Język SI

OCI Language to chmurowa usługa SI do przeprowadzania zaawansowanych analiz tekstowych na masową skalę. Służy do tworzenia inteligentnych aplikacji, używając interfejsów API i zestawów SDK REST do przetwarzania niestrukturyzowanego tekstu pod kątem analizy odczuć, rozpoznawania encji, tłumaczenia itp.

Funkcje OCI Language

Wykrywanie języków, nazw, miejsc, ilości i nie tylko

OCI Language identyfikuje język tekstu spośród ponad 75 języków. Rozpoznaje także automatycznie co najmniej 18 typów encji, w tym imiona i nazwiska osób, nazwy miejsc, produktów i organizacji.

Analiza odczuć z subiektywnych informacji

Analiza nastroju lub tonu tekstu za pomocą interfejsów API, które pomagają wyodrębnić odczucia w poszczególnych aspektach tekstu w różnych językach. OCI Language klasyfikuje wyniki jako odczucia pozytywne, negatywne lub neutralne wraz z współczynnikiem pewności.

Klasyfikowanie dokumentów i identyfikowanie fraz kluczowych

Identyfikacja i klasyfikacja zawartości tekstu w wielu językach do ponad 600 kategorii. Wykorzystaj najnowocześniejsze przetwarzanie języka naturalnego do identyfikacji najbardziej istotnych fraz kluczowych w dokumentach.


Klasyfikacja niestandardowa

Łatwe szkolenie niestandardowych modeli klasyfikacji w celu grupowania rekordów tekstowych w określone kategorie. Modele te są szkolone na podstawie dostarczonych danych, co pozwala im zaspokajać każde potrzeby biznesowe.

Niestandardowa ekstrakcja encji

Można przeszkolić gotowe modele encji i modele niestandardowe w celu identyfikacji unikatowych pojęć dla domeny, takich jak kody części produktów, pojęcia produkcyjne oraz określone jednostki finansowe.


Neuronowe tłumaczenie maszynowe

Najnowocześniejszy neuronowy mechanizm tłumaczenia maszynowego, który pozwala tłumaczyć tekst na ponad 30 języków. Automatyczne tłumaczenie wiadomości e-mail, rozmów, przewodników i etykiet interfejsu użytkownika na 30 języków.


Rozwiązanie zbudowane z myślą o bezpieczeństwie i prywatności

OCI Language to usługa zgodna z przepisami ustaw HIPAA i FedRAMP, a klient ma pełną kontrolę nad swoimi danymi.

Łatwe wdrażanie

Usługa OCI Language jest wszechstronną usługą, którą można wywołać za pomocą REST API, siedmiu różnych narzędzi SDK (w tym Python, C# i Java) lub linii poleceń OCI. Programiści mogą łatwo wdrożyć skalowalną usługę językową bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu danologii lub uczenia maszynowego.

Przypadki użycia OCI Language

 • Analiza opinii klientów

 • Zrozumienie nastrojów, poprawa doświadczenia

  Dowiedz się, jak klienci postrzegają markę, wyodrębniaj odczucia dotyczące określonych obszarów zainteresowań oraz identyfikuj największe powody frustracji klientów, by jak najszybciej się nimi zająć.

 • Dowiedz się, co mówią klienci

  Śledź najpopularniejsze tematy w mediach społecznościowych lub w centrum pomocy i ustalaj priorytety odpowiedzi na podstawie najważniejszych obszarów zainteresowania.

 • Identyfikowanie kluczowych elementów dzięki opiniom klientów

  Wyodrębniaj nazwane encje z opinii klientów w celu identyfikacji wymienionych osób, produktów i organizacji.

 • Ulepszona obsługa klientów

 • Identyfikowanie przypadków wymagających eskalacji

  Identyfikuj sfrustrowanych klientów w czasie rzeczywistym i pozwól swoim najbardziej doświadczonym agentom pomóc im.

 • Szybkie znajdowanie podobnych zgłoszeń

  Automatyczne wyodrębnianie kluczowych fraz ze zgłoszeń o pomoc w celu znalezienia zgłoszeń, które dotyczą podobnych problemów lub tematów.

 • Znajdź odpowiedni język agenta pomocy

  Automatyczne wykrywanie języka i kierowanie zgłoszeń o pomoc do agenta, który go używa.

 • Ochrona prywatności klientów

 • Przestrzeganie przepisów dotyczących danych

  Przestrzegaj przepisów, takich jak RODO i identyfikuj dane identyfikacyjne osoby, by redagować je przed ich opublikowaniem.

6 kwietnia 2022 r.

Firma Optics wykorzystuje sztuczną inteligencję Oracle do analiz wpływających na poprawę obsługi klientów

Akshai Parthasarathy, dyrektor ds. marketingu produktów
Sunjay Chopra, dyrektor ds. marketingu produktów

Dowiedz się, w jaki sposób firma Now Optics mogła zwiększyć zaangażowanie się klientów oraz poprawić ich obsługę, stosując najnowocześniejsze, wstępnie przeszkolone modele OCI Language do wyodrębniania aspektów i odczuć klientów oraz do automatycznego wyodrębniania encji, takich jak imiona i nazwiska osób oraz nazwy obiektów i produktów, z poszczególnych rekordów.

Zasoby

praktyczne zajęcia

Praktyczne zajęcia

Wykonuj zadania NLP, takie jak wykrywanie języków, ekstrakcja kluczowych elementów, klasyfikowanie intencji, wykrywanie nastrojów itp. w kilku prostych krokach.

Powiązane produkty

Analityka danych OCI

Platformy i algorytmy o otwartym kodzie źródłowym

Integracja danych OCI

Łącz i przekształcaj dane na potrzeby danologii i analiz

OCI Anomaly Detection

Zintegruj ze swoimi aplikacjami właściwe dla danej działalności indywidualnie wyszkolone modele wykrywania anomalii

Oracle Digital Assistant

Buduj interfejsy konwersacyjne dla swoich aplikacji

Zacznij korzystać z OCI Language


Usługi językowe SI

Dowiedz się więcej o usłudze Oracle Cloud Infrastructure Language oraz ekscytujących funkcjach, które oferuje.