Usługa Exadata Database

Oracle Exadata Database Service to zautomatyzowana usługa Oracle Database, która pozwala na uruchamianie baz danych z najwyższą wydajnością, dostępnością, ochroną bezpieczeństwa i efektywnością kosztową. Bazy danych działają szybciej i wykorzystują mniej zasobów w skalowalnej rozszerzająco infrastrukturze Exadata, która oferuje unikatowe optymalizacje na potrzeby przetwarzania transakcji, wykonywania analiz i obsługi mieszanych obciążeń. Skalowanie zasobów obliczeniowych w trybie online pozwala na szybkie i bezzakłóceniowe dostosowanie zużycia do wymagań wynikających z przetwarzanych obciążeń, a efektywna konsolidacja baz danych obniża łączne koszty. Dzięki pełnej zgodności z lokalnymi środowiskami Oracle Database i Exadata klienci mogą łatwo migrować obciążenia do chmury.

Prezentacja platform Exadata X9M w OCI (13:44)

Announcing Exadata Exascale—The World’s Only Intelligent Data Architecture for Cloud

Join Kothanda Umamageswaran and Jia Shi to learn how next-gen Exadata cloud architecture enables extreme performance for AI, analytics, and mission-critical workloads at any scale.

Korzyści z usługi Oracle Exadata Database Service

 • Większa wydajność wszystkich obciążeń bazodanowych

  Exadata Database Service pozwala klientom uruchamiać w ramach jednej usługi szybkie zadania przetwarzania OLTP, analizy w pamięci i obciążenia konwergentne z opóźnieniami rzędu 19 mikrosekund oraz przepustowością skanowania analitycznego do 2,88 TB/sekundę (są to jedne z najlepszych parametrów w branży). Automatyczna optymalizacja wydajności oferowana przez usługę Exadata Database Service zapewnia optymalne działanie baz danych, nawet jeśli zmieniają się wzorce zadań przetwarzania.

  Przeczytaj historię firmy Oba Hortifruiti
 • Większa automatyzacja i skalowalność

  Exadata Database Service umożliwia klientom konsolidację tysięcy baz danych w ramach jednej usługi, poprawę ogólnego wykorzystania zasobów i zaprzestanie płacenia za bezczynne zasoby w silosach baz danych. Dzięki skalowalnej rozszerzająco architekturze Exadata X9M w ramach OCI organizacje mogą udostępniać moc obliczeniową i pamięć masową łatwo i niezależnie, dopasowując swoją usługę do bieżących potrzeb.

  Przeczytaj historię firmy Cognizant

  Raport IDC „Oracle Exadata Database Service: No Database or Workload Is Too Large” (PDF)
 • Niższe koszty łączne

  Exadata Database Service przenosi operacje SQL i operacje analityczne na inteligentne serwery pamięci masowej, które nie korzystają z zasobów vCPU, umożliwiając klientom wykonywanie zadań analitycznych w krótszym czasie, zużywanie mniejszej liczby zasobów i obniżanie kosztów. Niskie wymagania dotyczące minimalnego zużycia dzięki skalowaniu zasobów online vCPU umożliwiają klientom obniżenie kosztów poprzez dopasowanie zużycia do wymagań obciążeń.

  Przeczytaj historię firmy Experian

  dbInsight Research Note: Oracle Exadata Database Service takes elasticity to a new level (PDF)
 • Zapewnienie ciągłości biznesowej klasy korporacyjnej

  Usługa Exadata Database Service ogranicza czas przestojów i upraszcza zarządzanie operacyjne dzięki konserwacji bez przestojów i udostępnianiu rozwiązań Oracle Real Application Clusters (RAC) i Oracle Active Data Guard jednym kliknięciem przy użyciu wbudowanej automatyzacji w chmurze. Dzięki usłudze Exadata Database Service and Application Continuity organizacje poprawiają obsługę użytkowników końcowych i unikają zakłóceń w swojej działalności.

