Oracle Support

Technical Support Policies

 

Zasady Świadczenia Asysty Technicznej

Zasady świadczenia asysty technicznej dla oprogramowania

Zasady świadczenia asysty technicznej dla oprogramowania zamieszczone poniżej są podstawowym dokumentem firmy Oracle określającym zasady wsparcia oprogramowania. Zawierają one zakres obsługi oprogramowania oraz opis poziomów wsparcia technicznego firmy Oracle


Zasady świadczenia asysty technicznej dla sprzętu i systemów

Zasady świadczenia asysty technicznej dla sprzętu i systemów zamieszczone poniżej są podstawowym dokumentem firmy Oracle określającym zasady wsparcia sprzętu i systemów. Zawierają one zakres obsługi sprzętu i systemów oraz opis poziomów wsparcia technicznego firmy Oracle.


Więcej