Technologie bazodanowe

Znajdź odpowiednią dla siebie bazę danych
Oracle oferuje klientom zoptymalizowane kosztowo i wysokowydajne wersje Oracle Database, wiodącego na świecie konwergentnego, wielomodelowego systemu zarządzania bazami danych, a także baz danych MySQL i NoSQL. Rozwiązanie Oracle Autonomous Database, dostępne na platformie Oracle Cloud Infrastructure lub lokalnie za pośrednictwem Oracle Cloud@Customer i Dedicated Region, umożliwia klientom uproszczenie środowisk relacyjnych baz danych i zmniejszenie ilości pracy związanej z zarządzaniem.

Oracle Database 23ai: najpotężniejszy na świecie system bazodanowy wykorzystujący sztuczną inteligencję (3:10)
Przedstawiamy Oracle Database 23ai: wprowadzenie AI do danych

Larry Ellison i Juan Loaiza o strategii GenAI stojącej za Oracle Database 23ai.

Dlaczego warto wybrać Oracle Database do obsługi wszystkich potrzeb firmy związanych z przetwarzaniem danych?

 • IDC: Oracle Autonomous Database to 417% zwrotu z inwestycji

  Niezależne badanie analityków wykazało, że Oracle Autonomous Database oferuje znaczne oszczędności i zwrot z inwestycji na poziomie 417% w ciągu pięciu lat, a inwestycje w tę technologię zwracają się po zaledwie pięciu miesiącach.

 • Chroń firmę przed naruszeniami zabezpieczeń danych

  Oceniaj i wykrywaj zagrożenia dla bezpieczeństwa danych oraz zapobiegaj im, korzystając z rozwiązań Oracle do zabezpieczania baz danych, które obejmują szyfrowanie, zarządzanie kluczami, maskowanie danych, kontrolę dostępu użytkowników uprzywilejowanych, monitorowanie aktywności i przeprowadzanie audytów. Zmniejsz ryzyko naruszenia zabezpieczeń danych oraz uprość i przyspiesz zapewnianie zgodności z przepisami.

 • Korzystaj z jednej bazy dla wszystkich rodzajów danych i obciążeń

  Uwolnij programistów aplikacji od złożonych transformacji i nadmiarowych danych dzięki konwergentnej bazie danych Oracle.

 • Wdrażaj tam, gdzie potrzebujesz

  Wdrażaj Oracle Database wszędzie tam, gdzie jest to wymagane — w centrum danych Twojej firmy, w chmurze publicznej lub prywatnej. Zapewnia to firmie elastyczność — wdrożenie w centrum danych jest przydatne, gdy znaczenie newralgiczne ma kwestia miejsca przechowywania danych lub opóźnień, natomiast wdrożenie w chmurze warto rozważyć, gdy firma chce skorzystać z możliwości skalowania i najszerszego zestawu innych funkcji.

 • Ułatwione tworzenie aplikacji

  Uproszczone tworzenie i wdrażanie aplikacji dla przedsiębiorstw dzięki najbardziej zaawansowanej platformy bazodanowej oferującej usługi aplikacji i przetwarzania danych. Można tu budować aplikacje SaaS z wykorzystaniem funkcji CI/CD, bazy danych w środowisku wielu dzierżawców, technologii Kubernetes oraz natywnych usług chmurowych i rozwiązań automatyzujących kodowanie.

 • Uzyskaj suwerenność danych i skalowalność poziomą

  Korzystaj z globalnie rozproszonych, liniowo skalowalnych, wielomodelowych baz danych spełniających wymagania w zakresie suwerenności danych oraz oferujących minimalne opóźnienia i wysoką dostępność. Automatycznie umieszczaj dane na wybranej partycji shard, eliminując ręczne przygotowywanie danych. Programiści mogą traktować bazę danych z partycjami shard jako pojedynczą logiczną bazę danych, co upraszcza tworzenie aplikacji.

Wybierz opcję wdrażania, która najbardziej Ci odpowiada

 • Oracle Database w Twojej lokalizacji

  Korzystaj z Oracle Database we własnej lokalizacji na własnym sprzęcie. lub używaj Oracle Exadata w swoim centrum danych, aby uzyskać najlepszą wydajność, elastyczność i niezawodność.

 • Technologia Oracle Cloud w Twojej lokalizacji

  Najlepsza platforma dla bazy danych Oracle Database, zabezpieczona zaporą firewall i zarządzana przez Oracle.

 • Oracle Database na platformie Oracle Cloud Infrastructure

  Skorzystaj z mocy obliczeniowej, pamięci fizycznej i narzędzi, które upraszczają rutynowe operacje zarządzania bazą danych, a także najbardziej wydajnego systemu sprzętowo-programowego Oracle zaprojektowanego specjalnie z myślą o obsłudze korporacyjnych baz danych w chmurze.