The fastest, most scalable Oracle Database service with cloud automation you control

Exadata Database Service optimizes transaction processing, analytics, AI Vector Search, and database consolidation so you can do more for less.


The fastest, most scalable Oracle Database service with cloud automation you control diagram, description below

This image provides a high-level overview of Oracle Exadata Database Service its business value in 3 columns:

 • The first column, titled “Move as is,” shows that customers can lift and shift all Oracle Database workloads from on-premises to Exadata Database Service without refactoring applications. The service supports all database features, options, and management packs. You can run tens to thousands of Oracle databases, any workload whether it’s OLTP, in-memory or operational analytics, converged database, and virtually any development style on a single Exadata cloud environment, making it the ideal database consolidation cloud platform.
 • The second column, titled “Exadata Database Service,” shows that administrators retain full operational control while simplifying management with built-in automation. A choice of shared or dedicated infrastructure with elastic resource scaling, security, and fast performance for all Oracle Database workloads helps you simplify management and reduce costs. Exadata Database Service on Exascale Infrastructure, available in Oracle Cloud Infrastructure (OCI), runs on pools of shared database-optimized compute. Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure is available in the public on Exadata Cloud Infrastructure in OCI and on Oracle Database@Azure, or on Exadata Cloud@Customer in your data center.
 • The third column, titled “Benefits,” lists seven benefits of Exadata Database Service:
  • Fast, predictable performance
  • Lower total cost of ownership
  • Zero downtime scaling and patching
  • On-demand resource scaling
  • High-density consolidation
  • One-click HA provisioning
  • Extreme availability
  • Strong, built-in security
The diagram shows the fastest, most scalable Oracle Database service with cloud automation you control.

Exadata Database Service gives you the flexibility to address diverse business requirements with your choice of public- or hybrid-cloud deployments, fully managed infrastructure, and license-included or bring-your-own-license (BYOL) consumption models.

Performance you can count on

Time is money in the cloud; Exadata Database Service delivers extreme performance, scalability, and availability to address ever-increasing workload demands in your choice of public and hybrid clouds.

Delivering rapid transaction processing and responsiveness as low as

17 µs

SQL read latency

Accelerating OLTP database workloads with up to

22.4 M

SQL read IOPS

Powering broader, deeper, and faster analytics at speeds up to

2,880 GB/s

with full scale-out

Providing room to grow data warehouses as large as

40 PB

compressed


Performance and capacity vary based on Exadata platform and scale of deployment.

 

FedEx przenosi system należności do Oracle Cloud i Exadata Database Service

„Cieszę się, że podjęliśmy decyzję o przeniesieniu instancji Oracle E-Business Suite do OCI. Jest to jedna z najlepszych decyzji, w których miałem udział na przestrzeni 23 lat w FedEx”.

Rajesh Singh
Wiceprezes działu IT, FedEx

TIM Brasil wprowadza architekturę wielochmurową z bazami danych działającymi w Oracle Exadata Database Service

„Przechodzimy ważną transformację w oparciu o chmurę w celu ulepszenia naszego podejścia do zakresie środowiska, społeczności i zarządzania. Posługując się strategią wielochmurową, staliśmy się pierwszym dostawcą usług komunikacyjnych w Brazylii, który przeniósł 100% swoich zadań przetwarzania do chmury. Obejmuje to przeniesienie naszego systemu fakturowania klientów, naszych zadań przetwarzania CRM i VMware do Oracle Cloud Infrastructure”.

Pietro Labriola
Prezes, TIM Brazylia

Guitar Center uzyskuje o 30% lepsze wyniki i ma większą zdolność adaptacji dzięki Exadata Database Service

„Dzięki OCI i Exadata Database Service jesteśmy w stanie obsługiwać silnie powiązane rozproszone środowisko chmurowe bez konieczności przenoszenia naszych głównych systemów na inną platformę. Poprawiliśmy wydajność naszych systemów i spodziewamy się obniżenia kosztów o ponad 40%, co pozwala nam zapewniać naszym klientom nowe usługi i doświadczenia".

