Oracle Human Capital Management (HCM)

Oracle Fusion Cloud HCM to kompletne rozwiązanie, oparte na chmurze, łączące wszystkie procesy kadrowe i wszystkich pracowników w całym przedsiębiorstwie. Wspomagamy tworzenie społeczności opartej na poczuciu przynależności, docenienia i zrozumienia. Korzystając z jednego interfejsu użytkownika i modelu danych oraz z transparentnych procesów i infrastruktury z osadzoną sztuczną inteligencją, Oracle Cloud HCM może pomóc Ci zdefiniować na nowo najlepsze rozwiązania dla Twoich pracowników.

Nominacje do nagrody Oracle Customer Excellence Award

Nagroda Oracle Customer Excellence Award jest przyznawana firmom dokonującym transformacji w różnych branżach i dla różnych ról. Zgłoś nominację do 29 marca.

Oracle Grow najlepszym produktem kadrowym roku

Produkt Oracle Grow, będący częścią platformy Oracle ME do obsługi pracowników, został uznany przez Human Resource Executive za najlepszy produkt kadrowy roku 2023.

Zapewnij pracownikom pomoc generatywnej sztucznej inteligencji, aby zwiększyć ich produktywność

Dowiedz się, jak generatywna sztuczna inteligencja w Oracle Cloud HCM usprawnia procesy i ulepsza doświadczenia pracowników.

Firma Oracle została uznana za lidera w raporcie The Forrester Wave: Human Capital Management za II kw. 2023 r.

Platforma Oracle Fusion Cloud Human Capital Management była jedną z trzech najlepszych i uzyskała najwyższy wynik w kategorii bieżących ofert.

Więcej informacji na temat Oracle Cloud HCM

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Skutecznie zarządzaj personelem we wszystkich krajach

Planuj i optymalizuj procesy związane z pracownikami na całym świecie oraz zarządzaj nimi, korzystając z jednego wspólnego źródła danych. Podejmuj lepsze decyzje, spersonalizuj doświadczenia swoich pracowników i wykorzystaj wysoce konfigurowalne przepływy pracy, które oferują skalowalność i lokalizację.

Moduły rozwiązania Human Resources
 • Podstawowe funkcje kadrowe
 • Korzyści
 • Modelowanie zasobów ludzkich
 • Strategic Workforce Planning
 • Praca zawodowa
 • Advanced HCM Controls
 • Experience Design Studio

Przejmij kontrolę nad każdym etapem zarządzania kadrami

Przyciągaj najlepszych kandydatów, zwiększaj produktywność i podejmuj lepsze decyzje dzięki naszemu kompleksowemu systemowi. Identyfikowanie talentów, rekrutacja, wdrażanie, zarządzanie wydajnością, rozwój kariery i planowanie sukcesji kadrowej — wszystko w ramach jednego rozwiązania.

Moduły rozwiązania Talent Management

Chroń personel i nim zarządzaj, a także optymalizuj jego pracę

Dostosuj strategię biznesową, zmniejsz ryzyko braku zgodności i zwiększ kontrolę nad pracownikami dzięki w pełni zintegrowanemu rozwiązaniu, które umożliwia zarządzanie czasem, pracą i urlopami z wykorzystaniem danych dotyczących płac, finansów i personelu.

Moduły rozwiązania Workforce Management

Płać pracownikom na całym świecie

Uprość sposób wypłaty wynagrodzeń pracownikom dzięki wysoce konfigurowalnemu rozwiązaniu, które jest w pełni zintegrowane z aplikacją Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), aby móc wydajnie i zgodnie z przepisami przetwarzać listy wynagrodzeń na całym świecie, niezależnie od branży, wielkości przedsiębiorstwa lub rodzaju pracowników.

Rozwiązania
 • Oracle Payroll Interface
 • Oracle Payroll Connect
 • Oracle Payroll Core

Korzystaj z kluczowych informacji dotyczących zasobów kadrowych, aby szybko podejmować decyzje dotyczące pracowników

Zwiększ wartość swoich danych z wykorzystaniem wbudowanych i konfigurowalnych narzędzi analitycznych, aby szybko monitorować i dostosowywać procesy oraz podejmować działania w oparciu o kluczowe informacje o pracownikach. Z łatwością integruj dane ze źródeł zewnętrznych i współpracuj z zespołami, przesyłając wiadomości bezpośrednio w produkcie, co pozwala szybko uzyskiwać odpowiedzi.

