Na bazie Oracle Cloud Wendy's zapewnia swoim klientom i pracownikom wysokiej jakości doświadczenia

Sieć restauracji szybkiej obsługi korzysta z rozwiązań Oracle Cloud ERP, EPM i HCM, aby ograniczyć ryzyko i zwiększyć komfort użytkowników i pracowników.

Udostępnij:

Naszą wizją technologiczną jest tworzenie, na bazie analizy danych, szybkich, płynnych i przyjemnych doświadczeń dla klientów. Efekty tych opartych na rozwiązaniach Oracle działań dotykają tych trzech obszarów.

Stephanie ShawWiceprezes ds. technologii korporacyjnej, The Wendy's Company

Wyzwania biznesowe

Wendy's, druga co do wielkości sieć restauracji szybkiej obsługi w Stanach Zjednoczonych, realizuje misję dawania radości i stwarzania możliwości poprzez jedzenie, rodzinę i społeczności. Wizją firmy jest osiągnięcie pozycji najlepiej prosperującej i najbardziej lubianej marki restauracyjnej na świecie. Aby te cele osiągnąć, kierownictwo uznało, że potrzebny jest nowy system biznesowy, zdolny do zaspokojenia ewoluujących potrzeb klientów, pracowników i franczyzobiorców.

Firma korzystała ze starszej wersji oprogramowania Oracle E-Business Suite, które z czasem zaczęło tracić na wydajności i efektywności, zwłaszcza w przypadku użytkowników rozproszonych w różnych środowiskach pracy i korzystających z różnych urządzeń. Oprogramowanie to było trudne do aktualizacji, jego utrzymanie i używanie wymagało znacznych nakładów pracy ręcznej, a poza tym nie zapewniało odpowiedniego poziomu wsparcia zespołom biznesowym. Ponadto miało ograniczone możliwości samoobsługi, co utrudniało menedżerom i zespołom biznesowym samodzielne wykonywanie zadań bez wsparcia ze strony pracowników działu kadr lub działów technicznych. Sieć Wendy's poszukiwała elastycznego rozwiązania, które dostosowałoby się do jej strategii polegającej na przekraczaniu oczekiwań klientów i zaspokajaniu różnorodnych potrzeb pracowników i franczyzobiorców.

Mając na celu przeniesienie swojej korporacyjnej kultury do sfery cyfrowej bez uszczerbku dla podstawowych wartości, kierownictwo Wendy's zainicjowało w 2020 r. proces przejścia do chmury, aby usprawnić operacje biznesowe i globalną ekspansję marki.

Sieć Wendy's jest dobrze znana z oferowania doskonałych doświadczeń cyfrowych, społecznościowych i sprzedażowych. Zapewnienie, że nasze systemy biznesowe nadążają za naszą strategią, było kluczowe.

Stephanie ShawWiceprezes ds. technologii korporacyjnej, The Wendy's Company

Dlaczego Wendy’s wybiera rozwiązania Oracle?

Sieć Wendy's jest od wielu lat klientem Oracle i wie, że możemy zapewnić jej szybkie wyniki i wysoką użyteczność wdrożonych rozwiązań. Platforma Oracle Cloud wpisuje się w cel Wendy's polegający na zwiększeniu wydajności i efektywności systemów biznesowych, aby pracownicy mogli skupić się na zapewnianiu wysokiej jakości potraw i usług.

Kierownictwo Wendy dostrzegło korzyści płynące z wdrożenia zintegrowanego rozwiązania obejmującego Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) i Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). Ponadto uznało, że migracja uzupełniających się obciążeń i danych do infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure (OCI), jako pierwszy krok całej transformacji, pomoże zmniejszyć ryzyko niepowodzenia podczas wdrażania chmury.

Rozumiejąc, że jest to w równym stopniu transformacja biznesowa, co technologiczna, firma Wendy's doceniła zdolność Oracle do powielania pozytywnych doświadczeń związanych z różnymi użytkownikami. Ujednolicone rozwiązanie miałoby również kluczowe znaczenie w kontekście obsługi pracowników, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w otoczeniu korporacyjnym, czy restauracyjnym, i umożliwiłoby pracownikom i franczyzobiorcom realizację celów w każdym z tych środowisk.

Skonsolidowana platforma Oracle udostępnia dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając kierownictwu Wendy's szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji i poprawę jakości obsługi klienta.