 • Baza danych Oracle w środowiskach wielochmurowych

  Aplikacje bazodanowe mają wysoką wydajność, skalowalność i dostępność na platformie Azure dzięki usługom bazodanowym Oracle, które są głęboko zintegrowane ze środowiskiem Azure i działają w ramach infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure kolokowanej w centrach przetwarzania danych Azure.

Który system bazodanowy jest odpowiedni dla Twojej firmy?

Skrócenie czasu spędzanego na zarządzaniu bazami danych

Oracle Autonomous Database upraszcza obsługę i zabezpieczanie systemu bazodanowego Oracle Database, zapewniając jednocześnie klientom najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności.

Produkty

Nawet 3 razy szybsze działanie

Obsługa Oracle Database na platformie Exadata, najszybszym środowisku do obsługi tego systemu, umożliwia klientom zwiększenie tempa obsługi transakcji, przyspieszenie generowania analiz biznesowych i uproszczenie zarządzania infrastrukturą IT. Platforma Exadata jest dostępna w centrach danych klientów oraz w ramach Oracle Cloud Infrastructure, umożliwiając klientom osiągnięcie najwyższych poziomów wydajności obsługi baz danych zarządzanych przez klientów i systemu bazodanowego Oracle Autonomous Database.

Produkty

Najlepsza w branży technologia Oracle Database w centrach danych klientów

Bazy danych Oracle Database można wdrożyć lokalnie, gdy klienci mają obawy dotyczące miejsca przechowywania danych i opóźnień w sieci. Wdrożenia na platformie Cloud@Customer umożliwiają hostowanie najnowszych technologii platformy Oracle Cloud, w tym Exadata i Autonomous Database, w centrum danych klienta.

Produkty

Koordynacja uaktualniania baz danych i aplikacji

Klienci użytkujący aplikacje zależne od określonych wersji Oracle Database mają pełną kontrolę nad wersjami, z których korzystają, oraz nad zmianami w tych wersjach.

Produkty

Szybsze tworzenie aplikacji opartych na formacie JSON

Oracle Database w pełni obsługuje tworzenie aplikacji bez schematów przy użyciu modelu danych JSON w celu zwiększenia produktywności programistów. Za pomocą Oracle Database API for MongoDB można tworzyć i uruchamiać aplikacje MongoDB na platformie Oracle Database lokalnie i w chmurze

Produkty

Najpopularniejsza na świecie baza danych open source w Oracle Cloud

MySQL HeatWave to w pełni zarządzana usługa bazy danych, oparta na zintegrowanym akceleratorze zapytań HeatWave. Jest to jedyna chmurowa usługa bazodanowa, która łączy usługi transakcyjne, analityczne i uczenia maszynowego w ramach jednej bazy danych MySQL, zapewniając bezpieczną analizę danych w czasie rzeczywistym bez złożoności, opóźnień i kosztów duplikacji ETL. Rozwiązanie to jest dostępne na platformach OCI i AWS.

Produkty

Reagowanie z niewielkim opóźnieniem i elastyczne skalowanie

Oracle NoSQL pomaga programistom zwiększyć produktywność poprzez stosowanie stosowanie zarządzanych usług chmurowych wspomagających modele danych opartych na parze klucz-wartość.

Produkty

Oracle Cloud Database

Prawdziwie zautomatyzowane rozwiązanie bazodanowe

Oracle Autonomous Database to kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia korzystanie ze składnic i jezior danych, tworzenie raportów operacyjnych i wsadowe przetwarzanie danych. Oracle wykorzystuje mechanizmy uczenia maszynowego w celu pełnego zautomatyzowania wszystkich rutynowych zadań bazodanowych, równocześnie zapewniając lepszą wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i sprawność operacyjną.

Produkty

Zaawansowane i maksymalnie uproszczone zarządzanie danymi

Platforma Oracle Exadata jest wysoce dostępna i bardzo wydajna: to najbezpieczniejsza architektura do obsługi Oracle Database. Exadata może zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez centrum danych i przyspieszyć wdrażanie procesów o znaczeniu newralgicznym.

Produkty

Zaawansowane możliwości chmurowej platformy Exadata wdrożonej w centrach danych klientów

Platforma Oracle Exadata Cloud@Customer wdrażana w centrach danych klientów oferuje połączenie wydajności systemu Oracle Exadata z prostotą, elastycznością i przystępną ceną zarządzanej usługi bazodanowej. To najprostszy sposób na przeniesienie istniejących baz danych Oracle do chmury, ponieważ zapewnia pełną zgodność z istniejącymi systemami Exadata i usługą Exadata Cloud Service. Platforma Exadata Cloud@Customer spełnia również wymagania klientów w zakresie suwerenności danych i niewielkich opóźnień przy łączeniu się z zasobami z istniejących centrów danych. Jednocześnie pozwala skonsolidować bazy danych w większym stopniu, niż jest to możliwe w przypadku innych lokalnych chmurowych usług bazodanowych.

