Usługa Exadata Database

Oracle Exadata Database Service to zautomatyzowana usługa Oracle Database, która pozwala na uruchamianie baz danych z najwyższą wydajnością, dostępnością, ochroną bezpieczeństwa i efektywnością kosztową. Bazy danych działają szybciej i wykorzystują mniej zasobów w skalowalnej rozszerzająco infrastrukturze Exadata, która oferuje unikatowe optymalizacje na potrzeby przetwarzania transakcji, wykonywania analiz i obsługi mieszanych obciążeń. Skalowanie zasobów obliczeniowych w trybie online pozwala na szybkie i bezzakłóceniowe dostosowanie zużycia do wymagań wynikających z przetwarzanych obciążeń, a efektywna konsolidacja baz danych obniża łączne koszty. Dzięki pełnej zgodności z lokalnymi środowiskami Oracle Database i Exadata klienci mogą łatwo migrować obciążenia do chmury.

Prezentacja platform Exadata X9M w OCI (13:44)

Oracle Database@Azure debiutuje w Europie

Klienci mogą teraz zarejestrować się w usłudze Oracle Database@Azure w regionie Microsoft Azure Germany West Central. Oracle i Microsoft ogłosiły plany oferowania usługi w dodatkowych regionach chmury, w tym w Indiach, Włoszech, Szwecji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zwiększając planowaną dostępność Oracle Database@Azure do 15 regionów na całym świecie.

Firmy AMD i Oracle współpracują w zakresie obsługi systemu Exadata X9M w ramach OCI

Juan Loaiza, wiceprezes Oracle ds. kluczowych technologii baz danych, oraz Mark Papermaster, wiceprezes AMD i dyrektor ds. technologii, pokazują, w jaki sposób procesory AMD zapewniają moc obliczeniową platformom Exadata w ramach OCI.

Ochrona baz danych bez utraty danych w OCI

Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service to usługa, która poprawia odporność biznesową poprzez wykonywanie niestandardowych analiz dotyczących procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w kontekście bazodanowym na potrzeby ochrony baz danych Oracle uruchomionych w ramach OCI. Ponadto zapewnia ciągłą ochronę transakcji, automatyczną weryfikację procesu odzyskiwania danych oraz szybkie i przewidywalne odzyskiwanie danych do dowolnego punktu w czasie.

Korzyści z usługi Oracle Exadata Database Service

 • Większa wydajność wszystkich obciążeń bazodanowych

  Exadata Database Service pozwala klientom uruchamiać w ramach jednej usługi szybkie zadania przetwarzania OLTP, analizy w pamięci i obciążenia konwergentne z opóźnieniami rzędu 19 mikrosekund oraz przepustowością skanowania analitycznego do 2,88 TB/sekundę (są to jedne z najlepszych parametrów w branży). Automatyczna optymalizacja wydajności oferowana przez usługę Exadata Database Service zapewnia optymalne działanie baz danych, nawet jeśli zmieniają się wzorce zadań przetwarzania.

  Przeczytaj historię firmy Oba Hortifruiti
 • Większa automatyzacja i skalowalność

  Exadata Database Service umożliwia klientom konsolidację tysięcy baz danych w ramach jednej usługi, poprawę ogólnego wykorzystania zasobów i zaprzestanie płacenia za bezczynne zasoby w silosach baz danych. Dzięki skalowalnej rozszerzająco architekturze Exadata X9M w ramach OCI organizacje mogą udostępniać moc obliczeniową i pamięć masową łatwo i niezależnie, dopasowując swoją usługę do bieżących potrzeb.

  Przeczytaj historię firmy Cognizant

  Raport IDC „Oracle Exadata Database Service: No Database or Workload Is Too Large” (PDF)
 • Niższe koszty łączne

  Exadata Database Service przenosi operacje SQL i operacje analityczne na inteligentne serwery pamięci masowej, które nie korzystają z zasobów vCPU, umożliwiając klientom wykonywanie zadań analitycznych w krótszym czasie, zużywanie mniejszej liczby zasobów i obniżanie kosztów. Niskie wymagania dotyczące minimalnego zużycia dzięki skalowaniu zasobów online vCPU umożliwiają klientom obniżenie kosztów poprzez dopasowanie zużycia do wymagań obciążeń.

