AI Services

AI services are a collection of offerings, including generative AI, with prebuilt machine learning models that make it easier for developers to apply AI to applications and business operations. The models can be custom trained for more accurate business results. Teams within an organization can reuse the models, data sets, and data labels across services. The services let developers easily add machine learning to apps without slowing application development.

Benefit from AI

Generative AI for the enterprise

Unlock the power of generative AI models equipped with advanced language comprehension for building the next generation of enterprise applications. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI is a fully managed service available via API to seamlessly integrate these versatile language models into a wide range of use cases, including writing assistance, summarization, and chat.

Explore OCI Generative AI

OCI Generative AI Agents

The OCI Generative AI Agents service provides an agent type that combines the power of large language models (LLMs) and retrieval-augmented generation (RAG) with enterprise data, making it possible for users to easily query diverse enterprise data sources. Users can access and understand up-to-date information through a chat interface and in the future direct the agent to take actions based on findings.

Explore OCI Generative AI Agents

Prebuilt, conversational chatbots

Digital assistants are virtual devices that help users accomplish tasks through natural language conversations, without having to manage various apps and web sites. Each digital assistant contains a collection of specialized bots that focus on specific types of tasks, such as tracking inventory, submitting time cards, creating expense reports, and checking sales forecast.

When a user engages with the assistant, it evaluates the user’s input and routes the conversation to and from the appropriate bots. Users can access Oracle Digital Assistant through a variety of channels, such as Facebook Messenger, Slack, and mobile apps.


Text analysis at scale

OCI Language is a cloud-based AI service for performing sophisticated text analysis at scale. Use this service to build intelligent applications by leveraging REST APIs and SDKs to process unstructured text for sentiment analysis, entity recognition, translation, and more.


Real-time speech recognition

OCI Speech is an AI service that applies automatic speech recognition technology to transform audio-based content to text. Developers can easily make API calls to integrate OCI Speech’s pretrained models into their applications. OCI Speech can be used for accurate, text-normalized, time-stamped transcription via the console and REST APIs as well as CLIs or SDKs. You can also use OCI Speech in an OCI Data Science notebook session. With OCI Speech, you can filter profanities, get confidence scores for both single words and complete transcriptions, and more.


Image recognition

OCI Vision is an AI service for performing deep-learning–based image analysis at scale. With prebuilt models available out of the box, developers can easily build image recognition and text recognition into their applications without machine learning (ML) expertise. For industry-specific use cases, developers can automatically train custom vision models with their own data. These models can be used to detect visual anomalies in manufacturing, organize digital media assets, and tag items in images to count products or shipments.


Extract data from documents

OCI Document Understanding is an AI service that enables developers to extract text, tables, and other key data from document files through APIs and command line interface tools. With OCI Document Understanding, you can automate tedious business processing tasks with prebuilt AI models and customize document extraction to fit your industry-specific needs.


AI use case: Handle user tasks without human intervention

Improve customer satisfaction and also reduce the cost of providing chat-based support with Oracle Digital Assistant’s skill bots.

Why use Oracle for AI?

 • AI that works for enterprise scenarios

  Pretrained, customizable models can be used with apps and deployed to them.

 • Customized to business

  Train models on the organization’s application data. Models that understand business context deliver more accurate results.

 • Collaborate with a single, consistent experience

  One usage and publishing experience for models, features, data sets, and labels, with consistent APIs.

 • Patented algorithms

  Specialized algorithms built with more than 20 years of data science have been proven in many safety-critical industries.

 • Rigorous security and access control

  Expect enterprise-grade AI, architected for security and tested in critical sectors, including government, finance, and nuclear energy.

By offering integrated generative AI across its Fusion SaaS applications, Oracle directly connects to customer business value.
Dave Vellante, Chief Analyst, theCUBE Research

Zacznij korzystać z Oracle AI

Wypróbuj Oracle AI i uzyskaj 30-dniową wersję próbną

Oracle oferuje bezpłatną wersję większości usług sztucznej inteligencji, a także bezpłatne konto próbne z bezpłatnymi punktami o wartości 300 USD na wypróbowanie dodatkowych usług chmurowych. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Które usługi Oracle SI i uczenia maszynowego oferują darmowe wersje?

  • OCI Speech
  • OCI Language
  • OCI Vision
  • OCI Document Understanding
  • Uczenie maszynowe w Oracle Database
  • OCI Data Labeling

  Ponadto w przypadku OCI Data Science płaci się tylko za moc obliczeniową i przechowywanie danych.

Ucz się dzięki praktycznym zajęciom z użyciem sztucznej inteligencji

Najlepiej uczyć się w praktyce. Zachęcamy do skorzystania z naszych samouczków i praktycznych zajęć w ramach własnej licencji Oracle Cloud, bez żadnych opłat za wiele usług.

Zobacz, jak zastosować sztuczną inteligencję już dziś

Rozwiązania z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji pozwalają przedsiębiorstwom wejść w nową erę produktywności. Dowiedz się, jak Oracle pomaga klientom wykorzystać sztuczną inteligencję osadzoną w całym stosie technologicznym.

 • Co można osiągnąć dzięki Oracle AI?

  • Optymalizacja modeli LLM na platformie OCI
  • Automatyzacja przetwarzania faktur
  • Tworzenie chatbota za pomocą RAG
  • Podsumowywanie treści internetowych za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji
  • I wiele więcej!

Certyfikaty SI

Zdaj egzamin certyfikacyjny OCI AI Foundations

Przejdź szkolenie z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, uczenia głębokiego i generatywnej sztucznej inteligencji, aby uzyskać bezpłatny certyfikat OCI AI.

 • Dzięki ukończeniu tego szkolenia:

  • zrozumiesz i nauczysz się opisywać koncepcje i obciążenia związane ze sztuczną inteligencją,
  • poznasz kluczowe pojęcia i terminy związane z uczeniem maszynowym,
  • poznasz kluczowe pojęcia i terminy związane z głębokim uczeniem się,
  • nauczysz się identyfikować typowe rodzaje procesów uczenia maszynowego,
  • zrozumiesz podstawy generatywnej sztucznej inteligencji,
  • zrozumiesz pojęcie dużego modelu językowego,
  • poznasz inżynierię promptów i sposoby dostrajania dużych modeli językowych,
  • poznasz infrastrukturę Oracle AI,
  • poznasz usługi Oracle AI.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz się dowiedzieć więcej o Oracle AI? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak rozpocząć pracę ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym?
  • Co mogę zrobić dla mojego przedsiębiorstwa dzięki generatywnej sztucznej inteligencji?
  • Które usługi są dla mnie najlepsze?