Zasady asysty technicznej Oracle

Bądź na bieżąco ze zmianami zasad

Zasady asysty technicznej do oprogramowania Oracle

Poniższy dokument pt. „Zasady asysty technicznej do oprogramowania Oracle” jest podstawowym dokumentem służącym do informowania o tych zasadach. Obejmują one warunki asysty technicznej dla oprogramowania Oracle, a także opis poziomów tej asysty.

Zasady asysty technicznej do sprzętu i systemów Oracle

Poniższy dokument pt. „Zasady asysty technicznej do sprzętu i systemów Oracle” jest podstawowym dokumentem stosowanym do informowania o tych zasadach. Obejmują one warunki asysty technicznej dla sprzętu Oracle i zawierają opis poziomów tej asysty.

Zasady pomocy technicznej Oracle Open Source

Poniższy dokument Zasady pomocy technicznej Oracle Open Source jest podstawowym dokumentem informacyjnym poświęconym zasadom pomocy technicznej Oracle Linux, Oracle VM i Oracle Verrazzano. Zasady te obejmują warunki wsparcia Oracle Linux, Oracle VM i Oracle Verrazzano, a także zawierają opis poziomów tej asysty.

Zasady hostingu i udostępniania na platformie Oracle Cloud

Zasady hostingu i udostępniania na platformie Oracle Cloud, do których łącze zamieszczono poniżej, są podstawowymi dokumentami stosowanymi do informowania o zasadach asysty technicznej do usług udostępnianych na platformie Oracle Cloud. Zasady te są wymienione w dokumencie pt. „Zamawianie usług na platformie Oracle Cloud” i obejmują zasady asysty technicznej do usług chmurowych Oracle dotyczące hostingu i udostępniania.

Gwarancja na sprzęt Oracle

Gwarancja na sprzęt Oracle opisuje standardową ograniczoną gwarancję, która ma zastosowanie do wszystkich produktów objętych Gwarancją na sprzęt Oracle. Omawiane tematy obejmują opis gwarancji na sprzęt Oracle, zasady korzystania z serwisu gwarancyjnego oraz zasady reagowania na gwarancyjne zgłoszenia serwisowe.

Globalne zasady bezpieczeństwa w zakresie asysty technicznej

Globalne zasady bezpieczeństwa w zakresie asysty technicznej Oracle mają zastosowanie do standardowych usług asysty technicznej oraz serwisu gwarancyjnego sprzętu. Opisano w nich ogólne podejście Oracle do bezpieczeństwa informacji, a także szczegółowe kontrole bezpieczeństwa stosowane w przypadku standardowych usług asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego sprzętu.

Zasady asysty technicznej do Oracle Financial Services Software

Zasady asysty technicznej do Oracle Financial Services Software zostały wycofane. Asysta techniczna dla oprogramowania usług finansowych Oracle jest zapewniana zgodnie z zasadami asysty technicznej dla oprogramowania Oracle opisanymi na tej stronie. Informacje na temat zasad asysty technicznej dla oprogramowania Oracle można znaleźć w dokumencie o zasadach asysty dla oprogramowania Oracle, które obejmują warunki asysty technicznej dlo oprogramowania Oracle, a także opis poziomów tej asysty.

Zasady asysty technicznej do Oracle Exadata

Poniższy dokument dotyczący zasad asysty technicznej dla Oracle Exadata ma zastosowanie tylko do produktów Oracle Exadata nabytych (i) przed 16 marca 2010 r. i/lub (ii) w okresie od 16 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. z 3-letnią gwarancją. W odniesieniu do wszystkich innych produktów Oracle Exadata mają zastosowanie odpowiednie zasady asysty technicznej do oprogramowania Oracle lub do sprzętu i systemów Oracle obowiązujące w momencie zakupu produktu.