  Przeczytaj historię firmy Experian

  dbInsight Research Note: Oracle Exadata Database Service takes elasticity to a new level (PDF)
 • Zapewnienie ciągłości biznesowej klasy korporacyjnej

  Usługa Exadata Database Service ogranicza czas przestojów i upraszcza zarządzanie operacyjne dzięki konserwacji bez przestojów i udostępnianiu rozwiązań Oracle Real Application Clusters (RAC) i Oracle Active Data Guard jednym kliknięciem przy użyciu wbudowanej automatyzacji w chmurze. Dzięki usłudze Exadata Database Service and Application Continuity organizacje poprawiają obsługę użytkowników końcowych i unikają zakłóceń w swojej działalności.

Funkcje usługi Exadata Database Service

Analiza większych hurtowni danych w chmurze

Początkowe warianty umożliwiają obsługę hurtowni danych o pojemności 1,5 PB

Uruchamiając konfiguracje Exadata X9M w OCI, użytkownicy usługi Exadata Database Service mogą używać funkcji Hybrid Columnar Compression do ograniczania kosztów, używając małych systemów obsługujących hurtownie danych o pojemności do 1,5 PB. Pozbawione zakłóceń skalowanie zasobów vCPU w zakresie od 8 do 504 vCPU umożliwia organizacjom zwiększanie wydajności w celu spełnienia wymagań w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Niezależne skalowanie ogranicza koszty

Konfiguracje początkowe można rozszerzać poprzez niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej, co pozwala organizacjom na obniżanie kosztów tworzenia dużych hurtowni danych poprzez wdrażanie tylko potrzebnych serwerów baz danych i licencji.

Skalowalność poprawia jakość informacji

W pełni skalowane konfiguracje Exadata X9M w OCI umożliwiają klientom tworzenie hurtowni danych o pojemności 31 PB przy użyciu typowej hybrydowej kompresji kolumnowej 10:1 i przyspieszają analizę dzięki nawet 3072 rdzeniom CPU serwera pamięci, co pozwala szybko podejmować decyzje oparte na danych.

Inteligentna pamięć masowa zwiększa przepustowość

Usługa Exadata Database Service, działająca w infrastrukturze X9M, przenosi operacje SQL i operacje analityczne na inteligentne serwery pamięci masowej, umożliwiając klientom analizę danych z szybkością do 2880 GB/s.


Przyspieszenie działania transakcyjnych baz danych w chmurze

Wariant początkowy umożliwia obsługę nawet 5,6 mln operacji we/wy SQL

Początkowe konfiguracje Exadata X9M w infrastrukturze OCI umożliwiają użytkownikom usługi Exadata Database Service skalowanie od 8 do 504 procesorów vCPUs w kontekście mocy obliczeniowej bazy danych, umożliwiając klientom przyspieszenie baz danych OLTP za pomocą 5,6 mln operacji we/wy dla operacji odczytu w środowisku SQL.

Pamięć trwała minimalizuje opóźnienie OLTP do najlepszych w branży wartości

Integracja z pamięcią trwałą (PMem) zoptymalizowaną pod kątem bazy danych zmniejsza opóźnienia w operacjach odczytu SQL do zaledwie 19 mikrosekund, umożliwiając klientom przetwarzanie większej liczby transakcji w krótszym czasie i obniżenie kosztów.

Skalowanie serwerów minimalizuje koszty

Zwiększenie liczby przydzielonych procesorów vCPU z zaledwie 8 do nawet 8064 przy jednoczesnym niezależnym skalowaniu pamięci masowej pozwala obniżyć koszty uruchamiania obciążeń wymagających dużej liczby transakcji i z łatwością zwiększać liczbę konfiguracji, aby sprostać przyszłym wymaganiom.

