Sztuczna inteligencja Oracle

Twoja przyszłość. Już dziś.
Przekraczaj granice możliwości

Wykorzystaj dane przedsiębiorstwa wraz z rozwiązaniami sztucznej inteligencji Oracle, aby szybciej osiągać cele biznesowe.

Autonomiczna chmura Oracle
Przyspiesz wdrażanie innowacji.
Korzystaj z analiz predykcyjnych.

Oracle rozszerza funkcje autonomiczne na całą platformę chmurową.

Sztuczna inteligencja: gotowa do zastosowań biznesowych

Podstawowym założeniem systemów sztucznej inteligencji jest naśladowanie i ulepszanie ludzkich metod postrzegania świata oraz reagowania na informacje — i ten sam cel przyświeca wielu współczesnym innowacjom technologicznym. Sztuczna inteligencja, w tym przypadku rozumiana jako różnego rodzaju metody samouczenia się maszyn w celu prognozowania na podstawie wzorców rozpoznawanych w danych, pozwoli nam skuteczniej korzystać z technologii, uzyskiwać trafniejszą wiedzę z ogromnych ilości danych i używać generowanych prognoz do automatyzowania rutynowych lub nadmiernie złożonych zadań.

Wzrost zainteresowania rozwiązaniami sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw ma trzy główne przyczyny:

Dostępność wydajnych zasobów obliczeniowych w przystępnej cenie

Dzięki masowej dostępności mocy obliczeniowej na platformach chmurowych korzystanie z systemów o wysokich parametrach wydajnościowych stało się opłacalne. Dotychczas koszt środowisk obliczeniowych dla potrzeb sztucznej inteligencji był po prostu za duży.

Duże ilości danych wymagają sztucznej inteligencji (i odwrotnie)

System sztucznej inteligencji potrzebuje danych, aby mógł dostarczać użyteczne informacje. Efektywność algorytmów sztucznej inteligencji opiera się na wykorzystaniu technik samouczenia się z bezpośrednich i pośrednich źródeł danych. Aby dokładnie rozumieć dane przedsiębiorstwa, ludzie potrzebują technik sztucznej inteligencji, które będą wyodrębniać wiedzę i uzupełniać wyniki analiz.

Stosowanie technik sztucznej inteligencji daje przewagę nad konkurencją

Wprowadzanie w systemach korporacyjnych nowych metod interakcji z użyciem języka naturalnego pozwala zwiększać zadowolenie klientów i produktywność pracowników.


Wspieraj innowacje, korzystając z rozwiązań sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw

Techniki sztucznej inteligencji znajdują zastosowanie w wielu usługach biznesowych i technologicznych Oracle. Eksperci Oracle wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie i doskonałą znajomość ogólnych i branżowych trendów rynkowych, aby budować dla klientów modele pozwalające rozwiązywać kluczowe problemy biznesowe. Dzięki temu klienci nie muszą dysponować własnymi zespołami do tworzenia, uczenia i optymalizowania rozwiązań sztucznej inteligencji.

Ikony reprezentujące chmurę i media społecznościowe

Rozszerzenie tradycyjnych procesów biznesowych i aplikacji o techniki samouczenia się maszyn i interakcji kognitywnych pozwala znacząco zwiększać wygodę pracy i produktywność użytkowników. Usługa Oracle AI Platform Cloud Service obejmuje dostęp do wydajnej infrastruktury operacyjnej i technik uczenia, a wiele innych usług SaaS, PaaS i IoT oferowanych przez Oracle zawiera gotowe do użytku funkcje sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn, między innymi z zakresu systemów kognitywnych, analizy danych, usług zarządzania danymi, zasobami IT i zabezpieczeniami.


Rozwiązania pokrewne

Adaptive Intelligence
Aplikacje ze sztuczną inteligencją
Analizy danych
Dane