Ravi Balwada
dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju technologii Guitar Center

Cox Automotive oszczędza 4,5 mln USD rocznie dzięki modernizacji swoich platform zaplecza za pomocą rozwiązań Oracle Cloud i Exadata Database Service

„Możliwość obsługi obciążeń, którą mamy [w OCI], nie jest dostępna nigdzie indziej”.

Robert Taylor
Główny architekt ds. systemów zaplecza, Cox Automotive

W obliczu boomu związanego z zakupami rowerów firma Specialized konsoliduje obciążenia związane z handlem elektronicznym i obsługą zaplecza w usłudze Oracle Exadata Database Service.

„Przejście na infrastrukturę Oracle Cloud było dla nas łatwą decyzją. Nie ma już czekania, nie ma zaplanowanych przestojów. Po prostu przestawiamy przełącznik, aby natychmiast zwiększyć pojemność, a następnie skalujemy w dół, gdy nasz ruch spada. Nie ma lepszego rozwiązania”.

Tommy Pham
starszy menedżer ds. chmurowych platform bazodanowych, Specialized Bicycle Components

Firma Maritz dziesięciokrotnie uprościła zarządzanie danymi i zwiększyła wydajność, przeprowadzając migrację do rozwiązań Oracle Cloud i Exadata Database Service

„Oracle Cloud Infrastructure jest lepsze, tańsze i szybsze niż to, co mieliśmy zainstalowane lokalnie. Widzimy, jak zadania, których wykonanie zajmowało kilka godzin, są teraz wykonywane w ramach OCI w ciągu kilku minut”.

Ron Hunsaker
Ron Hunsaker, wiceprezes ds. usług aplikacji dla przedsiębiorstw, Maritz

Operational highlights of Exadata Database Service

Typical use cases and customer results

 • Achieve superior performance, consistently and at any scale

  Deliver extreme performance for all of your Oracle databases, from small instances to databases requiring hundreds or thousands of cores.
  Read VLI’s story
  Read MetrôRio’s story

 • Consolidate databases to increase performance and lower costs

  Standardize operational management, lower costs with less infrastructure, and deliver fast, predictable performance across all workloads by consolidating databases on Exadata Database Service.
  Read NRMA’s story
  Read MoMRAH's story

 • Maintain data residency with a database cloud service in your data center

  Simplify your operations with Exadata Database Service and OCI management while aligning with data residency and local connectivity requirements that public cloud data centers can’t fulfill.
  Read LALUX’s story
  Read EOPYY's story

 • Reduce costs for dynamic workloads

  Execute time-sensitive applications, initiate new programs, and accelerate financial closes with up-and-down scaling of high-performance resources, all without interrupting database operations.
  Read Makro Atacadista’s story
  Read the n11.com story

 • Improve disaster recovery

  Maintain synchronized standby or replica databases for recovery of on-premises, Oracle Database@Azure, or Oracle Cloud Infrastructure databases.
  Read CRIF High Mark’s story

 • Accelerate development and testing

  Quickly provision high performance databases using thin clones and built-in low-code tools to develop new applications. Add semantic search and retrieval-augmented generation (RAG) using AI Vector Search in Oracle Database 23ai.
  Read A.C. Camargo Cancer Center's story

Choice of cost-effective consumption models

Provisioning is easy with your choice of license-included or bring-your-own-license (BYOL) consumption models.


Consumption models diagram, description below

This image covers Exadata Database Service’s cost-effective pricing, choice of consumption models, and elastic resource scaling that allows you to align core processor consumption with workload demand for the best performance at the lowest cost.

Exadata Database Service is an automated Oracle Database service that enables organizations to run databases with the highest performance, availability, security, and cost-effectiveness. The service subscription has globally consistent pricing, pay-as-you-go compute consumption, and online scaling.