Skalowalność online przyspiesza działanie aplikacji intensywnie korzystających z operacji we-wy

Skalowalność pamięci masowej do 3,1 PB nieskompresowanej pojemności bazy danych, 96 TB pamięci trwałej i 1,6 PB wydajnej pamięci podręcznej flash umożliwia klientom zwiększenie szybkości operacji we/wy i przepustowości aplikacji OLTP, eliminując złożoność i koszty wdrażania wielu systemów w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności.

Skalowanie procesorów vCPU na żądanie pozostawia koszty pod kontrolą

Skalowanie w górę i w dół zużycia procesorów vCPU w trybie online pozwala klientom na zaspokojenie natychmiastowych potrzeb bazy danych lub zminimalizowanie kosztów bez przerywania operacji wykonywanych na bazie danych, przez co płaci się tylko za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-per-use).

Automatyczne indeksowanie poprawia wydajność

Zautomatyzowane tworzenie, dostrajanie i usuwanie indeksów upraszcza pracę administratorów baz danych, co pozwala aplikacjom OLTP klientów na szybsze działanie, ponieważ indeksy są stale optymalizowane w miarę zmiany obciążeń.


Szybkie tworzenie konwergentnych aplikacji Oracle Database w chmurze

Ujednolicona obsługa upraszcza programowanie

Obsługa różnych typów danych, w tym relacyjnych, dokumentowych i przestrzennych, umożliwia programistom łatwe tworzenie innowacyjnych aplikacji przy użyciu jednej bazy danych i jednego modelu programowania.

Samouczenie się maszyn umożliwia tworzenie innowacyjnych aplikacji

Wbudowane algorytmy samouczenia się maszyn (ML) szybko analizują dane i budują modele ML w bazie danych Oracle Database, umożliwiając programistom łatwe dodawanie nowych funkcji do istniejących aplikacji.

Obsługa standardu JSON przyspiesza działanie dokumentowych baz danych

Wbudowana obsługa standardu JSON z prostymi interfejsami API dokumentów i transakcjami ACID umożliwia programistom szybkie tworzenie aplikacji przy użyciu wydajnych dokumentowych baz danych działających w skalowalnej rozszerzająco architekturze Exadata Cloud Service.

Konwergencja przyczynia się do zmniejszenia złożoności

Konwergentne bazy danych umożliwiają programistom tworzenie niezależnych mikrousług z różnymi typami danych i modelami dostępu, jednocześnie pozwalając zespołom IT na prostsze tworzenie, wdrażanie i zabezpieczanie wielu baz danych.

Oracle Database In-Memory przyspiesza analizę danych

Oracle Database In-Memory umożliwia programistom tworzenie innowacyjnych aplikacji osadzających w systemach transakcyjnych mechanizmy analizy danych w czasie rzeczywistym. Automatyczna konwersja danych, przetwarzanie danych niezależnie od lokalizacji i przetwarzanie wektorowe na wielu serwerach pamięci masowej umożliwiają aplikacjom klientów działanie w czasie rzeczywistym.

Szybkie tworzenie zróżnicowanych aplikacji

Oracle Application Express (APEX) to wchodząca w skład usługi Exadata Database Service funkcja, która umożliwia programistom szybsze tworzenie aplikacji przy minimalnym użyciu kodu, aby obniżyć koszty i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

Tworzenie aplikacji na bazie Oracle Exadata Database@Azure

Możliwość połączenia funkcji Microsoft Cloud z narzędziami i strukturami do tworzenia aplikacji Azure z zaletami usług Oracle Database w ramach infrastruktury OCI.


Poprawa dostępności i zapewnienie ciągłości biznesowej systemu bazodanowego Oracle Database w chmurze

Najlepsze praktyki Oracle MAA wydłużają czas pracy bez przestojów

Najlepsze praktyki w zakresie wbudowanej architektury Oracle Maximum Availability Architecture (MAA) zwiększają dostępność baz danych, umożliwiając aplikacjom klientów dalsze działanie w przypadku awarii składników lub awarii centrów danych.