Produkty

Twórz, skaluj i zabezpieczaj bazy danych w chmurze

Oracle Base Database Service umożliwia organizacjom tworzenie w pełni funkcjonalnych instancji baz danych Oracle i zarządzanie nimi w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Zespoły IT udostępniają bazy danych na maszynach wirtualnych z woluminami magazynu składowania bloków, zapewniając ekonomiczną usługę bazy danych w chmurze, z możliwością wyboru edycji Oracle Database.

Produkty

Uruchamianie usług Oracle Database na platformie Microsoft Azure

Oracle Database@Azure pozwala przedsiębiorstwu uruchamiać obciążenia w wybranym przez siebie miejscu, dokonywać modernizacji i wprowadzać innowacje przy użyciu usług Oracle i Azure oraz upraszczać procesy zakupowe i zarządcze w chmurze. Klient może połączyć wybrane przez siebie usługi Azure z usługami Oracle Autonomous Database i Oracle Exadata Database Service, które są głęboko zintegrowane i kolokowane w ramach centrów przetwarzania danych Azure.

Funkcje

 • - najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności Orale Database dzięki zastosowaniu infrastruktury Oracle Exadata
 • - cena i dostępne funkcje są porównywalne do ceny i funkcji infrastruktury OCI, w tym usługi Oacle Real Application Clusters
 • - prosta obsługa, bezpieczeństwo i opóźnienia typowe dla pojedynczego środowiska operacyjnego na platformie Azure, w tym federacyjne zarządzanie tożsamością i dostępem dla usług bazodanowych za pomocą Microsoft Entra ID
 • - dzienniki, metryki i zdarzenia w ramach usług Oracle Database dostępne bezpośrednio na platformie Azure na potrzeby uproszczenia monitorowania i rozwiązywania problemów
 • - możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Azure Marketplace z bieżącymi zobowiązaniami Azure oraz możliwość korzystania z bieżących licencji Oracle Database i bezterminowych umów licencyjnych.

Jedna baza danych MySQL dla OLTP i OLAP

MySQL HeatWave to jedyna usługa, która umożliwia administratorom baz danych i twórcom aplikacji uruchamianie zadań przetwarzania OLTP i OLAP bezpośrednio z bazy danych MySQL. Eliminuje to konieczność zapewnienia złożonych, czasochłonnych i kosztownych przepływów danych oraz integracji z osobną analityczną bazą danych.

Produkty

Wysoka dostępność, elastyczny model danych, elastyczna skalowalność

Oracle NoSQL Database Cloud Service zapewnia przepustowość na żądanie i umożliwia udostępnianie oparte na pamięci masowej. Usługa obsługuje takie modele danych, jak dokument, kolumna i klucz-wartość — wszystkie z elastycznymi gwarancjami transakcji.

Produkty

2 maja 2024 r.

Ogłoszenie ogólnej dostępności Oracle Database 23ai

Dominic Giles, menedżer ds. produktów, Oracle

Oracle Database 23ai to kolejne wydanie Oracle Database z długoterminową asystą techniczną. Kładzie ono znaczący nacisk na sztuczną inteligencję, produktywność programistów i niezawodność w zakresie obsługi newralgicznych obciążeń. Poznaj szczegóły techniczne kluczowych funkcji, takich jak AI Vector Search, JSON Relational Duality, Property Graph, Globally Distributed Database i True Cache.

Zasoby

dokumentacja

Uzyskaj dostęp do biblioteki dokumentacji bazy danych

Uzyskaj dostęp do pełnego zestawu dokumentacji dla najnowszej wersji Oracle Database.

Szkolenia dotyczące chmury

Rozwijaj umiejętności w zakresie baz danych

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają rozwijać umiejętności i weryfikować wiedzę. Dowiedz się więcej o szkoleniach i procedurach certyfikacji, które pomogą Ci zapewnić sukces swojej firmy.

społeczność klientów

Konsultacje Ask TOM

Korzystaj z comiesięcznych bezpłatnych szkoleń, poradników oraz sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) z ekspertami Oracle.

Dowiedz się, co mówią nasi klienci

Logo Gartner

Recenzje użytkowników biznesowych — zweryfikowane przez firmę Gartner

Logo TrustRadius

Najwyżej oceniane oprogramowanie i usługi na podstawie wnikliwych recenzji zweryfikowanych użytkowników.

Logo G2

Oprogramowanie i usługi biznesowe oparte na ocenach użytkowników i danych społecznościowych.

Zacznij korzystać z Oracle Database


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.


Weź udział w warsztatach

Weź udział w różnorodnych laboratoriach i warsztatach, a także wydarzeniach na żywo, by poznać możliwości naszych najlepszych technologii.


Uzyskaj certyfikat

Uzyskaj dostęp do szkoleń i programów certyfikacyjnych online z zakresu usług Oracle Database Cloud.


Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych najlepszych ekspertów branżowych.