The service offers two subscription models:

 • A license-included consumption model includes Oracle Database Enterprise Edition plus all advanced database options and management packs. It’s ideal for organizations with new workloads, new features and capabilities to leverage, and dynamic utilization needs.
 • A bring-your-own-license (BYOL) is designed to minimize costs when migrating to the cloud by deploying your existing Oracle Database Enterprise Edition and Database Option licenses on Exadata Cloud Infrastructure to lower subscription costs. In addition to the database licenses you bring, the BYOL subscription includes the right to use Transparent Data Encryption (TDE), Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack, and Real Application Testing without bringing license entitlements for those Database Options and Management Packs.

Exadata Database Service offers fully elastic CPU scaling so you can size your environment for normal workloads, scale up core processors during peak periods and back down as demand returns to normal. You can scale compute resources on demand or easily automate with scripts to scale compute based on a predetermined criteria.


Same service and control plane across deployments

Exadata Database Service provides a familiar user experience across all deployments, so you can easily and confidently adapt to changing business needs without any learning curve or additional training.


Unified user experience diagram, description below

Exadata Database Service provides a familiar user experience and processes everywhere using the same cloud control plane across all deployment options.

In the public cloud, Exadata Database Service is available in all OCI regions and select Microsoft regions. There are no upfront costs and no long-term commitments with only a low 48 hour minimum along with a choice of shared or customer-dedicated Exadata infrastructure.

When deployed on private and hybrid clouds in your data center on Oracle-managed Exadata cloud environments, there is a four-year infrastructure term commitment and helps you address data residency and security requirements.


It’s the same service and the same cloud control plane in OCI, multicloud, hybrid cloud, and dedicated cloud environments.

Fast, efficient, and affordable

Exadata Database Service on Exascale Infrastructure delivers extreme performance, reliability, availability, and security for database workloads of any type and scale. Built on pools of shared database-optimized compute and storage resources, it lets organizations of any size minimize costs with small configurations, granular elastic scaling, and pay-per-use economics.


Exascale Infrastructure diagram, description below

Exadata Database Service on Exascale Infrastructure is easy to setup and is simple and powerful for all database workloads at any scale.

Exascale Infrastructure is easy to setup and uses shared pools of compute and storage resources; simply configure a Virtual Machine (VM) Cluster and an Exascale Database Storage Vault. You can get started with as few as 8 ECPUs per VM and as little as 300 GB of Exascale Vault.

Elastically scale ECPUs online to meet workload demand. You can scale Exascale Vault capacity online up to 100 TB.

Exadata Database Service on Exascale Infrastructure is incredibly agile, and you can run one or more databases and all database workloads in the same environment. In addition, running business and mission-critical production databases, you can create instant, space-efficient thin clones to improve developer productivity. Accelerate innovation giving developers all the performance and availability characteristics of Exadata with economical Exascale thin clones.


Easily rightsize your service

Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure provides customers with their own database and intelligent storage servers that can be independently scaled up to support any workload or consolidated environment.


Dedicated Infrastructure diagram, description below

Exadata Cloud Infrastructure and Exadata Cloud@Customer are customer-dedicated environments fully managed by Oracle.

Powerful cloud automation enables customers to manage the system with minimal effort. Customers can apply operating system and database updates on their preferred schedule.

Choose the level of database automation by workload, running Exadata Database Service, Autonomous Database, or both on the same Exadata cloud environment.

The starting configuration includes two Exadata Database Servers and three Exadata Storage Servers. You can scale out with up to 32 database servers and 64 storage servers in a single Exadata Cloud Infrastructure or Exadata Cloud@Customer environment.

You can independently scale database and storage servers, online without downtime or migration hassle.

It delivers predictable performance at scale and you have fine-grained control over resource allocation. Elastically scale database resources and only pay for the cores you use.

Common types of scale-out include:

 • OLTP: Expand compute
 • Data warehouse: Expand storage
 • Mixed workloads: Balanced compute and storage expansion

Consumption of database server licenses running on dedicated infrastructure can be scaled up or down at any time without incurring downtime, enabling users to both optimize performance and reduce costs.