Wdrożenia jednym kliknięciem skracają czas przestojów

Dzięki możliwości wdrożenia rozwiązań Oracle RAC i Oracle Active Data Guard jednym kliknięciem klienci mogą łatwo zabezpieczyć swoje bazy danych przed wieloma poziomami przestojów. Oracle RAC skraca czas planowanych i nieplanowanych przestojów dzięki zapewnieniu odporności na błędy na poziomie serwera, możliwości przeprowadzania bezzakłóceniowych konserwacji i skalowaniu zasobów. Funkcje Oracle Database nie są obsługiwane w chmurach innych niż Oracle.

Exadata Database Service chroni lokalne bazy danych

Użycie usługi Exadata Database Service jako docelowej usługi dla rozwiązania Oracle Data Guard pozwala klientom z lokalnymi bazami danych Oracle chronić dane w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure i w razie potrzeby odtwarzać tam operacje.

Zintegrowana ochrona danych pozwala łatwiej zapewnić zgodność z przepisami

Automatyzacja środowiska Oracle Cloud Infrastructure pozwala administratorom baz danych na tworzenie kopii zapasowych Oracle Database jednym kliknięciem. Klienci chronią zaszyfrowane bazy danych w magazynie obiektów OCI, zapewniając im dodatkową warstwę ochrony przed cyberatakami i ułatwiając zapewnienie zgodności z przepisami.

Maksymalna elastyczność dzięki 30 replikom do odczytu

Exadata Database Service pozwala klientom używać nawet 30 rezerwowych baz danych tylko do odczytu na podstawową bazę danych. Repliki do odczytu mogą być rozproszone w różnych regionach, domenach dostępności, chmurach i środowiskach lokalnych.

Zintegrowana ochrona danych ułatwia obronę przed atakami ransomware

Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service to usługa, która poprawia odporność biznesową poprzez wykonywanie niestandardowych analiz dotyczących procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w kontekście bazodanowym na potrzeby ochrony baz danych Oracle uruchomionych w ramach OCI. Funkcje ciągłej ochrony transakcji, automatycznego sprawdzania poprawności odzyskiwania danych oraz szybkiego, przewidywalnego odzyskiwania danych po atakach ransomware i błędach ludzkich są dostępne za pomocą zaledwie kilku kliknięć w konsoli OCI.


Zwiększenie wydajności operacyjnej dzięki konsolidacji baz danych w chmurze

Obsługa wielu obszarów upraszcza konsolidację

Asysta techniczna dla rozwiązań Oracle Database 12c do 19c pozwala klientom uprościć obsługę aplikacji Oracle, aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania i aplikacji niestandardowych poprzez konsolidację ich w ramach jednej usługi niezależnie od używanej wersji bazy danych.

Skalowalne zasoby umożliwiają większą konsolidację

Do 8064 vCPUs i 44 TB pamięci na serwerach baz danych pozwala uprościć infrastrukturę IT i zwiększyć wydajność poprzez konsolidację większej liczby baz danych na usługę.

Pojemność pamięci masowej zwiększa wydajność

Nieskompresowane bazy danych o rozmiarze do 3,1 PB umożliwiają zwiększenie wydajności operacyjnej i zmniejszenie kosztów poprzez konsolidację większej liczby baz danych na usługę niż w przypadku innych usług baz danych w chmurze.

Zarządzanie zasobami zwiększa przewidywalność

Oracle Exadata I/O Resource Management automatycznie nadaje priorytet operacjom we-wy w różnych bazach danych na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika zasad, umożliwiając kluczowym bazom danych klientów działanie z maksymalną wydajnością i uzyskanie potrzebnych zasobów.

Nadmiarowość wydłuża czas pracy bez przestojów

Usługa Exadata Database Service konsoliduje bazy danych w ramach wysoce skalowalnej i dostępnej infrastruktury, a nie w postaci usług jednowęzłowych, umożliwiając bazom danych obsługę operacji biznesowych w razie awarii i konserwacji składników.