Moduły rozwiązania HR Analytics
 • Wstępnie skonfigurowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i pulpity
 • Nakładki geograficzne i branżowe
 • Narzędzia do współpracy w produkcie
 • Wstępnie skonfigurowany model i potok danych
 • Łatwe tworzenie niestandardowych wskaźników KPI
 • Prosta integracja danych zewnętrznych
 • Najlepsze w branży zabezpieczenia
 • Możliwość rozszerzenia w celu dopasowania do potrzeb firmy

Platforma Oracle ME do zarządzania doświadczeniami pracowników

Oracle ME jest częścią Oracle Cloud HCM, która stanowi połączenie komunikacji z pracownikami, przepływów pracy, możliwości rozwoju kariery, słuchania ich opinii oraz wspierania ich wsparcia w ramach jednej, otwartej platformy spersonalizowanych doświadczeń, pozwalających każdej osobie osiągnąć szczyt swoich możliwości.

Produkty do zarządzania doświadczeniami pracowników

Dlaczego warto wybrać Oracle Cloud HCM?

Sprawdzony lider rynku rozwiązań kadrowych

Jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy uznani za lidera w raportach analitycznych z zakresu HR i finansów. To dowód na to, że nieustannie koncentrujemy się na sukcesie naszych klientów, zapewniając im możliwość wprowadzania innowacji, skalowalność i bezpieczeństwo, które są im potrzebne dziś i będą potrzebne w przyszłości.

Spersonalizowane doświadczenia pracowników

Zadbaj o zaangażowanie swoich pracowników dzięki Oracle ME, jedynej kompletnej platformie do zarządzania doświadczeniami pracowników, która dostarcza każdemu pracownikowi dostosowane do jego potrzeb wskazówki i komunikaty oraz pomaga mu nawiązać autentyczny kontakt z przełożonym i współpracownikami.

Elastyczna strategia kadrowa

Dostosuj strategię kadrową do każdej zmiany w Twojej firmie. Dzięki najbardziej kompletnemu rozwiązaniu HCM wchodzącemu w skład ujednoliconej chmury obejmującej usługi z zakresu kadr, finansów, sprzedaży i innych obszarów zyskujesz jedno źródło danych umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji, skalowalne środowisko pracy oraz możliwość szybkiego dostosowania procesów w niepewnych czasach.

Zaufany partner w dziedzinie innowacji HCM

Innowacyjność zawsze była częścią DNA firmy Oracle, ale mamy w tym zakresie ważnych partnerów. 80% aktualizacji naszych produktów opracowujemy na podstawie opinii klientów. Udało nam się zrealizować 98% założeń zawartych w naszych planach rozwoju, więc masz pewność, że dotrzymamy złożonych obietnic, a Ty wywiążesz się ze swoich zobowiązań wobec klientów.

Oracle Human Capital Management — przykłady wdrożeń

Wyświetl więcej przykładów wdrożeń

Zasoby HCM

Firma Oracle została uznana za lidera w raporcie The Forrester Wave: Human Capital Management za II kw. 2023 r.

Dowiedz się, dlaczego platforma Oracle Fusion Cloud Human Capital Management była jedną z trzech najlepszych i uzyskała najwyższy wynik w kategorii bieżących ofert.

Sprawdź, dlaczego Oracle Fusion Cloud HCM zajmuje pozycję lidera

Nasze rozwiązania HCM od początku były oparte na chmurze. Naszym priorytetem jest sukces naszych klientów, dlatego zapewniamy im innowacyjne rozwiązania, skalowalność i bezpieczeństwo, których potrzebują obecnie i w przyszłości.

Dołącz do społeczności

Cloud Customer Connect to największa społeczność online w chmurze Oracle. Należy do niej ponad 200 tys. członków, a jej celem jest promowanie współpracy i dzielenie się najlepszymi praktykami, opiniami i informacjami dotyczącymi produktów Oracle.

Rozwijaj swoje umiejętności z zakresu Oracle Cloud HCM

Oracle University oferuje rozwiązania edukacyjne, które pomagają budować umiejętności pracy w chmurze, poszerzać wiedzę i szybciej dokonywać wdrożeń. Zyskaj dostęp do bezpłatnych szkoleń podstawowych i akredytacji dzięki programowi Oracle Learning Explorer.

* Raport Magic Quadrant™ firmy Gartner® na temat pakietów Cloud HCM Suite dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1 tys. pracowników. Data publikacji: 18 października 2023 r. Analitycy: Ranadip Chandra, Sam Grinter, Ron Hanscome, Chris Pang, Anand Chouksey, Josie Xing, Harsh Kundulli, David Bobo, Laura Gardiner, Hiten Sheth, Jackie Watrous, Travis Wickesberg.

GARTNER i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi i usługowymi spółki Gartner, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i są używane w tym dokumencie za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych, ani nie zaleca użytkownikom wybierania tylko dostawców uzyskujących najwyższe oceny lub określonych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie naszych analityków i nie powinny być traktowane jako wiążące stwierdzenia faktów. Firma Gartner odrzuca wszelkie wyraźne i dorozumiane gwarancje i rękojmie co do tego badania, w tym gwarancje co do jego wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest dostępny pod adresem https://www.oracle.com/human-capital-management/gartner-magic-quadrant/