Unify data access to increase agility

Oracle Database is a converged database that provides best-of-breed support for modern data types and workloads. Exadata Database Service allows you to support many diverse projects and run multiple database versions—including Oracle Database 23ai—on a single platform, significantly reducing complexity and management overhead while minimizing risk.


Data convergence diagram, description below

This image shows a converged data strategy using Oracle Database to centralize diverse data and workload types via multiple types of analytics within an Oracle Database engine, consolidating all your Oracle Databases on Exadata Database Service to simplify enterprise data management and lower costs.

Oracle’s converged, multimodel database engine lets you store and query many types of data using the same database technology and supporting OLTP, in-memory, analytics, and mixed workloads.

Oracle Database supports machine learning, blockchain, graph, spatial, JSON, REST, events, editions, and IoT streaming as part of the core database at no additional cost.

You can run Exadata Database Service in the public cloud on Exascale Infrastructure or Exadata Cloud Infrastructure or in your data center on Exadata Cloud@Customer or an OCI Dedicated Region.

Consolidating databases with Exadata Database Service delivers key benefits such as:

 • Simplifies operational management
 • Delivers superior quality of service (QofS) across all databases
 • Increases efficiencies and lowers cost

Oracle’s converged database engine lets you store and query many types of data, including AI vectors, using the same database technology. It natively supports OLTP, analytics, semantic search, application development, and mixed workloads.

Migrate databases to the cloud with zero downtime and no refactoring

Exadata Database Service is fully compatible with all Oracle Database and Exadata deployments, making it easy to migrate applications to the cloud without the time, resources, and risk associated with refactoring. Oracle Zero Downtime Migration provides an automated migration workflow with your choice of methods so you can pick the best approach for each application.


Zero downtime migration diagram, description below

This image shows how full compatibility with on-premises deployments and zero downtime migration can simplify your move to the cloud.

Exadata Database Service supports all Oracle Database Enterprise Edition features, advanced database options, and management packs. The platform is fully compatible across on-premises and cloud deployments, providing the following benefits:

 • No refactoring needed
 • Minimized migration risk
 • Predictable performance wherever data resides

Oracle Zero Downtime Migration simplifies migration with no extra costs or fees, enabling you to migrate with zero downtime, minimal impact on production environments, and with the efficiency of pre- and post-migration validation.

You have a choice of migration methods for a best-fit approach by workload:

 • Physical migration is the fastest and offers a choice of online or offline processes. This method is applicable when migrating from Linux to Linux and when the source and target databases are the same version.
 • Logical migration is the most flexible option, offering:
  • Choice of online or offline processes
  • Ability to migrate across database versions
  • Cross-platform migration
  • Option to upgrade database version during migration

16 czerwca 2023 r.

Przedstawiamy funkcje Zero Data Loss Recovery w usługach Oracle Exadata Database Service i Oracle Base Database Service

Kelly Smith, starszy główny kierownik produktu, Oracle
Dileep Thiagarajan, starszy główny kierownik produktu, Oracle

Z przyjemnością ogłaszamy ogólną dostępność i obsługę usługi Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service (ZRCV) w usługach Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure (ExaDB-D) i Oracle Base Database (BaseDB) Service. Obejmuje to unikalne funkcje ochrony chmurowych baz danych, takie jak cele punktu odzyskiwania bez utraty danych, kompleksowe szyfrowanie kopii zapasowych, przyrostowy paradygmat tworzenia trwałych kopii zapasowych, ciągłe sprawdzanie poprawności odzyskiwania bazy danych i dogłębne monitorowanie odzyskiwalności bazy danych.

Zasoby

Zobacz także

Oracle Autonomous Database

Przyszłość Oracle Database

Exadata Cloud at Customer

Oracle Autonomous Database i Exadata Database Service, udostępniane lokalnie

Exadata Database Machine

System Exadata udostępniany lokalnie

Oracle Cloud Infrastructure

Chmura Oracle następnej generacji