Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Database Technologies

Oracle Database 18c

Oracle Database 18c, najnowsza generacja najpopularniejszego na świecie rozwiązania bazodanowego i kluczowy komponent Oracle Autonomous Database Cloud, jest dostępna w Oracle Database Cloud oraz lokalnie.

Blog Oracle Database