzyć i wdrażać aplikacje Java.

Java EE

Najszerszy możliwy wybór, minimalizacja ryzyka oraz rozwój skalowalnych usług dla aplikacji mobilnych i sieciowych

Java EE (z wieloma swoimi wdrożeniami komercyjnymi i open source) to korporacyjny standard zdefiniowany przez społeczność na potrzeby tworzenia skalowalnych usług biznesowych dla dynamicznych aplikacji sieciowych i mobilnych.

Java Embedded

Wykorzystanie możliwości Internetu Rzeczy dzięki inteligentnym funkcjom zastosowanym w połączonych z nim urządzeniach

Rozwijaj funkcjonalne, niezawodne, przenośne i bezpieczne rozwiązania dla małych i dużych urządzeń z wbudowanym oprogramowaniem. Obniż koszty, popraw jakość produktów i szybciej wprowadzaj na rynek nowe rozwiązania dzięki technologii Oracle Java Embedded.

Java ME Embedded Client

Twórz aplikacje Java działające na małych urządzeniach z ograniczoną pamięcią, mocą obliczeniową i wydajnością wyświetlacza. Oracle Java ME Embedded Client to oparte na popularnej specyfikacji Java ME środowisko wykonawcze aplikacji przeznaczone dla urządzeń o ograniczonych zasobach (czytniki e-booków, odtwarzacze płyt Blu-ray, telefony VOIP, telewizory, przystawki STB, drukarki i bramy domowego użytku).

Java ME SDK

Oracle Java ME Software Development Kit (SDK) 8 wraz z dostarczonymi wtyczkami do popularnych zintegrowanych środowisk programistycznych (na przykład NetBeans) zapewnia kompletne środowisko programistyczne na potrzeby tworzenia aplikacji wbudowanych. Za pomocą udostępnionych tam narzędzi programiści mogą tworzyć, wdrażać, testować i debugować takie aplikacje na komputerach z systemem Windows za pomocą emulatorów urządzeń z wbudowanym oprogramowaniem oraz wbudowanych funkcji profilowania i monitorowania sieci.

Java SE

Najlepsza na świecie platforma programistyczna

Rozwijaj bezpieczne, przenośne, wydajne aplikacje na potrzeby różnych platform obliczeniowych, zwiększając produktywność użytkowników końcowych i radykalnie obniżając koszt posiadania aplikacji.

Java SE Embedded

Oracle Java SE Embedded to w pełni funkcjonalne wdrożenie platformy Java SE, które zoptymalizowano pod kątem systemów wbudowanych. Umożliwia ono tworzenie funkcjonalnych, niezawodnych i przenośnych aplikacji na potrzeby systemów wbudowanych i urządzeń z takimi systemami.

Java TV

Java TV to światowy lider w zakresie interaktywnych treści telewizji cyfrowej, który zapewnia wydajną i sprawdzoną platformę dla telewizorów i urządzeń klienckich obsługujących środki przekazu. W ramach tej platformy można tworzyć atrakcyjne, interaktywne aplikacje Java uruchamiane później na odtwarzaczach Blu-ray, telewizorach, przystawkach STB itp.

Analiza trendów

Co nowego w technologii Java