Konsolidacja zwiększa wydajność i obniża koszty

Konsolidacja baz danych za pomocą usługi Exadata Database Service pozwala zespołom IT przeznaczyć więcej zasobów na kluczowe obciążenia w okresach szczytowego zapotrzebowania, umożliwiając szybsze działanie aplikacji przy niższych kosztach.

Aktualizacje grup baz danych i infrastruktury sieciowej w ramach jednego harmonogramu

Usługa Exadata Fleet Update zmniejsza liczbę operacji konserwacji na potrzeby wdrożeń baz danych na dużą skalę dzięki grupowaniu baz danych i infrastruktur sieciowych w ramach jednego cyklu konserwacji.


Łatwe przenoszenie obciążeń bazy danych przedsiębiorstwa do chmury

Równoważne architektury można łatwiej przenosić

Jeśli dane funkcje są takie same jak funkcje lokalnych systemów Oracle Exadata, mogą być wówczas przeniesione do chmury bez obaw o dostępność, skalowalność czy wydajność.

Migracja krytycznych aplikacji do systemu Microsoft Azure

Oracle Exadata Database@Azure pozwala organizacjom uruchamiać obciążenia tam, gdzie chcą, modernizować i wprowadzać innowacje dzięki usługom Oracle i Azure oraz upraszczać zakupy i zarządzanie w chmurze za pomocą usług Oracle Database z OCI, które są ściśle zintegrowane z centrami przetwarzania danych Azure i tam kolokowane.

Większa kontrola klienta nad migracją ułatwia jej przeprowadzenie

Kontrola nad oprogramowaniem bazodanowym i obsługa wielu wersji baz danych umożliwiają klientom przenoszenie istniejących obciążeń do infrastruktury OCI przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy.

Identyczne zasady zarządzania zmniejszają zapotrzebowanie na szkolenia

Administratorzy baz danych mają dostęp do tych samych opcji Oracle Database i pakietów zarządzania dostępnych lokalnie, co upraszcza przenoszenie i zmniejsza zapotrzebowanie na szkolenia.

Zarządzana przez Oracle infrastruktura zmniejsza obciążenia IT

Specjaliści Oracle zarządzają platformami Exadata oraz je aktualizują i konserwują w ponad 42 regionach OCI, zmniejszając jednocześnie obciążenia zespołów IT i eliminując koszty związane z korzystaniem z centrum danych.


Bezpieczne uruchamianie obciążeń korporacyjnych baz danych w chmurze

Szyfrowanie chroni dane klientów

Zawsze włączone szyfrowanie z kontrolowanymi przez klienta kluczami pozwala zespołom IT chronić przesyłane, przechowywane lub zapisane w kopii zapasowej dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Zabezpieczenia bazy danych ograniczają dostęp

Zintegrowane zabezpieczenia baz danych, w tym mechanizmy kontroli dostępu użytkowników uprzywilejowanych oraz funkcje monitorowania aktywności i audytu, pozwalają klientom chronić dane poprzez ograniczenie dostępu do oprogramowania baz danych i baz danych.

Monitorowanie i blokowanie zagrożeń zmniejsza ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych

Oracle Audit Vault and Database Firewall monitoruje ruch dotyczący baz danych w celu wykrywania i blokowania zagrożeń, zmniejszając ryzyko dla klientów i zapewniając zgodność z przepisami.

Oracle Data Safe

Oracle Data Safe pozwala klientom zmniejszyć ryzyko poprzez ocenę luk w zabezpieczeniach i monitorowanie zabezpieczeń z ujednoliconego centrum kontroli. Możliwość identyfikacji danych wrażliwych i maskowania ich do użytku nieprodukcyjnego pomaga administratorom baz danych w zapewnieniu zgodności z przepisami.

Oracle Cloud Infrastructure rozszerza działanie podstawowych zabezpieczeń

Zorientowana na bezpieczeństwo budowa OCI z zabezpieczeniami dotyczącymi platformy, łączności i bezpieczeństwa operacyjnego pozwala klientom skupiać się na wewnętrznych zasadach wpływających na bezpieczeństwo.