Wyniki

Firma Wendy's przystąpiła do stopniowego wdrażania chmury, zaczynając od funkcji finansowych. Podczas migracji niektórych dotychczasowych obciążeń Oracle E-Business Suite do infrastruktury OCI, firma wdrożyła rozwiązanie Oracle Cloud EPM. Na bazie swoich funkcji zarządzania danymi przedsiębiorstwa platforma Oracle Cloud EPM pozwoliła Wendy's na uproszczenie planu kont, zapewnienie widoczności całej organizacji i łatwe generowanie dokładnych raportów finansowych i operacyjnych. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło również użytkownikom współpracę i wspólne planowanie w różnych jednostkach biznesowych w celu szybkiego reagowania na sytuację rynkową i rozwijania działalności.

Sieć Wendy's wdrożyła jednocześnie Oracle Cloud ERP i Oracle Cloud EPM, uzyskując w pełni zintegrowany pakiet chmurowy do obsługi działalności finansowo-operacyjnej w całym przedsiębiorstwie. Dzięki powiązaniu kluczowych procesów biznesowych pojawiły się korzyści wynikające z przechowywania połączonych danych w aktualizowanym co miesiąc bezpiecznym środowisku. Znaczny wzrost wydajności przyniosły także kompleksowe przepływy pracy. Aby zwiększyć komfort franczyzobiorców, przygotowano również nowe rozwiązanie do zarządzania rozliczeniami (jako rozszerzenie Oracle Cloud ERP), aby ułatwić zarządzanie płatnościami i transakcjami biznesowymi z Wendy's.

Po zakończeniu finansowej fazy wdrożenia, Wendy's wdroży rozwiązanie Oracle Cloud HCM, aby udostępnić pracownikom narzędzia, informacje i funkcje samoobsługowe zapewniające im większą autonomię w kontekście kształtowania ścieżek kariery. Ze względu na rozproszenie pracowników w różnych środowiskach pracy, platforma umożliwi im pracę w preferowany przez nich sposób, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości interakcje z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Integracja Oracle Cloud HCM z istniejącym rozwiązaniem Oracle Cloud ERP sprawi, że taka ujednolicona platforma zapewni zespołom Wendy's dostęp do danych w czasie rzeczywistym na potrzeby szybszego podejmowania decyzji.

W celu ułatwienia przejścia na Oracle Cloud Applications i zmniejszenia zależności od lokalnych technologii, sieć Wendy's najpierw przeprowadziła migrację istniejących aplikacji Oracle E-Business Suite do infrastruktury OCI. Dział techniczny współpracował z firmą Oracle Cloud Lift Services w celu migracji ponad 21 baz danych do Oracle Exadata Database Service. System Oracle Exadata zapewnił zaawansowaną automatyzację chmury i dynamiczne skalowanie zasobów, co pomogło Wendy's ograniczyć ryzyko nieudanego wdrożenia chmury i osiągnąć najwyższy poziom wydajności, skalowalności i dostępności dla obciążeń E-Business Suite. Po potwierdzeniu efektywności zastosowanego rozwiązania sieć rozpoczęła migrację kolejnych aplikacji i obciążeń ze środowiska lokalnego do infrastruktury OCI.

W postaci Oracle Cloud firma Wendy's zyskała ujednolicony system umożliwiający tworzenie szybkich, przyjaznych i bezproblemowych rozwiązań dla użytkowników w całym przedsiębiorstwie.

Opublikowano:3 sierpnia 2023

Informacje o kliencie

Firma Wendy's została założona w 1969 r. przez Dave'a Thomasa w Columbus w stanie Ohio. Fundamentem Wendy's tak wtedy, jak i dziś było motto „Stawiamy na jakość” (Quality is our recipe). Sieć restauracji Wendy's słynie z przygotowywanych na zamówienie kwadratowych hamburgerów ze świeżej, nigdy nie mrożonej wołowiny, świeżych sałatek z ręcznie siekaną sałatą i innych charakterystycznych produktów.

Wendy's Company działa na rzecz pozytywnych zmian w życiu ludzi. Jest to szczególnie widoczne w kontekście wspierania Fundacji Dave'a Thomasa na rzecz Adopcji i prowadzenia autorskiego programu Wendy's Wonderful Kids, którego celem jest znalezienie dla każdego dziecka w północnoamerykańskim systemie opieki zastępczej kochającego domu na zawsze. Obecnie sieć Wendy's i jej franczyzobiorcy zatrudniają setki tysięcy osób w około 7000 restauracji na całym świecie.