Generative AI Agents

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI Agents combines the power of large language models (LLMs) and retrieval-augmented generation (RAG) with your enterprise data, letting users query diverse enterprise knowledge bases. Coming soon, the service will provide users with up-to-date information through a natural language interface and the ability to act directly on it.

Why use OCI Generative AI Agents?

 • Converse directly with your enterprise knowledge bases

  Leverage a conversational interface that lets anyone query enterprise data stores in natural language.

 • Get up-to-date results

  Receive dynamic, real-time responses, even on fast-changing enterprise data stores.

 • Embedded for actionable results

  Create and embed custom AI agents into enterprise business applications and processes.

 • Scale your search

  Get faster results through RAG with OpenSearch, with AI Vector Search in Oracle Database 23ai.

How OCI Generative AI Agents works

How OCI Generative AI works technical diagram, details below
 1. Input

  The left hand side of the diagram shows an icon of a person, designating the user, underneath the text “Input”.
  1. A user’s natural language request is sent to the Generative AI agent for encoding. The agent then sends the request to the enterprise data store.
 2. Generative AI Agent

  A blue arrow then points from left to right, directing the reader to another section of the diagram. This section is titled “Generative AI Agent” and features an icon designating a cloud database, with a smaller black arrow pointing towards an icon designating Artificial Intelligence. Below these icons, the text reads “The Generative AI agent uses a large language model (LLM) to understand the query, then formulates and executes a plan to:
  1. 1. Search the knowledge base for related articles
  2. 2. Re-rank the documents for semantic relevance
  3. 3. Send the top documents and the original query to be combined into a coherent response
  4. 4. Send the response to the user
 3. Output

  A second blue arrow then points from left to right, directing the reader to the third and final section of the diagram. This section is titled “Output” and features an icon designating a chatbot typing a response. Below the icon, text reads:
  1. The user receives the formulated response and references to the documents used to create the response.
The possibilities are vast for how this RAG service could transform knowledge acquisition and data-driven decision-making.
Barry Mostert, Senior Director, Oracle Artificial Intelligence and Analytics

OCI Generative AI Agents use cases

Call center optimization

Help increase customer satisfaction through more accurate responses and a higher volume of query resolution.

Expedite legal research

Find answers faster by conversing with AI rather than manually searching court record databases.

Revenue intelligence

Understand customer purchase history and trends by asking natural language questions instead of running reports.

Recruit qualified job candidates

Source potential new hires more easily by typing in natural language rather than constructing a database query.

What customers are saying about OCI Generative AI Agents

“The beta launch of Oracle’s Generative AI Agents RAG service is a game changer. We can’t wait to showcase this innovation to our clients across a range of industries as it is fundamental to unlocking new potential with their generative AI strategies on OCI. For example, implementing RAG is vital for enabling faster and smarter access to data and knowledge within Human Resources, Finance, and Healthcare for both structured and unstructured data sources.”

Antony Heljula
Technology Director, TPXimpact

“By accessing a wider range of information and diverse perspectives, retrieval-augmented generation (RAG) can help generate more creative and coherent outputs. This is valuable for content creation tasks like writing reports, marketing materials, and creative writing. Customer service organizations can now leverage Oracle RAG to unlock a new level of efficiency and effectiveness, enhance chatbots and virtual assistants, personalize customer interactions, and resolve inquiries with remarkable accuracy and speed.”

Imran Azhar Sheikh
Head of Artificial Intelligence, Abu Dhabi Media Network

OCI Generative AI Agents resources

Zacznij korzystać z Oracle AI

Wypróbuj Oracle AI i uzyskaj 30-dniową wersję próbną

Oracle oferuje bezpłatną wersję większości usług sztucznej inteligencji, a także bezpłatne konto próbne z bezpłatnymi punktami o wartości 300 USD na wypróbowanie dodatkowych usług chmurowych. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Które usługi Oracle SI i uczenia maszynowego oferują darmowe wersje?

  • OCI Speech
  • OCI Language
  • OCI Vision
  • OCI Document Understanding
  • Uczenie maszynowe w Oracle Database
  • OCI Data Labeling

  Ponadto w przypadku OCI Data Science płaci się tylko za moc obliczeniową i przechowywanie danych.

Ucz się dzięki praktycznym zajęciom z użyciem sztucznej inteligencji

Najlepiej uczyć się w praktyce. Zachęcamy do skorzystania z naszych samouczków i praktycznych zajęć w ramach własnej licencji Oracle Cloud, bez żadnych opłat za wiele usług.

Zobacz, jak zastosować sztuczną inteligencję już dziś

Rozwiązania z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji pozwalają przedsiębiorstwom wejść w nową erę produktywności. Dowiedz się, jak Oracle pomaga klientom wykorzystać sztuczną inteligencję osadzoną w całym stosie technologicznym.

 • Co można osiągnąć dzięki Oracle AI?

  • Optymalizacja modeli LLM na platformie OCI
  • Automatyzacja przetwarzania faktur
  • Tworzenie chatbota za pomocą RAG
  • Podsumowywanie treści internetowych za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji
  • I wiele więcej!

Certyfikaty SI

Zdaj egzamin certyfikacyjny OCI AI Foundations

Przejdź szkolenie z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, uczenia głębokiego i generatywnej sztucznej inteligencji, aby uzyskać bezpłatny certyfikat OCI AI.

 • Dzięki ukończeniu tego szkolenia:

  • zrozumiesz i nauczysz się opisywać koncepcje i obciążenia związane ze sztuczną inteligencją,
  • poznasz kluczowe pojęcia i terminy związane z uczeniem maszynowym,
  • poznasz kluczowe pojęcia i terminy związane z głębokim uczeniem się,
  • nauczysz się identyfikować typowe rodzaje procesów uczenia maszynowego,
  • zrozumiesz podstawy generatywnej sztucznej inteligencji,
  • zrozumiesz pojęcie dużego modelu językowego,
  • poznasz inżynierię promptów i sposoby dostrajania dużych modeli językowych,
  • poznasz infrastrukturę Oracle AI,
  • poznasz usługi Oracle AI.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz się dowiedzieć więcej o Oracle AI? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak rozpocząć pracę ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym?
  • Co mogę zrobić dla mojego przedsiębiorstwa dzięki generatywnej sztucznej inteligencji?
  • Które usługi są dla mnie najlepsze?