Certyfikacje upraszczają wdrażanie

Usługa Exadata Database Service oferuje różne certyfikaty i jest dostępna jako usługa komercyjna, rządowa lub dedykowana regionalnie (Dedicated Region Cloud@Customer), dzięki czemu każdy klient może modernizować swoje środowisko bazy danych.


Niższy całkowity koszt obsługi korporacyjnych baz danych w chmurze

Elastyczne przydzielanie zasobów dostosowuje zasoby do zapotrzebowania

Przydzielanie początkowych wariantów zaspokajających natychmiastowe potrzeby oraz dodawanie w razie potrzeby mocy obliczeniowej lub pamięci masowej z niewielką przyrostem pozwalającym klientom eliminować koszty nadmiernego przydzielenia zasobów.

Inteligentna pamięć masowa zmniejsza koszty

Inteligentne serwery pamięci masowej obsługują zapytania SQL, narzędzia analityczne i algorytmy samouczenia się maszyn, nie zużywając zasobów vCPU, zwiększając wydajność aplikacji klientów i obniżając koszty.

Skalowalne zużycie procesorów vCPU obniża koszty

Bezzakłóceniowe skalowanie procesorów vCPU bazy danych w górę i w dół oraz ustalanie cen za sekundę zużycia pozwalają klientom ściśle kontrolować koszty poprzez dopasowanie zużycia do obciążeń.

Elastyczne subskrypcje z minimalnymi zobowiązaniami

Infrastruktura z minimalnym 48-godzinnym zobowiązaniem i modele cenowe pay-as-you-go pozwalają klientom zminimalizować koszty, płacąc tylko za wymagane zasoby i czas.

Modele cenowe obniżające koszty

Modele zużycia all-inclusive i bring-your-own-license umożliwiają klientom odpowiednie zarządzanie kosztami w ramach zaawansowanych możliwości lub na bazie bieżących licencji Oracle Database.

Zarządzana przez Oracle infrastruktura zmniejsza obciążenia IT

Specjaliści z Oracle zarządzają usługą Exadata Database Service oraz wprowadzają do niej poprawki i ją konserwują, obniżając koszty zarządzania infrastrukturą klienta oraz zwalniając jego zasoby i przyczyniając się do rozwoju jego działalności.

Automatyzacja operacji związanych z konserwacją dzięki usłudze Exadata Fleet Update

W przypadku wdrożeń baz danych na dużą skalę usługa Exadata Fleet Update automatyzuje operacje związane z konserwacją, grupując bazy danych i infrastruktury siatki w ramach jednego cyklu i harmonogramu konserwacji.


 

FedEx przenosi system należności do Oracle Cloud i Exadata Database Service

„Cieszę się, że podjęliśmy decyzję o przeniesieniu instancji Oracle E-Business Suite do OCI. Jest to jedna z najlepszych decyzji, w których miałem udział na przestrzeni 23 lat w FedEx”.

Rajesh Singh
Wiceprezes działu IT, FedEx

TIM Brasil wprowadza architekturę wielochmurową z bazami danych działającymi w Oracle Exadata Database Service

„Przechodzimy ważną transformację w oparciu o chmurę w celu ulepszenia naszego podejścia do zakresie środowiska, społeczności i zarządzania. Posługując się strategią wielochmurową, staliśmy się pierwszym dostawcą usług komunikacyjnych w Brazylii, który przeniósł 100% swoich zadań przetwarzania do chmury. Obejmuje to przeniesienie naszego systemu fakturowania klientów, naszych zadań przetwarzania CRM i VMware do Oracle Cloud Infrastructure”.

Pietro Labriola
Prezes, TIM Brazylia

Guitar Center uzyskuje o 30% lepsze wyniki i ma większą zdolność adaptacji dzięki Exadata Database Service

„Dzięki OCI i Exadata Database Service jesteśmy w stanie obsługiwać silnie powiązane rozproszone środowisko chmurowe bez konieczności przenoszenia naszych głównych systemów na inną platformę. Poprawiliśmy wydajność naszych systemów i spodziewamy się obniżenia kosztów o ponad 40%, co pozwala nam zapewniać naszym klientom nowe usługi i doświadczenia".

