Firma Oracle siódmy rok z rzędu została uznana za lidera i oceniona najwyżej pod względem kompletności wizji

Dzięki swojemu produktowi Oracle Fusion Cloud HCM firma Oracle została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant 2022 firmy Gartner® poświęconym pakietom Cloud HCM dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad tysiąc pracowników.

Raport Magic Quadrant firmy Gartner

Sprawdzony lider w dziedzinie rozwiązań HCM

Firma Oracle została uznana za lidera i na osi „Kompletność wizji” znalazła się najdalej po prawej stronie w raporcie firmy Gartner za rok 2022 w kategorii pakietów Cloud HCM dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad tysiąc pracowników.

Oto przyczyny, dla których uważamy, że Oracle już siódmy rok z rzędu otrzymuje tytuł lidera.

Jedyna kompletna platforma zarządzania doświadczeniami pracowników

Oracle ME to jedyna kompletna platforma zarządzania doświadczeniami pracowników, która pozwala na orkiestrację spersonalizowanych doświadczeń na podstawie pełnego zrozumienia poszczególnych pracowników.

W pełni zintegrowana ścieżka rekrutacji

Za pomocą Oracle Recruiting można w jednym miejscu zapewnić kompleksowe środowisko obsługi kandydatów. Nasze nowe rozwiązanie, Oracle Fusion Cloud Recruiting Booster, zapewnia natomiast rozszerzoną obsługę dużych projektów rekrutacyjnych, odpowiednią komunikację z kandydatami oraz funkcje planowania rozmów kwalifikacyjnych.

Uwolnij potencjał umiejętności

Oracle Dynamic Skills (część rozwiązania Oracle Talent Management) pozwala na prowadzenie dynamicznej bazy danych osób mających określone umiejętności, rekomendowanie ich na podstawie analiz prowadzonych przez mechanizmy sztucznej inteligencji oraz dostęp do spersonalizowanego portalu umiejętności, który pomaga w identyfikacji osób dysponujących określonymi umiejętnościami, zarządzaniu kontaktami z nimi oraz powiększaniu ich grona.

Obsługa wszystkich typów pracowników na skalę globalną

Oracle Cloud HCM to skalowalne rozwiązanie zaspokajające potrzeby Twoich pracowników z dowolnego miejsca. Jest dostępne w ponad 200 systemach prawnych i w 27 językach, z lokalizacją listy płac w 12 krajach*. Oracle Advanced HCM Controls pomaga w zabezpieczeniu danych kadrowych dzięki ciągłemu, automatycznemu monitorowaniu dostępu i aktywności użytkowników.

Niezawodne rozwiązania branżowe

Oferujemy klientom rozwiązania branżowe w zakresie handlu detalicznego, usług finansowych i wielu innych branż. Od czasu publikacji tego raport wprowadzamy już kolejne funkcje, które tym razem mają pomóc placówkom opieki zdrowotnej w rozwijaniu i wzmacnianiu potencjału kadrowego. Ponadto przejęliśmy firmę Cerner Corporation zajmującą się systemami informacyjnymi dla sektora opieki zdrowotnej.

Ukierunkowanie na naszych klientów

Użytkownicy ocenili Oracle najwyżej (w związku z platformą Cloud HCM) w rankingu Gartner Peer Insights w kategorii dostawców dla dużych i średnich przedsiębiorstw (ocena 4,6/5,0, 51 opinii).

** Co roku inwestujemy 6 mld USD w badania i rozwój, realizujemy 98% naszych planów działania, a 80% nowych funkcji powstaje na podstawie opinii klientów.

Więcej informacji na temat Oracle Cloud HCM

Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych, ani nie zaleca użytkownikom wybierania tylko dostawców uzyskujących najwyższe oceny lub określonych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie naszych analityków i nie powinny być traktowane jako wiążące stwierdzenia faktów. Gartner, Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises („Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący pakietów Cloud HCM dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad tysiąc pracowników”), 31 października 2022 r., Sam Grinter, et. al. Gartner, Critical Capabilities for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises („Najważniejsze funkcje pakietów Cloud HCM dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad tysiąc pracowników”), 31 października 2022 r., Sam Grinter, et. al. Gartner i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Gartner, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie oraz są używane za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta grafika została opublikowana przez Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest udostępniany przez Oracle na żądanie.

Zawartość raportu Gartner Peer Insights obejmuje opinie poszczególnych użytkowników końcowych oparte na własnych doświadczeniach z dostawcami wymienionymi na platformie, nie powinna być rozumiana jako stwierdzenie faktów ani nie prezentuje poglądów firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych. Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w tych materiałach, ani nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji lub rękojmi co do dokładności i kompletności tych materiałów, w tym gwarancji co do ich wartości handlowej i przydatności do określonego celu.

* Na rok 2025 zapowiedziano dodatkowo lokalizację listy płac we Francji.

** Na dzień 5 października 2022 r. Filtrowane dla ostatnich 12 miesięcy. Źródło: Gartner Peer Insights.