Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Support

Zasady asysty technicznej
 

Zasady asysty technicznej do oprogramowania Oracle

Poniższy dokument pt. „Zasady asysty technicznej do oprogramowania Oracle” jest podstawowym dokumentem służącym do informowania o tych zasadach. Obejmują one warunki asysty technicznej do oprogramowania Oracle, a także opis poziomów tej asysty.

Zasady asysty technicznej do oprogramowania Oracle (w j. angielskim) (PDF) Zasady asysty technicznej do oprogramowania Oracle (w języku lokalnym) (PDF)

Zasady asysty technicznej do sprzętu i systemów Oracle

Poniższy dokument pt. „Zasady asysty technicznej do sprzętu i systemów Oracle” jest podstawowym dokumentem stosowanym do informowania o tych zasadach. Obejmują one warunki asysty technicznej do sprzętu Oracle i zawierają opis poziomów tej asysty.

Zasady asysty technicznej do sprzętu i systemów Oracle (PDF)

Zasady asysty technicznej do produktów Oracle Linux i Oracle VM

Poniższy dokument pt. „Zasady asysty technicznej do produktów Oracle Linux i Oracle VM” jest podstawowym dokumentem stosowanym do informowania o tych zasadach. Obejmują one warunki asysty technicznej do produktów Oracle Linux i Oracle VM, a także zawierają opis poziomów tej asysty.

Zasady asysty technicznej do produktów Oracle Linux i Oracle VM (PDF)

Zasady hostingu i udostępniania na platformie Oracle Cloud

„Zasady hostingu i udostępniania na platformie Oracle Cloud”, do których link zamieszczono poniżej, są podstawowymi dokumentami stosowanymi do informowania o zasadach asysty technicznej do usług udostępnianych na platformie Oracle Cloud. Zasady te są wymienione w dokumencie pt. „Zamawianie usług na platformie Oracle Cloud” i obejmują zasady asysty technicznej do usług chmurowych Oracle dotyczące hostingu i udostępniania.

Zasady hostingu i udostępniania na platformie Oracle Cloud

Gwarancja na sprzęt Oracle

Gwarancja na sprzęt Oracle opisuje standardową ograniczoną gwarancję, która ma zastosowanie do wszystkich produktów objętych Gwarancją na sprzęt Oracle. Dokument ten zawiera opis Gwarancji na sprzęt Oracle, zasad korzystania z serwisu gwarancyjnego oraz reakcji na gwarancyjne zgłoszenia serwisowe.

Gwarancja na sprzęt Oracle (PDF)

Globalne zasady bezpieczeństwa w zakresie asysty technicznej

Globalne zasady bezpieczeństwa w zakresie asysty technicznej Oracle mają zastosowanie do standardowych usług asysty technicznej oraz serwisu gwarancyjnego sprzętu. Opisano w nich ogólne podejście Oracle do bezpieczeństwa informacji, a także szczegółowe kontrole bezpieczeństwa stosowane w przypadku standardowych usług asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego sprzętu.

Globalne zasady bezpieczeństwa w zakresie asysty technicznej (PDF)

Zasady asysty technicznej do Oracle Financial Services Software

Zasady asysty technicznej do Oracle Financial Services Software zostały wycofane. Asysta techniczna do Oracle Financial Services Software jest zapewniana zgodnie z Zasadami asysty technicznej do oprogramowania Oracle wspomnianymi na tej stronie. Informacje na temat zasad asysty technicznej do oprogramowania Oracle można znaleźć w Zasadach asysty technicznej do oprogramowania Oracle, które obejmują warunki asysty technicznej do oprogramowania Oracle, a także opis poziomów tej asysty.

Zasady asysty technicznej do Oracle Financial Services Software (PDF)

Zasady asysty technicznej do Oracle Exadata

Poniższy dokument pt. „Zasady asysty technicznej do Oracle Exadata” ma zastosowanie tylko do produktów Oracle Exadata nabytych (i) przed 16 marca 2010 r. i/lub (ii) w okresie od 16 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. z 3-letnią gwarancją. W odniesieniu do wszystkich innych produktów Oracle Exadata mają zastosowanie odpowiednie zasady asysty technicznej do oprogramowania Oracle lub do sprzętu i systemów Oracle obowiązujące w momencie zakupu produktu.

Zasady asysty technicznej do Oracle Exadata (PDF)