Ravi Balwada
dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju technologii Guitar Center

Cox Automotive oszczędza 4,5 mln USD rocznie dzięki modernizacji swoich platform zaplecza za pomocą rozwiązań Oracle Cloud i Exadata Database Service

„Możliwość obsługi obciążeń, którą mamy [w OCI], nie jest dostępna nigdzie indziej”.

Robert Taylor
Główny architekt ds. systemów zaplecza, Cox Automotive

W obliczu boomu związanego z zakupami rowerów firma Specialized konsoliduje obciążenia związane z handlem elektronicznym i obsługą zaplecza w usłudze Oracle Exadata Database Service.

„Przejście na infrastrukturę Oracle Cloud było dla nas łatwą decyzją. Nie ma już czekania, nie ma zaplanowanych przestojów. Po prostu przestawiamy przełącznik, aby natychmiast zwiększyć pojemność, a następnie skalujemy w dół, gdy nasz ruch spada. Nie ma lepszego rozwiązania”.

Tommy Pham
starszy menedżer ds. chmurowych platform bazodanowych, Specialized Bicycle Components

Firma Maritz dziesięciokrotnie uprościła zarządzanie danymi i zwiększyła wydajność, przeprowadzając migrację do rozwiązań Oracle Cloud i Exadata Database Service

„Oracle Cloud Infrastructure jest lepsze, tańsze i szybsze niż to, co mieliśmy zainstalowane lokalnie. Widzimy, jak zadania, których wykonanie zajmowało kilka godzin, są teraz wykonywane w ramach OCI w ciągu kilku minut”.

Ron Hunsaker
Ron Hunsaker, wiceprezes ds. usług aplikacji dla przedsiębiorstw, Maritz

Exadata Database Service — przykłady zastosowań

 • Modernizacja infrastruktury Oracle Database

  Zastąpienie przestarzałej infrastruktury nowoczesnymi rozwiązaniami chmurowymi, które obsługują zadania przetwarzania danych Oracle Database, zapewniając wysoką wydajność, skalowalność i dostępność.

  Przeczytaj historię firmy Sky.One

 • Konsolidacja w chmurze

  Obniżenie kosztów i wydajniejsza praca dzięki konsolidacji różnych lokalnych obciążeń Oracle Database w ramach infrastruktury OCI przy użyciu usługi Exadata Database Service.

  Przeczytaj historię firmy NRMA

 • Szybsze tworzenie i testowanie aplikacji

  Szybkie udostępnianie wydajnych baz danych na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji przy użyciu środowisk o niewielkiej ilości kodu, aby przyspieszyć dostarczanie aplikacji chmurowych lub lokalnych.

  Przeczytaj historię firmy Dialog Semiconductor

 • Efektywniejsze przywracanie działania w przypadku awarii systemu

  Utrzymywanie zsynchronizowanych rezerwowych lub replikowanych baz danych na potrzeby przywracania działania lokalnych baz danych lub baz danych Oracle Cloud Infrastructure w przypadku awarii systemu.

  Przeczytaj historię firmy CRIF High Mark

 • Obniżenie kosztów szczytowego zapotrzebowania

  Wykonywanie aplikacji wymagających szybkiego działania, inicjowanie nowych programów i przyspieszanie kwartalnych zamknięć finansowych dzięki skalowaniu w górę i w dół wydajnych zasobów bez przerywania operacji na bazach danych.

  Przeczytaj historię firmy Makro Atacadista

Exadata Database Service — ceny

Exadata Database Service — procesory vCPU

Produkt
Cena porównawcza
( /vCPU)*
Cena jednostkowa
Jednostka
Exadata Database OCPU — dedykowana infrastruktura
OCPU na godzinę
Exadata Database OCPU — dedykowana infrastruktura — BYOL
OCPU na godzinę

Exadata Cloud Infrastructure X9M

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
Exadata Cloud Infrastructure — szafa Quarter Rack — X9M

 • Hostowane środowisko na godzinę
Exadata Cloud Infrastructure — serwer bazy danych — X9M

 • Hostowane środowisko na godzinę
Exadata Cloud Infrastructure — serwer pamięci — X9M

 • Hostowane środowisko na godzinę

Exadata Database Service — system podstawowy

Produkt
Cena jednostkowa
Jednostka
Exadata Cloud Infrastructure — system podstawowy

 • Hostowane środowisko na godzinę

Informacje o cenach innych konfiguracji usługi Exadata Database Service są dostępne w cenniku Oracle Cloud.

 • * Aby ułatwić porównanie cen proponowanych przez różnych dostawców usług chmurowych, na stronach Oracle wyświetlane są zarówno ceny vCPU (wirtualnych procesorów), jak i ceny OCPU (procesorów Oracle) w przypadku produktów objętych modelem wyceny opartym na obliczeniach. W przypadku samych produktów, udostępniania w portalu, fakturowania itp. nadal są wykorzystywane jednostki OCPU (Oracle CPU). Jednostki OCPU odpowiadają fizycznym rdzeniom procesora. Większość architektur procesorów, w tym x86, wykonuje dwa wątki na każdy rdzeń fizyczny, więc 1 OCPU jest równowartością 2 vCPU dla obliczeń opartych na x86. Stawka godzinowa OCPU, według której rozliczani są klienci, jest zatem dwukrotnie wyższa od stawki dla procesora vCPU, ponieważ klient otrzymuje dwie jednostki vCPU mocy obliczeniowej za każdą jednostkę OCPU, chyba że jest to instancja podrzędna (np. wywłaszczalna). </span


 • Instancje Exadata Database Service Infrastructure są obciążane za co najmniej 48 godzin. Jeśli działanie instancji zostanie trwale zakończone przed upływem 48 godzin od jej aktywacji, opłata zostanie naliczona za 48 godzin. Po upływie pierwszych 48 godzin stosowane jest naliczanie sekundowe, dopóki działanie instancji nie zostanie zakończone.

 • Jednostki OCPU są rozliczane za aktywne godziny, przy czym obowiązuje naliczanie sekundowe.

 • Więcej informacji o usłudze Oracle Exadata Database Service można znaleźć w dokumentacji.
16 czerwca 2023 r.

Przedstawiamy funkcje Zero Data Loss Recovery w usługach Oracle Exadata Database Service i Oracle Base Database Service

Kelly Smith, starszy główny kierownik produktu, Oracle
Dileep Thiagarajan, starszy główny kierownik produktu, Oracle

Z przyjemnością ogłaszamy ogólną dostępność i obsługę usługi Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service (ZRCV) w usługach Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure (ExaDB-D) i Oracle Base Database (BaseDB) Service. Obejmuje to unikalne funkcje ochrony chmurowych baz danych, takie jak cele punktu odzyskiwania bez utraty danych, kompleksowe szyfrowanie kopii zapasowych, przyrostowy paradygmat tworzenia trwałych kopii zapasowych, ciągłe sprawdzanie poprawności odzyskiwania bazy danych i dogłębne monitorowanie odzyskiwalności bazy danych.

Zasoby

Zobacz także

Oracle Autonomous Database

Przyszłość Oracle Database

Exadata Cloud at Customer

Oracle Autonomous Database i Exadata Database Service, udostępniane lokalnie

Exadata Database Machine

System Exadata udostępniany lokalnie

Oracle Cloud Infrastructure

Chmura Oracle następnej generacji
Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Pierwsze kroki z usługą Exadata Database Service


Poradniki

Więcej informacji na temat kluczowych koncepcji związanych z usługą Exadata Database Service.


Wypróbuj Oracle Cloud Free Tier

Poznaj zawsze bezpłatne usługi Oracle w praktyce.


Skontaktuj się z ekspertem

Więcej informacji na temat korzyści, jakie przedsiębiorstwu może przynieść usługa Exadata Database Service.